Úradná správa č. 18 zo dňa 31.10.2013

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2013

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4B 13.kolo CFK Pezinok – Cajla – PŠC Pezinok dňa 9.11.2013 o 13:30hod.
Pohár BFZ 1.kolo seniori FK Karpaty Limbach – OŠK Slovenský Grob dňa 16.11.2013 o 13:00hod.
Pohár BFZ 1.kolo seniori ŠK Báhoň – ŠK Bernolákovo dňa 16.11.2013 o 13:00hod.(ihrisko BÁHOŇ).
Pohár BFZ 1.kolo dorast ŠK Báhoň – ŠK Bernolákovo dňa 16.11.2013 o 10:00hod.(ihrisko BÁHOŇ).
ŠTK nariaďuje odohrať:
SD3R 15.kolo FK Rača – FC Ružinov dňa 9.11.2013 o 11:00hod.(kolízia SFZ v pôvodnom termíne).
MD3R 15.kolo FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka dňa 9.11.2013 o 13:00hod.(kolízia SFZ v pôvodnom termíne).
ŠTK sa zaoberala námietkami v zápisoch o stretnutí:
MRB 15.kolo FC Ružinov – OŠK Slovenský Grob – Námietka je v kompetencii KRaD.
S4B 11.kolo Slovan Viničné – Záhoran Jakubov – Na základe SD ŠTK zistila, že hráč P. Malinovský bol sotený malou intenzitou do ramena pri odchode z hracej plochy divákom, ale vzhľadom na správny postup US, ktorá situáciu upokojila, ŠTK konštatuje, že US si splnila svoje povinnosti v zmysle SP a RS. Za sotenie člena US hráčom P. Malinovským odstupujeme menovaného na DK.
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja bude zverejnená na stránke zväzu po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014. Bližšie informácie k zimnému turnaju žiadajte u predsedu ŠTK BFZ emailovou poštou: jan.farbula@gmail.com
Chýbajúce zápisy:
SD3R 11.kolo BCT Bratislava – ŠK Vrakuňa (R Moravec). Za opakované neskoré doručovanie zápisov o stretnutí na BFZ odstupujeme menovaného R na KRaD.
SZRL 11.kolo Domino – Ivanka p. Dunaji (R Samko).Menovaného R odstupujeme na KRaD.

Disciplinárna komisia:

U.č. 153
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 27.10.2013
Köszikla Jakub – 1209693 ( ŠK Báhoň ) MRB ( 10.-€ )
Dantner Peter – 1173737 ( FK BCT Bratislava ) S4A ( 10.-€ )
Matejka Dominik – 1313478 ( ŠK SFM Senec B) MD3R ( 5-€)
od 28.10.2013
Bician Ján – 1139507 ( FK Ivánka pri Dunaji ) MRB ( 10.-€ )
Gábriš Csaba – 1166003 ( MŠK Králová pri Senci ) MRB ( 10.-€ )
Števík Matej – 1160081 (FC Rohožník) MRB ( 10.-€ )
Rizky Michal – 1208715 ( FKM Karlova Ves ) S4A ( 10.-€ )
Gyuricser Peter – 1181540 ( FK Vajnory ) S4A ( 10.-€ )
Tyko Jakub – 1202538 ( TJ Jarovce Bratislava ) S4A ( 10.-€ )
Adámek Tomáš – 1111887 ( FK Jablonové) S4B ( 10.-€)
U.č. 154
Čibík Peter – 1208900 / FK Most pri Bratislave / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 155
Kellner Ivan – 1054675 / ŠK Igram / vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť  na 2 s.s.nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 156
Petráš Michal – 1198708 / ŠK Gajary / vylúčený za HNS, prudké vrazenie do súpera v prerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť  na 2 s.s.nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/6a. ( 10.-€)
U.č. 157
Augustín Robert – 1172612 / ŠK Šenkvice / vylúčený za HNS, prišliapnutie súpera v prerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť  na 2 s.s.nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/6a. ( 10.-€)
U.č. 158
Surovič Erik – 1235035 / Záhoran Jakubov / vylúčený za HNS voči AR2 – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3 s.s.nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/3b (10.-€)
U.č. 159
Malinovský Pavol – 1103919 / Záhoran Jakubov / vylúčený za HNS voči AR2 – neprerokované – zastavená pretekárska činnosť nepodmienečne od 28.10.2013, do vyriešenia prípadu. DK žiada menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia
k vulgárnym výrazom na R a AR2, k soteniu rukou diváka do ramena pri odchode z HP, k HNS sa k usporiadateľskej službe použitím vulgárnych výrazov a sotenie do člena US, ktorý ho doprevádzal do šatne v termíne do 6.11.2013.
U.č. 160
Gašparovič Daniel – 1256375 / ŠK Báhoň / vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej situácie – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 27.10.2013, podľa čl. 1/1a ( 5.-€)
U.č. 161
Horváth Sebastián – 1297832 / MFK Rusovce / vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 27.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 162
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Slovan Viničné za nedostatočnú usporiadateľskú službu, keď pri odchode vylúčeného hráča hostí z HP v blízkosti zábradlia, došlo k soteniu hráča divákom, ktorý stál za zábradlím
rukou do ramena. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení to je zabezpečiť bezpečný odchod hráčov z ľavičky do kabín.
U.č. 163
Doručené písomné stanovisko ŠK Závod za HNS divákov. Prijaté opatrenia na zamedzenie HNS sa divákov považuje DK za postačujúce. DK udeľuje klubu ŠK Závod disciplinárne opatrenie : pokarhanie v zmysle DP čl.7/3a.
Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania 10.-€.
U.č. 164
Opálek Viliam – ( FK Rača Bratislava ) tréner družstva -vykázanie z lavičky počas stretnutia 12. kola, SD3R: ŠKP Inter Dúbravka- FK Rača, odohraného dňa 19.10.2013 za HNS k R – vulgárne výrazy a vyhrážanie. DK požiadala o jeho písomné vyjadrenie k predmetnej situácii, ktoré p. Opálek  nezaslal. DK udeľuje p. Opálkovi DO : zákaz viesť družstvo z ľavičky a styk s delegovanými osobami na 4 týždne nepodmienečne od 25.10. Do 22.11.2013, podľa 1/3b. DK udeľuje pokutu klubu 30.-€UR za HNS trénera a nedoručenie písomného stanoviska s prijatými opatreniami v termíne
do 29.10.2013. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania 5.-€.
U.č. 165
DK na základe porušenia RS čl.2.1 nevyhotovenie videozáznamu z dôvodu technickej poruchy kamery, ktorá sa nedala odstrániť, udeľuje klubu MŠK Králová pri Senci pokutu 20.-€. V prípade rovnakej závady v budúcnosti, bude DK
postupovať, ako keby sa videozáznam nevyhotovil. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U.č. 166
DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.11.2013 o 16,30 hod rozhodcu Miroslava Hrazdíru, DS Jozefa Minaroviča a kapitána družstva ŠK Danubia BA Jozefa Duducza, ohľadom stretnutia ŠK Vrakuňa – ŠK Danubia.
U.č. 167
Bednárik Rastislav – 1059153 / FK Jablonové / žiadosť o zmenu trestu. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 2 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 31.10.2013 s podmienečným odkladom
do 30.06.2014. ( poplatok 10.-€)

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Sťažnosť FK Jablonové v súvislosti s výkonom rozhodcov v stretnutí 9. kola S4B Zohor – Jablonové neprerokovala – nespĺňa náležitosti podľa čl.11 RS.

V súvislosti s nesprávne vykonanými striedaniami v stretnutiach II. ligy žien a SP žien dôrazne upozorňuje rozhodcov na znenie príslušných článkov SP, rozpisu súťaží riadených SFZ a rozpisu súťaží riadených BFZ. Prípadné zmeny v týchto článkoch musia byť oficiálne oznámené a nemajú charakter interného pokynu klubom.

Berie na vedomie pochvalu FC ViOn Zlaté Moravce za výkon rozhodcov v stretnutiach 8. a 12. kola II.LSDZ Karlova Ves – Z. Moravce (Ježík, Mosor, Ruc) a Inter – Z. Moravce (Ježík, Lackovič, Ščepán).
Odstupuje rozhodcu M. Moravca na riešenie DK BFZ za neodovzdanie zápisu o stretnutí 11. kola SD3R BCT – Vrakuňa (hralo sa 13.10.).
Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. J. Somošiho (17.30) a F. Malárika (17.45).
Ospravedlnenia: Lackovič 2.-3.11.; Brody ml. 9.11.; Abrman 9.11.; Martinkovič 8.-10.11.; Pacalaj 4.-24.11.; Ľupták 30.10.-4.11.; Beňo 8.-10.11.; Brody st. 17.11.; Chladek 9.-10.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 31.10.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay, L. Doka (3)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostecký (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),
J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), P. Roszbeck (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B), F. Čavoj (29)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. (2)

Tréningový kemp – Coerver Coaching kemp – Dávame Vám do pozornosti  info o víkendovom kempe, ktorý v dňoch 29.11- 1.12.2013 organizuje Coerver Coaching v Senickej futbalovej hale. Žiadame trénerov mládeže v kluboch, aby distribuovali túto informáciu deťom  u Vás v družstve.
Keďže je tam obmedzený počet miest a bude túto informácia posielaná na veľké množstvo mládežníckych futbalových klubov, tak keď ma niekto záujem, nech nenecháva prihlásenie na poslednú chvíľu, pretože tento rok sa bude organizovať už len tento jeden kemp. Ďalšie info na :
www.coerver.sk

 

NOMINÁCIA  výberu U 14 BFZ hráčov
(narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
HEGYI Samuel Petržalka                          POCHYLÝ Nicolas Inter
ČECH Adam Petržalka                               RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka                 TAKÁCS Dávid SFM Senec
KOPŠÍK SAMUEL Petržalka                      ŠKODA Matej SFM Senec
JELÍNEK Tomáš Karlová Ves                  VÁRADY Patrik SFM Senec
ČAHOJ Michal Karlová Ves                      KOZÁK Maximilián FA Bratislava
HIRKO Jakub ŠK Slovan                           HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                  ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                       HORVATH Adam ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan            VOŠTINÁR Šimon ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                            NAGY Richard ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan                           ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan
TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor; VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej;
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum                       Zraz                  Tréning                   Ukončenie              Miesto
19. 11. 2013           13.00            13.30 – 15.00             15.30                   ŠH SZTK
06. 12. 2013           12.30            13.00 – 14.30              15.00                  ŠH SZTK
11. 12. 2013           13.00            13.30 – 15.00               15.30                  ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj o pohár J. Vengloša v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 12. 2013.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

 

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 15 hráčov
(narodených po 1.1.1999) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
KISS Juraj Petržalka                            SLAMKA Dávid Petržalka
ŠIMONČIČ Marko Petržalka               ŽÁKOVIČ Michal Inter
VEBER Tomas Petržalka                    ŠPIRIAK Dominik SFM Senec
MACO Michal Petržalka                       TORNAYI Jozef SFM Senec
MICHAL Martin Karlova Ves               LORINCZI Mário ŽOLÍK MA
ČIŽNÁR Jakub Karlova Ves               FOLTÝN Samuel ŽOLÍK MA
RYBÁR Tomáš ŠK Slovan                   KRATOCHVÍL Dominik ŠK Slovan
BALÁŽ Jakub ŠK Slovan                      KOČÍK Dávid ŠK Slovan
ŠIMORA Filip ŠK Slovan                      BARTOŠ Kristián ŠK Slovan
FRONC Adam ŠK Slovan                     LACKO Jakub ŠK Slovan
LIVORA Samuel ŠK Slovan                 VICIAN Martin ŠK Slovan
NEMETH Tamáš ŠK Slovan                DANIŠ Dominik ŠK Slovan
HAJTMÁNEK Martin ŠK Slovan           KOZLOVSKÝ Samuel ŠK Slovan
HRONSKÝ Ondrej FK Rača
TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter; VEDÚCI : KAČEŇÁK Róbert
MASÉR: MAREŠ Marián

Plán KZ:
Dátum                      Zraz               Tréning                   Ukončenie         Miesto
14. 11. 2013         13.00         13.30 – 15.00               15.30               ŠH SZTK
21. 11. 2013         13.00         13.30 – 15.90               15.30               ŠH SZTK
28. 11. 2013         13.00         13.30 – 15.00               15.30               ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj  Blava CUP 2013 ktorý sa uskutoční v dňa 7. 12. 2013. Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908 726 884.
Po kontrolnom zraze dňa 14. 11. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 21. 11. 2013.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013      RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013      Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013      Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13      ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013      1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13      1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013      Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013      MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013      MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13      MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013      4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013      MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013      HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013      HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013
Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa aj v tomto súťažnom ročníku bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 1999 a mladší, mladší žiaci: ročník 2001 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2013, január a február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti:
zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 4. 11. 2013 a zaplatenie
účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja
– číslo účtu BFZ: 182937012/0200 . Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
Doteraz evidujeme prihlášky týchto družstiev : Lok. Dev.N.Ves /SZ A,B, MZ A,B/, Ivanka pri Dunaji /SZ,MZ/ , LP Domino /SZ A,B, MZ A,B/, FKM Karl. Ves /SZ, MZ/, Žolík Malacky /SZ,MZ/, Iskra Petržalka /SZ, MZ A,B/, S. Hamuliakovo /SZ/, ŠK Vrakuňa /SZ,MZ/, FK BCT /SZ,MZ/, FK Rača /SZ,MZ/, FC Ružinov /SZ,MZ/, ŠK Sv. Jur /SŽ/, OFK Dun. Lužná /MZ/, Sl. Ekonóm /SZ/, OFK Vysoká p.Morave /SZ/, Scorpions /MZ/,
 2. KM oznamuje FK hrajúcim súťaže PrMA, PrPK, PrSC, že bude organizovať halovú ligu prípraviek v mesiacoch december 2013 až začiatok marca 2014. Liga sa bude hrávať v nedeľu v ŠH Malina v Malackách. Maximálny počet družstiev je stanovený na 20, s tým že z každého okresu by bolo po 6 družstiev / MA, PK, SC / a spoluorganizátor Žolík Malacky bude mať 2 družstvá. Družstvá budú rozdelené do 2 skupín po 10 družstiev, s tým, že v hrací deň odohrajú 2 stretnutia. V skupinách sa bude hrať každý druhý týždeň. Štartovné je stanovené na 80 EURO. FK sa môžu do ligy  prihlásiť do 10.11.2013 / prdlžená lehota /na mailovú adresu – ivan.konecny@centrum.sk . Bližšie informácie podá Ivan Konečný – 0902/544371, 0914/173242. Nakoľko je slabší záujem FK z vidieku, môžu sa do ZHL prípraviek prihlásiť aj FK z Bratislavy.
3. KM eviduje prihlášky do HL prípraviek týchto FK: Slovan Modra, FC Zohor, Dr.Závod, ŠK Šenkvice, ŠK Žolík Malacky A, B, FK Studienka, OFK Vysoká, FC Rohožník.
4.Schválené zmeny:
PMC – 9. kolo Rača – Š. Hamuliakovo, SO 16.11. o 10,00 hod.
PMC – 11. kolo Karl. Ves – ŠKP Dúbravka, ST 6.11. o 17,00 hod. UT+ umelé osvetlenie
PrSC – 10. kolo Malinovo – Kráľová „A“ , ST 6.11. o 15,30 hod.
PrSC – 10.kolo: Čataj – Rovinka, ST 30.10. o 17,00 hod . – umelé osvetlenie

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
S5VB 15.kolo Vištuk – Miloslavov dňa 10.11.2013 UHČ na ihrisku v Miloslavove ( zmena ihriska )
2. ŠTK berie na vedomie námietku ved. Družstva Budmeríc v stretnutí SD4VB 9.kolo Sl.Grob „B“ – Budmerice. Námietka je neopodstatnená, nakoľko nespĺňa náležitosti SP a RS.
3. ŠTK mení uznesenie z US č.17 a nariaďuje odohrať odložené stretnutie
– SD4VB 4.kolo Kráľová p.S. „B“ – Viničné dňa 9.11.2013 pUHČ
4. Chýbajúce zápisy:
S5VA 10.kolo Záhorská Ves – Pernek R: Žilavý
SD4VA 9.kolo FO Malacky – Závod R: Žilavý

Disciplinárna komisia:

U.č.66
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 28.10.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Peško Peter 1052571 ( TJ Slovan Vištuk ) ( 10€ )
Mruškovič Peter 1142761 ( TJ Družstevník Doľany ) ( 10€ )
Ondrišík Michal 1234449 ( MŠK Kráľová pri Senci „ B „ ) ( 10€ )
U.č.67
Machalík Michal 1155259 ( ŠK Svätý Jur „B“ ) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.68
Brejcha Lukáš 1231146 ( ŠK Svätý Jur „B“ ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl.1/5a. (10€ )
U.č.69
Benedek Alexej 1173270 ( ŠKO Miloslavov ) vylúčený za podrazenie súpera v neprerušenej hre-DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl. 1/4a (10€)
U.č.70
Hollý Patrik 1230209 ( FK Studienka ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl.1/5a. (10€ )
U.č.71
Grőger Tomáš 1136447 ( ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká „B“) vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre –DO:zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.72
Ankhelyi Michal 1265313 (TJ Jarovce Bratislava) vylúčený za HNS voči R – DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 28.10.2013, podľa čl. 1/3b. (5€ )
U.č.73
Jurčovič Lukáš 1254065 ( FC Družstevník Budmerice ) vylúčený za sotenie súpera v prerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 28.10.2013 podľa čl. 1/6a ( 5 € )
U.č.74
Kulacs Jakub 1297509 ( FK Šamorín – Hamuliakovo ) vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia od 21.10.2013 podľa čl.1/3a ( 5€ )
U.č.75
Malík Dávid FC Záhorská Ves) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia DK zamieta ( 5€ )
U.č. 76
Na základe Zápisu o stretnutí a na základe Správy delegáta zo stretnutia 13. kola S5VB ŠK Nová Dedinka – OŠK Slovenský Grob „B“, za HNS usporiadateľa, p. Karkesa Štefana, DK udeľuje klubu ŠK Nová Dedinka pokutu 30€, podľa čl. 2/1a a zároveň p. Karkesovi Štefanovi zákaz vykonávania člena usporiadateľskej služby počas jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014, podľa čl. 1/6a ( 10€ )
U.č. 77
Na základe Zápisu o stretnutí a na základe Správy delegáta zo stretnutia 13. kola S5VB TJ Slovan Vištuk – FC Slovan Častá, za HNS hlavného usporiadateľa, p. Oravca Róberta, DK udeľuje klubu TJ Slovan Vištuk pokutu 20€, podľa čl. 2/1b a zároveň p. Oravcovi Róbertovi zákaz vykonávania činnosti hlavného usporiadateľa a člena usporiadateľskej služby a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 1/3b ( 10€ )
U.č. 78
Na základe Zápisu o stretnutí zo stretnutia 9. kola SD4VB OŠK Slovenský Grob – FC Družstevník Budmerice, za HNS vedúceho družstva FC Družstevník Budmerice, p. Ing. Gubrického Jozefa, DK udeľuje klubu FC Družstevník Budmerice pokutu 20€, podľa čl. 2/1b a zároveň p. Ing. Gubrickému Jozefovi zákaz vykonávania funkcie vedúceho družstva a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 1/3b ( 5€ )

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 6.11.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva všetkých rozhodcov na jesenný seminár, ktorý sa bude konať dňa 15.11.2013 o 17:00 hod. v Dome športu na Junáckej ulici v malej aule.
Účasť všetkých rozhodcov je povinná a preto si zariaďte svoje osobné a pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli semináru zúčastniť.
K R a D opätovne upozorňuje na ospravedlnenia, ktoré treba zaslať 10 dní vopred pred dňom, na ktorý sa ospravedlňuje na adresy: pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1@gmail.com.

Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. Schválené zmeny
MZV – 10.kolo: Šenkvice – Rovinka, ŠT 31.10. o 16,00 hod.
2. Kontumácie stretnutí
KM kontumuje stretnutie 10.kola SZV MA Pl.Štvrtok A – Jakubov / porušenie SP čl.100/e /, výsledok 6 : 0 v prospech Pl.Štvrtok A ponecháva v platnosti. KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 9.kola MZV medzi družstvami Rovinka – Báhoň 3 : 0 v prospech TJ Rovinka. ŠK Báhoň porušil SP čl.100/b – nedostavil sa na stretnutie.
3. Uznesenie KM ObFZ č.8
KM odstupuje na DK ObFZ družstvo starších žiakov Záhoran Jakubov za porušenie SP čl.100/e – spôsobenie nedohratia majstrovského stretnutia
4. Uznesenie KM ObFZ č.9
Za porušenie SP čl.100/b – nedostavenie sa na majstrovské stretnutie bude ŠK Báhoň započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI