Úradná správa č. 31 zo dňa 14.2.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že „Potvrdenie o príjme za rok 2013“ si rozhodcovia a delegáti s trvalým bydliskom v Bratislave musia vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Ostatným bolo zaslané poštou na adresu trvalého bydliska.

oznamuje všetkým FK, že lekárničky, zakúpené z dotácie BSK si môžu zástupcovia jednotlivých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vyzdvihnúť v skladových priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27 u p. Hupku v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod., poprípade po telefonickej dohode čo najskôr.

Športovo – technická komisia:

ZT BFZ 4.kolo ŠK Čunovo – FK Štart Nepočujúci stretnutie sa neodohrá z dôvodu choroby hráčov ŠK Čunovo. Náhradný termín bude oznámený v nasledujúcej US.
ŠTK oznamuje:
ZT BFZ 2.kolo FK Vajnory – ŠK Lozorno stretnutie sa odohrá dňa 20.02.2014 o 18:30hod (UT Rapid).
ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
ZT BFZ 5.kolo PŠC Pezinok – Družstevník Blatné dňa 22.2.2014 o 11:00hod.
ŠTK berie na vedomie informáciu o prípravných stretnutiach SDM Domino (MRB) o prípravných stretnutiach v Maďarsku.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Seminár delegátov BFZ sa uskutoční dňa 2.3.2014 v Bratislave (Dom športu), seminár rozhodcov BFZ v dňoch 8.-9.3.2014 v Senci (hotel Senec). Pozvánky a program boli poslané mailom. Účasť na seminári je nutnou podmienkou účinkovania v jarnej časti súťažného ročníka. Týka sa to aj dlhodobo ospravedlnených rozhodcov.

Oprava čísla účtu určeného na uhrádzanie sumy za zimný seminár rozhodcov BFZ: SK64 0200 0000 0001 8293 7012, kód banky 0200.

Ospravedlnenia: Mosor 8.-9.3.; Ruc 15.2.; Bláha 15.-16.2.; Sedlák 28.2.-30.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 14.2.2014 prihlášky trénerov na túto formu vzdelávania :
Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak (13)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár župana Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika BFZ :

Odporúčame FK, aby využili zimnú prestávku aj na výmenu Registračných preukazov na nové plastové preukazy a aby s tým zbytočne nečakali na poslednú chvíľu pred začiatkom jarnej časti súťaže. Prestupový termín /prestupy a hosťovanie hráčov/ trvá do 31.3.2014.

Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Zmena hracieho dňa a času stretnutí prípraviek 
KM BFZ schvaľuje žiadosť FK Inter Bratislava o zmenu hracích dní a časov pre stretnutia prípraviek v jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014. Jednotlivé družstvá odohrajú svoje domáce stretnutia nasledovne:
PMA 1 – hrací deň nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMB 1 – hrací nedeľa, hrací čas o 9,00 hod.
PMC   – hrací deň nedeľa, hrací čas o 11,00 hod.
PMA 3 – hrací deň štvrtok, hrací čas o 16,30 hod.
Žiadame FK, aby si tieto zmeny vyznačili vo svojich RS a oboznámili o týchto zmenách svojich trénerov a vedúcich jednotlivých družstiev prípraviek. KM vykoná tieto zmeny aj na stránke www.futbalnet.sk

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA BFZ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV O POHÁR PREDSEDU BSK
r. 2013/2014

Program posledného 7. kola – 16. 02. 2014 /nedeľa/- hala Lekárskej fakulty!!!, Mlynská dolina, Bratislava 

09,00 h      O 19. miesto:      OŠK Marianka – Slávia Ekonóm
10,00 h      O 17. miesto      Iskra Petržalka – ŠK Svätý Jur
10,50 h      O 15. miesto      FKM Karlova Ves – OFK Vysoká p./M.
11,40 h      O 13. miesto      FC Ružinov Bratislava – FK Vajnory
12,30 h      O 11. miesto      SDM Domino „B“ – FK BCT Bratislava
13,30 h      O 9. miesto        FK Rača Bratislava – SDM Domino „A“
14,20 h      O 5-8.miesto      FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ – Lok. Dev. N. Ves „B“
15,10 h      O 5-8.miesto      ŠK Vrakuňa Bratislava – Slovan Ivanka p./Dunaji
16,00 h      Stretnutie č.1      FC ŠTK 1914 Šamorín „A“ – Lok. Dev. N. Ves „A“
16,50 h      Stretnutie č.2      ŠK Žolík Malacky – FK Šamorín Hamuliakovo
Poznámka:. Finálová časť – 22.2.2014 /sobota/ v športovej hale Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava: Víťaz stretnutia č.1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-4, 2-3.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Komisia rozhodcov a delegátov:

oznamuje:
termín zimného semináru pre rozhodcov a delegátov je 15.3.2014.
Miesto konania – Spojená škola (bývalá PTŠ) ulica SNP 30 , Ivanka pri Dunaji.
Program seminára bude každému zaslaný emailom. Účasť je povinná pre každého rozhodcu aj delegáta. Zariaďte si preto svoje osobné aj pracovné záležitosti tak, aby ste sa všetci mohli seminára zúčastniť.
Na seminár si treba doniesť lekárske potvrdenie a písacie potreby.

KR a D ďalej upozorňuje, kto nemá ešte uzavretú dohodu, aby tak urobil, inak nemôže byť nominovaný na žiadne stretnutia.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI