Rozlosovanie – zákl. kolo Mc Donalds Cup.

R O Z D E L E N I E   D R U Ž S T I E V    –  R O Z L O S O V A N  E 

 

Základné kolo – Bratislava I :  sk. A,B

 

Skupina A  –  19.03.2014  streda

Zodpovedný za BFZ :    Martin Abrman – 0902 288 545

Spolu organizátor :   ZŠ Mudroňova  (p. Saučinský Richard – 0905/ 422 740)

Účastníci  :  ZŠ  Mudroňova 83,  Deutsche schule Palisády 51, ZŠ sv. Uršule Nedbalova 4,

ZŠ Palisády  ZŠ 57, ZŠ Dubova 1.

Miesto     :  UT na ZŠ Mudroňova, BA

Hrací  čas  :   2 x  15 min.

9,00 hod.         ZŠ     Mudroňova               –         Dubova

9,30                          DS Palisády 51         –         Nedbalova

10,00                         Palisády 57                –         Mudroňova

10,30                         Dubova                    –           DS Palisady 51

11,00                         Nedbalova               –           Palisady 57

11,30                         Mudroňova              –           DS Palisady 51

12,00                         Palisády 57               –           Dubova

12,30                         Nedbalova                 –          Mudroňova

13,00                         DS Palisády 51          –          Palisady 57

13,30                         Dubova                     –           Nedbalova

 

Skupina B  –  20.03.2014  štvrtok

Zodpovedný za BFZ :    Pavel Príkopa – 0905 474471

Spolu organizátor :   ZŠ Mudroňova  (p. Saučinský Richard – 0905/ 422 740)

Miesto     :  UT na ZŠ Mudroňova, BA

Účastníci  :   ZŠ Vazovova 4, ZŠ Matky Alexie Palackého 1, ZŠ Jelenia 16, ZŠ Grösslingova 48.

Hrací  čas  :   2 x  15 min.

9,00 hod.         ZŠ   Vazovova 4             –        Grösslingova

9,30                         Palackého                –         Jelenia

10,00                         Grösslingova           –       Palackého

10,30                         Jelenia                     –         Vazovova 4

11,00                         Jelenia                     –        Grösslingova

11,30                         Palackého                –        Vazovova 4

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo –  Bratislava II : sk.A,B

Zodpovedný za BFZ :          Vladimír Randa – 0905 612 457  (Drieňová)

Martin Křiván   – 0911 496 393 (Železničná)

Spolu organizátor :   ZŠ Drieňová              /p. Gajdošová – 0905 565 918

ZŠ Železničná           /p. Pavol Hudcovský m: 0903 426 028

Účastníci  :    sk.A: ZŠ Drieňová; ZŠ Kulíškova; ZŠ Vrútocká; ZŠ Medzilaborecká

sk.B:  ZŠ Železničná; ZŠ Bachova; ZŠ Žitavská, ZŠ Novohradská

Skupina A – 18.03.2014  utorok

Miesto   :  UT na ZŠ Drieňová, BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

9,00                Drieňová                     –         Kulíškova

9,30                Vrútocká                    –           Medzilaborecká

10,00              Medzilaborecká         –          Drieňová

10,30             Kulíškova                   –           Vrútocká

11,00              Drieňová                     –           Vrútocká

11,30              Medzilaborecká          –           Kulíškova

 

Skupina B – 18.03.2014  utorok

Miesto     :  UT na ZŠ Železničná, BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

9,00                Železničná                  –         Bachova

9,30                Žitavská                      –           Novohradská

10,00             Novohradská               –          Železničná

10,30             Bachova                     –           Žitavská

11,00              Železničná                  –           Žitavská

11,30              Novohradská              –           Bachova

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo –  Bratislava III : sk.A,B

Zodpovedný za BFZ :    Pavel Príkopa – 0905 474 471 / Za kasárňou/

Martin Křiván   – 0911 496 393 /Tbiliská/

Spolu organizátor :   ZŠ Za kasárňou          ( p. Fekete  t.č. 44250803)

ZŠ Tbiliská                 / p. Porvazník m.: 0903614544/

Účastníci  :    sk.A: ZŠ Za kasárňou; ZŠ Kalinčiakova; ZŠ Cádrova; ZŠ Riazanská

sk.B:  ZŠ Tbiliská 4 , ZŠ Hubeného 25; Š pre MND Teplická 7, ZŠ Sibírska 39.

Skupina A  –  18.03.2014 – utorok

Miesto   :  UT na ZŠ Za kasárňou, BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

9,00               Za kasárňou                –         Kalinčiakova

9,30               Cádrova                      –           Riazanská

10,00             Riazanská                    –          Za kasárňou

10,30             Kalinčiakova              –           Cádrova

11,00              Za kasárňou                –           Cádrova

11,30              Riazanská                   –           Kalinčiakova

 

Skupina B  –  19.03.2014  – streda

Miesto   :  UT na ZŠ Tbiliská 4,  BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

9,00               Tbiliská                       –         Hubeného

9,30               Teplická                      –           Sibírska

10,00             Sibírska                       –          Tbiliská

10,30             Hubeného                   –           Teplická

11,00              Tbiliská                       –           Teplická

11,30              Hubeného                   –           Sibírska

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo  –  Bratislava IV: sk. A,B

Zodpovedný za BFZ :       Štefan Ľupták   m: 0908 733349 – skup. A

Martin Takáč   m: 0910 188611 – skup. B

Spolu organizátor :  ZŠ Veternicová, BA       /p. Ľupták  mob. 0908 733349/

ZŠ P. Horova 16, BA     / 02- 64538463/

Účastníci  : Sk.A: ZŠ Veternicová; SŠ Tilgnerova; ZŠ Majerníková 62; ZŠ Karlovská 32, ZŠ Batkova,

ZŠ Nejedlého 8

Sk.B: ZŠ P.Horova;  ZŠ Malokarpatské nám.; ZŠ Sokolíkova, ZŠ Beňovského, ZŠ Pri kríži.

Skupina A – 20.03.2014  – štvrtok

Miesto : UT ZŠ Veternicová, BA

Hrací čas:  2 x 10 min.

9,00 hod.         ZŠ  Veternicová            –     Tilgnerova

9,20                         Majerníková            –   Karlovská

9,40                         Batkova                 –      Nejedlého

10,00                       Veternicová          –      Majerníková

10,20                         Tilgnerova           –        Batkova

10,40                         Nejedlého            –       Karlovská

11,00                         Batkova                –       Veternicová

11,20                         Majerníková       –        Nejedlého

11,40                         Tilgnerova          –        Karlovská

12,00                        Veternicová        –          Nejedlého

12,20                        Karlovská            –         Batkova

12,40                        Tilgnerova            –        Majerníková

13,00                        Veternicová         –         Karlovská

13,20                        Nejedlého            –         Tilgnerova

13,40                        Majerníková        –         Batkova

 

Skupina B – 20.03.2014  – štvrtok

Miesto :     UT ZŠ P. Horova, BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

09,00               P.Horova                    –           Malokarpatské nám

09,30               Sokolíkova               –           Beňovského

10,00             P.Horova                    –           Pri kríži

10,30               Malokarpatské nám    –           Sokolíkova

11,00               Beňovského                –           Pri kríži

11,30               P.Horova                    –           Sokolíkova

12,00               Malokarpatské nám    –           Pri kríži

12,30               Beňovského                –          P.Horova

13,00               Sokolíkova                –          Pri kríži

13,30               Malokarpatské nám.   –         Beňovského

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo  –  Bratislava V :  sk. A,B

Zodpovedný za BFZ :       Martin Křiván       m :   0911 496394  (Budatínska)

Vladimír Randa    m :   0905 612 457 (Gessayova)

Spolu organizátor :   ZŠ Budatínska                     p. Karas  /m: 0903706973/

ZŠ Gessayova                                     / t.č. 02 – 62525421/

Účastníci  :    Sk.A: ZŠ Holíčska; CZŠ Beňadická; ZŠ Tupolevova; ZŠ Prokofievova, ZŠ Vývojová 228.

Sk.B:  ZŠ Gessayova, ZŠ Dudova; ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského 8.

Skupina A – 20.03.2014  – štvrtok

Miesto   :  UT pri ZŠ Budatínska ul. , BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

09,00               Holíčska                     –           Beňadická

09,30               Tupolevova                –           Prokofievova

10,00                        Holíčska                     –           Vývojová

10,30               Beňadická                  –           Tupolevova

11,00               Prokofievova              –           Vývojová

11,30               Holíčska                     –           Tupolevova

12,00               Beňadická                  –           Vývojová

12,30              Prokofievova               –          Holičská

13,00               Tupolevova                 –          Vývojová

13,30               Beňadická                   –          Prokofievova

 

Skupina B – 20.03.2014   – štvrtok

Miesto   : UT ZŠ Gessayova, BA

Hrací čas:  2 x 15 min.

9,00               Gessayova      –           Dudova

9,30               Pankúchova    –           Černyševského

10,00               Dudova          –           Černyševského

10,30               Gessayova      –           Pankúchova

11,00               Pankúchova   –           Dudova

11,30                Gessayova     –           Černyševského

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo  –  Malacky: sk. A,B

Zodpovedný za BFZ :    Ivan Konečný    / m: 0914 173242 /

Spolu organizátor :   CVČ Malacky   / Mgr. Alžbeta Šurínová m: 0915 713513/

Účastníci :    sk.A: ZŠ Záhorácka MA; CZŠ Kláštorné nám. MA; ZŠ Studienka; ZŠ Obchodná 7 Zohor,

ZŠ Plavecký Štvrtok.

sk.B:  ZŠ Štúrova MA; ZŠ Sološnica; ZŠ Rohožník, ZŠ Hlavná 31 Záhorská Ves,

ZŠ Staničná 631 Lozorno.

Skupina A – 18.03.2014  – utorok

Miesto :     UT CVČ , ul. 1. mája, Malacky

Hrací čas:  2 x 15 min.

09,00              Záhorácka MA           –           Kláštorné nám.MA

09,30               Studienka                   –           Zohor

10,00               Záhorácka MA           –           Plavecký Štvrtok

10,30               Studienka                   –           Kláštorné nám.MA

11,00               Zohor                          –          Plavecký Štvrtok

11,30               Studienka                   –           Záhorácka MA

12,00               Plavecký Štvrtok        –           Kláštorné nám.MA

12,30              Záhorácka MA            –          Zohor

13,00              Plavecký Štvrtok        –           Studienka

13,30              Kláštorné nám.MA      –          Zohor

 

Skupina B – 19.03.2014  – streda

Miesto :       UT na CVČ, ul. 1. mája,  Malacky

Hrací čas:   2 x 15 min.

09,00              Štúrova MA    –           Sološnica

09,30               Rohožník        –           Záhorská Ves

10,00               Štúrova MA    –           Lozorno

10,30               Rohožník        –           Sološnica

11,00               Záhorská Ves   –         Lozorno

11,30               Rohožník        –           Štúrova MA

12,00               Lozorno          –           Sološnica

12,30              Štúrova MA     –          Záhorská Ves

13,00              Lozorno           –           Rohožník

13,30              Sološnica         –          Záhorská Ves

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Základné kolo  –  Senec: sk. A,B

Zodpovedný za BFZ :         Rastislav Hádek    m: 0903 946917  /Senec/

Alexander Marczell m: 0905 648047 /Bernolákovo/

Spolu organizátor :   ZŠ Mlynská 50, Senec                    (p. Janek 0904 987767)

ZŠ Komenského 3, Bernolákovo    (p. Senáši 0903 716162 )

Účastníci :   sk.A: ZŠ Mlynská SC; ZŠ Nám.A.Molnára SC; ZŠ Tajovského SC, ZŠ Blatné,

ZŠ Kráľová pri Senci, ZŠ Čataj.

sk.B:  ZŠ Bernolákovo, ZŠ Dunajská Lužná; ZŠ Ivanka pri Dunaji; ZŠ Most pri BA;

ZŠ Nová Dedinka.

Skupina A  –  18.03.2014 – utorok

Miesto :  UT ZŠ Mlynská 50, Senec

Hrací čas:  2 x 10 min.

9,00 hod.         ZŠ Mlynská SC               –    Nám.A.Molnára SC

9,20                       Tajovského SC          –    Blatné

9,40                        Kráľová pri Senci     –    Čataj

10,00                      Mlynská SC              –    Tajovského SC

10,20                        Nám.A.Molnára SC  –     Kráľová pri Senci

10,40                        Čataj                          –    Blatné

11,00                        Kráľová pri Senci      –     Mlynská SC

11,20                        Tajovského SC           –    Čataj

11,40                        Nám.A.Molnára SC   –    Blatné

12,00                        Mlynská SC                 –    Čataj

12,20                        Blatné                           –    Kráľová pri Senci

12,40                        Nám.A.Molnára SC     –    Tajovského SC

13,00                        Mlynská SC                 –     Blatné

13,20                        Čataj                             –    Nám.A.Molnára SC

13,40                        Tajovského SC             –    Kráľová pri Senci

 

Skupina B  –  18.03.2014 – utorok

Miesto :  UT na ZŠ Komenského 3, Bernolákovo

Hrací čas:  2 x 15 min.

09,00               Bernolákovo               –           Dunajská Lužná

09,30               Ivanka pri Dunaji        –          Most pri BA

10,00               Bernolákovo               –           Nová Dedinka

10,30               Ivanka pri Dunaji       –           Dunajská Lužná

11,00               Most pri BA                –          Nová Dedinka

11,30               Ivanka pri Dunaji       –           Bernolákovo

12,00               Nová Dedinka            –           Dunajská Lužná

12,30              Bernolákovo               –          Most pri BA

13,00              Nová Dedinka            –           Ivanka pri Dunaji

13,30              Dunajská Lužná           –         Most pri BA

Do obvodného kola postupujú prvé dve družstvá s každej skupiny.

 

Školská súťaž mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v  minifutbale   

MC Donald´s – termíny pre okresné a krajské kolo:

Okres :                      Termíny:     Miesto:

1    Bratislava I            7.4.2014       ZŠ Kalinčiakova
2    Bratislava II           8.4.2014       ihr. Drieňová ul.
3    Bratislava III          8.4.2014      ZŠ Kalinčiakova
4    Bratislava IV         9.4.2014       ŠKP Dúbravka
5    Bratislava V          7.4.2014       UT Budatínska
6    Malacky               11.4.2014      ZŠ Záhorácka, Malacky
7    Pezinok                11.4.2014       GFC Grinava
8    Senec                   10.4.2014       NTC Senec

Krajské kolo      5.5.2014     ŠKP Dúbravka Bratislava

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI