Úradná správa č. 41 zo dňa 25.4.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:

že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 !

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí: S náhradnými termínmi neodohratých stretnutí z dôvodu nespôsobilého terénu:
MZRL 18.kolo MFK Rusovce – FC Ružinov dňa 1.5.2014 o 11:00hod.
MZRL 18.kolo FK BCT Bratislava – Lokomotíva D.N. Ves dňa 30.4.2014 o 15:00hod
SZRL 18.kolo FK BCT Bratislava – Lokomotíva D.N. Ves dňa 30.4.2014 o 16:30hod.
ŠTK súhlasí: S náhradným termínom neodohratého stretnutia z dôvodu choroby hráčov FC Zohor na základe predloženej lekárskej správy:
MD3R 18.kolo ŠK Gajary – FC Zohor dňa 8.5.2014 o 10:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
24.kolo SD3R FC Ružinov – ŠKP Inter Dúbravka dňa 8.5.2014 o 11:30hod.(Kolízia MRB).
ŠTK berie na vedomie: Rozhodnutie DK o odpočítaní 3 bodov družstvu ŠK Vrakuňa (SD3R) po skončení súťažného ročníka 2013/2014.
Rozhodnutie DK o uvoľnení PČ družstva seniorov SDM Domino(MRB). Družstvu seniorov SDM Domino budú za porušenie RS čl. 5.2.5 odpočítané po skončení súťažného ročníka 2013/2014 3 body v konečnej tabuľke.
ŠTK kontumuje:
14.kolo MD3R ŠK Gajary – ŠKP Inter Dúbravka 3:0 kont. Podľa SP čl.100/b (Hráč Adam Ďurech bez RP).
15.kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka – FK BCT Bratislava 0:3 kont. Podľa SP čl.100/b (Hráč Adam Ďurech bez RP).
16.kolo MD3R ŠK Vrakuňa – ŠKP Inter Dúbravka  3:0 kont. Podľa SP čl.100/b (Hráč Adam Ďurech bez RP).
17.kolo MD3R  ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Šamorín – Hamuliakovo 0:3 kont. Podľa SP čl.100/b (Adam Ďurech bez RP).
ŠKP Inter Dúbravka odstupujeme na DK.
R Křivana, Laciňáka, Gažiho a Henčeka odstupujeme na KRaD za umožnenie štartu hráča v stretnutí bez RP.
ŠTK opätovne upozorňuje ŠK Šenkvice, FK Jablonové, ŠK Gajary na dodržiavanie RS čl.2.1(Videozáznam).
ŠTK nariaďuje: FK v stretnutiach MRB, S4A a S4B povinnosť umožniť na požiadanie vzhliadnutie videozáznamu delegátovi stretnutia.
ŠTK žiada: Klubových ISSF managerov, aby každému hráčovi zverejnili fotografiu na verejnom portáli www.futbalnet.sk vo  všetkých  súťažiach, riadených ŠTK BFZ.

Disciplinárna komisia:

U. č. 303:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :
od 18.4.2014 – Miloš Rechtorik (1126435) FC Ružinov Bratislava ,MRB
od 19.4.2014 – Ľubomír Mazura (1202640) ŠK Bernolákovo ,MRB
od 17.4.2014 – Matej Hanúsek (1174056) Lokomotíva Devínska Nová Ves,S4A
od 20.4.2014 – Felix Lovás (1109763) FC Družstevník Budmerice,S4B
od 21.4.2014 – Róbert Kováč (1182549) TJ Družstevník Závod,S4B
od 21.4.2014 – Adrián Obala (1201914) TJ Veľké Leváre,S4B
od 21.4.2014 – Peter Krasňanský (1146431)TJ Slovan Viničné,S4B
od 23.4.2014 – Samuel Cserepkai (1297245) OFK Dunajská Lužná, SZRL
od 24.4.2014 – Ján Spodniak (1224381) ŠK Svätý Júr, MRB
U. č. 304:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
od 24.4.2014 – Sven Rybecký (1245092) ŠKP Inter Dúbravka, MRB
od 24.4.2014 – Mário Ďurica (1173805) ŠK Plavecký Štvrtok – Vysoká pri Morave, MRB
U. č. 305:
Števík Matej (1160081) FC Rohožník,MRB , vylúčený za  sotenie do súpera neprimeranou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a,2a  od 20.4.2014.
U. č. 306:
Beník Peter ( 1085799) SFC Kalinkovo , MRB  vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od  21.4.2014.
U. č. 307:
Imrich Peter (1192407) FK Lamač, S4A, vylúčený za  kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na 3 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b,2b  od 18.4.2014.
U. č. 308:
Beitl Roman (1184730) FK ŠK Danubia, S4A, vylúčený za  NS voči R. Menovaný sa dostavil na DK a podal vysvetlenie. DK vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a osobu previnilca usúdila, že k náprave postačí samotné prerokovanie a upúšťa od uloženia DO, podľa čl. 38/1,2 a 3 a uvoľňuje Beitlovi Romanovi športovú činnosť  od 25.4.2014.
U. č. 309:
Križan Vendelín (1121474) FC Dr. Budmerice, S4B, vylúčený za  zadržanie súpera v gólovej situácií  v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a  od 20.4.2014.
U. č. 310:
Klempa Ondrej (1224244) TJ V. Leváre, S4B, vylúčený za  zmarenie jasnej  gólovej situácie  v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a  od 21.4.2014.
U. č. 311:
Schvalier Mário (1230432) Záhoran Kostolište, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od  21.4.2014.
U. č. 312:
Pavlus Tomáš (1262859) OFK D. Lužná, SD3R, vylúčený za  podrazenie súpera v gólovej situácií  v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a  od 20.4.2014.
U. č. 313:
Mach Viktor (1297345) MFK Rusovce, SZRL, vylúčený za  podrazenie súpera v gólovej situácií  v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a  od 23.4.2014.
U. č. 314:
Vanko Matej (1298103) FC Ružinov, SZRL, vylúčený za  vrazenie do súpera v gólovej situácií  v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO  –  pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a  od 23.4.2014.
U.č. 315:
Zelenay Šimon (ŠK Báhoň – SD3R) -žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 30.06.2014 – uvoľnená športová činnosť od 25.04.2014.
U.č. 316:
Peller Tibor ( TJ Malinovo – S4A) -žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 35 dní  podmienečne odkladá, podľa DP čl.41/1,2,3 do 31.12.2014 – uvoľnená športová činnosť od 25.04.2014.
U.č. 317:
Kreppel Peter FK BCT BA – asistent trénera – vykázaný z lavičky za HNS na adresu R, doručené stanovisko k vykázaniu. DK podľa DP č. 71/1,2a, a 48,1b,2a  udeľuje pokutu menovanému  vo výške 20.-€ a uvoľňuje menovanému činnosť od 25.04.2014.
U.č. 318:
Kukla Ján FC Ružinov BA, tréner – vykázaný z lavičky za NS, počas stretnutia FC Ružinov – TJ Rovinka, doručené stanovisko k vykázaniu. DK podľa DP čl. 11/1,2  udeľuje pokarhanie a uvoľňuje menovanému činnosť od 25.04.2014. Menovaný zaplatí rokovací poplatok 10.-€
U.č. 319:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Lozorno -MRB za HNS členov  US počas a po stretnutí MRB 23. kola ŠK Lozorno – MŠK Kráľová pri Senci, odohraného dňa 18.4.2014. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.04.2014 o 17,00 hod. štatutárneho zástupcu klubu ŠK Lozorno a HU p. Vladimíra Matúšeka, ktorému dňom 25.4.2014 DK ukladá ochranné opatrenie a  pozastavuje  výkon funkcie a zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa DP čl. 9/2b,i,e a čl. 43.
U.č. 320 :
DK BFZ na základe článku 5.2.5, za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti dňa 14.03.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubu ŠK SFM Senec dňom 15.04.2014. Klub ŠK SFM Senec – MD3R odstupuje ŠTK  na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5.
U.č. 321:
DK zastavuje disciplinárne konanie proti družstvu FC Rohožník za  neodovzdané DVD. DVD bolo odovzdané predsedovi KR a D.
U.č. 322:
OŠK Slovenský Grob – doručené DVD po termíne na základe začatého disciplinárneho konania.DK zastavuje disciplinárne konanie – klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€
U.č. 323:
Nedoručené DVD zo stretnutí 21. Kola MRB: Domino Bratislava a ŠK Báhoň. Na základe porušenia RS, DK začína disciplinárne konanie voči uvedeným klubom,  žiada Domino Bratislava    a ŠK Báhoň o zaslanie DVD a zaslanie písomného stanoviska do 30.04.2014 k nedodržanému termínu nedoručenia DVD.
U.č. 324:
Vylúčení hráči  z  24. kola MRB, ktoré bolo odohrané dňa 23.04.2014  budú disciplinárne prerokovaní dňa 30.04.2014, nakoľko DK nemala všetky potrebné podklady potrebné k prejednaniu.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude v stredu 30.4.2014 o 16,OO hodine.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014 a náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 27.5.2014.
Berie na vedomie ospravedlnenie M. Martišku za jeho neúčasť na stretnutí 18. kola MD3R FC Ružinov – SDM Domino. Menovaného varovala pred opakovaním podobných nedostatkov, ale vzhľadom na to, že išlo o prvý taký prípad, neprikročila k ďalším opatreniam.
Berie na vedomie informáciu delegovaných osôb o neodohratí stretnutia 18. kola MD3R ŠK Gajary – FC Zohor. Keďže v ÚS nebola uverejnená zmena termínu stretnutia, dáva podnet ŠTK, aby sa uvedeným prípadom zaoberala.
Berie na vedomie oznámenie M. Boldižára o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ.
Schválila účasť 12 rozhodcov a rozhodkýň na seminári frekventantov programu Talent z jednotlivých regionálnych futbalových zväzov.
Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: Most p/B, Kráľová p/S (22. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 29.4.2014.
Pozýva na zasadnutie dňa 2.5. o 17.30 M. Elefanta.
Ospravedlnenia: Černý 29.4.; Smirnov 26.4.-2.5. (okrem FP); Maretta 1.-3.5.; Orlický 29.4.; Ježík 27.4.; Martinkovič 2.-4.5.; Mosor 5.5.-6.6.; Moravec 28.4.-18.5.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :
–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 25.4.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková  (2)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“  licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :  Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené  z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
29.4.2014 –  13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ :  výber BFZ – JmFS  U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
05.-07.5.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
16.- 21.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ  U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené  z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
06.5.2014 –  15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ  U 13

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 15  
(narodených po 1.1.1999) na družobné stretnutie s výberom JmFZ dňa 29.4.2014 v Lozorne

Hráči:
ŠPIRIAK  Dominik           SFM Senec                 ŽÁKOVIČ  Michal                         Inter BA
TORNAYI  Jozef              SFM Senec                 FOLTÝN  Samuel                         Inter BA
HLAVATÝ  Kevin             SFM Senec                 LORINCZI  Mário                          Inter BA
BALÁŽ  Jakub                  ŠK Slovan                    KOČÍK Dávid                                ŠK Slovan
VEBER  Tomas               ŠK Slovan                    LACKO  Jakub                              ŠK Slovan
ŠIMORA  Filip                  ŠK Slovan                    BARTOŠ  Kristián                         ŠK Slovan
FRONC Adam                 ŠK Slovan                    KOZLOVSKÝ  Samuel                 ŠK Slovan
LIVORA  Samuel             ŠK Slovan                    KRATOCHVÍL Dominik                ŠK Slovan
RYBÁR Tomáš                ŠK Slovan                    VICIAN Martin                               ŠK Slovan
Náhradníci:
KISS  Juraj                       ŠK Slovan                    SLAMKA  Dávid                           FC Petržálka
HAJTMÁNEK  Martin     ŠK Slovan LEXA  Branislav                                                ŠK Slovan
GOGA  Daniel                  SFM Senec                 BORIS  Patrik                              D. N. Ves
BAKOŠ  Erik                    D.N. Ves                      SITH  Adam                                  D. N. Ves
SÝKORA  Marián            FKM Karlova Ves        ŽIVICKÝ  Marek                           Inter BA
ŠIMKO  Matej                  FK Rača                      GREGOR  Martin                         Inter BA
ČIŽNÁR  Jakub               FKM Karlova Ves       MACO  Michal                               FC Petržalka
RT :
ŠÉFTRÉNER : NOVÁK Rudolf ;        TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter
VEDÚCI : KAČEŇÁK  Róbert;           MASÉR : MAREŠ  Marián

TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZO ŠKOLY !
ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV bude 29.4.2014 ( utorok ) o 10.45 na parkovisku ŠK Slovan ( pasienky,  OD Polus ), odkiaľ sa pôjde autobusom do Lozorna.
Priniesť si treba športovú výstroj (chrániče, šľapky, uterák, obuv na prírodnú trávu), preukaz poistenca a  brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné včas nahlásiť trénerovi:  Rovenský Mário 0908726884.

——————————————————————————————————————————–

N O M I N Á C I A výberu BFZ  U14
(nar. po 1.1.2000)  na KZ  05. – 07. mája 2014  v Senci/Viničné

Hráči:
HEGYI  Samuel            Petržalka                        POCHYLÝ  Nicolas       Inter
ČECH  Adam                Petržalka                         RUŽIČKA  Matej           SFM Senec
HABODÁSZ  Samuel   Petržalka                         TAKÁCS  Dávid            SFM Senec
MIHOK Marko              Petržalka                         JELÍNEK  Tomáš          Karlova Ves
HIRKO  Jakub              ŠK Slovan                       HRONČEK  Martin       ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                       ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan
LEGINUS  Lukas          ŠK Slovan                       HORVATH  Adam        ŠK Slovan
GVORA Anton              ŠK Slovan                       KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY  Tomáš              ŠK Slovan                       NAGY  Richard             ŠK Slovan
ZELENÍK  Ondrej          ŠK Slovan                       BOROVSKÝ Daniel      ŠK Slovan
VEDÚCI TRÉNER :        NOVÁK  Rudolf;     TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ  Ondrej;                        MASÉR:           MICHALOVICH  František

Zraz nominovaných je dňa 05. 05. 2014 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 07. 05. 2014  (streda cca o 14,00 hod.) v Bratislave .
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZA NEPRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ V ŠKOLE.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080)
Po ukončení zrazu bude spresnená nominácia na Regionálny turnaj v Senci (18.-21. 5. 2014)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

Rok 2014 :
29.4.2014          Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 –  JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
05.- 07.5.14       Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
06.5.2014          Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
16.-21.5.14       Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 –  Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014          Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – o 11,00 a 12,45 hod.  hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno
16.–21.6.14       Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

 Matrika BFZ :

Oznam : VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.4.2014 prijal klub MFK Podunajské Biskupice za nového riadneho člena SFZ.
Prestupový termín /prestupy, hosťovanie a zrušenie hosťovania hráčov/ skončil dňom  31.marca 2014. Najbližší prestupový termín je od 1. júla 2014.
Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ  práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní zo dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:

 • akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
 • schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
 • papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
 • synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný

Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014,  kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok).

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
2. Zmena hracích dní a časov / kolízia stretnutí /
PMB2 – 13. kolo: Vrakuňa – Karl. Ves – streda 30.4.2014 o 17,30 hod. /dohoda klubov/
PrMA – 15.kolo: Stupava – V.Leváre – štvrtok 1.5.2014 o 12,00 hod. /zmena hracieho času/
PrSC – 25.kolo: Kráľova A – SFM Senec – štvrtok 8.5.2014 o 12,00 hod./zmena hracieho času/
PrSC – 18.kolo: Kraľova B – Čataj – streda 14.5.2014 o 18,00 hod.
PrPk – 13.kolo: Sv.Jur – Jablonec – sobota 3.5.2014 o 15,00 hod.
3. Zmena hracieho času / oprava chybného údaju v ISSF /
PMA 1 – 15.kolo: Domino – K.Ves – utorok 29.4. o 16,00 hod.
4. Odložené stretnutie / dôvod: nepriaznivé počasie 22.4.2014 /
PMC – 14.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov – obidve družstvá do 30.4. nahlásia termín odohratia stretnutia

Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK vlastným šetrením zistila pochybenie delegovaných osôb v stretnutiach S5VA 12.,13.,14.kola u družstva FK Záhorská Ves ohľadom štartu hráča Záhorskej Vsi Ďurďoviča Mária r.č. 1117557. Delegované osoby odstupuje na riešenie KRaD a hráča Ďurďoviča na DK.
Chýbajúce zápisy:
–          S5VA       15.kolo    Malacky  –  Studienka      R:  Hudy
–          SD4VA    12.kolo    Pl.Mikuláš – Jarovce        R:  Hudy

Disciplinárna komisia:

U. č. 122 :
Michal Pomichal 1135698 ( S5VB – ŠKO Miloslavov ) vylúčený za HNS- zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou,  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a  a čl. 46/1a a čl. 46/2  od 21.4.2014  ( 10 € )
U. č. 123 :
Mário Krajč 1133980 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr ) vylúčený za telesné napadnutie – kopnutie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 3 týždne,  podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b  a čl. 49/1b,2b  od 21.4.2014. ( 10 € )
U. č. 124 :
Vladimír Palkovič 1251442 ( SD4VB – MŠK Kráľová pri Senci ) vylúčený za HNS voči R – DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii  DP na 3 týždne,  podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b  a čl. 36/2a a čl. 48/1c,2b  od 18.4.2014. ( 10 € )
U. č. 125 :
Michal Ankhelyi 1265313 ( SD4VA – TJ Jarovce ) žiadosť o zmenu DO  DK zamieta. (5 € )
U. č. 126 :
Martin Sirota 1298042 ( SZVA – ŠK Plavecký Štvrtok – Vysoká pri Morave ) vylúčený za telesné napadnutie – podrazenie súpera neprimeranou silou mimo súboja o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a  a čl. 49/ 1a, 2a. ( 5 € )
U. č. 127 :
Jozef Rybecký 1027198 ( S5VA – FK Studienka ) DK menovanému za HNS voči R po stretnutí 14.kola S5VA medzi družstvami FK Studienka a FK Záhorská Ves udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii  DP na 5 týždňov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 48/1c,2b  od 21.4.2014. ( 10 € )
U. č. 128 :
Mário Ďurďovič 1117557 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) DK na podnet ŠTK ObFZ BA vidiek v zmysle čl. 43/1 a 43/2a udeľuje menovanému ochranné opatrenie – zákaz výkonu športovej činnosti až do vyriešenia a súčasne žiada FK Záhorská Ves o písomné stanovisko k štartu hráča v stretnutiach 12. , 13. a 14. kola S5VA do 29.4.2014. ( 10 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 30.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov hráčov pred stretnutím. Hráč, ktorý nemá nový registračný preukaz alebo nemá podané na nový registračný preukaz nesmie byť pripustený do hry!!! A to aj napriek tomu, že má platný starý preukaz. Overiť, či má hráč podanú žiadosť na nový registračný preukaz sa dá 2 spôsobmi:
1. overiť si to v ISSF systéme
2. vedúci mužstva musí predložiť do kabíny rozhodcov vytlačenú žiadosť, že má podané na nový preukaz
KR a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Keďže sa začínajú vyskytovať prípady neuzavretia zápisov v ISSF, KR a D dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť  ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
KR a D sa ospravedlňuje R pánovi Rybárovi za chybné uverejnenie údaju v minulej US o neodovzdaní zápisu o stretnutí. Zápis bol doručený včas.
Ospravedlnenia: Ďurčo 3.- 10.5., Rybár 4.5., Farkaš 1.5,17.5,24.5

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371.
Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Nenahlásený výsledok, resp. neuzavretý zápis
SZV MA – 20.kolo: Zohor – Lozorno / FK Zohor nenahlásil výsledok, resp. prítomný R p.Gilan neuzavrel zápis /
3. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž starší žiaci SZV MA, že vo štvrtok 1.5.2014 sa hrá 28.kolo tejto súťaže, jednotný UHČ je stanovený na 10,00 hod , s výnimkou stretnutia Pl.Štvrtok B – Sološnica, ktoré sa hrá o 16,30 hod.  / dôvod zmeny: turnaj 8 družstiev – tzv.pusinky /
4. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž mladší žiaci MZV, že vo štvrtok 1.5.2014 sa hrá 15.kolo tejto súťaže, jednotný UHČ je stanovený na 10,00 hod. Výnimku majú nasledujúce stretnutia
Š.Hamuliakovo – Báhoň – štvrtok 1.5.2014 o 13,00 hod. / z dôvodov kolízie stretnutí /
N.Dedinka – Šenkvice – streda 30.4.2014 o 17,00 hod.
5. Odloženie stretnutia
Z dôvodov nepriaznivého počasia dňa 15.4.2014 sa dohrávané stretnutie 14.kola MZV medzi družstvami ŠK Šenkvice – Slovan Viničné odkladá na štvrtok 8.5.2014 o 10,30 hod.
6. Schválená zmena
SZV MA – 21.kolo: Žolík B – Pl.Štvrtok A  – štvrtok 15.5. o 17,00 hod.   / dôvod: chorobnosť hráčov Pl.Štvrtok A – bez poplatku /
MZV – 18.kolo: Kalinkovo – CFK Cajla – sobota 10.5.2014 o 15,00 hod.  / dôvod: účasť hráčov CFK Cajla 11.5. na majstrovstvách Slovenska vo futsale /
7. Chýbajúce zápisy
SZV PK – 11.kolo: Dubova – Šenkvice / rozhodoval laik /
Žiadame FK aby urýchlene zaslali zápis z uvedeného stretnutia na sekretariát ObFZ.
8.Nakoľko sa začína obdobie rôznych školských výletov, škôl v prírode ako aj cirkevné sviatky / sväté prijímanie, birmovky / žiadame FK aby včas zasielali požiadavky na zmeny odohratia stretnutí.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI