Úradná správa č. 30 zo dňa 7.2.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že „Potvrdenie o príjme za rok 2013“ si rozhodcovia a delegáti s trvalým bydliskom v Bratislave musia vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Ostatným bolo zaslané poštou na adresu trvalého bydliska.

Oznamuje všetkým FK, že lekárničky, zakúpené z dotácie BSK si môžu zástupcovia jednotlivých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vyzdvihnúť v skladových priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27 u p. Hupku v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod., poprípade po telefonickej dohode.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Seminár delegátov BFZ sa uskutoční dňa 2.3.2014 v Bratislave (Dom športu), seminár rozhodcov BFZ v dňoch 8.-9.3.2014 v Senci (hotel Senec). Pozvánky a program boli poslané mailom. Účasť na seminári je nutnou podmienkou účinkovania v jarnej časti súťažného ročníka. Týka sa to aj dlhodobo ospravedlnených rozhodcov.
Žiada rozhodcov, aby sumu 40 €, ktorou sa budú podieľať na konaní seminára, uhradili výlučne bankovým prevodom na číslo účtu SK640200000000182937012, pri platbe uviedli variabilný symbol 244 a do poznámky pre prijímateľa uviedli svoje meno a priezvisko.
Na základe upozornenia DK BFZ žiada M. Moravca, aby neodkladne uhradil sumu 10 € ako poplatok za prerokovanie U. č. 218.
Vzhľadom na neprítomnosť J. Pavlíka v dňoch 9.-16.2. upozorňuje rozhodcov, že v súrnych prípadoch týkajúcich sa nominácií na stretnutia môžu kontaktovať sekretára KRaD BFZ P. Likavského.
Ospravedlnenia: Smolíková 8.-9.2.; Laciňák 8.-9.2.; Orlický 27.2.-3.3.; Boldižár 4.2.-30.4.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 7.2.2014 prihlášky trénerov na túto formu vzdelávania :

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho (11)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika BFZ :

Informujeme FK o tom, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu, keď budú musieť čakať na Vami poslané objednávky. Prestupový termín trvá do 31.3.2014.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Všetko by malo byt platne najneskôr k 1.7.2014, bude to zapracované aj do pripravovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:
ZIMNÁ HALOVÁ LIGA BFZ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV O POHÁR PREDSEDU BSK r. 2013/2014
STARŠÍ ŽIACI –Veľká telocvičňa „Šturák“ internát Mlynská dolina, konečná MHD č.39, cez rampu druhá odbočka vľavo- parkovisko. Bližšie info : Peter Mazanec m: 0948 238333.

Program predposledného 6. kola – 9. 2. 2014 / nedeľa/ – Veľká telocvičňa „Šturák“, Mlynská Dolina
09,00 h                                     OŠK Marianka – MŠK Iskra Petržalka
10,00 h                                     FC Ružinov Bratislava – FKM Karlova Ves
10,50 h                                     SDM Domino Bratislava „B“ – FK Rača Bratislava
11,40 h 1. semifinále:           FC ŠTK 1914 Šamorín „A“, – FC ŠTK 1914 Šamorín „B“
12,30 h 2. semifinále:           Lok. Dev.N.Ves „A“ – Lok. Dev.N.Ves „B“
13,30 h                                     Slávia Ekonóm Bratislava – ŠK Svätý Jur
14,20 h                                     OFK Vysoká pri Morave – FK Vajnory
15,10 h                                     SDM Domino Bratislava „A“ – FK BCT Bratislava
16,00 h 3. semifinále:          ŠK Vrakuňa Bratislava – ŠK Žolík Malacky
16,50 h 4. semifinále:          FK Šamorín-hamuliakovo – Slovan Ivanka pri Dunaji
Poznámka: Víťazné družstvá zo semifinále postupujú do finálovej časti, ktoré sa uskutoční dňa 22.02. 2014 /sobota/ v športovej hale Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Mladší žiaci – tělocvičňa SOŠ, Na Pántoch č. 9, Bratislava – Rača.

Program posledného 7. kola – 09. 02. 2014 – nedeľa – tělocvična SOŠ Pánty 9, Rača-Bratislava

09,00 h O 19. miesto      SDM Domino „B“ – Lok. Dev. N. Ves „B“
10,00 h O 17. miesto      ŠK Vrakuňa Bratislava – FK Vajnory
10,50 h O 15. miesto      MFC Záhorská Bystrica – FK Scorpions Bratislava
11,40 h O 13. miesto      FC Ružinov Bratislava – FK Lamač Bratislava
12,30 h O 11. miesto      FK Rača Bratislava – ŠK Slovan /dievčatá/
13,30 h O 9. miesto       OFK Dunajská Lužná – FK BCT Bratislava
14,20 h O 5-8.miesto      Lok.Dev. N. Ves „A“ – FK Bernolákovo
15,10 h O 5-8.miesto      MŠK Iskra Petržalka – Slovan Ivanka p./Dunaji
16,00 h Stretnutie č.1     SDM Domino „A“ – ŠK Žolík Malacky
16,50 h Stretnutie č.2     ŠK Šenkvice – FKM Karlova Ves
Poznámka:. Finálová časť – 22.2.2014 /sobota/ v športovej hale Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava: Víťaz stretnutia č.1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený
zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-4, 2-3.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI