Úradná správa č. 24 zo dňa 13.12.2013

BFZ

Sekretariát:

Konferencia BFZ 31. januára 2014 o 17.00 hod.

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu ( ďalej len „BFZ“) stanovil na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2013 dátum volebnej konferencie BFZ na deň 31.januára 2014 o 17.00 hod v Dome športu, Junácka 6 Bratislava.

Návrhy kandidátov na volené funkcie ( v zmysle stanov BFZ ) je možné predkladať v termíne do 20. januára 2014 do 12.00 hod na sekretariát BFZ. Návrhy doručené po stanovenom termíne a čase nebudú akceptované.

Sekretariát BFZ sa ospravedlňuje za neskoré zaslanie vyúčtovacích faktúr. Na základe toho je posunutá splatnosť faktúr na 20.12.2013. Za porozumenie ďakujem – Ščibranyová.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Seminár delegátov BFZ sa uskutoční 2.3.2014 v Dome športu, seminár rozhodcov BFZ 8.-9.3.2014 v hoteli Senec v Senci.

Berie na vedomie opatrenie DK SFZ (U. č. 505 – 507) voči A. Chromému, R. Hádekovi a P. Gažimu za pripustenie väčšieho počtu striedaní, ako umožňujú normy, v stretnutiach II. ligy žien a SP žien.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom BFZ za ich činnosť v tomto kalendárnom roku, želá im príjemné a pokojné prežitie Vianoc v kruhu blízkych, veľa zdravia a šťastia v novom roku.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 13.12.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :   

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.

Termín seminára : 8.2.2014

T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B),  D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostický (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),

J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič  (UE B), F. Čavoj UE B), V. Balla (UE B), Á. Gögh (UE B), K. Krištof (B), J. Balog (UE B), P. Blaha (UE B), M. Gyurasz (UE B), E. Balaž (UE B), M. Farkaš (UE B), J. Blecha (B), L. Luknár (UE B), V. Lovász (UE B), P. Jančiga (UE B), M. Gabura (UE B), K. Bogyai (UE B), R. Gajdúšek (UE B), J. Adamček (UE B), J. Murár (UE B), M. Olejka(UE B),V. Žillavý (UE B)  (47)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014

P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko  (8)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec
27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november  2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –  Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.

Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.

Výkonný manažér projektu ISSF Vám oznamuje veľmi príjemnú skutočnosť, že  náš spoločný projekt ISSF bol ocenený na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2013 – 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

Viac info v článku na http://www.futbalsfz.sk/slovensko/issf/novinka/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.html, poprípade na https://www.facebook.com/Futbalnet

 

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:   http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať 17. januára 2014 o 17.00 h v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek.

Na základe rokovania Rady Oblastného futbalového zväzu Bratislava vidiek  a výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek konaného dňa 10.12.2013 Vás pozývam na konferenciu  Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek , ktorá sa uskutoční dňa 17.01.2014 o 17.oo hodine v Dome šporu na Junáckej ul. č.6 v Bratislave. Zároveň Vám oznamujem, že táto riadna konferencia bude zároveň aj volebnou konferenciou. Navrhovaný program konferencie , ktorý schválil výkonný výbor a rada ObFZ Bratislava-vidiek je nasledovný :

1.Otvorenie a privítanie hostí.
2.Schválenie programu konferencie a vyhlásenia , že  konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov, schválenie pracovných dokumentov pre rokovanie konferencie.
3.Voľba  mandátovej komisie , voľba volebnej komisie a voľba návrhovej komisie.
4.Správa o činnosti ObFZ  od poslednej konferencie.
5.Správa mandátovej komisie.
6.Správa revíznej komisie
7.Prerokovanie a schválenie nových stanov ObFZ Bratislava–vidiek
8.Voľba:  predsedu ObFZ , piatich členov výkonného výboru a siedmeho člena výkonného výboru, ktorý je  zároveň predseda komisie rozhodcov a delegátov , predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie , voľba predsedu a členov odvolacej komisie. Voľba delegátov na konferenciu BFZ v zmysle kľúča stanoveného podľa platných stanov BFZ a delegáta na konferenciu SFZ.
9.Diskusia
10.Správa volebnej komisie
11.Schválenie uznesenia
12.Záver.

Volebný poriadok a Stanovy ObFZ Bratislava–vidiek nájdete na web stránke BFZ v sekcii „Dokumenty“.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI