Juraj Jánošík je podľa očakávania naďalej predsedom BFZ

Predsedom Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) je aj na ďalšie štvorročné obdobie (2014 – 2017) Juraj Jánošík (na snímke). Skúseného funkcionára, trénera a dlhoročného prezidenta OFK Dunajská Lužná, ktorý sa stal predsedom BFZ na mimoriadnej konferencii v júni 2011 zvolili delegáti na piatkovej volebnej konferencii BFZ v Dome športu. Zúčastnili sa na nej primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, predseda SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Roman Csabay a ďalší hostia. Konferenciu viedol člen výkonného výboru BFZ Vladimír Medveď.

J. Jánošík nemal protikandidáta aj preto, lebo od zvolenia do tejto funkcie sa jasne ukázalo, že je mužom na správnom mieste a že svojou prácou dokázal spolu s celým aparátom BFZ posunúť zväz na vyššiu úroveň. Takže vo verejnom hlasovaní dostal jednoznačnú dôveru od 59 delegátov zo 65 pozvaných. Jánošík delegátom povedal, že postavenie BFZ nebolo pri jeho nástupe na post dobré. Iné regionálne zväzy ho nevnímali pozitívne, ale po jeho stretnutiach s regionálnymi predsedami sa postupne situácia zmenila. Nové vedenie musí podľa neho vypracovať strategický dokument rozvoja futbalu.
,,Zväz nie je o predsedovi, ale o tímovej práci výkonného výboru, kde každý jeho člen má svoje právomoci, kompetencie a zodpovednosť. Funkčné obdobie od roku 2011 do 2014 charakterizovali personálne zmeny vo výkonnom výbore, ale ako život ukázal, priniesli jasné zlepšenia. Významnou udalosťou bolo zavedenie nového informačného systému, kde Ján Letko, vedúci IT úseku SFZ vykonal neuveriteľnú prácu, ktorá bola ocenená aj na medzinárodnej scéne. Uskutočnili sa výmeny registračných preukazov, webovej stránky, podpísala sa zmluva s Bratislavským samosprávnym krajom na sumu 15 tisíc eur, za ktorú sme nakúpili športové a zdravotnícke pomôcky a tiež zaplatili rozhodcov žiackych stretnutí. BFZ venuje už tradične veľkú pozornosť mládeži, za rok usporiada veľa hodnotných turnajov s medzinárodnou účasťou. V najbližšej budúcnosti nové vedenie zväzu musí vypracovať strategický plán rozvoja futbalu, pracuje sa na novelizácii matričného poriadku. Samozrejme, nebolo všetko iba kladné, urobili sme aj niektoré chyby, jednako si myslím, že výkonný výbor spoločným úsilím zvládol veľa náročných úloh,“ povedal vo svojej obsiahlej hodnotiacej správe Juraj Jánošík.

J. Jánošík takisto zdôraznil, že najväčším problémom sú vo väčšej či menšej miere dotácie pre kluby. ,,Môžem vám povedať, že sme v jednaní s ďalšími spoločnosťami, či už je to Západoslovenská energetika, alebo Stredoslovenská nadácia SPP. Od leta by mal vstúpiť do nášho futbalu sponzor, ktorý by chcel, aby sa novovytvorená 3. liga volala podľa jeho názvu so slušnou dotáciou.“ Juraj Jánošík takisto poznamenal, že BFZ má svoje opodstatnenie, autoritu, treba to tak chápať a brať. Poďakoval Jánovi Kováčikovi za to, že sa zúčastnil pri rôznych stretnutiach a návštevách klubov, ktoré mali svoje výročia.

Za podpredsedov BFZ potvrdila konferencia BFZ Ľubomíra Suchého (predsedu Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Bratislava–mesto) a Miroslava Baxu (predsedu ObFZ Bratislava–vidiek). Za predsedu Revíznej komisie BFZ zvolili delegáti Dušana Badinského, ktorý bol bez protikandidáta. Rovnako bez protikandidáta bol na post šéfa Disciplinárnej komisie BFZ aj Miroslav Bóc. Za predsedu Odvolacej komisie BFZ zvolili Kamila Somolániho, ktorý bol rovnako jediným kandidátom vo voľbách. Predsedom Komisie rozhodcov a delegátov sa stal Ivan Kružliak.

Nový Výkonný výbor BFZ vyzerá takto: predseda – Juraj Jánošík, podpredsedovia – Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa, členovia – Ivan Kružliak, Milan Lônčík, Vladimír Medveď, Dušan Paška a Jaroslav Ferik.
Delegáti konferencie BFZ v Bratislave potvrdili, že na blížiacej sa volebnej konferencii Slovenského futbalového zväzu v Poprade (bude 21. februára), na ktorej sa zúčastnia Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčik a Ján Farbula, podporia kandidatúru Jána Kováčika na post prezidenta SFZ. Juraja Jánošíka tiež zvolili za kandidáta na členstvo vo výkonnom výbore SFZ za Bratislavský futbalový zväz.

Na konferencii takisto ocenili jubilantov bronzovým a strieborným odznakom SFZ. Bronzový odznak SFZ dostali: Vojtech Barborík, Štefan Bodnár, Alexander Berkovič, Juraj Pogány, Dušan Trnka, Vojtech Varadin, Štefan Jajcay, Ladislav Jaborek. Strieborný odznak SFZ obdržali Milan Hrica, Ľubomír Fojtík a Peter Špilák.

Na konferencii so svojim príhovorom vystúpili Ján Kováčik, Milan Ftáčnik, Jozef Kliment a Roman Csabay. Všetci vyjadrili ambíciu stabilizovať futbalové plochy, aby niekto nešpekuloval, že na štadióne postaví bytový dom. Zároveň vyslovili záujem pomôcť financiami pri podpore futbalovej mládeže.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI