Úradná správa č. 42 zo dňa 2.5.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že dnešným dňom boli posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nasledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 !

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
MZRL 21.kolo SDM Domino Bratislava – OFK Dunajská Lužná dňa 14.5.2014 o 17:00hod.
ŠTK súhlasí: S náhradnými termínmi neodohratých stretnutí z dôvodu nespôsobilého terénu:
MZRL 18.kolo MFK Rusovce – FC Ružinov dňa 1.5.2014 o 11:00hod.
MZRL 18.kolo FK BCT Bratislava – Lokomotíva D.N. Ves dňa 30.4.2014 o 15:00hod.
MZRL 19.kolo SDM Domino Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 12.5.2014 o 17:00hod.
SZRL 18.kolo FK BCT Bratislava – Lokomotíva D.N. Ves dňa 30.4.2014 o 16:30hod.(Ihrisko Nepočujúci)
SZRL 19.kolo SDM Domino Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 28.5.2014 o 17:00hod.
SZRL 19.kolo Slovan Modra – PŠC Pezinok dňa 1.5.2014 o 10:30hod.
SD3R 22.kolo FK BCT Bratislava – PŠC Pezinok dňa 28.5.2014 o 17:00hod.
SD3R 22.kolo FC Rohožník – Záhoran Kostolište dňa 14.6.2014 o 14:30hod.
MRB 25.kolo FK Inter Bratislava – TJ Rovinka dňa 28.5.2014 o 17:00hod.
ŠTK berie na vedomie:
Rozhodnutie DK o uvoľnení PČ družstva dorastu SFM Senec „B“(MD3R). Družstvu dorastu SFM Senec „B“ bude za porušenie RS čl. 5.2.5 odpočítaných po skončení súťažného ročníka 2013/2014 12bodov v konečnej tabuľke.
ŠTK sa zaoberala:
Námietkami kapitána OŠK Slovenský Grob, vznesenými po stretnutí 25.kola MRB FK Stupava – OŠK Slovenský Grob. Námietky sú v kompetencii KRaD.
ŠTK na základe SD, vyjadrení delegovaných osôb odstupuje na DK p. Jaroslava Mikuleca(Predseda OŠK Slovenský Grob) za inzultáciu AR1 v areáli štadióna po stretnutí MRB 25.kolo FK Stupava – OŠK Slovenský Grob.
ŠTK na základe SD, vyjadrení R odstupuje na DK p. Milana Vencela(Predseda CFK Pezinok – Cajla a člen US) za HNS voči R po skončení stretnutia S4B 19.kolo CFK Pezinok – Cajla – Záhoran Jakubov na HP a aj v areáli štadióna pri odchode.
ŠTK upozorňuje FC Ružinov (MRB)a FC Družstevník Budmerice(S4B) na dodržiavanie RS čl.3.2
ŠTK upozorňuje ŠK Bernolákovo (MRB) na dodržiavanie RS čl.2(neopúšťanie technickej zóny).
ŠTK kontumuje:
MD3R 14.kolo ŠK Gajary – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava obojstrannou kontumáciou 0:3 a 3:0kont. Podľa SP čl.100/i – Tibor Danihel a Szalay Lukáš bez RP(ŠK Gajary) a Adam Ďurech bez RP (ŠKP Inter Dúbravka).
MD3R 16.kolo ŠK Gajary – SFM Senec „B“ Podľa SP čl.100/i – Tibor Danihel a Lukáš Szalay bez RP. Výsledok dosiahnutý na ihrisku (0:8) ponechávame v platnosti.
MD3R 17.kolo ŠK Tomášov – ŠK Gajary 3:0 kont. Podľa SP čl. 100/i – Tibor Danihel, Lukáš Szalay a Nikolas Vašek bez RP.
Družstvo ŠK Gajary odstupujeme na DK.
R Křivana, Lackoviča a Hajnalu odstupujeme na KRaD.
MD3R 19.kolo PŠC Pezinok – ŠK Gajary podľa SP čl.100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku, ponechávame v platnosti.
ŠTK za opakované porušenie RS čl.2 a porušenie nariadenia ŠTK(ÚS č.41 zo dňa 25.4.2014) – neumožnenie vzhliadnutia videozáznamu delegátovi stretnutia, odstupuje na DK ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká(MRB).

Disciplinárna komisia:

U. č. 325:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 27.4.2014 – Robert Terkovič (1113447) FK Most pri Bratislave ,MRB
od 28.4.2014 – Peter Uhrinec (1196506) FC Rohožník ,MRB
od 28.4.2014 – Peter Belohrad (1127814 ) FK Vajnory ,S4A
od 28.4.2014 – Martin Šíra (1210306) ŠK Gajary,S4B
od 28.4.2014 – Tomáš Demovič (1131078) CFK Pezinok-Cajla,S4B
od 28.4.2014 – Peter Kraus (1124625 CFK Pezinok-Cajla,S4B
od 28.4.2014 – Pavol Danihel (1110544)FK Jabloňové,S4B
od 27.4.2014 – Samuel Vaniš (1298223) Žolík Malacky, SZRL
od 27.4.2014 – Tomáš Martišek (1297299) FK Slovan Ivánka, SZRL
U. č. 326:
Andrej Sokol (1239483) ŠKP Inter Dúbravka, MRB , vylúčený za zadržanie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 24.4.2014.
U. č. 327:
Erik Okenka (1218626) ŠKP Inter Dúbravka, MRB, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 24.4.2014.
U. č. 328:
Mário Idlbek (1105349) FK Most pri BA, MRB, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 24.4.2014.
U. č. 329:
Jaroslav Štroffek(1139696) FK Limbach, MRB, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 24.4.2014.
U. č. 330:
Xia Longjie (1230072) ŠKP Inter Dúbravka, MRB, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 27.4.2014.
U. č. 331:
Jakub Koszikla (1209693) ŠK Báhoň, MRB, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 27.4.2014.
U. č. 332:
Martin Galajda (1202502) ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká, MRB, vylúčený po 2. ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 27.4.2014.
U. č. 333:
Jiří Cibulya (1228796) FK Most pri BA, MRB, vylúčený po 2. ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 27.4.2014.
U. č. 334:
Martin Vereš (1246374) FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MRB, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 28.4.2014.
U. č. 335:
Michal Tomášek (1182049) FC Zohor, S4B, vylúčený po 2. ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 28.4.2014.
U. č. 336:
David Harmaniak (1261550) ŠK Vrakuňa BA, SD3R, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 27.4.2014.
U. č. 337:
Tomáš Lonček (1310406) TJ Záh. Kostolište, SD3R -žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 30.06.2014 – uvoľnená športová činnosť od 01.05.2014.
U. č. 338:
Na DK sa dostavil zástupca klubu ŠK Lozorno p. Klčo, p. Vladimír Matúšek ospravedlnený. Podal vysvetlenie k HNS členov US a stanovisko klubu. DK za HNS voči delegovaným osobám a funkcionárom BFZ v stretnutí MRB 23. kola ŠK Lozorno – MŠK Kráľová pri Senci, odohraného dňa 18.4.2014 rozhodla: Vladimír Matúšek DO – zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov od 25.4.2014 do 15.6.2014, podľa čl. 19/1.2 DP. Súčasne udeľuje klubu ŠK Lozorno finančnú pokutu 100.-€.
U.č. 339:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu CFK Pezinok – Cajla, S4B za HNS prezidenta klubu p. Milana Vencela – hrubé urážky a vyhrážanie rozhodcom po stretnutí S4B 19. kola CFK Pezinok – Cajla – TJ Záhoran Jakubov, odohraného dňa 27.4.2014. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 07.05.2014 o 16,30 hod. p. Milana Vencela, ktorému dňom 01.05.2014 ukladá ochranné opatrenie –  zákaz styku s delegovanými osobami počas súťažných a majstrovských stretnutí, podľa DP čl. 9/2c, čl. 43/2g.
U.č. 340:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu OŠK Slovenský Grob, MRB za telesné napadnutie AR1 Ivana Kachniča, prezidentom klubu p. Jaroslavom Mikulcom, po stretnutí MRB 25. kola FK Stupava – OŠK Slovenský Grob, odohraného dňa 27.4.2014. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 07.05.2014 o 17,00 hod. p. Jaroslava Mikulca, ktorému dňom 01.05.2014 DK ukladá ochranné opatrenie – zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, priestor extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna do vyriešenia prípadu, podľa DP čl. 9/2c a čl. 43/2g – ochranné opatrenia.
U.č. 341:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká p.M, MRB za nedostatočnú US v stretnutí ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká – ŠK Bernolákovo. Na stretnutí bolo prítomných len 5 členov US, neboli prítomní podávači lôpt a DS aj napriek požiadaniu o prezretie video záznamu, si ho nemohol pozrieť z dôvodu, že videotechnik po stretnutí opustil štadión a nepočkal na rozhodnutie HU. Klub porušil nariadenie ŠTK na povinnosť umožniť vzhliadnutie videozáznamu delegátovi stretnutia.DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k uvedeným nedostatkom v termíne do 6.5.2014.
U.č. 342:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo, MRB za NS lavičky v stretnutí ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká – ŠK Bernolákovo. V 90 minúte stretnutia opustila celá lavička technickú zónu a vbehla na HP – realizačný tím s trénerom s p. M. Chvílom oslavovať dosiahnutie gólu. Realizačný tím po oslave gólu sa vrátil späť, ale dostal sa do konfliktu s lavičkou domáceho družstva a nastala slovná výmena bez použitia hanlivých slov. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k nepovolenému vbehnutiu lavičky na HP počas stretnutia v termíne do 6.5.2014.
U.č. 343:
Odvolanie futbalového klubu FK Stupava voči pokute za nedodaný videozáznam zo stretnutia 18. kola medzi FK Stupava – ŠK Lozorno odohraného dňa 16.3.2014. DK BFZ odvolanie zamieta z dôvodu: dňa 11.04.2014 sme požiadali klub FK Stupava na základe upozornenia komisie rozhodcov o zaslanie videozáznamu a písomné stanovisko k nedodržanému termínu do 15.04.2014. FK Stupava nereagoval na výzvu a stanovisko nezaslal a preto DK BFZ na základe porušenia RS čl. 2.1udelila pokutu vo výške 80.-€. Na základe čl.84/2 DP, DK BFZ do 7 kalendárnych dní predloží odvolanie so stanoviskom odvolacej komisii BFZ, nakoľko DK odvolaniu nevyhovela.
U.č. 344:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠKP Inter Dúbravka, MD3R za neoprávnený štart hráča Adama Ďurecha – štvornásobný štart v súťažnom stretnutí v 14 – 17. kole. Adam Ďurech – zastavená športová činnosť od 1.5.2014 nepodmienečne. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Adama Ďurecha v termíne do 6.5.2014.
U.č. 345:
Na základe informácie z KRaD, Domino Bratislava – doručené DVD po termíne. DK zastavuje disciplinárne konanie – klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€.
U.č. 346:
Na základe informácie z KRaD, ŠK Báhoň – doručené DVD po termíne s ospravedlnením. DK zastavuje disciplinárne konanie – klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude v stredu 07.5.2014 o 16,OO hodine.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014 a náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 27.5.2014.
Berie na vedomie pochvalu ŠK Báhoň za výkon trojice P. Gaži, A. Gosiorovský, M. Křivan v stretnutí SD3R Ružinov – Báhoň.
V nadväznosti na kontumáciu stretnutí ŠKP Inter Dúbravka Bratislava (MD3R) dôrazne upozornila zainteresovaných rozhodcov (P. Gaži, R. Henček, M. Křivan, J. Laciňák) a podobne aj všetkých ostatných na postup v prípade štartu hráča bez registračného preukazu. V prípade opakovania podobných závažných nedostatkov budú rozhodcovia automaticky odovzdaní na riešenie DK.
Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: Pl. Štvrtok, ŠKP (23. kolo), Most p/B (24. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 6.5.2014, v opačnom prípade budú odovzdané na riešenie DK. S4A: Rusovce, Malinovo, Kalinkovo (17. kolo), Kalinkovo, Rusovce (18. kolo). S4B: Závod, Budmerice (17. kolo), Jablonové, Šenkvice, Viničné, Gajary (18. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 6.5.2014 a súčasne upozorňuje, že po schválení VV BFZ sa videozáznamy v jarnej časti súťažného ročníka povinne vyhotovujú aj vo všetkých stretnutiach súťaží S4A/S4B a následne doručujú na sekretariát BFZ. V prípade, že v stretnutiach videozáznam vyhotovovaný nebol, žiada kluby o zaslanie písomného stanoviska a uvedenia dôvodov.

Ospravedlnenia
: Martiška 1.-3.5.; Laciňák 9.-12.5.; Henček 10.5.,11.5. (predpoludním); Berner od 8.5.; Parilák 3.-6.5.; Chromý 11.5. (do 13.00); Elefant 6.5.-4.6.; Minarovič 11.5.; Rášo 9.-10.5.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 25.4.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková (2)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
05.-07.5.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
16.- 21.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

———————————————————————————————————————————-

N O M I N Á C I A výberu BFZ U14 (nar. po 1.1.2000) na KZ 05. – 07. mája 2014 v Senci/Viničné.

Hráči:

HEGYI  Samuel            Petržalka                        POCHYLÝ  Nicolas       Inter
ČECH  Adam                Petržalka                         RUŽIČKA  Matej           SFM Senec
HABODÁSZ  Samuel   Petržalka                         TAKÁCS  Dávid            SFM Senec
MIHOK Marko              Petržalka                         JELÍNEK  Tomáš          Karlova Ves
HIRKO  Jakub              ŠK Slovan                       HRONČEK  Martin       ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                       ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan
LEGINUS  Lukas          ŠK Slovan                       HORVATH  Adam        ŠK Slovan
GVORA Anton              ŠK Slovan                       KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY  Tomáš              ŠK Slovan                       NAGY  Richard             ŠK Slovan
ZELENÍK  Ondrej          ŠK Slovan                       BOROVSKÝ Daniel      ŠK Slovan
VEDÚCI TRÉNER :        NOVÁK  Rudolf;     TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ  Ondrej;                        MASÉR:          MICHALOVICH  František

Zraz nominovaných je dňa 05. 05. 2014 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 07. 05. 2014 (streda cca o 14,00 hod.) v Bratislave .
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZA NEPRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ V ŠKOLE.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).
Po ukončení zrazu bude spresnená nominácia na Regionálny turnaj v Senci (18.-21. 5. 2014)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Rok 2014 :

29.4.2014 Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 – JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
05.- 07.5.14 Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
06.5.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
16.-21.5.14 Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – o 11,00 a 12,45 hod. hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky
Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že bol e-mailom rozposlaný návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ. Prípadné pripomienky k RaPP SFZ zasielajte do 7.5. 2014 na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.
Prestupový termín /prestupy, hosťovanie a zrušenie hosťovania hráčov/ sa skončil dňom 31.marca 2014. Najbližší prestupový termín je od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní zo dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník platný od 1.7.2014
do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok).

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí
výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
2. Zmena hracích dní a časov / kolízia stretnutí /
PMA 3 – 13.kolo: Inter – Čuňovo – pondelok 5.5. o 18,00 hod. / ihr.Drieňova ul. /
3. Schválené termíny dohrávok stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie /
PMA 1, PMB 1 – 16.kolo: Inter – Senec – streda 21.5. o 16,30 hod. / hrá sa súbežne – ihr. Drieňova ul. /
PMC – 16.kolo: Inter – Senec – streda 21.5. o 18,00 hod. / ihr. Drieňova ul. /
PrMA – 16.kolo: Rohožník – Stupava – utorok 13.5. o 17,30 hod.
PrMA – 16.kolo: Vysoká – Zohor – pondelok 19.5. o 17,30 hod.
4. Odložené stretnutie / nahlásiť termín dohrávky /
PrSC – 17.kolo: Čataj – Kalinkovo / nehralo sa pre chorobu hráčov Kalinkova /
5. Schválené zmeny s poplatkom / RS. 3.4. /
PMB 1 – 17.kolo: Senec – K.Ves – utorok 13.5. o 18,00 ,
FKM K.Ves bude zahrnutý poplatok 5 EURO
PrSC – 24.kolo: Malinovo – Rovinka – streda 14.5. o 17,00 hod.,
TJ Rovinka bude zahrnutý poplatok 5 EURO
PrSC – 24.kolo: Most – Bernolákovo – streda 30.4. o 17,00 hod.,
ŠK Bernolákovo bude zahrnutý poplatok 5 EURO
Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF
6. KM BFZ zverejňuje nomináciu hráčov výberu BFZ U 13 na prípravné stretnutie v Senci
Nominácia hráčov výberu BFZ U13
na prípravné stretnutie v stredu 14.5.2014 o 18,00 hod. na štadione UT Montostroj Senec

Patrik KUKLA             ŠKP                                  Sebastian KESZEI            FA Bratislava
Adam KUNŠTEK         ŠKP                                 Richard BIKSADSKÝ         Žolík Malacky
Jozef VLAŠIČ              ŠKP                                 Christian MESAROŠ         FK Rača
Adam KORMANÍK       ŠKP                                 Viktor VONDRYSKA         Ivanka
Timotej UHRÍN            K.Ves                               Marek GAJDOŠ                Rovinka
Lukáš LETENAY         K.Ves                               Matej DOLNÍK                  D.Lužná
Tomáš FRÁTRIČ         Domino                             Rastislav JENDRUŠ          D.Lužná
Filip ADAMEK            Domino                              Matúš MOLNÁR              DNV
Dominik MEZOVSKÝ  Bernolákovo                       Matej KUDRNÁČ              PŠC Pezinok
Patrik PROCHÁZKA   Bernolákovo                       Martin BILSKÝ                  PŠC Pezinok

Náhradníci / povolaní v prípade ospravedlnení sa vyššie uvedených hráčov /
————————————————————————————————————
Marko ZVÁČ         Ž.Malacky                        Jozef AKSAMIT      Bernolákovo
Richard RUBIN      PŠC Pezinok                    Alex IŠTOK           D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK      Ivanka

Regionálny trener BFZ: Rudolf NOVAK
Treneri: Marek PORVAZNÍK / 0903 641544 – hlásiť ospravedlnenia /
Maroš SKOVAJSA
Vedúci: Ivan KONEČNÝ
Výstroj hráčov: kopačky, resp. obuv na UT, tričko pod dres, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Zraz nominovaných hráčov: streda 14.5.2014 o 17,15 hod. na ihrisku Montostroj Senec / Kysucká ul. /

Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že dňa 5. mája 2014 /pondelok/ na štadióne ŠKP Dúbravka Bratislava organizujeme v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale 16. ročník Mc Donald´s CUP 2013/2014, ktorého sa zúčastnia víťazné družstvá ZŠ, ktoré postúpili ako víťazi z okresných /obvodných/ kôl. V súťaži štartujú žiaci a žiačky ZŠ narodení od 1.9.2003 a mladšie. Začiatok krajského kola je o 9,00 hod.
Prehľad postupujúcich družstiev ZŠ a víťazov jednotlivých okresov: Bratislava I – ZŠ Mudroňova, BA II – ZŠ Bachova, BA III – ZŠ Za kasárňou, BA IV – ZŠ Pavla Horova, BA V – ZŠ Pankúchova, Malacky – ZŠ Štúrova, Malacky, Pezinok – ZŠ Šenkvice, Senec – ZŠ Mlynská, Senec.
Program krajského kola dňa 5.5. 2014: 9.00 h. ZŠ Mudroňova – ZŠ P. Horova, SŠ Bachova – ZŠ Za kasárnou, 9.30 Slávnostné otvorenie, 9,40 ZŠ Mlynská,Senec – ZŠ Pankúchova, ZŠ Štúrova, Malacky – ZŠ Šenkvice 10.10 ZŠ P. Horova – ZŠ Pankúchova, SŠ Za kasárnou – ZŠ Šenkvice,10.40 ZŠ Mudroňova – ZŠ Mlynská Senec, SŠ Bachova – ZŠ Štírova Malacky, 11,10 ZŠ Mlynská,Senec – ZŠ P. Horova, ZŠ Štírova Malacky – ZŠ Za kasárňou, 11,40 ZŠ Pankúchova – ZŠ Mudroňova, ZŠ Šenkvice – SŠ Bachova.
Stretnutia o umiestnenie: 12,30 1. semifinále A1 – B2, 2. semifinále A2 – B1, 13,00 o 7.-8.miesto A4 – B4, o 5.-6. siesto A3 – B3, 13,30 o 3.-4. miesto (porazení semifinalisti),13,30 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále).14,15hod. Slávnostné vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek sa koná 5. mája 2014 o 17.00 h v budove BFZ v Bratislave na Súmračnej ul 27.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1 ŠTK kontumuje stretnutia S5VA 12.kola Sološnica – Záhorská Ves 3:0, 13.kolo Záhorská Ves – Pl.Štvrtok-OŠK Vysoká p.M. 0:3, 14.kolo Studienka – Záhorská Ves 3:0, z dôvodu neoprávneného štartu hráča Záhorskej Vsi Ďurďoviča Mária podľa SP čl. 100/i
2 ŠTK súhlasí s dohodou klubov o preložení stretnutia SD4VB 12.kola Viničné – Modra na 7.5.2014 o 17,30 hod z dôvodu nespôsobilého terénu
3 ŠTK súhlasí s dohodou klubov o preložení stretnutia SD4VA 13.kolo Žolík Malacky – Jarovce na 17.5.2014 UHČ

Disciplinárna komisia:

U.č.129 :
Juraj Andrašovič 1210263 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B) ) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 130 :
Lukáš Benko 1149472 (S5VB – ŠK Kaplná) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 131 :
Ľubomír Antal 1128026 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 132 :
Ivan Lupták 1176486 (S5VB – Grinavský futbalový klub 1923) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 133 :
Štefan Csémy 1093946 (S5VB – ŠK Nová Dedinka) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 134 :
Peter Petrík 1238864 ( S5VA – FK Kuchyňa ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 28.4.2014. ( 10 € )
U.č. 135 :
Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923) žiadosť o odpustenie zvyšku DO DK zamieta. ( 10 € )
U.č. 136 :
DK sa zaoberala odvolaním FK Studienka voči výške trestu hráča Jozefa Rybeckého 1027198, uverejnenom v ÚS č. 41 pod U.č.127 a odstupuje ho odvolacej komisii ObFZ BA vidiek v zmysle DP čl. 80.
Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 07.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D pozýva na svoje zasadnutie dňa 6.5.2014 o 18:30 hod. – D – Hilka , Mydlárik
A o 18:45 hod. – R – Žilavého , Rozboru , Gilana ,
V sídle OBFZ Bratislava vidiek na Súmračnú ul.
KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov hráčov pred stretnutím. Hráč, ktorý nemá nový registračný preukaz alebo nemá podané na nový registračný preukaz nesmie byť pripustený do hry!!! A to aj napriek tomu, že má platný starý preukaz. Overiť, či má hráč podanú žiadosť na nový registračný preukaz sa dá 2 spôsobmi:
1. overiť si to v ISSF systéme
2. vedúci mužstva musí predložiť do kabíny rozhodcov vytlačenú žiadosť, že má podané na nový preukaz
KR a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Keďže sa začínajú vyskytovať prípady neuzavretia zápisov v ISSF, KR a D dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia:
Mičura 8.5 , 17-24.5
Najbližšie zasadnutie komisie KR a D bude 6.5.2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371. Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Schválené zmeny
SZV MA – 25.kolo: Jakubov – Pl.Štvrtok A – sobota 24.5. o 14,30 hod.
SZV MA – 26.kolo: Jakubov – Žolík B – sobota 31.5. o 14,30 hod.
SZV MA – 27.kolo: Jakubov – Rohožník – sobota 7.6. o 15,00 hod.
SZV PK – 15.kolo: Dubova – Sl.Grob – 11.5. už o 10,30 hod.
SZV PK – 15.kolo: Doľany – Sv.Jur – 11.5. už o 10,30 hod.
3. Dohrávka stretnutia
SZV PK – 13.kolo: Sv.Jur – Budmerice – utorok 29.4.2014 o 17,00 hod.
4. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž starší žiaci SZV MA, že vo štvrtok 8.5.2014 sa hrá 29.kolo tejto súťaže, jednotný UHČ je stanovený na 10,00 hod.
5.Nakoľko sa začína obdobie rôznych školských výletov, škôl v prírode ako aj cirkevné sviatky / sväté prijímanie, birmovky / žiadame FK aby včas zasielali požiadavky na zmeny odohratia stretnutí.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI