Úradná správa č. 43 zo dňa 9.5.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že v dňoch 02.- 04.05.2014 boli posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak ste v priebehu tohto týždňa faktúru neobdržali, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 !

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
27.kolo SD3R Záhoran Kostolište – ŠK Báhoň dňa 10.5.2014 o 15:00hod.
26.kolo SZRL FKM Karlová Ves – SDM Domino dňa 13.5.2014 o 17:00hod.
26.kolo MZRL FKM Karlová Ves – SDM Domino dňa 3.6.2014 o 17:00hod.
ŠTK nariaduje odohrať:
25.kolo SD3R OFK Dunajská Lužná – FC Ružinov Bratislava dňa 10.5.2014 o 17:00hod.(kolízia SFZ).
SZRL 20.kolo PŠC Pezinok – FA Bratislava dňa 13.5.2014 o 16:00hod.(MZRL) a 17:30hod.(SZRL).
ŠTK vyžrebovala semifinále pohára BFZ:
Seniori
FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Inter Bratislava
SFC Kalinkovo – TJ Rovinka
Dorast
FK BCT Bratislava – ŠK Báhoň
ŠK Šenkvice – SDM Domino Bratislava
Semifinále sa hrá na jedno stretnutie dňa 14.5.2014 o 17:00hod. V prípade nerozhodného výsledku po uplynutí riadneho hracieho času sa stretnutie nepredlžuje, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu. Víťazi semifinále postupujú do finále pohára BFZ, ktoré sa odohrá dňa 4.6.2014 o 15:30hod. a 18:00hod. Dejisko stretnutia bude zverejnené v nasledujúcej ÚS.
ŠTK sa zaoberala:
Námietkou kapitána TJ Čunovo, vznesenú po stretnutí 20.kola S4A MFK Rusovce – TJ Čunovo. 1 Námietka je v kompetencii KRaD, 2 námietka je v kompetencii DK.
ŠTK opätovne upozorňuje FK, že pripravuje nový RS pre súťažný ročník 2014/2015. Návrhy a podnety je možné posielať do 22.5.2014 emailovou poštou na adresu: jan.farbula@gmail.com

Disciplinárna komisia:

U. č. 347:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,
podľa DP, čl. 37/5a :
od 05.5.2014 – Ivan Minarovič (1257275) OŠK Slovenský Grob ,MRB . /10.-€/
od 04.5.2014 – Roman Blecha (1170489) TJ Družstevník Závod ,S4B . /10.-€/
od 05.5.2014 – Milan Švarc (1144925 ) CFK Pezinok-Cajla ,S4B . /10.-€/
od 05.5.2014 – Martin Frič (1151341) TJ Slovan Viničné,S4B . /10.-€/
U. č. 348:
Matej Hanúsek (1174056) Lokomotíva Devínska Nová Ves, S4A , vylúčený za zadržanie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 05.5.2014. /10.-€/
U. č. 349:
Michal Kovašich (1198782) TJ Čunovo, S4A, vylúčený po 2. ŽK a následné telesné napadnutie rozhodcu na hracej ploche. Menovaný sa dostavil na zasadnutie DK, kde vysvetlil a oľutoval svoje správanie. Vyjadrenie zaslal aj klub TJ Čunovo. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 12 mesiacov nepodmienečne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b, čl. 37/3 a čl. 49/1e, 2e od 05.5.2014 do 04.05.2015. /10.-€/
U. č. 350
DK udeľuje klubu TJ Čunovo, S4A, pokutu 400.-€ za disciplinárne previnenie hráča Michala Kovašicha voči delegovanej osobe na hracej ploche po stretnutí MFK Rusovce – TJ Čunovo, podľa DP, čl.49/4, kontumuje stretnutie v prospech MFK Rusovce a zastavuje činnosť družstvu TJ Čunovo – S4A na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Súťažné stretnutie družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu TJ Čunovo 3 body, podľa DP, čl. 49/5. /10.-€/
U. č. 351:
Róbert Kováč (1182549) TJ Družstevník Závod, S4B, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 05.5.2014. /10.-€/
U. č. 352:
František Griga (1174011) TJ Slovan Viničné, S4B, vylúčený za HNS voči R – opľutie R po stretnutí na HP,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 6 týždňov, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b od 05.5.2014 do 16.06.2014. /10.-€/
U. č. 353:
DK udeľuje klubu TJ Slovan Viničné, S4B, pokutu 150.-€ za hrubé nešportové správanie hráča Františka Grigu voči delegovanej osobe na hracej ploche po stretnutí TJ Slovan Viničné – TJ Záh. Kostolište, podľa DP, čl.48/4. /10.-€/
U. č. 354:
Patrik Šill (1292603) ŠK Tomášov, MD3R, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 05.5.2014. / 5.-€/
U. č. 355:
Tomáš Kállay (1301612) ŠK Tomášov, MD3R, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, a čl. 37/3, od 05.5.2014. / 5.-€/
U. č. 356:
Tomáš Múčka (1295268) FK BCT Bratislava, SD3R , vylúčený za zadržanie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, a čl. 45/1,2a od 05.5.2014. / 5.-€/
U. č. 357:
Patrik Forgáč ( 1218870 ) Lokomotíva Devínska Nová Ves, pohár BFZ, vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 01.5.2014. / 10.-€/
U. č. 358:
Erik Korbelič (1236002) ŠK Báhoň, pohár BFZ, vylúčený za zadržanie súpera v jasnej gólovej príležitosti v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 01.5.2014. / 10.-€/
U.č. 359 :
Na DK bol pozvaný u.č.338, prezident klubu CFK Pezinok – Cajla, S4B p. Milan Vencel – ospravedlnený z dôvodu odcestovania mimo SR. Menovaný zaslal písomné stanovisko k HNS po stretnutí S4B 19. kola CFK Pezinok – Cajla – TJ Záhoran Jakubov, odohraného dňa 27.4.2014. DO – p. Milan Vencel, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov od 28.4.2014 do 15.6.2014, podľa čl. 19/1.2 DP. Súčasne udeľuje klubu CFK Pezinok-Cajla finančnú pokutu 50.-€. / 10.-€/
U. č. 360:
Na DK sa dostavil prezident klubu OŠK Slovenský Grob p. Jaroslav Mikulec, AR Ivan Kachnič a DS p. Milan Bródy. Podali vysvetlenie k telesnému napadnutiu AR p. Ivana Kachniča v areáli štadióna FK Stupava po stretnutí MRB 25. kola FK Stupava – OŠK Slovenský Grob, odohraného dňa 27.4.2014. Jaroslav Mikulec úprimne oľutoval svoje správanie. Písomné stanovisko k uvedenej veci zaslal aj výkonný výbor OŠK Slovenský Grob. DO – p. Jaroslav Mikulec, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov od 28.4.2014 do 31.12.2014, podľa čl. 19/1.2 DP. / 10.-€/
U. č. 361:
DK udeľuje klubu OŠK Slovenský Grob, pokutu 500.-€ za disciplinárne previnenie prezidenta klubu voči delegovanej osobe v areáli štadióna FK Stupava, podľa DP, čl.50/1e,2d a zastavuje činnosť družstvu OŠK Slovenský Grob – MRB na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Súťažné stretnutie družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu OŠK Slovenský Grob 3 body, podľa DP, čl. 50/4,5 a 6. /10.-€/
U.č. 362:
ŠK Bernolákovo, MRB zaslalo písomné vyjadrenie a stanovisko k NS lavičky v stretnutí ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká – ŠK Bernolákovo. DO: pokarhanie družstvu, podľa DP čl. 11/1,2. /10.-€/
U.č. 363:
ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká, MRB zaslalo písomné vyjadrenie a stanovisko k nedostatočnej US, neboli prítomní podávači lôpt a neumožnenie si prezretia DVD delegátovi stretnutia. Uvedené stanovisko klubu považuje DK za nedostatočné, nakoľko nedostatky a porušovanie RS čl.2 sa opakujú. DO: pokuta klubu ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká – 100.-€, podľa DP, čl.64/1b a 4. /10.-€/
U.č. 364:
DK BFZ požiadala v U.č.343 klub ŠKP Inter Dúbravka, MD3R o zaslanie vyjadrenia k neoprávnenému štartu hráča Adama Ďurecha – bez RP. Klub si nesplnil povinnosť a vyjadrenie nezaslal. DO: pokuta klubu ŠKP Inter Dúbravka – 70.-€, podľa DP čl. 53/3b. / 5.-€/
U.č. 365:
Peter Vaškovič vedúci družstva ŠKP Inter Dúbravka, za umožnenie štartu bez RP pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 08.5.2014 s podmienečným odkladom do 30.09.2014, podľa DP čl. 53/3b. / 5.-€/
U.č. 366:
Patrik Súlovský ( 1207645) tréner družstva ŠKP Inter Dúbravka, za umožnenie štartu bez RP pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 08.5.2014 s podmienečným odkladom do 30.09.2014, podľa DP čl. 53/3b. / 5.-€/
U.č. 367:
Adam Ďurech ( 1293430 ) ŠKP Inter Dúbravka,MD3R, uvoľnenie činnosti od 09.5.2014, podľa DP čl. 53/4. / 5.-€/
U.č. 368:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Gajary, MD3R za neoprávnený štart hráčov Tibora Danihela, Lukáša Szalaya Nikolasa Vašeka – štarty v súťažnom stretnutí v 14, 16 a 17 kole bez RP. – zastavená športová činnosť od 9.5.2014 nepodmienečne. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k neoprávnenému štartu hore uvedených hráčov v termíne do 14.5.2014.
U.č. 369:
Daniel Bartko – asistent trénera ŠK Báhoň, vykázaný z ľavičky za HNS na adresu rozhodcu v stretnutí ŠK Báhoň – ŠK Lozorno, dňa 03.5.2014. DO – pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2b,i do vyriešenia prípadu a žiada p. Daniela Bartka a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu do 14.5.2014.
U.č. 370:
Nedoručené DVD zo stretnutí 24 kola MRB zo dňa 23.04.2014:  ŠKP Inter Dúbravka. Na základe porušenia RS, DK začína disciplinárne konanie voči klubu  ŠKP Inter Dúbravka,  žiada uvedený klub o zaslanie DVD a zaslanie písomného stanoviska do 14.5.2014 k nedodržanému termínu nedoručenia DVD.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 15.5.2014 o 16,OO hodine.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014 a náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 27.5.2014. Program náhradných FP bude pozvaným poslaný mailom.
Konštatovala, že námietky kapitána OŠK S. Grob vznesené po stretnutí 25. kola MRB Stupava – S. Grob nie sú v súlade s. čl.11.1 Rozpisu súťaží a čl.98 d) SP a nezaoberala sa nimi. Námietky a sťažnosti klubov, podnety či listy nespĺňajúce náležitosti uvedené v čl.11 RS nebude riešiť ani v budúcnosti.
Pozýva na zasadnutie dňa 9.5. M. Křivana, R. Smirnova a J. Laciňáka.
Ospravedlnenia: Havrila 16.-18.5.; Dujava 11.5. po 16.00; Fischer 17.5.; Martiška 17.5.; Kroneraff 17.5., 21.-24.5.; Ježík 24.5. (po 15.00) -25.5.; Jendruš 20.5.-10.6.; Chladek 10.-11.5.; Ondrušek 17.-25.5.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 9.5.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot (4)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)
TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
16.- 21.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
14.5.2014 – 18,00 hod. – FŠ Senec – SFM SC U 12 – BFZ U 13 – Prípravný zápas
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

N O M I N Á C I A výberu BFZ U13 (nar. po 1.1.2001) na PZ 14.5.2014 v Senci – FŠ Montostroj

Hráči:

Patrik KUKLA   –   ŠKP Bratislava                   Adam KUNŠTEK   –   ŠKP Bratislava                   Lukáš LETENAY   –   FKM K.Ves                        Jozef   VLAŠIČ   –   ŠKP Bratislava                   Timotej UHRÍN   –   FKM K.Ves                Adam KORMANÍK   –   ŠKP Bratislava                    Christián MESAROŠ   –   FK Rača                             Matúš   MOLNÁR   –   DNV
Filip ADÁMEK   –   SDM Domino                     Marek GAJDOŠ   –   TJ Rovinka
Sebastián KESZEI   –   FA Bratislava                     Richard BIKSADSKÝ   –   Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ   –   OFK D.Lužná          Matej  DOLNÍK   –   OFK D.Lužná                       Viktor VONDRYSKA   –   Slovan Ivanka              Dominik MEZOVSKÝ   –   ŠK Bernolákovo
Patrik PROCHÁZKA   –   ŠK Bernolákovo       Martin BILSKÝ  –   PŠC Pezinok                          Matej KUDRNÁČ   –   PŠC Pezinok                      Tomáš FRATRIČ   –   SDM Domino

Náhradníci / povolaní v prípade ospravedlnenia sa vyššie uvedených hráčov /
Marko ZVÁČ                   Žolík Malacky                    Jozef AKSAMIT             ŠK Bernolákovo
Richard RUBIN               PŠC Pezinok                       Alex IŠTOK                    OFK D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK                Slovan Ivanka
REGIONÁLNY TRÉNER : Rudolf NOVÁK;      TRÉNERI : Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA :  Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v stredu 14. 05.2014 o 17,15 hod. na štadióne Montostroj Senec / Kysucka ul. /
Výstroj hráčov: kopačky – resp. obuv na UT, chrániče, tričko pod dres, hygienické potreby,karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p. PORVAZNÍK 0903 641544 .

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

14.5.2014 Prípravný zápas – o 18,00 h. – Montostroj Senec – SFM Senec U 12 – výber BFZ U 13
18.-21.5.14 Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
19.5.2014 – od 9,30 hod. – hrá sa –  Tomášov
20.5.2014 – od 9,30 hod. – hrá sa – Veľký Biel
21.5.2014 – od 9,00 hod. – hrá sa – Viničné
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – o 11,00 a 12,45 hod.
hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk.

Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.

Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014. 

Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.

Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
2. Zmena hracích dňa / kolízia stretnutí /
PMB 1- 17.kolo: Inter – Slovan – štvrtok 29.5. o 16,30 / ihr. Drieňova ul. /
3. Schválený termín dohrávky
PrSC – 17.kolo: Čataj – Kalinkovo –  6.5. o 18,00 hod.
PrSC – 24.kolo: Malinovo – Rovinka –  21.5. o 18,00 hod.
4. Schválené zmeny s poplatkom / RS. 3.4. /
PMB 1 – 18.kolo: FC Petržalka – SFM Senec – 10.5. o 13,30 hod.
PMC   – 18.kolo: FC Petržalka – SFM Senec – 10.5. o 14,30 hod.
FC Petržalka bude zahrnutý v mesačnej zbernej fakture poplatok 10 EURO.
PMA 3 – 14.kolo: FK Scorpions – FC Petržalka – 21.5. o 16,30 hod.
FK Scorpions Bratislava bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre poplatok 5 EURO
PrSC – 19.kolo: Ivanka – Bernolákovo – 13.5. o 17,00 hod.
Slovan Ivanka bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre poplatok 5 Euro
PrPK – 15.kolo: Šenkvice – CFK Cajla – 9.5. o 17,00 hod.
CFK Pezinok – Cajla bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre poplatok 5 EURO
PrSC – 25.kolo: N.Dedinka – Most – 13.5. o 17,30 hod.
ŠK Nová Dedinka bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre poplatok 5 EURO
5. Schválená zmena / bez poplatku /
PrMA – 21.kolo: Jakubov – Veľké Leváre – 31.5. o 10,00 hod.
6. Kontumácia stretnutia
PMA 3 – 13.kolo: FC Petržalka – FK Lamač  0 : 3 k / SP čl.100/c – neumožnenie vykonania konfrontáciu hráčov /

Úsek školského futbalu:

Dňa  5. mája 2014na štadióne ŠKP Dúbravka Bratislava usporiadal BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo16. ročníka Mc Donald´s CUP 2013/2014 mladších žiakov 1. stupňa ZŠ v minifutbale, ktorého sa zúčastnili víťazné družstvá ZŠ z okresných kôl. V turnaji štartovali žiaci a žiačky ZŠ narodení od 1.9.2003 a mladší.
Víťazom krajského kola sa stala ZŠ Za kasárnou, ktorá vyhrala vo finálovom stretnutí so SŠ Sv.Vincenta de Paul 4:1 góly: Juritka 2, Dávid Murár –  Jajcaj.
O 3. miesto: ZŠ Mudroňova – ZŠ Pankúchova 6:4 g: Kováč 3, Obert 2, Ruffini – Giesser 2, Krč, Tóth.
O 5. miesto: ZŠ P.Horova – ZŠ Šturova Malacky 5:5 /na pokut. kopy 1: 2/ g: Veidinger 2, Blaho, Orgoň, Reľovský – Kubovič 4, Palka.
O 7. miesto: ZŠ Mlynska Senec – ZŠ Šenkvice 4:2 g: Benko 3, Matúš – Tokár 2.
Víťazné družstvo
ZŠ Za kasárňou BA postúpila na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční
v dňoch 26. – 27. 5. 2014 na štadióne FK Dukla Banská Bystrica.

Oznamujeme, že dňa  14. mája 2014 /streda/na štadióne FK BCT Bratislava organizujeme 
v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších žiakov  v minifutbale 
Dôvera Školský pohár SFZ, ktorého sa zúčastnia víťazné družstvá ZŠ, ktoré postúpili ako víťazi z okresných 
/obvodných/  kôl. V súťaži štartujú žiaci ZŠ narodení od 1.9.2000 a mladší. Začiatok krajského kola je od 9,00 hod.

Prehľad postupujúcich družstiev ZŠ a víťazov jednotlivých okresov: Bratislava I – ZŠ Mudroňova, BA II – ZŠ Drieňova, BA III – ZŠ Kalinčiakova, BA IV – ZŠ Karloveská 61, BA V – Gymnázium Pankúchova, Malacky – ZŠ Lozorno, Pezinok – ZŠ Šenkvice, Senec – ZŠ Tajovského, Senec.

Program krajského kola dňa 14.5. 2014: 9.00 h. Gym. Pankúchova –  ZŠ Drieňová,  ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Karloveská, 9.30 Slávnostné otvorenie, 9,40 ZŠ Mudroňova – ZŠ Tajovského, SC, ZŠ Lozorno – ZŠ Šenkvice 10.10 ZŠ Drieňová –  Tajovského, SC, ZŠ Karloveská – ZŠ Šenkvice,10.40 Gym. Pankúchova – ZŠ Mudroňova, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Lozorno, 11,10 ZŠ Mudroňova – ZŠ Drieňová, ZŠ Lozorno – ZŠ Karloveská, 11,40 ZŠ Tajovského, SC – Gym. Pankúchova,  ZŠ Šenkvice – ZŠ Kalinčiakova.

Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále A1 – B2, 2. semifinále A2 – B1, 12,50 o 7.-8. miesto A4 – B4, o 5.-6. siesto A3 – B3, 13,20 o 3.-4. miesto (porazení semifinalisti),13,20 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále).14,00 hod. Slávnostné vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien.

Ďalej oznamujeme, že dňa  15. mája 2014 /štvrtok/na štadióne FK BCT Bratislava organizujeme 
v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolomladších dievčat  v minifutbale 
Dôvera Školský pohár SFZ, v ktorom štartujú dievčatá ZŠ narodené od 1.9.2000 a mladšie. Začiatok 
krajského kola je od 9,00 hod.

Prehľad družstiev ZŠ z jednotlivých okresov: BA II – ZŠ Bieloruská, BA III – ZŠ Kalinčiakova, BA IV – ZŠ Karloveská 61, BA V – ZŠ Gessayova, Malacky – ZŠ Záhorácka Malacky, Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok, Senec – ZŠ Tomášov.

Program krajského kola dňa 15.5. 2014: 9.00 h. ZŠ Gessayova –  ZŠ Bieloruská,  ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Tomášov, 9.30 Slávnostné otvorenie, 9,40 ZŠ Karloveská – ZŠ Kalinčiakova, 10.10 ZŠ Bieloruská –  ZŠ Tomášov, Gessayova – ZŠ Fándlyho, PK,10.40 ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Záhorácka MA, 11,10 ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Bieloruská, ZŠ Tomášov – ZŠ Gessayova, 11,40 ZŠ Záhorácka MA – ZŠ Karloveská.

Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifináleA1 – B2, 2. semifinále A2 – B1, 12,50 o 5.-6. siesto A3 – B3, 12,50 o 3.-4. miesto (porazení semifinalisti),13,20 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále).14,00 hod. Slávnostné vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.
Odvolacia komisia:

Uznesenie č. 1
Odvolacej komisii bol predložený podnet predsedu FK Studienka p. Stanislava Demetroviča ,,Odvolanie proti výške trestu pre hráča FK Studienka Jozefa Rybeckého“. Odvolacia komisia konštatuje, že podnet FK Studienka nespĺňa náležitosti odvolania uvedené v čl. 83 Disciplinárneho poriadku, avšak aj napriek tejto skutočnosti sa podnetom zaberala a prešetrila ho, pričom vychádzala z predložených podkladov od odborných komisií, ako aj zo skutočností uvedených v odvolaní od predsedu FK Studienka. Na základe uvedených skutočností Odvolacia komisia rozhodla, že potvrdzuje rozhodnutie Disciplinárnej komisie ohľadne výšky trestu pre hráča FK Studienka p. Jozefa Rybeckého.

Uznesenie č. 2
Odvolacia komisia upozorňuje futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ  Bratislava – vidiek, že odvolanie proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisii musí obsahovať povinné náležitosti uvedené v čl. 83 Disciplinárneho poriadku, a to:
a)   Označenie, ktorému orgánu je určené,
b)   Označenie subjektu, ktorý ho podáva (meno a adresa fyzickej osoby alebo označenie názvu a sídla právnickej osoby ),
c)   Označenie rozhodnutia disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)   Dôvody odvolania,
e)   Označenie dôkazov, ktoré majú byť použité,
f)    Uvedenie čoho sa dovolateľ domáha,
g)   Podpis odvolateľa,
h)   Doklad o úhrade poplatku za odvolanie.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa SD4VB 15.kolo D.Lužná B – Viničné dňa 15.5.2014 (štvrtok) o 17,30 hod, z dôvodu kolízie stretnutia II.ligy žien (pôvodne sobota 10.5.2014). Družstvu D.Lužnej bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK kontumuje stretnutie SD4VA 14.kolo Devínska N.Ves – Stupava 3:0 k  v prospech družstva Devínska Nová Ves podľa SP čl.100/e a Zákona č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí. ŠTK odstupuje prípad na doriešenie DK.
3. Chýbajúce zápisy: SD4VB 14.kolo Sl. Grob – D.Lužná B R: Hádek
Disciplinárna komisia:

U. č.137 :
Patrik Krajčovič 1209679 ( S5VB – FK Družstevník Blatné) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1b,2a,  od 2.5.2014. ( 10 € )
U. č.138 :
Ľuboš Peško 1113413 (S5VB – FC Slovan Modra) vylúčený za telesné napadnutie – sotenie a kopnutie do súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 2 mesiace, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 49/1a,b , 2b  od 5.5.2014. ( 10 € )
U. č. 139 :
Andrej Juran 1211068 (S5VB – FC Slovan Modra) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 2.5.2014. ( 10 € )
U. č. 140 :
Peter Šukal 1127276 ( S5VB – FC Slovan Častá) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 2.5.2014. ( 10 € )
U. č. 141 :
Šimon Stehlík 1210349 ( S5VA – FK Kuchyňa ) vylúčený za HNS – úmyselnú hru rukou v PU DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 46/1a,2  od 5.5.2014. (10 € )
U. č. 142 :
Oprava U. č. 130 z ÚS č. 42 : uvedené DO sa vzťahuje na hráča Tomáša Benka 1149471 (S5VB – ŠK Kaplná) nie na hráča Lukáša Benka 1149472 ( S5VB – ŠK Kaplná ). ( 10 € )
U. č. 143 :
DK sa zaoberala incidentom v stretnutí 23. kola S5VB hraného dňa 4.5.2014 medzi FC Slovan Modra a ŠKO Miloslavov. Na základe správy delegáta a pozorovateľa rozhodcov a na základe jeho osobného vyjadrenia DK rozhodla nasledovne : V uvedenom stretnutí sa HNS nedopustil hráč č. 3 Miroslav Snopek 1058078 ( ŠKO Miloslavov ) ale hráč č.5 Martin Polgár 1156399 ( ŠKO Miloslavov ). Podľa čl. 38 DK upúšťa od DO voči hráčovi Miroslavovi Snopekovi a udeľuje Martinovi Polgárovi DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 5 týždňov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 49/1b,2b  od 5.5.2014. ( 10 € )
U. č. 144 :
Tomáš Štefek 1177783 ( S5VA – FK Borinka ) vylúčený za kopnutie súpera surovým spôsobom v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 45/1,2a od 5.5.2014. (10 € )
U. č. 145 :
Tomáš Kikuš 1154920 ( S5VA – FK Borinka ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 71/1, 72/a a čl. 37/3 od 2.5.2014. ( 10 € )
U. č. 146 :
Denis Moravčík 1295257 ( SD4VB – FC Družstevník Budmerice ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 5.5.2014. ( 5 € )
U. č. 147 :
Róbert Lalák 1282095 ( SD4VB – FC Slovan Modra ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 5.5.2014. ( 5 € )
U. č. 148 :
Mário Husár 1312975 ( SD4VA – ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 5.5.2014. ( 5 € )
U. č. 149 :
David Mattok 1310466 ( SD4VA – ŠK Závod ) vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 5.5.2014. ( 5 € )
U. č. 150 :
Adam Mišovský 1310503 ( SD4VA – FK Stupava ) telesné napadnutie a spôsobenie zranenia v areáli štadióna po nedohranom stretnutí 14.kola SD4VA medzi Lokomotívou Devínska Nová Ves a FK Stupavou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 5 mesiacov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 50/1c,2b  od 4.5.2014. ( 5 € )
U. č. 151 :
Slavomír Hoz 1036652 ( tréner a vedúci družstva FK Stupava ) – za spôsobenie nedohrania stretnutia 14.kola SD4VA medzi Lokomotívou Devínska Nová Ves a FK Stupavou a za HNS voči R v uvedenom stretnutí, DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera a vedúceho družstva , podľa čl. 9/2bii DP na 4 mesiace, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1a,b,c,2a,b  od 4.5.2014. Súčasne udeľuje menovanému finančnú pokutu vo výške 50 €. DK ďalej v zmysle čl. 48/4 udeľuje klubu FK Stupava finančnú pokutu vo výške 50 €. ( 5 € )
U. č. 152 :
Mário Ďurďovič 1117557 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) za neoprávnený štart hráča v stretnutiach 12. , 13. a 14. kola S5VA DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 mesiac, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl.53/1e,2b od 23.4.2014. ( 10 € )
U. č. 153 :
Peter Štiffel ( vedúci družstva FK Záhorská Ves ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutiach 12. a 13. kola S5VA DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 53/3b od 7.5.2014 ( 10 € )
U. č. 154 :
Peter Schwartz ( tréner družstva FK Záhorská Ves ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutiach 12. , 13. a 14. kola S5VA DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 53/3b od 7.5.2014 ( 10 € )
U. č. 155 :
Pavol Janček ( vedúci družstva FK Záhorská Ves ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 14. kola S5VA DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 53/3b od 7.5.2014 ( 10 € )
U. č. 156 :
Patrik Šimunič 1177751 ( kapitán FK Záhorská Ves ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutiach 12. , 13. a 14. kola S5VA DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 53/3b od 7.5.2014 ( 10 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 14.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD vykonala pohovor s D Hilkom, Mydlárikom a R Rozborom. Berie na vedomie ospravedlnenie R Gilana.
Opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 13. 5. 2014 o 18:45 hod. v sídle ObFZ Bratislava-vidiek na Súmračnej ul. R Žilavého a Gilana.
Predbežný termín fyzických previerok je 27. 5. 2014. Termín a miesto bude upresnené v nasledujúcich úradných správach.
KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov hráčov pred stretnutím. Hráč, ktorý nemá nový registračný preukaz alebo nemá podané na nový registračný preukaz nesmie byť pripustený do hry!!! A to aj napriek tomu, že má platný starý preukaz. Overiť, či má hráč podanú žiadosť na nový registračný preukaz sa dá 2 spôsobmi:
1. overiť si to v ISSF systéme
2. vedúci mužstva musí predložiť do kabíny rozhodcov vytlačenú žiadosť, že má podané na nový preukaz
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Keďže sa začínajú vyskytovať prípady neuzavretia zápisov v ISSF, KR a D dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Ospravedlnenia: Rybár 8. 5., Pirník 24.-25. 5.
Najbližšie zasadnutie komisie KR a D bude 13. 5. 2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371.
Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Schválené zmeny
SZV MA – 25.kolo: Lozorno – Žolík B – 22.5. o 17,30 hod.
SZV SC – 20.kolo: Igram – Š.Hamuliakovo – 31.5. o 16,00 hod.
3. Kontumácie stretnutí
SZV MA – 28.kolo: FC Záhorska Ves – ŠK Závod 3 : 0 k / SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie /
SZV MA – 28.kolo: ŠK Plavecký Štvrtok/Vysoká – FK Sološnica 3 : 0 k / SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie /
SZV MA – 22.kolo: Tatran Stupava – TJ Záhoran Jakubov 3 : 0 k / SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie /
MZV – 15.kolo: FK Šamorín Hamuliakovo – ŠK Báhoň 3 : 0 k / SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie /
4. Poriadkové pokuty za nedostavenie sa na stretnutie / RS čl.3.5 / zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry
ŠK Závod – 30 EURO
FK Sološnica – 30 EURO
TJ Záhoran Jakubov – 30 EURO
ŠK Báhoň – 30 EURO

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI