Cez víkend sa konal seminár rozhodcov BFZ

Druhý marcový víkend (8.-9.3.) bol posledný voľný pred rozbehom jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 v súťažiach riadených Bratislavským futbalovým zväzom. Túto možnosť využila Komisia rozhodcov a delegátov BFZ na zorganizovanie pravidelného doškoľovacieho seminára rozhodcov spojeného s preverením ich teoretických vedomostí a s hlbším objasnením niektorých zmien v Pravidlách futbalu. V Senci sa ho zúčastnilo 56 frekventantov a ďalší pozvaní hostia.

Seminár sa uskutočnil už tretíkrát po sebe v hoteli Senec, ktorý poskytuje ideálne podmienky z hľadiska ubytovania, strávenia voľného času a samozrejme realizácie odborného programu. Program seminára bol veľmi bohatý. Jeho teoretická časť obsahovala písomné testy, ústne skúšky a video test a veľmi hodnotnú a na vysokej úrovni prezentovanú prednášku zahŕňajúcu zmeny a doplnky v Pravidle XI. – Hráč mimo hry. Najväčší podiel na príprave a úspešnom priebehu tejto časti mali vedúci Školského a pravidlového úseku komisie p. Pavol Páchnik a vedúci úseku delegátov p. Ján Fašung.

V spoločenskej časti vystúpili poprední funkcionári Bratislavského futbalového zväzu, jeho predseda p. Juraj Jánošík a predseda Športovo-technickej komisia p. Ján Farbula. Spoločenská časť zahŕňala aj ocenenie rozhodcov, ktorí sa na konci jesennej časti súťažného ročníka rozlúčili s aktívnou činnosťou a patrili k oporám rozhodovania v rámci BFZ – p. Ľubom Mydlárikom, p. Jurajom Pinčekom a p. Robertom Tanuškom (ten sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil). Predseda Bratislavského futbalového zväzu odovzdal ocenenie – pamätnú medailu aj podpredsedovi Komisie rozhodcov a delegátov, bývalému rozhodcovi najvyššej federálnej súťaže, neskôr asistentovi rozhodcu FIFA a dlhoročnému lektorovi – expertovi na pravidlá futbalu Jánovi Fašungovi. Vzhľadom na dátum konania seminára sa milý kvetinový darček ušiel aj dvom prítomným dámam: Katke Smolíkovej (frekventantke seminára) a Darinke Ščibranyovej (sekretárovi BFZ). Slová predsedu BFZ v jeho príhovore naznačovali spokojnosť funkcionárov zväzu i jeho osobne s pôsobením rozhodcov v jesennej časti prebiehajúceho súťažného ročníka, čo je dôvodom na dobrý pocit a pozitívnu motiváciu do jarnej časti, nie však na sebauspokojenie.

Nedeľňajší predpoludňajší program bol venovaný prezentáciám frekventantov rozvojového programu Konvencie rozhodovania v podmienkach regionálneho futbalového zväzu s názvom Talent – Mentor. Štyri dvojice rozhodcov si spracovali vopred zadanú problematiku (spolupráca tímu rozhodcov, pozičné postavenie rozhodcu, manažovanie rozohrávania voľných kopov, masová konfrontácia) – charakterizovali ju z teoretického hľadiska a hlavnú časť venovali konkrétnym video ukážkam z „veľkého“ futbalu, ale aj z vlastnej zápasovej praxe. Cieľom takto koncipovaného programu bolo okrem iného poskytnúť priestor na zdokonaľovanie vyjadrovacích schopností frekventantov a rozprúdenie širšej diskusie o jednotlivých situáciách v celom pléne frekventantov seminára. Hosťami tejto časti boli všetci mentori (okrem niektorých členov komisie aj páni Adrián Darlea a Milan Lônčík) a Manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov na SFZ p. Vladimír Medveď.

Hodnotiaca časť programu bola venovaná rozboru správnych, ale aj nesprávnych rozhodcovských rozhodnutí v jesennej časti súťažného ročníka prostredníctvom ukážok získaných z oficiálnych videozáznamov zo stretnutí MRB, stručnému zhrnutiu pôsobenia jednotlivých rozhodcov a prezentácii ich rozdelenia do výkonnostných skupín pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka.

Pri záverečnom hodnotení priebehu seminára a výsledkov teoretických previerok bola na jednej strane konštatovaná maximálna spokojnosť s prístupom účastníkov, na druhej strane bolo poukázané na viaceré, v niektorých prípadoch značne výrazné rezervy v znalostiach Pravidiel futbalu. Tí veľmi dobrí si však určite zaslúžia aj menovitú zmienku: Lukáš Lauer (pri komplexnom hodnotení všetkých troch častí teoretických previerok bol najlepší), Martin Kroneraff, Martin Orlický, Peter Cvengroš, Katka Smolíková, Marián Vašš, Marian Fischer, Milan Brody, Boris Parilák, Jozef Laciňák, Daniel Dujava a Martin Hajnala. V jarnej časti súťažného ročníka bude v súťažiach riadených BFZ vôbec prvýkrát v histórii pôsobiť aj občan iného štátu – p. Giuseppe Lipari z Talianska, ktorý u nás študuje.

Nikto neabsolvoval teoretické skúšky seminára bezchybne. Niečo podobné platí aj na hracích plochách – bezchybné výkony hráčov i rozhodcov sú výnimočné. Napriek tomu veríme, že pozitívny trend výkonov rozhodcov z jesennej časti súťaží ostane na jar zachovaný.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI