Mc Donalds Cup (2013/2014) – propozície

Školská súťaž mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v  minifutbale  

  

P R O P O Z Í C I E    

pre základné kolá súťaže 2013/2014

A.         Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

Bratislavský futbalový zväz

Generálny partner:

McDonald´s SR

Spoluorganizátori :

Organizácie spravujúce príslušné ihriská  (ZŠ, FK, MÚ a CVČ), viď propozície turnaja.

Systém turnaja :

prihlásených je celkove 71 škôl

Prihlásené družstvá odohrajú súťaž nasledovným systémom :

–            základné kolá –     jednotlivé skupiny sa odohrajú od 17.03.2014

–            okresné  kolá   –    od 07.04. do 11.4.2014                                                       

–            krajské kolo    –     05.05.2014 /pondelok/ štadión ŠKP Inter Dúbravka BA

 –    Majstrovstvá SR:   26.-27.05.2014  MFŠ Na Sihoti, Trenčín

 

Účastníci:

Štartujú žiaci 1. stupňa základných škôl, nar. 1.9. 2003 a mladší

10 členné koedukované družstvo + 2 doprovod /učiteľ/. Účasť dievčaťa nie je podmienkou.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiakov zodpovedá príslušná škola.

     !!!!! NEZABUDNITE  PRED  SÚŤAŽOU  ZVEREJNIŤ  SÚPISKU  NA  PORTÁL  !!!!!

                                           (JE TO PODMIENKA FINANCOVANIA)

Miesta turnajov – základné kolá :

Malé ihriská s umelou trávou vybudované združenými prostriedkami SFZ, OcÚ a MÚ, športovými organizáciami a školami, viď rozlosovanie.

Na týchto umelých ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi ( v stretnutiach sa nemôžu používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor fungujúci pri BFZ. Každá lokalita(okres)  bude má svojho vedúceho skupiny (za BFZ) a každé ihrisko aj zástupcu spolu organizátora z príslušnej školy, resp. subjektu spravujúceho ihrisko. Mená a tel. kontakty sú uvedené v propozíciách turnaja. Zápasy budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ, resp. Obl FZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: ivan.konecny@centrum.sk

prípadne činovníci určený pre príslušnú lokalitu (skupinu), viď propozície turnaja.

 1. B.   Technické ustanovenia

Hrací systém : V základných skupinách každý s každým. Prvé dve družstvá zo základných skupín postupujú do finále okresného kola (4 ZŠ v každom obvode). Víťazné družstvo okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5.mája 2014 na štadióne ŠKP Dúbravka.

Hodnotiace kritéria :  O konečnom poradí v tabuľke rozhoduje :

– celkový počet získaných bodov, vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí, gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, gólový rozdiel zo všetkých stretnutí, vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí, vyšší počet víťazných stretnutí, žreb.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Hrací čas :   2 x  15  min.

Družstvá sú povinné dostaviť sa na svoje prvé stretnutie minimálne 20 min. pred jeho začiatkom. Čakacia doba sa neposkytuje, nakoľko stretnutia naväzujú tesne na seba.

Hracie lopty : (okrem základných kôl)  poskytuje BFZ a prinesie ich rozhodca príslušného  turnaja. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Počet hráčov : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Výstroj hráčov :  Na umelých ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa  používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Spolu organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby.

Bratislava, 06. 03. 2014

 

PaedDr. Juraj Jánošík                                       PhDr. Soňa Hanzlovičová

predseda BFZ                   vedúca odboru školstva     Okresný úrad Bratislava


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI