Pozvánka na Konferenciu ObFZ Ba-mesto

Pozvánka na konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto.

 

         Výkonný výbor  ObFZ Bratislava-mesto, v súlade so stanovami nášho združenia, zvoláva

Konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava- mesto, na ktorú Vás týmto srdečne

pozývame. Konferencia sa uskutoční dňa 15. januára 2014 ( streda) o 17:00 hod. 

v aule Domu športu, Junácka 6 Bratislava, s nasledovným programom:

1.     Otvorenie

 1. Správa mandátovej komisie
 2. Schválenie programu Konferencie ObFZ  Bratislava-mesto
 3. Schválenie pracovných komisií a pracovného predsedníctva
 4. Schválenie Rokovacieho a Volebného poriadku
 5. Správa o činnosti ObFZ Bratislava-mesto
 6. Informácia o hospodárení ObFZ Bratislava-mesto za rok 2013
 7. Správa Revíznej komisie ObFZ Bratislava-mesto
 8. Schválenie rozpočtu na rok 2014
 9. Voľby predsedu ObFZ Bratislava-mesto, predsedu RK ObFZ Bratislava-mesto, členov VV ObFZ Bratislava-mesto a kandidátov na Konferenciu BFZ.
 10. Prestávka
 11. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesenia
 14. Záver

Veríme, že si svoje pracovné i mimopracovné povinnosti zadelíte tak, aby ste sa

Konferencie ObFZ Bratislava-mesto mohli nerušene zúčastniť.

  Za správnosť :  Jozef Pavlík                        Ing. Ľubomír  Suchý v.r

                              sekretár                                        predseda 

                ObFZ Bratislava – mesto            ObFZ Bratislava – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI