Na stretnutí VV regiónu a oblastí Bratislavy najviac rezonovala reorganizácia súťaží

V pondelok 19. mája sa v Dome športu za účasti predsedu BFZ Juraja Jánošíka a predsedu ObFZ Bratislava-mesto Ľubomíra Suchého uskutočnilo veľmi prospešné spoločné stretnutie VV BFZ, ObFZ-mesto a ObFZ-vidiek. Toto pracovno-spoločenské sedenie spočívalo z niekoľkých bodov, najviac sa hovorilo o blížiacej sa reorganizácii súťaží.

,,Chceli by sme takéto stretnutia uskutočňovať minimálne dvakrát za rok, lebo naša cesta je jasná, všetky tri zväzy musíme spolupracovať, máme svoje opodstatnenie, históriu, veľa vecí sme dobre naštartovali,“ povedal na úvod stretnutia Juraj Jánošík. Potom si zobral slovo Ľubomír Suchý, ktorý načrtol niektoré témy. ,,Som rád, že po rokoch znova sedíme spolu ako výkonné výbory, postavenie bratislavského futbalu v rámci Slovenska totiž nie je ideálne. Čoraz hlasnejšie rezonujú hlasy volajúce po pričlenení BFZ pod Západoslovenský zväz. Jednako som presvedčený, že sa nám podarilo utlmiť tieto hlasy, realita je však taká, že akékoľvek závažné rozhodnutia sa väčšinou zatiaľ robia tak, že hlas Bratislavy málokoho zaujíma aj z iných regiónov. Vidieť to aj na obsadzovaní funkcií predsedov odborných komisií na SFZ, kde ťaháme výrazne za kratší koniec. Samozrejme, mám na mysli nosné komisie. Čo sa týka rozhodovania o smerovaní futbalu v Bratislave, čaká sa na to, akým spôsobom dopadne celková reorganizácia súťaží v rámci celého Slovenska. Bude mať výrazný dopad aj na reorganizáciu futbalu v bratislavskom regióne. Potvrdzuje sa to, čo som povedal, že stanovisko Bratislavy k reorganizácii nejakým spôsobom nezavážilo. Mužstvá, ktoré sú združené pod futbalové zväzy iných regiónov budú hrať súťaže inde a to si neviem predstaviť. V roku 1996 keď politici nezmyselne rozdelili Slovensko na osem krajov bol vo futbalovom hnutí prijatý princíp, že nebudeme si z toho brať vzor a budeme kopírovať územné členenie spred roku 1996, čo sa aj napĺňalo. Toto je prvýkrát výrazná odchýlka od tejto dohody. V konečnom dôsledku viete všetci, že to má dopad na počet mužstiev, ktoré budú zo Západoslovenského regiónu a z Bratislavy hrať celonárodné súťaže. Pravda, sú regióny, ktoré majú ešte väčšie problémy ako sme mali my, budem rád, keď Bratislava bude chápaná ako jeden zo štyroch subjektov, ktoré participujú na činnosti futbalu na Slovensku. Blíži sa ďalšia konferencia SFZ, prináša opäť jeden z bodov, zmenu stanov, ktoré majú iba rok a pol. Bude to už ich tretia významná zmena. V tomto prípade musím byť troška kritický aj voči stanovám BFZ. Tiež mám taký dojem, že nie sú veľmi robené pre funkcionárov a s touto kritikou som vystúpil aj na konferencii SFZ. Stanovy SFZ ako ústava by mali byť zrozumiteľné aj pre funkcionárov súťaží, ktoré nie sú národné, ale aj z najnižších súťaží.“

Na konferencii SFZ 6. júna sa zúčastnia dvaja delegáti za mesto a vidiek, následná Konferencia BFZ sa uskutoční v aule Domu športu 20. júna o 17.00 h. Zameria sa na tri hlavné body, okrem správ predsedu, revíznej a ekonomickej komisie bude sa hlavne hovoriť o príprave reorganizácie súťaží, aby každý klub v regióne vedel, kde bude hrať od ročníka 2015/2016. A takisto delegáti schvália strategický rozvoj mládeže a futbalu v bratislavskom regióne. Do 28. mája majú dať predsedovia komisií obidvoch zväzov nejaký návrh, ktorý sa potom na sekretariáte BFZ zosumarizuje a prednesie sa na konferencii. ,,Bratislava-mesto má 165 družstiev, vidiek 204 družstiev, chceme to dať dokopy, je to prijateľné keď jeden oblastný futbalový zväz môže riadiť súťaže v okresoch Bratislava-Senec a druhý v okresoch Pezinok-Malacky. Je vôľa, aby sa dohodli vedenia obidvoch zväzov s tým, že to bude jeden dôležitý bod programu konferencie. Druhým je príprava strategického plánu rozvoja futbalu v Bratislavskom kraji, hlavná pozornosť sa však zameria na reorganizáciu súťaží. VV BFZ schválil skupinu piatich členov, ktorá sedela nad prípravou novej štruktúry súťaží,“ povedal J. Jánošík. Najväčšia diskusia sa rozprúdila práve okolo reorganizácií republikových súťaží, ktorú delegáti riadnej konferencie SFZ 22. februára 2013 v Liptovskom Jáne schválili. Nový model počíta s dvoma druhými ligami (skupina západ a východ s dvanástimi účastníkmi) s nadstavbovou prelínacou časťou a štyrmi tretími ligami so šestnástimi mužstvami. Vystúpilo v nej viacero členov VV mesta i vidieka, Michal Vlček, podpredseda ObFZ Bratislava-mesto povedal, ako by to v budúcnosti malo vyzerať, teda od sezóny 2015/2016. ,,Robili sme všetko kompletne od žiakov až po seniorov. Jeden návrh sa týka toho, že by mala byť jedna tretia liga so 16 účastníkmi a takisto IV. liga s rovnakým počtom družstiev. Tieto súťaže by riadil región, teda BFZ, potom by mali byť dve V. ligy, skupina Bratislava–Senec a skupina Malacky–Pezinok (s princípom skladby družstiev tak, ako je terajšia IV. liga). Skupinu Bratislava–Senec by riadil ObFz Bratislava-mesto a skupinu Malacky–Pezinok by mal na starosti ObFZ Bratislava-vidiek. Zo IV. ligy by postupovali prvé dve mužstvá do III. ligy. V princípe ide o to, aby sa tieto súťaže celkovo skvalitnili. V doraste by bola jedna III. liga so 14 tímami, dve IV. ligy ako u seniorov, u starších žiakov by bol rovnaký model.“ Na konferencii BFZ jej delegáti teda rozhodnú o novom modeli regionálnych súťaží. Jedna III. liga, dve IV. ligy, alebo jedna III. a jedna IV. liga. ,,Takisto si treba uvedomiť, že na Slovensku je 38 oblastných futbalových zväzov a každý z nich s výnimkou jedného má svoju najvyššiu súťaž, ktoré sa volajú majstrovstvá oblastného zväzu. Jediný, ktorý má dve rovnocenné najvyššie súťaže je ObFZ Bratislava-vidiek. Preto postupujú do regionálnych súťaží z vidieka dvaja z oblasti, ako z rovnoprávneho subjektu. Z Bratislavy postupoval iba jeden do obdobia, kedy nevznikli na vidieku dve piate ligy,“ pripomenul Ľ. Suchý.
J. Jánošík takisto zdôraznil, že v najbližšom období poskytne zväzu dotáciu aj  Západoslovenská energetika, opätovne by sa mala podpísať zmluva s Bratislavským samosprávnym krajom na sumu 15 tisíc eur  a na účet zväzu očakáva príspevok z tzv. 2 % prípevku z daní poskytnutých v prospech BFZ čiastku vo výške cca 5 až 6 tisíc eur  a z týchto prostriedkov  dostanú po 2 tisíc eur ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek. Čakajú sa významné financie aj od SFZ, za rok 2013 to predstavuje sumu 27 900 eur, k tomu treba už pomaly pripočítať aj polrok za tento rok. Prezident SFZ Ján Kováčik sľúbil, že najneskôr v mesiacoch júl alebo august prídu peniaze na účet BFZ. Finále Pohára BFZ sa uskutoční 4. júna v Tomášove, 21. júna je na programe súboj víťaza Pohára BFZ s Juhomoravským futbalovým zväzom. Ples BFZ bude 16. januára 2015 a vyhlásenie Jedenástky roka 5. februára 2015.

Milan Valko


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI