Úradná správa č.11 zo dňa 13.9.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí zo zmenou miesta stretnutia:
S4B 5.kolo ŠK FO Malacky – Záhoran Jakubov dňa 15.9.2013 o 16:00hod ihrisko Záhorská Ves.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SZRL,MZRL 2.kolo MFK Rusovce – FA Bratislava dňa 17.9.2013 o 15:30hod.(MZRL) a 17:00hod.(SZRL).
ŠTK berie na vedomie list ŠK Lozorno a upozorňuje, že v prípade opakovaných nedostatkov bude klub odstúpený na DK.
ŠTK žiada kluby FA Bratislava a FK BCT Bratislava o nahlásenie termínu odohratia stretnutia 1.kola SZRL,MZRL do 19.9.2013.V prípade nenahlásenia určí termín ŠTK.
ŠTK oznamuje, že do 2.predkola pohára BFZ postúpilo družstvo OŠK Mariánka. Stretnutie 2.predkola pohára BFZ OŠK Mariánka – ŠK Lozorno sa odohrá dňa 18.9.2013 o 17:00hod. na ihrisku OŠK Mariánka

Disciplinárna komisia:

U.č. 54 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s Nepodmienečne .
– od 09.09.2013
Martin Štefunko – 1231627 / TJ Rovinka / (10.-€)
Patrik Špak – 1218817 / FK Inter Bratislava / (10.-€)
Dárius Pomšahár SD3R -1249576 / ŠK Báhoň / ( 5.-€)
– od 12.09.2013
Korbelič Erik – 1236002 /ŠK Báhoň/ ( 10 .€)
U.č. 55 Jiří Cibulya – 1228796 / Slovan Most pri Bratislave / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/ 5/a od 9.09.2013 (10.-€)
U.č. 56 Maroš Bereš – 1209335 / Inter ŠKP Dúbravka / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a , od 9.09.2013 (10.-€)
U.č. 57 Peter Strempek – 1218613 / FK Inter Bratislava / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 9.09.2013 (10.-€)
U.č. 58 Zdeno Zeman – 1336917 / ŠK Malacky / vylúčený za podrazenie súpera a zmarenie jasnej gólovej príležitosti – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1 /1/b, od 9.09.2013 (10.-€)
U.č. 59 Miroslav Temer – 1177835 / ŠK Gajary / vylúčený za HNS za zmarenie jasnej gólovej príležitosti- úmyselné vyrazenie lopty rukou v BÚ – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 9.09.2013 (10.-€)
U.č. 60 Roman Bauer – 1173252 / ŠK Svätý Jur / vylúčený za HNS, držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1 /1/b, od 12.09.2013 (10.-€)
U.č. 61 Jozef Hajduk – 1240023/ FK Stupava / vylúčený za HNS, držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1 /1/b, od 12.09.2013 (10.-€)
U.č. 62 Jakub Senaši / ŠK Bernolákovo / Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu 1 stretnutie. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 13.9.2013 s podmienečným odkladom do 31.12.2013. ( 10.-€)
U.č. 63 DK BFZ začína disciplinárne konanie proti klubu ŠK Bernolákovo,FC Rohožník a Domino za porušenie nariadenia RS čl. 2.1– nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne. DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu z 2 kola MRB, ŠK Bernolákovo – Lozorno a FC Rohožník – Slovan Ivanka pri Dunaji a 3.kola Domino -Pl. Štvrtok .Zároveň žiadame o zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 18.9.2013.
U.č. 64 DK na základe dokladu o úhrade preddavkovej faktúry uvoľňuje pretekársku činnosť klubu ŠK Rača Bratislava – SD3R dňom 03.09.2013 Klub ŠK Rača odstupuje ŠTK na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5.
FC Petržalka 1898 – preddavková faktúra uhradená dňa 4.09.2013 Klub FC Petržalka 1898 odstupuje KM na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5.
SFM Senec – MD3R – faktúra neuhradená, zastavenie pretekárskej činnosti trvá
U.č. 65 Oprava u.č.53 – Nové znenie
DK BFZ dňa 23.8. 2013 začala disciplinárne konanie voči klubom za nepredloženie licencii trénerov TMK BFZ v termíne do 21.8.2013. V termíne stanovenom DK do 31.8.2013 si splnili povinnosť tieto kluby:
S4A : ŠK Vrakuňa, TJ Čunovo a ŠK Danubia
S4B : ŠK Gajary
SD3R : FK Rača
MD3R: SFM Senec a FC Zohor
SZRL: FK Rača, FA Bratislava a OFK Dunajská Lužná
MZRL: FK Rača, FA Bratislava, FC Ružinov a OFK Dunajská Lužná.
DK BFZ udeľuje klubom peňažitú pokutu 5.-€ za nepredloženie LP v pôvodnom termíne:
ŠK Vrakuňa, TJ Čunovo, ŠK Danubia, ŠK Gajary, FK Rača, SFM Senec, FC Zohor, OFK Dunajská Lužná a FC Ružinov

Nepredložené licenčné preukazy trénerov do 2.9.2013:
MRB : ŠK Bernolákovo
MD3R : ŠK Nová Dedinka
SZRL: FC Slovan Modra
MZRL: FC Slovan Modra

Za nesplnenie si povinnosti čl. 12.2 RS, DK zastavuje dňom 6.9.2013 matričnú činnosť klubom : ŠK Bernolákovo, FC Slovan Modra .
Matričná činnosť bude klubom uvoľnená po predložení a schválení preukazov na TMK. Za nepredloženie preukazov DK udeľuje klubom peňažitú pokutu 20.-€

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Doplnenie adresára delegátov: Ján Šuniar (mobil 0902 178 260), Marián Elefant (mobil 0905 232 638), Ivan Sochor (mobil 0902 937 004).
Podnetom hráčky ŠK FC Povoda sa bude zaoberať až po jeho doručení DK SFZ.
Námietkami FC Ružinov (MRB, 3. kolo) a FK Rača (MZRL, 3. kolo) sa bude zaoberať na zasadnutí dňa 13.9.
Nedoručené DVD zo stretnutí 5. kola MRB: Domino Bratislava, FC Ružinov. Žiada o doručenie do 17.9. V opačnom prípade odovzdá kluby na riešenie DK.
Pozýva na zasadnutie dňa 13.9. o 17.45 R. Smirnova.

Ospravedlnenia: Kachnič 17.-19.9.; Abrman do 20.9.; Maretta 21.9.; Samko 14.9. do 12.00; Bohun 17.-20.9.; Dujava 22.9. predpoludním, 28.-29.9.; Smirnov 20.-27.9.; Chladek 14.-15.9., 21.9.; Vyletel 19.-23.9.; Rášo 21.-22.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
TMK BFZ eviduje k 12.9.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013
Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B), D. Federl (U B), R. Kačeňák (12)
—————————————————————————————————————————

NOMINÁCIE VÝBEROV BFZ :

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 ) na družobné stretnutie BFZ U13 – výberu JmKFS U13 v stredu 18.9.2013 vo Viničnom.

Hráči:
Patrik KUKLA             ŠKP Bratislava             Dominik MEZOVSKÝ           ŠK Bernolákovo
Adam KUNŠTEK       ŠKP Bratislava             Patrik PROCHÁZKA             ŠK Bernolákovo
Lukáš CSANO            FC Ružinov                   Martin LACKO                       ŠK Šenkvice
Ladislav NAGY           FA Bratislava                Viktor VONDRYSKA             Slovan Ivanka
Samuel ARVA             FA Bratislava                Lukáš LOVAS                        Slovan Ivanka
Sebastian KESZEI     FA Bratislava                Rastislav JENDRUŠ            OFK D.Lužná
Kristián MESAROŠ    FK Rača                         Matej DOLNÍK                      OFK D.Lužná
Timotej UHRÍN           FKM Karlova Ves         Matej KUDRNÁČ                  PŠC Pezinok
Lukáš LETENAY         FKM Karlova Ves         Adam HOUDEK                    OFK Vysoká
Matúš MOLNÁR          DNV                                Tomáš Hrebeň                      ŠK Lozorno
Marko ŽVÁČ                 Žolík Malacky
Náhradníci:
Jozef VLAŠIČ              ŠKP Bratislava             Richard BIKSADSKÝ           Žolík Malacky
Adam KORMANÍK      ŠKP Bratislava             Juraj JÁNOŠÍK                       Slovan Ivanka
Tomáš ŠVAGERKO   FC Ružinov                   Richard RUBIN                      PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ             PŠC Pezinok

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK, Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných je v stredu 18.9.2013 o 9,30 hod. na štadione vo Viničnom.
Výstroj hráčov? Kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p. PORVAZNÍK 0903 641544 / .
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia
zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
Nominácia je ospravedlnením hráča na školskom vyučovaní.

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U14 (narodených po 1.1.2000) na Družobné stretnutie s JmFS Brno – 18.septembra 2013 vo Viničnom.

Hráči:
HEGYI Samuel            Petržalka                       POCHYLÝ Nicolas           Inter
ČECH Adam                 Petržalka                       RUŽIČKA Matej                Ivánka
HABODÁSZ Samuel   Petržalka                       TAKÁCS Dávid                  SFM Senec
JELÍNEK Tomáš         Karlová Ves                  VÁRADY Patrik                  SFM Senec
HIRKO Jakub               ŠK Slovan                      HRONČEK Martin            ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                       ČERŇANSKÝ Bruno       ŠK Slovan
LEGINUS Lukas          ŠK Slovan                       HORVATH Adam             ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej         ŠK Slovan                       KORENAČKA Samuel     ŠK Slovan
NAGY Tomáš               ŠK Slovan                      NAGY Richard                   ŠK Slovan
SADOVSKÝ Adam       ŠK Slovan                      VOŠTINÁR Šimon            ŠK Slovan
Náhradníci:
MAJCHER Patrik         Lamač                             RUSNÁK Adam                 SFM Senec
BALÁŽ Samuel            ŠK Slovan                       BRUNNER Martin             FA Bratislava
FEJDA Martin              ŠK Slovan                        ŠKODA Matej                     SFM Senec
KOBAL Michal             ŠK Slovan                        ČAHOJ Michal                  Karlová Ves
GVORA Anton              ŠK Slovan                        WIESNER Frederik         SFM Senec
UHER Enrico               Petržalka                         VAJDA Martin                    Petržalka

VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf;              TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej                         MASÉR: MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 18.09.2013 (streda) o 11,00 hod. Štadión Viničné. Predpokladané ukončenie zrazu je 18.09.2013 (streda cca o 15,00 hod.) vo Viničnom . Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).
Po ukončení zrazu bude upresnená nominácia na  RT v Senci (22.-25.9.2013)

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. V prípade neprítomnosti R na stretnutiach prípraviek sú domáce FK povinné po stretnutí nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový / formou SMS na tel.čísla:
Ivan Konečný – 0914 173242, resp. 0902 544371, alebo
Pavel Príkopa – 0903 718455, resp. 0905 474471
2. Na základe oznámenia KR ObFZ Bratislava mesto o nedostatku R pre stretnutia prípraviek PMA 1, PMB 1, PMC, PMA 2, PMB 2, PMA 3 ktoré sa majú hrať vo štvrtok 19.9.2013 – predohrávané 10.kolo, resp. 9.kolo KM prekladá jednotlivé súťaže nasledovne:
PMA 1, PMB 1, PMC – zostáva v platnosti štvrtok 19.9.2013 / hracie časy tak ako sú uvedené v ISSF /
PMA 2, PMB 2 – štvrtok 26.9. 2013 / hracie časy tak ako sú uvedené v ISSF /
PMA 3 – utorok 1.10.2013 o 16,00 hod.
Zmeny budú prevedené v ISSF a FK budú o zmene informované mailami prostredníctvom správcov súťaží.
 3. KM berie na vedomie oznámenie ŠK Vrakuňa o odhlásení družstva prípravky zo súťaže PMA 2. Družstvá hrajúce v príslušný hrací deň proti uvedenému družstvu budú mať voľno.
Zároveň sa ruší dohrávka stretnutia 1.kola PMA 2 Lokomotíva DNV – ŠK Vrakuňa, ktoré sa malo odohrať vo štvrtok 26.9.2013 o 17,00 hod. Odhlásenie družstva sa eviduje od stredy 11.9.2013.
4. Uznesenie KM č.2
V súlade s RS čl. 3.6. za odhlásenie družstva prípravky ŠK Vrakuňa zo súťaže PMA 2 bude ŠK Vrakuňa započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 200 EURO.
5. Uznesenie KM č.3
V súlade s RS čl.3.5. bude ŠK Malacky FO za nedostavenie sa na stretnutie 2.kola PrMA medzi družstvami FC Rohožník – ŠK Malacky FO, ktoré sa malo hrať v sobotu 7.9.2013 započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 50 EURO.
6. Uznesenie KM č.4
Za porušenie RS čl.8 v náväznosti na SP čl.40 bod 4 bude ŠK Malacky FO zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.
Odôvodnenie výšky poplatku: dňa 1.9.2013 sa hralo o 10,00 hod. stretnutie 2.kola
starších žiakov SZV MA medzi družstvami ŠK Malacky FO – ŠK Lozorno, o 14,00 hod. sa hralo stretnutie 1.kola PrMA medzi družstvami FK Studienka – ŠK Malacky FO, v oboch stretnutiach hrajúcich sa v ten istý deň nastúpili za ŠK Malacky FO hráči Mário Biháry / RP 1337440 / a František Polakovič / RP 1337430 /. Ide o porušenie RS čl.8 – hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstovskom stretnutí.
7. KM berie na vedomie oznámenie ŠK Malacky FO o odhlásení družstva prípravky zo súťaže PrMA. Družstvá hrajúce v príslušný hrací deň proti uvedenému družstvu budú mať voľno. Odhlásenie družstva sa eviduje od stredy 11.9.2013.
8. Uznesenie KM č.5
V súlade s RS čl.3.6 za odhlásenie družstva prípravky ŠK Malacky FO zo súťaže PrMA bude ŠK Malacky FO započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 200 EURO.
9. Schválené zmeny
Dohrávka 1.kola PMA 3: FK Scorpions Bratislava – ŠK Danubia – streda 25.9.2013 o 17,00 hod.
4.kolo PrSC: ŠK Nová Dedinka – SFM Senec – nedeľa 22.9.2013 o 10,00 hod.
10. Všetky úkony / odhlásenie družstiev zo súťaží, schválené zmeny / sú už prevedené aj v ISSF.
11. Voči uzneseniam KM je možné podať odvolanie do 15 dní od zverejnenia v US. Odvolanie musí spĺňať všetky náležitosti v súlade so SP čl.118 – 130.

Komisia ženského futbalu: 

Nominácia RV BFZ dievčat U13 (2000 a ml.) na kontrolný zraz
konaný dňa v dňoch 19. – 20. septembra 2013

Hráčky:
Adamecká Natália – FK Dúbravka                Dvornická Kristína Ľudmila – FK Dúbravka
Labošová Sarah – FK Dúbravka                   Petrušová Sabrina – ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká
Hazdary Sabina – FK Dúbravka                    Ábelová Tamara – FKM Karlová Ves
Kozlová Karin – FKM Karlova Ves                Takácsová Vivien – ŠK Slovan
Balážová Alena – ŠK Slovan                          Balážová Vanessa  – ŠK Slovan
Belošicová Lea – ŠK Slovan                          Cigánková Viktória – ŠK Slovan
Kaláberová Victoria  – ŠK Slovan                    Kratochvílová Viktória – ŠK Slovan
Miniariková Natália  – ŠK Slovan                     Rezeková Dominika – ŠK Slovan
Srnková Karolína – ŠK Slovan                        Pátková Andrea – FC Petržalka 1898
Veselá Karolína – ŠK Slovan                          Vitkovičová Katarína – ŠK Slovan
Náhradníčky:
Bednárová Tereza – ŠK Slovan                       Niňajová Katarína – FC Petržalka 1898
Geršicová Kristína – TJ Slovan Viničné         Ščasnárová Viktória – ŠK Bernolákovo
Realizačný tím:
Hlavný tréner: Roszbeck Peter                           Vedúci mužstva: Roszbeck Richard
Asistent trénera: Geržová Monika                      Tréner brankárok: Rinčo Daniel

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je 19. 09. 2013 (štvrtok) o 10,30 hod. v budove SFZ na Trnavskej ceste 100. Sústredenie bude vykonané v Miloslavove, ubytovanie v penzióne Kačín. Ukončenie akcie je predpokladané o 17,30 hod. dňa 20. 09. 2013.
Je potrebné si priniesť obuv na trávu, oblečenie na tréning, preukaz poistenca, hygienické potreby, osobné potreby, šlapky, prezúvky, plavky.
Prípadné ospravedlnenie v súlade s čl. 16.1 Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 je potrebné telefonicky nahlásiť p. Roszbeck Petrovi 0907/982 576. V prípade zranenia je potrebné zaslať na BFZ správu od lekára.

Nominácia RV BFZ dievčat U13 (2000 a ml.) na turnaj regiónov
konaný dňa v dňoch 24. – 26. septembra 2013

Hráčky:
Adamecká Natália – FK Dúbravka                Dvornická Kristína Ľudmila – FK Dúbravka
Labošová Sarah – FK Dúbravka                   Petrušová Sabrina – ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká
Hazdary Sabina – FK Dúbravka                      Ábelová Tamara – FKM Karlová Ves
Kozlová Karin – FKM Karlova Ves                  Takácsová Vivien – ŠK Slovan
Balážová Alena – ŠK Slovan                           Balážová Vanessa  – ŠK Slovan
Belošicová Lea – ŠK Slovan                           Cigánková Viktória – ŠK Slovan
Kaláberová Victoria – ŠK Slovan                     Kratochvílová Viktória – ŠK Slovan
Miniariková Natália – ŠK Slovan                      Rezeková Dominika – ŠK Slovan
Srnková Karolína – ŠK Slovan                          Pátková Andrea  – FC Petržalka 1898
Veselá Karolína – ŠK Slovan                            Vitkovičová Katarína – ŠK Slovan
Náhradníčky:
Bednárová Tereza – ŠK Slovan                         Niňajová Katarína – FCPetržalka 1898
Geršicová Kristína  – TJ Slovan Viničné           Ščasnárová Viktória – ŠK Bernolákovo
Realizačný tím:
Hlavný tréner: Roszbeck Peter                            Vedúci mužstva: Roszbeck Richard
Asistent trénera: Geržová Monika                       Tréner brankárok: Rinčo Daniel

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je 24. 09. 2013 (útorok) o 08,30 hod. v budove SFZ na Trnavskej ceste 100. Turnaj regiónov bude vykonané v Michalovciach. Ukončenie akcie a návrat do Bratislavy je predpokladaný o 02,00 hod. dňa 26. 09. 2013.
Je potrebné si priniesť obuv na trávu, obuv na umelú trávu, oblečenie na tréning, preukaz poistenca, hygienické potreby, osobné potreby, šlapky, prezúvky, plavky.
Prípadné ospravedlnenie v súlade s čl. 16.1 Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 je potrebné telefonicky nahlásiť p. Roszbeck Petrovi 0907/982 576. V prípade zranenia je potrebné zaslať na BFZ správu od lekára.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

FO ŠK Šenkvice – s okamžitou účinnosťou nahradil doterajšieho predsedu p. Róberta Benčúrika p. Ján Belko – mobil: 0944 545149.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie
S5VA 1.kolo Borinka – Malacky dňa 10.11.2013 UHČ
2. ŠTK kontumuje stretnutia
-S5VA 3.kolo Borinka – Kuchyňa v prospech Borinky podľa SP čl. 100/e a výsledok 9:0 zostáva v platnosti
-S5VA 3.kolo Záhorská Ves – Studienka 3:0 v prospech družstva Zah.Vsi podľa SP čl. 100/b Družstvu Studienky bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5.
3. Chýbajúce zápisy:
SD4VB 2.kolo Sl. Grob – Modra R: Berner
SD4VA 1.kolo Lozorno – Malacky R: Berner

Disciplinárna komisia:

U.č.13
Slaninka Jozef – 1196799 ( TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.14
Šarmír Tomáš – 1220161 ( ŠK Kaplná ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.15
Benko Tomáš – 1149471 ( ŠK Kaplná ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.16
Biháry Milan – 1082897 ( FC Slovan Modra ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.17
Koník Libor 1130394 ( TJ Dubová ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO : DK mení DO menovaného na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 12.9.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť. ( 10 € )
U.č.18
FK Stupava – DK udeľuje menovanému oddielu disciplinárne opatrenie za nerešpektovanie ÚS č. 10 zo dňa 6.9.2013 pod uznesením č. 11 o zákaze výkonu funkcie vedúceho družstva Jána Katonu a zákaze viesť družstvo z lavičky trénera Jakuba Pavlačiča pokutu vo výške 50 €.( 50 € )
U.č.19
Navrátil Ľuboš 1326922 ( FK Lamač ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti DO : zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/1b. ( 5 € )
U.č.20
Vaculík Jaroslav 1263169 ( TJ Jarovce ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 9.9.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5 € )
U.č.21
Lošonský Peter 1252173 ( TJ Jarovce ) vylúčený za udretie súpera v neprerušenej hre – DO : zastavená pretekárska činnosť na 6 súťažných stretnutí nepodmienečne od 9.9.2013,podľa čl.1/3b. (5 €)

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 18.9.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

oznamuje:
– Zasadanie komisie R a D bude každý štvrtok o 18:00 hod.
K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
– Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava, a to: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
Chýbajúce zápisy o stretnutí SD4VB 2. kolo – Slovenský Grob-Modra, p.Berner; Igram-Budmerice, p.Melišek
K R a D pozýva na svoje zasadnutie R Miška dňa 19.09.2013 o 18:30 hod.
– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
– Kto má záujem o vystavenie nového plastového preukazu, aby mohol využívať výhody nákupu, napr. notebooku, či tabletu, napíšte do 15.09.2013 na adresu pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia: Rybár 22.09., Rozbora 21.-22.09.2013

Komisia mládeže:

1. Uznesenie KM ObFZ č.6
V súlade s RS čl.3.5 za nedostavenie sa na stretnutie 3.kola SZV MA ktoré sa malo hrať v nedeľu 8.9.2013 medzi družstvami Záhoran Jakubov – ŠK Malacky FO bude ŠK Malacky FO započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.
2. KM berie na vedomie oznámenie ŠK Malacky FO o odhlásení družstva starších žiakov zo súťaže SZV MA. Družstvá, ktoré mali hrať v príslušný hrací deň stretnutie proti ŠK Malacky FO budú mať voľno. Oznámenie o odhlásení družstva je evidované od stredy 11.9.2013.
3. Uznesenie KM ObFZ č.7
V súlade s RS čl. 3.6 za odhlásenie družstva starších žiakov ŠK Malacky FO zo súťaže SZV MA bude ŠK Malacky FO započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.
4. V prípade neprítomnosti rozhodcu na stretnutí je domáci FK  povinný ihneď po stretnutí formou SMS nahlásiť výsledok stretnutia správcovi súťaží: Ivan Konečný – 0914 173242, 0902 544371
5. Schválené zmeny
6.kolo SZV MA: ŠK Pl.Štvrtok A – ŠK Žolík Malacky B – sobota 28.9. o 14,00 hod.
/ hrá sa ako prezápas MRB: Pl.Štvrtok – Rohožník /
4.kolo MZV: Šenkvice – Nová Dedinka – štvrtok 26.9. o 16,30 hod.
6. Chýbajúce zápisy
14.kolo SZV MA: Záh.Ves – Sološnica
2.kolo MZV: Bernolákovo – CFK Cajla
Žiadame domáce FK o zaslanie kopie týchto zápisov aby sa stretnutia mohli uzavrieť v ISSF.
7. Všetky úkony / odhlásenie družstva zo súťaže, schválené zmeny / sú prevedené už v ISSF.
8. Voči uzneseniam KM je možné podať odvolanie do 15 dní od zverejnenia v US.
Odvolanie musí spĺňať náležitosti v súlade so SP čl. 118 – 130.
Zasadnutie KM bude vo štvrtok 19.9.2013 o 14,30 hod.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI