Úradná správa č. 45 zo dňa 23.5.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.5.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje stretnutie 22. kola MD3R FK BCT Bratislava – ŠK Gajary podľa SP 100/e. Výsledok 6:0 dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov o náhradných termínoch neodohratých stretnutí:
22. kolo S4A FK Lamač Bratislava – TJ Čunovo dňa 28. 5. 2014 o 17:30 hod.
22. kolo MD3R ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – ŠK SFM Senec B dňa 22. 5. 2014 o 17:00 hod.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
29. kolo SD3R TJ Záhoran Kostolište – ŠK Bernolákovo dňa 24. 5. 2014 o 17:00 hod.
25. kolo SZRL Lokomotíva D. N. Ves – FKM Karlove Ves dňa 4. 6. 2014 o 17:00 hod
ŠTK upozorňuje kluby PŠC Pezinok, FK Jablonové, FC Družstevník Budmerice a SFC Kalinkovo na dodržiavanie RS čl. 2.1.

Disciplinárna komisia:

U. č. 397:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP,čl.37/5b : od 22.5.2014 – Erik Korbelič (1236002) ŠK Báhoň ,MRB /10.-€/
U. č. 398:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl.37/5b: od 22.5.2014 – Jakub Hirtl (1218867) ŠKP Inter Dúbravka,MRB /10.-€/
U. č. 399:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b: od 22.5.2014 – Martin ILaš (1199111) FK Stupava ,MRB /10.-€/
U. č.400:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 18.5.2014 – Martin Marek (1197803) ŠKP Inter Dúbravka, MRB /10.-€/
od 19.5.2014 – Pavel Majdák (1059187) ŠK Tomášov, S4A /10.-€/
od 19.5.2014 – Robert Uhrovčík (1218529) TJ Rovinka, MRB /10.-€/
od 19.5.2014 – Erik Marko (1134705) TJ Rovinka, MRB /10.-€/
od 19.5.2014 – Andrej Wirth (1221992) ŠK Gajary, S4B /10.-€/
od 19.5.2014 – Samuel Lojka (1229747) TJ Jarovce, S4A /10.-€/
od 19.5.2014 – Marek Rischer (1166732) Lok. Devínska Nová Ves, S4A /10.-€/
od 22.5.2014 – Peter Riho (1177504) OŠK Slovenský Grob, MRB /10.-€/
od 18.5.2014 – Peter Koporec (1262345) Záhoran Kostolište, SD3R /10.-€/
U. č. 401:
Boris Hujbert (1159482) FK Karpaty Limbach, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 402:
Andrej Mravec (1253727) ŠK Bernolákovo, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 403:
Radovan Balogh (1102584)ŠK Bernolákovo, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 404:
Martin Galajda (1202502)ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká, MRB, vylúčený za HNS podrazenie súpera v gólovej situácii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1a,2a, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 405:
Dušan Mikulec (1208232)ŠKP Inter Dúbravka Bratislava, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 18.5.2014. /10.-€/
U. č. 406:
Marian Štefunko (1218574)TJ Rovinka, MRB, vylúčený za HNS kopnutie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 4 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b,2b, od 19.5.2014. /10.-€/
U. č. 407:
Ján Oscitý (1118258) Družstevník Budmerice, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 19.5.2014. /10.-€/
U. č. 408:
Patrik Malíšek (1253295) CFK Pezinok – Cajla, S4B, vylúčený za HNS udretie súpera päsťou do chrbta v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a,2a, od 19.5.2014. /10.-€/
U. č. 409:
Milan Švarc (1144925) CFK Pezinok – Cajla, S4B, vylúčený za HNS – urážka AR2. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1b,2b, od 19.5.2014. /10.-€/
U. č. 410:
Marian Kanis (1097605) TJ Rovinka, pohár BFZ 5. kolo, vylúčený za HNS kopnutie súpera v prerušenej hre (odplácanie) DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b,2b, od 15.5.2014. /10.-€/
U. č. 411:
Lukáš Katrenčík ( 1209944 ) FKM Karlova Ves, S4A, vylúčený za HNS stiahnutie súpera v gólovej situácii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1a,2a, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 412:
Jakub Kozárik (1243716) Lokomotíva Devínska Nová Ves, S4A, vylúčený za HNS podrazenie súpera v gólovej situácii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1a,2a, od 22.5.2014. /10.-€/
U. č. 413:
Tomáš Lonček (1310406) Záhoran Kostolište, SD3R, vylúčený za HNS – urážka AR2. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1b,2b, od 19.5.2014. DK zároveň menovanému ukladá +1 súťažné stretnutie nepodmienečne, ktoré bolo podmienečne odpustené do 30.6.2014, podľa DP, čl. 41/4 a určuje povinnosť klubu v záujme prevencie a prevýchovy prerokovať s hráčom podstatu disciplinárneho opatrenia podľa čl. 43/q. /5.-€/
U. č. 414:
Mário Adamovič (1195522)ŠK Gajary. Dostavil sa na DK, podal vysvetlenie k situácii po stretnutí, ktoré bolo konfrontované s rozhodcami stretnutia. DK na základe DP čl.38 upúšťa od uloženia disciplinárneho opatrenia, nakoľko je presvedčená, že k náprave postačí samotné prerokovanie v rámci disciplinárneho konania. Mário Adamovič – uvoľnená činnosť od 23.5.2014. /10.-€/
U. č. 415:
Na DK sa dostavil pozvaný p. Michal Kozel, HU ŠK Gajary. Podal vysvetlenie k HNS divákov a US po stretnutí ŠK Gajary – PSČ Pezinok. DO – p. Michal Kozel, pozastavený výkon funkcie HU a člena US od 16.5.2014 do 30.6.2014, podľa DP, čl. 9/2b,i a čl. 16/1. / 10.-€ /
U. č. 416:
Na DK sa nedostavil pozvaný p. Ján Wirth, VD ŠK Gajary – ospravedlnený. DO – p. Ján Wirth, pozastavený výkon funkcie vedúceho družstva od 16.5.2014 do 30.6.2014, podľa DP, čl. 9/2b,i a čl. 16/1. / 10.-€ /
U. č. 417:
DK na základe porušenia povinnosti organizátora stretnutia, ktorý neprijal opatrenia na zabránenie nešportového správania divákov a usporiadateľov, urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu a nezabezpečil bezpečný odchod delegovaných osôb po skončení stretnutia, udeľuje klubu ŠK Gajary pokutu 200.-€, ( z toho 100.-€ na prevádzkový účet informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, podľa DP, čl. 12/11 a čl.57/1a,d a 57/2.
U. č. 418:
Nedostavil sa na predvolanie pozvaný rozhodca Pavol Černý, ktorý bol pozvaný na zasadnutie DK. DK udeľuje Pavlovi Černému poriadkovú pokutu za nedostavenie sa bez ospravedlnenia 20.-€.
U. č. 419:
Nedostavil sa na predvolanie, bez ospravedlnenia, pozvaný tréner klubu ŠK Báhoň Juraj Gubáni.Za HNS voči rozhodcom po stretnutí FK BCT – ŠK Báhoň, pohár BFZ, DK udeľuje p. Gubánimu zákaz vstupu na lavičku počas súťažných a majstrovských stretnutí a priestorov extra sedenia od 15.5.2014 do 16.6.2014, podľa DP čl. 9/2b,i , čl. 19/1 a čl. 48/1c,2b. DK udeľuje menovanému za nerešpektovanie smerníc a nariadení BFZ pokutu 50.-€.
U. č. 420:
DK BFZ udeľuje klubu ŠK Báhoň, SD3R, pokutu 50.-€ za HNS trénera Juraja Gubáňa voči delegovaným osobám po stretnutí, podľa DP, čl. 48/4.
U. č. 421:
DK na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia BCT Bratislava – ŠK Danubia pozýva na svoje zasadnutie dňa 29.5.2014 o 16,30 hod. kapitána družstva p. Jozefa Duducza.
U. č. 422:
DK BFZ na základe článku 5.2.5 za neuhradenie faktúr v termíne splatnosti ku dňu 16.5.2014, zastavuje pretekársku činnosť týmto družstvám: FC Petržalka 1898, SFM Senec a FK Rača Bratislava. DK žiada uvedené kluby o predloženie dokladu o úhrade faktúry na sekretariát BFZ. Na základe dokladu, DK uvoľní klubu pretekársku činnosť k dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet BFZ. Družstvo je povinné odohrať majstrovské stretnutia podľa vyžrebovania.
U. č. 423:
DK BFZ začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia KRaD za nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne, voči klubom:
ŠKP Inter Dúbravka – 25 kolo, odohrané dňa 26.4.2014, FK Slovan Most pri Bratislave – 26 kolo, odohrané dňa 4.5.2014, ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – 27 kolo, odohrané dňa 7.5.2014. DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 28.5.2014.
U. č. 424:
V úradnej správe č. 396 bolo začaté disciplinárne konanie za porušenie nariadenia RS, čl.2.1 nedoručenie videozáznamu. Za nedoručenie a nezaslanie písomného stanoviska DK v zmysle RS udeľuje klubu ŠKP Inter Dúbravka pokutu 80.-€ + 10.-€ rokovací poplatok za disciplinárne konanie.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ
Ospravedlnenia: Kroneraff od 28.5.; Smirnov 24.-28.5.; Ralbovský 8.6.; Polomský 31.5.-1.6, 7.6.; Orlický od 19.5.; Smolíková 15.7.-9.8.; Parilák 31.5.-1.6., 9.6.-31.8.; Darlea 28.5.-2.6.; Vaško 31.5.-16.6.; Dadykin 24.-30.5.; Minarovič 26.5.-16.6.; Rášo 1.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje:

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 23.5.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot (4)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
27.5.2014 – 12,45 hod. – Ratiškovice – JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
27.5.2014 – 11,00 hod. – Ratiškovice – JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

———————————————————————————————————————————-
N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 ) na medzinárodné družobné
stretnutie s výberom JMFKS U 13, dňa 27.5.2014 na ihrisku ŠK Ratiškovice 

Hráči:
Patrik KUKLA – ŠKP Bratislava                   Adam KUNŠTEK – ŠKP Bratislava
Lukáš LETENAY- FKM K.Ves                       Jozef VLAŠIČ – ŠKP Bratislava
Timotej UHRÍN – FKM K.Ves                       Adam KORMANÍK – ŠKP Bratislava
Christián MESAROŠ – FK Rača                  Jozef AKSAMIT – ŠK Bernolákovo
Filip ADÁMEK SDM – Domino                      Marek GAJDOŠ – TJ Rovinka
Sebastián KESZEI – FA Bratislava              Richard BIKSADSKÝ – Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ – OFK D.Lužná           Matej DOLNÍK – OFK D.Lužná
Viktor VONDRYSKA – Slovan Ivanka           Dominik MEZOVSKÝ – ŠK Bernolákovo
Richard RUBIN – PŠC Pezinok                     Martin BILSKÝ – PŠC Pezinok
Matej KUDRNÁČ – PŠC Pezinok                  Tomáš FRATRIČ – SDM Domino
RT : REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v utorok 27.5.2014 o 8, 00 hod. na parkovisku štadiona ŠK Slovan Bratislava / Pasienky / – oproti Polus City Center:
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, tričko pod dres, hygienické potreby, karta poistenca
Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 .

 

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U14 (nar. po 1.1.2000) na medzinárodné družobné
stretnutie s výberom JMFKS U 14, dňa 27.5.2014 na ihrisku ŠK Ratiškovice 

Hráči:
POCHYLÝ Nicolas – Inter                           JELÍNEK Tomáš – Karlova Ves
ČECH Adam – Petržalka                              RUŽIČKA Matej – SFM Senec
VAJDA Dominik – Petržalka                        TAKÁCS Dávid – SFM Senec
MIHOK Marko – Petržalka                            BOROVSKÝ Daniel – ŠK Slovan
HIRKO Jakub – ŠK Slovan                           HRONČEK Martin – ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin – ŠK Slovan                 ČERŇANSKÝ Bruno – ŠK Slovan
HEGYI Samuel ŠK Slovan                           NAGY Richard – ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan                        KORENAČKA Samuel – ŠK Slovan
NAGY Tomáš – ŠK Slovan
RT : VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI : GÁLA Vladimír, BÔBIK Igor
VEDÚCI : KONEČNÝ Ivan; MASÉR: MICHALOVICH František
Zraz nominovaných je dňa 27. 05. 2014 (utorok) o 8,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6, Bratislava. Futbalový zápas kat.U14 je plánovaný o 12:30, po zápase bude obed. Predpokladaný návrat je 27.5. cca o 16 -16:30 hod. na miesto zrazu.
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZA NEPRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ V ŠKOLE.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu), európsky preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. Upozorňujem nezabudnúť si zobrať PAS.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – o 11,00 a 12,30 hod.
hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Výpis zo zasadnutia Matričnej komisie SFZ, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2014. Program: 1. informácia o doručených pripomienkach k RaPP . 2. stav RaPP po zapracovaní prvých pripomienok Ad 1 Informácia o doručených pripomienkach k RaPP p. Šuník: bolo doručených cca 15 pripomienok k predloženému materiálu – ohlasy sa týkali vo všetkých prípadoch voľného pohybu amatérskych hráčov;

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí    výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
2. Termíny dohrávok stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie v dňoch 17.-18.5. /
PMA 2 – 15.kolo: DNV – Šamorín – 22.5. o 18,00 hod.
PMB 2 – 15.kolo: DNV – Šamorín – 22.5. o 18,00 hod.
PrMA – 19.kolo: Vysoká – Závod – 25.5. o 10,00 hod.
PrPK – 15.kolo: Viničné – Sv.Jur – 22.5. o 17,30 hod.
3. Zmena termínu stretnutia
PMC – 20.kolo: FA Bratislava – FK Inter – 23.5. o 17,45 hod. / hrá sa po PMB 1 /
FA Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 EURO
4. Úprava hracích časov
PMA 2 – 16.kolo: D.Lužná – BCT – 24.5. o 10,45 hod.
PMB 2 – 16.kolo: D.Lužná – BCT – 24.5. o 12,00 hod.
PrPK – 16.kolo: PŠC Pezinok – Viničné – 24.5. o 12,00 hod.
PrSC – 21.kolo: Bernolákovo – Kraľova B – 24.5. o 13,00 hod.
5. Schválené zmeny
PMA3 – 15. kolo: FC Petržalka – Kalinčiakova 22.5.2014 o 16,30 hod.
PMA3 – 16.kolo: Scorpions – FK Dúbravka – 25.5. o 11,00 hod.
PMA1 – 21.kolo: Karlova Ves – FA – 29.5. 2014 o 17,00 hod.
PMA 2 – 17.kolo: DNV – BCT – 31.5. o 13,00 hod.
PMB 2 – 17.kolo: DNV – BCT – 31.5. o 14,30 hod.
PrPK – 18.kolo: Limbach – Modra – 7.6. o 10,00 hod.
PrSC – 23.kolo: Rovinka – Čataj – 6.6. o 17,00 hod.
Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

Úsek školského futbalu:

Dňa 20. mája 2014 /utorok/ sa na štadióne FK BCT Bratislava uskutočnilo v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších dievčat v minifutbale Dôvera Školský pohár SFZ, v ktorom štartovali dievčatá ZŠ narodené od 1.9.2000 a mladšie.
Výsledky krajského kola dievčat – skupina „A“: ZŠ Gessayova – ZŠ Bieloruská 12:1, ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Tomášov 3:0, ZŠ Karloveská – ZŠ Kalinčiakova 2:7, ZŠ Bieloruská – ZŠ Tomášov 0:7, ZŠ Gessayova – ZŠ Fándlyho , PK 3:0, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Záhorácka MA 4:1, ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Bieloruská 10:3, ZŠ Tomášov – ZŠ Gessayova 2:4. Skupina „B“ : ZŠ Karloveská – ZŠ Kalinčiakova 2:7, ZŠ Záhorácka MA – ZŠ Karloveská 1:5, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Záhorácka MA 4:1.
Stretnutia o umiestnenie: 1. semifinále: ZŠ Gessayová – ZŠ Karloveská 3 : 3 / pokut.kopy 2: 1/ 2. semifinále: ZŠ Fandlyho PK – ZŠKalinčiakova  BA 2 : 9, o 5.-6. miesto: ZŠ Tomašov – ZŠ Záhorácka MA 1 : 7, o 3.-4. miesto: ZŠ Karloveská  BA – ZŠ Fandlyho PK 5 : 7 , FINÁLE: ZŠ Gessayova BA – ZŠ Kalinčiakova BA 0 : 10. Konečné poradie: 1. ZŠ Kalinčiakova Bratislava – postupuje na celoslovenské finále SR, 2. ZŠ Geassayova Bratislava, 3. ZŠ Fandlyho Pezinok, 4. ZŠ Karloveská 61 Bratislava, 5. ZŠ Záhoracka Malacky, 6. ZŠ Tomášov, 7. ZŠ Bieloruska Bratislava

Dňa 21. mája 2014 /streda/ sa na štadióne FK BCT Bratislava uskutočnilo v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších žiakov v minifutbale Dôvera Školský pohár SFZ, v ktorom štartovali žiaci ZŠ narodení od 1.9.2000 a mladší.
Výsledky krajského kola – žiaci – skupina „A“: Gym. Pankúchova – ZŠ Drieňová 0:5, ZŠ Mudroňova – ZŠ Tasovského 2:3, SC, ZŠ Drieňová – Tajovského, SC 1:5, Gym. Pankúchova – ZŠ Mudroňova 4:1, ZŠ Mudroňova – ZŠ Drieňová 0:6, ZŠ Tajovského, SC – Gym. Pankúchova 6:0. Skupina „B“ : ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Karloveská 5:2, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Lozorno 5:1, ZŠ Lozorno – ZŠ Šenkvice 1:0, ZŠ Lozorno – ZŠ Karloveská 1:3, ZŠ Karloveská – ZŠ Šenkvice 4:0, ZŠ Šenkvice – ZŠ Kalinčiakova 2:7.
Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále: ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Karloveská 1 : 2 2. semifinále ZŠ Drieňova – ZŠ Kalinčiakova 2 : 4 o 7.-8. miesto ZŠ Mudroňova – ZŠ Šenkvice 6 : 3, o 5.-6. miesto: ZŠ Lozorno – Gym.Pankúchova 3 : 2, o 3.-4. siesto: ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Drieňova 0 : 2. FINÁLE: ZŠ Karloveská – ZŠ Kalinčiakova 1 : 4.
Konečné poradie:
1. ZŠ Kalinčiakova Bratislava – postup na celoslovenského finále SR, 2. ZŠ Karloveska 61 Bratislava, 3. ZŠ Drieňova Bratislava, 4. ZŠ Tajovského Senec, 5. ZŠ Lozorno, 6.Gymnázium Pankúchova Bratislava, 7. ZŠ Mudroňova Bratislava, 8. ZŠ Šenkvice.
Celoslovenské finále sa uskutoční v dňoch 4.-5. júna 2014 na štadióne NTC Poprad.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
– o zmene hracieho dňa: SD4VB 17.kolo D.Lužná B – Budmerice dňa 25.5.2014 (nedeľa) o 10,00 hod, z dôvodu kolízie stretnutí (pôvodne sobota 24.5.2014).
– o zmene hracieho dňa: S5VA 20.kolo Sološnica – Kuchyňa dňa 6.6.2014 o 17,30 hod. Družstvu Sološnice bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie SD4VB 15.kolo Sl.Grob – Šenkvice dňa 29.5.2014 o 18,00 hod (odložené pre nespôsobilý terén)
3. ŠTK nariaďuje odohrať neodohraté stretnutie (pre nespôsobilý terén) SD4VA Lamač – Stupava dňa 29.5.2014 o 17,00 hod
4. ŠTK kontumuje stretnutie S5VB 26.kolo Častá – Dubová 0:3k  v prospech družstva Dubovej podľa SP čl.100/i (hráč Častej Pátek M. – 5 ŽK). ŠTK odstupuje prípad na doriešenie DK.
5. Chýbajúce zápisy: SD4VB 16.kolo Igram – D.Lužná B R: Somoši

Disciplinárna komisia:

U.č.171 :
Ivan Lupták 1176486 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 19.5.2014. (10€)
U.č. 172 :
Juraj Fiala 1119447 (S5VB – FK Družstevník Blatné) za 9x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5b  od 19.5.2014. (10 €)
U.č. 173 :
Viktor Žilavý 1000473 – rozhodca – na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek v ÚS č. 44 za opakované nedostavenie sa na stretnutia DK udeľuje menovanému DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa DP čl. 62 od 19.5.2014 do 18.6.2014.
U.č. 174 :
Martin Benčurík 1173268 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) DK sa zaoberala neoprávneným štartom hráča v stretnutí S5VB 25.kola medzi Grinavským futbalovým klubom 1923 a TJ Dubová a v zmysle DP čl. 38/1 upúšťa od ďalších DO. ( 10 € )
U.č. 175 :
Denis Moravčík 1295257 ( SD4VB – FC Družstevník Budmerice ) žiadosť o zmenu DO, DK výkon zvyšku DO t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 21.8.2014. ( 5 € )
U.č. 176 :
Szelepcsényi Alexander – HU v stretnutí 26.kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Častá a TJ Dubová, podľa čl.9/2bi DP – DK udeľuje menovanému za HNS po stretnutí DO – ochranné opatrenie – zákaz výkonu funkcie HU a zákaz styku s delegovanými osobami podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 43/1,2a do vyriešenia prípadu. Súčasne žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k nedostatočnej US a tiež HNS voči delegovaným osobám po uvedenom stretnutí do 27.5.2014. ( 10 € )
U.č. 177 :
Vladimír Kuric 1176389 ( S5VB – FC Slovan Častá ) podľa čl.9/2bii DP – DK udeľuje menovanému za HNS po stretnutí 26.kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Častá a TJ Dubová DO – ochranné opatrenie – zákaz výkonu športovej činnosti, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 43/1,2a do vyriešenia prípadu. Súčasne žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k jeho HNS voči delegovaným osobám po uvedenom stretnutí do 27.5.2014. ( 10 € )
U.č. 178 :
Matúš Manduľák 1146000 ( S5VB – TJ Dubová ) DK žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu a HNS HU Szelepcsényiho Alexandra a hráča domácich Vladimíra Kurica voči delegovaným osobám po stretnutí 26.kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Častá a TJ Dubová a súčasne menovanému ďakuje za príkladný postoj a správanie kapitána pri riešení vzniknutej situácie po stretnutí.
U.č. 179 :
Marcel Mrňa 1254272 ( S5VA – FK Kuchyňa ) vylúčený za úmyselné kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 45/1,2a od 19.5.2014. ( 10 € )
U.č. 180 :
Martin Strašifták 1264680 ( SD4VB – FC Družstevník Budmerice ) vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 46/1a,2  od 19.5.2014. ( 5 € )
U.č. 181 :
Denis Podkovčík 1296623 ( SD4VA – ŠK Závod ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 2 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 19.5.2014. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.05.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD vykonala pohovor s R A. Polakovičom.
KRaD zaradila na listinu rozhodcov ObFZ BA-vidiek p. Milana Kučeru.
Na základe informácií v ZoS 26. Kola S5VB FC Slovan Častá – TJ Dubová odstupuje na riešenie ŠTK a DK klub FC Slovan Častá, HU Alexandra Szelebcsényiho a hráča FC Slovan Častá p. Vladimíra Kurica za HNS voči delegovaným osobám a neplnenie si povinností US.
Termín fyzických previerok je 27. 5. 2014 o 17:30 na atletickej dráhe Mladá Garda. Účasť všetkých R povinná bez výnimky.
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Najbližšie výjazdové zasadnutie komisie KRaD bude 27. 5. 2014 o 17:00 hod.

Komisia mládeže:

1. Termíny dohrávok stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie v dňoch 17.-15.5. /
SZV MA – 24.kolo: Pl.Štvrtok B – Jabloňové – 29.5. o 18,30 / ihr. Vysoká /
SZV MA – 24.kolo: Žolík B – Láb – 29.5. o 18,00 hod.
MZV – 19.kolo: CFK Cajla – Viničné – 21.5. o 17,00 hod.
MZV – 19.kolo: Limbach – Kalinkovo – 24.5. o 16,00 hod.
2. Schválené zmeny
SZV MA – 26.kolo: Rohožník – Lozorno – 31.5. o 12,00 hod.
3. Odložené stretnutie
MZV – 20.kolo: P.Uľany – Š.Hamuliakovo – nehrá sa pre chorobnosť hráčov Š.Hamuliakovo

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI