Úradná správa č.12 zo dňa 20.9.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 10.kolo TJ Rovinka – ŠK Pl. Štvrtok – OFK Vysoká dňa 24.9.2013 o 16:30hod.
S4A 6.kolo ŠK Danubia – FK Vajnory dňa 22.9.2013 o 16:00hod.(ihrisko Vajnory).
S4A 7.kolo FKM K. Ves – SFC Kalinkovo dňa 29.9.2013 o 16:00hod.Ihrisko KALINKOVO
SD3R 7.kolo ŠK Svätý Jur – MŠK Iskra Petržalka dňa 25.9.2013 o 17:00hod.
SD3R 7.kolo PŠC Pezinok – FK BCT Bratislava dňa 19.9.2013 o 17:00hod.
MD3R 5.kolo PŠC Pezinok – FK Rača dňa 25.9.2013 o 17:00ohd.
MD3R 5.kolo SFM Senec „B“ – ŠK Vrakuňa dňa 26.9.2013 o 17:00hod.ihr Réca.
SZRL 7.kolo FKM K. Ves – FK Slovan Ivanka p. Dunaji 28.9.2013 o 9:30hod.
MZRL 7.kolo FKM K. Ves – FK Slovan Ivanka p.Dunaji dňa 29.9.2013 o 10:00hod.
SZRL 5.kolo ŠK Vrakuňa – OFK D. Lužná dňa 25.9.2013 o 16:30hod.
MZRL 5.kolo ŠK Vrakuňa – OFK D. Lužná dňa 1.10.2013 o 16:30hod.
SZRL 5.kolo D.N.Ves – FK BCT Bratislava dňa 25.9.2013 o 17:00hod.
MZRL 5.kolo D.N.Ves – FK BCT Bratislava dňa 22.9.2013 o 12:00ohd.
SZRL,MZRL 1.kolo FA Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 2.10.2013 o 14:30hod.(MZRL) a 16:00hod.(SZRL).ihrisko Malinovo.
SZRL,MZRL 2.kolo MFK Rusovce – FA Bratislava dňa 9.10.2013 o 14:00hod.(MZRL) a 15:30hod.(SZRL).
SZRL,MZRL 5.kolo FA Bratislava – FK Rača dňa 25.9.2013 o 14:30hod.(MZRL) a 16:00hod.(SZRL).Ihrisko Malinovo
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4B 7.kolo Družstevník Závod – PŠC Pezinok dňa 28.9.2013 o 16:00hod.(Požiadavka družstva Družstevník Závod v prihláške do súťaže hať v tomto termíne v sobotu – hody).
Pohár BFZ dorast ŠK Šenkvice – ŠK Svätý Jur dňa 2.10.2013 o 15:30hod.
ŠTK žiada kluby Domino Bratislava a FK BCT Bratislava o nahlásenie termínu stretnutia 1.kola MD3R Domino -. BCT do 25.9.2013.
ŠTK kontumuje:
S4A 5.kolo ŠK Danubia Bratislava – SFC Kalinkovo 0:3 kont. podľa SP čl.100/h.Družstvu ŠK Danubia Bratislava bude do zbernej mesačnej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200€.
S4B 5.kolo ŠK FO Malacky – Záhoran Jakubov 0:3 kont. podľa SP čl.100/b.Družstvu ŠK FO Malacky bude do zbernej mesačnej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 200€.
ŠTK žiada klub ŠK Danubia o nahlásenie ihriska pre domáce stretnutia do 25.9.2013.
Chýbajúci zápis:
5.kolo S4A D.N.Ves – FK BCT Bratislava (R Křivan ).
4.kolo SZRL FK BCT Ratislava – FC Ružinov (R Gubančok).
12.kolo MZRL FK Rača – FK BCT Bratislava (R Křivan).
Menovaných R odstupujeme na KRaD BFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č. 66
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m. s Nepodmienečne .
– od 15.09.2013
Lonček Tomáš – 1310406 ( Z. Kostolište ) MD3R (5.-€)
U.č.67
Kostka Patrik – 1264847 ( ŠK Lozorno ,FO ) vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO :
zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl.1/5a. (10 € )
U.č.68
Pogač Tomáš – 1240106( TJ Rovinka ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre bez možnosti zasiahnuť loptu – DO :zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl.1/6b. ( 10 € )
U.č.69
Pavlus Anton – 1032948 ( TJ Čunovo ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera rukami v jasnej gólovej situácii – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.70
Čík Aleš – 1075897 ( FK Vajnory ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera rukami v jasnej gólovej situácii.DK BFZ na základe SD p. Alexandra Ležoviča a vlastného šetrenia usúdila, že k priestupku na ČK nedošlo a upúšťa od disciplinárneho konania. Hráč Čik Aleš má uvoľnenenú činnosť od 16.9.2013 (10.-€)
U.č.71
Blahutiak Branislav ( MFK Rusovce ) vylúčený po 2. napomenutí ŽK- DO :
zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013,podľa čl.1/5a.(10 € )
U.č.72
Birmpilis Konstantinos 1330268 ( FC Družstevník Budmerice ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou – DO : zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10 € )
U.č.73
Kanich Denis 1260525 ( FC Rohožník ) SD3R vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou DO : zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl. 1/6 b. ( 5 € )
U.č.74
Karika Jakub 12939363 ( ŠK Tomášov ) MD3R vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013,podľa čl.1/5a.(10 € )
U.č.75
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči p. Gubánimu Jurajovi 1144280 ( ŠK Báhoň ) tréner SD3R za HNS –vulgárne výrazy na adresu AR1 a vykázanie z lavičky počas stretnutia SD3R 7.kola ŠK Báhoň-FC Ružinov BA, odohraného dňa 14.9.2013. Zároveň DK dňom 15.9.2013 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a žiada p. Gubániho a klub o zaslanie písomného stanoviska k predmetnej situácii v termíne do 25.09.2013.
U.č.76
Sokol Michal 1209333 ( Slovan Most pri Bratislave ) vylúčený v 2.predkole P BFZ po 2. napomenutí ŽK – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl.1/5a. (10 € )
U.č.77
Hurban Jaroslav 1210302 ( ŠK Gajary ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/1 DP žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia zamieta. (10.-€)
U.č. 78
DK na základe dokladu o úhrade preddavkovej faktúry uvoľňuje pretekársku činnosť klubu SFM Senec – SD3R dňom 13.09.2013.Klub SFM Senec – SD3R odstupuje ŠTK na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5.
U.č. 79
DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie – ospravedlnenie klubu Domino Bratislava, k neskoro odovzdanému DVD na sekretariát BFZ .

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok je 3.10. o 17.00 (štadión Pasienky). Zraz pozvaných rozhodcov je o 16.30 resp. 17.30. Program bol poslaný mailom.

Na základe informácie DK SFZ sa zaoberala podnetom hráčky ŠK FC Povoda Kristíny Halandovej voči rozhodcovi R. Smirnovovi. Písomné stanovisko v danej veci bolo odoslané DK SFZ.

Zaoberala sa námietkou FC Ružinov Bratislava voči udeleniu 2. ŽK / ČK hráčovi uvedeného klubu v stretnutí 3. kola MRB Bernolákovo – Ružinov. Námietka je na základe vyjadrenia rozhodcu a delegáta neopodstatnená.

Zaoberala sa námietkou FK Rača Bratislava voči výsledku stretnutia 3. kola MZRL s PŠC Pezinok. Na základe vyjadrenia rozhodcu považuje jeho postup v danom momente za správny.

Upozorňuje delegátov na povinnosť posielať správy delegátov aj rozhodcom stretnutia. Súčasne upozorňuje rozhodcov na ich povinnosť posielať správy delegátov svojim asistentom.

Nedoručené DVD zo stretnutí 4. a 6. kola MRB: FC Rohožník. Žiada o doručenie do 24.9. V opačnom prípade odovzdá klub na riešenie DK.

Doplnenie telefonického kontaktu rozhodcu: P. Cvengroš – 0944 697 954.
Pozýva na zasadnutie dňa 20.9. o M. Havrilu, F. Malárika a J. Valka.
Ospravedlnenia: Somoši 14.9.; Abrman do 18.10.; Vašš 30.9.-4.10.; Bláha každú sobotu od 21.9.; Brody 18.9.; Šuniar 22.-26.9.; Minárik 26.-29.9.; Pogány 21.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
TMK BFZ eviduje k 19.9.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013
Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B), D. Federl (U B), R. Kačeňák J. Lacko (U B), I. Kiss (U B) (14)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia :
P. Tóth (1)

Pre trénerov mládeže je pripravovaný kurz pod názvom : Coerver Coaching Kurz 1  (koná sa dňa 7.10.2013 v Trnave)
Jednodenné školenie je úvodom do metódy výuky futbalových zručností podľa svetoznámej futbalovej školy Coerver.
Obsahom školenia je história a súčasnosť Coerver Coaching, prístup k futbalovému tréningu podľa Coerver, pyramída rozvoja hráča, most schopností a cvičenia a drily v praxi.
Na tento kurz nadväzujú ďalšie úrovne vzdelávania v metodike Coerver, na ktorých sa účastníci oboznámia detailne s princípmi tréningu technických zručností futbalistu a dostanú do rúk nástroje, ktorými jednoducho a efektívne naplánujú tréningovú jednotku a zabezpečia rozvoj futbalového majstrovstva svojich zverencov.
Viac info na stránke www.coerver.sk, sekcia kurzy pre trénerov

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 14 (narodených po 1.1.2000) na ReTu SFZ v dňoch 22.- 25. septembra 2013 v Senci.

Hráči:
HEGYI Samuel Petržalka                       POCHYLÝ Nicolas Inter
ČECH Adam Petržalka                           RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka              TAKÁCS Dávid SFM Senec
JELÍNEK Tomáš Karlová Ves               VÁRADY Patrik SFM Senec
HIRKO Jakub ŠK Slovan                         HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan               ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                    HORVATH Adam ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan         VOŠTINÁR Šimon ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                         NAGY Richard ŠK Slovan
Náhradníci:
MAJCHER Patrik Lamač                         RUSNÁK Adam SFM Senec
BALÁŽ Samuel ŠK Slovan                      BRUNNER Martin FA Bratislava
FEJDA Martin ŠK Slovan                         ŠKODA Matej SFM Senec
KOBAL Michal ŠK Slovan                        ČAHOJ Michal Karlová Ves
GVORA Anton ŠK Slovan                        WIESNER Frederik SFM Senec
UHER Enrico Petržalka                            VAJDA Martin Petržalka
SADOVSKÝ Adam ŠK Slovan                  ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan

VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf;               TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondre;j;                         MASÉR: MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 22.09.2013 (nedeľa) o 15,00 hod. Penzión BAT– Tepláreň , Senec Predpokladané ukončenie zrazu je 25.09.2013 (streda cca o 14,00 hod.) v Senci .
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), plavky, preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14
16.8.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013 RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013 Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

Október, november 2013 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013 MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013 MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13 MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK –
záverečné skúšky
14.12.2013 MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 –

Žiacka halová liga mladších a starších žiakov (ŽHL) o pohár
primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2014 HT – o pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2014 HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–

Január, február 2014 –
Žiacka halová liga mladších a starších žiakov o pohár primátora Bratislavy –
R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014 MHT ATRAKKEROBAJ – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014 finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014 Výberový turnaj – ŠT + výberov ObFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14 ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovanie/ končí dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

1. V prípade neprítomnosti R na stretnutiach prípraviek sú domáce FK povinné po stretnutí nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový / formou SMS na tel.čísla:
Ivan Konečný – 0914 173242, resp. 0902 544371, alebo
Pavel Príkopa – 0903 718455, resp. 0905 474471
2. Zmena hracieho času
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž PMA 1, že družstvo FK Š.Hamuliakovo bude svoje domáce stretnutia hrávať o 9,00 hod. Hrací deň sobota zostáva v platnosti.
 3. Schválené zmeny
PMA 3 – 9.kolo: Lamač – Scorpions BA – utorok 8.10.2013 o 16,00 hod.
PrMA – 5.kolo: Vysoká – Zohor – sobota 28.9.2013 o 12,00 hod. na ihrisku FK Zohor
PMB 1 – 5.kolo: LP Domino – FC Petržalka – nedeľa 29.9.2013 o 13,00 hod.
PMC – 5.kolo: LP Domino – FC Petržalka – nedeľa 29.9.2013 o 13,00 hod.
PrSC – 4.kolo: ŠK Bernolákovo – MŠK Kraľova A – nedeľa 22.9.2013 o 10,00 hod.
PrSC – 6.kolo: ŠK Bernolákovo – Slovan Ivanka – štvrtok 3.10.2013 o 16,00 hod.
4. Schválené termíny dohrávok stretnutí
PMA 1 – 3.kolo: LP Domino – FK Inter – streda 2.10.2013 o 15,30 hod.
PMB 1 – 3.kolo: LP Domino – FK Inter – streda 2.10.2013 o 15,30 hod.
PMC – 3.kolo: LP Domino – FK Inter – streda 2.10.2013 o 16,30 hod.
PMA 3 – 2.kolo: ŠK Danubia – FK Inter – streda 2.10.2013 o 16,30 hod. / ihr.Domino /
5. Odloženie stretnutí
PrPK – 3.kolo: Slovan Viničné – Slovan Modra sa v sobotu 21.9.2013 neodohrá
/ žiadame o nahlásenie termínu dohrávky /
PMA 1 – 4.kolo: FA Bratislava – FC Ružinov sa v nedeľu 22.9.2013 neodohrá
/ žiadame o nahlásenie termínu dohrávky /
6. Uznesenie KM BFZ č.6 – poplatky za schválené zmeny
ŠK Bernolákovo – 5 EURO / RS čl.3.4 /
Slovan Modra – 5 EURO / RS čl.3.4 /
FC Ružinov – 5 EURO / RS čl.3.4 /
Poplatky budú uvedeným FK započítané v mesačnej zbernej faktúre
7. KM ruší výsledok stretnutia 3.kola PrMA medzi družstvami TJ Veľké Leváre – FC Rohožník dosiahnutý na ihrisku v pomere 1 : 12 a vyhlasuje kontumačný výsledok 3 : 0 k v prospech družstva TJ Veľké Leváre aj s priznaním 3 bodov. Zo strany FC Rohožník došlo k porušeniu SP čl. 100/i – neoprávnený štart hráča / Nicolas Haramia – registrovaný v ČSFA Malacky /.
8. Uznesenie KM BFZ č.7
V súlade s RS čl.7 bude FC Rohožník započítaný do mečsačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 50 EURO.
9. Uznesenie KM BFZ č.8
Žiadame výbor FC Rohožník o zaslanie písomného stanoviska k vzniknutej udalosti ako aj návrhov opatrení na zamedzenie porušenia SP a RS. Stanovisko je potrebné zaslať do 25.9.2013.
10. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž PMA 3, že družstvo ŠK Danubia Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na ihrisku LP Domino Bratislava. Z dôvodov kolízii stretnutí upravujeme hracie dni a časy družstva nasledovne:
4.kolo: Danubia – FK Dúbravka – sobota 28.9.2013 o 14,30 hod.
6.kolo: Danubia – Čuňovo – sobota 12.10.2013 o 14,30 hod.
8.kolo: Danubia – Lamač – sobota 26.10.2013 o 12,00 hod.
Voči uzneseniam KM je možné podať odvolanie do 15 dní od zverejnenia v US.

Komisia ženského futbalu: 

Nominácia
RV BFZ dievčat U13 (2000 a ml.) na kontrolný zraz
konaný dňa v dňoch 19. – 20. septembra 2013

Hráčky:
Adamecká Natália FK Dúbravka                         Niňajová Katarína FCPetržalka1898
Labošová Sarah FK Dúbravka                          Petrušová Sabrina ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká
Bednárová Tereza ŠK Slovan Bratislava           Ábelová Tamara FKM Karlová Ves
Kozlová Karin FKM Karlova Ves                          Takácsová Vivien ŠK Slovan
Balážová Alena ŠK Slovan                                    Balážová Vanessa ŠK Slovan
Belošicová Lea ŠK Slovan                                    Cigánková Viktória ŠK Slovan
Kaláberová Victoria ŠK Slovan                             Kratochvílová Viktória ŠK Slovan
Miniariková Natália ŠK Slovan                              Rezeková Dominika ŠK Slovan
Srnková Karolína ŠK Slovan                                  Pátková Andrea FCPetržalka 1898
Veselá Karolína ŠK Slovan                                    Vitkovičová Katarína ŠK Slovan
Náhradníčky:
Geršicová Kristína TJ Slovan Viničné                 Ščasnárová Viktória ŠK Bernolákovo
Realizačný tím:
Hlavný tréner Roszbeck Peter                              Vedúci mužstva Roszbeck Richard
Asistent trénera Geržová Monika                         Tréner brankárok Rinčo Daniel

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je 19. 09. 2013 (štvrtok) o 10,30 hod. v budove SFZ na Trnavskej ceste 100. Sústredenie bude vykonané v Miloslavove, ubytovanie v penzióne Kačín. Ukončenie akcie je predpokladané o 17,30 hod. dňa 20. 09. 2013.
Je potrebné si priniesť obuv na trávu, oblečenie na tréning, preukaz poistenca, hygienické potreby, osobné potreby, šlapky, prezúvky, plavky.
Prípadné ospravedlnenie v súlade s čl. 16.1 Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 je potrebné telefonicky nahlásiť p. Roszbeck Petrovi 0907/982 576. V prípade zranenia je potrebné zaslať na BFZ správu od lekára.

Nominácia
RV BFZ dievčat U13 (2000 a ml.) na turnaj regiónov
konaný dňa v dňoch 24. – 26. septembra 2013

Hráčky:
Adamecká Natália FK Dúbravka                             Niňajová Katarína FC Petrzalka 1898
Labošová Sarah FK Dúbravka                        Petrušová Sabrina ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká
Bednárová Tereza ŠK Slovan Bratislava               Ábelová Tamara FKM Karlová Ves
Kozlová Karin FKM Karlova Ves                              Takácsová Vivien ŠK Slovan
Balážová Alena ŠK Slovan                                        Balážová Vanessa ŠK Slovan
Belošicová Lea ŠK Slovan                                        Cigánková Viktória ŠK Slovan
Kaláberová Victoria ŠK Slovan                                 Kratochvílová Viktória ŠK Slovan
Miniariková Natália ŠK Slovan                                  Rezeková Dominika ŠK Slovan
Srnková Karolína ŠK Slovan                                      Pátková Andrea FCPetržalka 1898
Veselá Karolína ŠK Slovan                                        Vitkovičová Katarína ŠK Slovan
Náhradníčky:
Geršicová Kristína TJ Slovan Viničné                      Ščasnárová Viktória ŠK Bernolákovo
Realizačný tím:
Hlavný tréner Roszbeck Peter                                  Vedúci mužstva Roszbeck Richard
Asistent trénera Geržová Monika                             Tréner brankárok Rinčo Daniel

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je 24. 09. 2013 (útorok) o 08,30 hod. v budove SFZ na Trnavskej ceste 100. Turnaj regiónov bude vykonané v Michalovciach. Ukončenie akcie a návrat do Bratislavy je predpokladaný o 02,00 hod. dňa 26. 09. 2013.
Je potrebné si priniesť obuv na trávu, obuv na umelú trávu, oblečenie na tréning, preukaz poistenca, hygienické potreby, osobné potreby, šlapky, prezúvky, plavky.
Prípadné ospravedlnenie v súlade s čl. 16.1 Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2013/2014 je potrebné telefonicky nahlásiť p. Roszbeck Petrovi 0907/982 576. V prípade zranenia je potrebné zaslať na BFZ správu od lekára.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK oznamuje náhradný termín neodohratých stretnutí pre nespôsobilý terén, ktoré sa mali odohrať v termíne 14.9.2013:
SD4VB 3.kolo Častá – Igram 26.9.2013 o 17,00 hod
SD4VB 3.kolo Kráľová p.S. – D.Lužná (B) 24.9.2013 o 17,00 hod
SD4VA 3.kolo Malacky – Stupava 25.9.2013 o 16,30 hod
na ihrisku v Perneku
2. Chýbajúce zápisy:
SD4VB 3.kolo Modra – Viničné R: Brejcha
S5VA 4.kolo Kuchyňa – Pl.Mikuláš R: Pirnik
SD4VA 3.kolo Malacky – Lamač R: Pirnik

Disciplinárna komisia:

U.č.22
Martin Hasák – 1174070 (FC Slovan Modra) – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 sôťažné stretnutie od 16.9.2013. ( 10 € )
U.č.23
Mário Čajkovič – 1226114 (TJ Slovan Vištuk) – vylúčený za úmyselnú hru rukou – zmarenie jasnej gólovej príležitosti DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl. 1/1a. ( 10 € )
U.č.24
Samuel Jurčovič – 1240327 (TJ Slovan Vištuk) – vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre- DO: zastavená pretekárska činnosť na 6 týždňov nepodmienečne od 16.9.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10 € )
U.č.25
Peter Baďo – 1195571 (OŠK Chorvátsky Grob) – vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.9.2013, podľa 1/5a. ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 25.9.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

oznamuje:
– Zasadanie komisie R a D bude každý štvrtok o 18:00 hod.
– K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
– Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava, a to: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
KR a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to
najneskôr do utorka 12:00 hod. !
V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia.
Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK).
V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
Chýbajúce zápisy :
S5VA   Kuchyňa – Plavecký Mikuláš– Pirnik
SD4VB      Modra – Viničné – Brejcha
SD4VA    Žolík Malacky – Lamač – Pirnik
– K R a D urobila pohovor s R Miškom
– Zmena adresy bydliska: Radovan Hudy – Sološnica 426, PSČ 90637
– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
– Kto má záujem o vystavenie nového plastového preukazu, aby mohol využívať výhody nákupu, napr. notebooku, či tabletu, napíšte do 15.09.2013 na adresu pincek.j@centrum.sk
– Ospravedlnenia: Rybár 22.09., Rozbora 21.-22.09.2013., Hilka 21.-22.09.2013

Komisia mládeže:

1. Zrušenie dohody o zmene termínu stretnutia
KM ruší dohodu stretnutia 6.kola SZV MA medzi družstvami ŠK Pl.Štvrtok A – ŠK Žolík Malacky B. Stretnutie sa odohrá podľa pôvodného vyžrebovania v nedeľu 29.9.2013 o 10,00 hod.
2. Schválený termín dohrávky 3.kola MZV
FK Š.Hamuliakovo – TJ Rovinka – streda 25.9.2013 o 16,30 hod.
3. Schválené zmeny
SZV SC – 5.kolo: TJ Malinovo – MŠK Kraľova – sobota 28.9.2013 o 14,00 hod.
MZV – 8.kolo: Slovan Viničné – CFK Cajla – sobota 19.10.2013 o 9,30 hod.
4. KM žiada Slovan Viničné a ŠK Šenkvice o nahlásenie termínu odohratia stretnutia 3.kola MZV. Stretnutie sa 14.9.2013 nehralo pre nepriaznivé počasie.
5. KM nariaďuje odohrať stretnutie 4.kola SZV MA medzi družstvami FK Stupava – FC Rohožník vo štvrtok 26.9.2013 o 16,30 hod. Stretnutie sa v pôvodnom termíne pre nepriaznivé počasie nehralo a družstvá sa termíne dohrávky nedohodli.
6. Chýbajúci zápis zo stretnutia
MZV – 3.kolo: Karpaty Limbach – ŠK Bernolákovo
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI