Úradná správa č. 47 zo dňa 6.6.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že dňa 20.06.2014 sa bude konať Konferencia BFZ v aule Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave.

oznamuje, že dňa 21.06.2014 v Ivanke pri Dunaji sa bude konať Superpohár medzi víťazmi Pohára BFZ a JmFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.5.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4A 26.kolo ŠK Vrakuňa – Lokomotíva D. N. Ves dňa 14.6.2014 o 17:00hod.
MD3R 26.kolo FK Šamorín – Hamuliakovo – ŠK Vrakuňa dňa 11.6.2014 o 17:30hod.
MD3R 25.kolo PŠC Pezinok – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava dňa 7.6.2014 o 10:00hod.
ŠTK žiada ŠK Danubia Bratislava(S4A) o písomné stanovisko k neumožneniu uzatvorenia zápisu o stretnutí v ISSF systéme R stretnutia p. Hádekovi v 24.kole S4A FK ŠK Danubia – ŠK Vrakuňa.
ŠTK berie na vedomie list správcu štadióna FC Artmedia Rapid Bratislava a žiada FK ŠK Danubia Bratislava o nahlásenie štadióna pre odohratie 26.kola S4A FK ŠK Danubia Bratislava – ŠK Tomášov.
ŠTK oznamuje, že stretnutie 22.kolo SD3R FC Rohožník – Záhoran Kostolište sa odohrá dňa 14.6.2014 o 11:00hod. (Ihrisko SOLOŠNICA).
ŠTK žiada ŠK Vrakuňa (SD3R) o písomné stanovisko k nedohratému stretnutiu SD3R 27.kolo OFK D.Lužná – ŠK Vrakuňa do 11.6.2014 na sekretariát BFZ.
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4A 24.kolo TJ Jarovce – FK Vajnory dňa 11.6.2014 o 17:30hod.
MD3R 25.kolo FK Rača Bratislava – SDM Domino dňa 8.6.2014 o 13:00hod.(kolízia SFZ).
SZRL,MZRL 26.kolo PŠC Pezinok – FC Ružinov dňa 11.6.2014 o 16:00hod.(MZRL) a 17:30hod.(SZRL) – účasť hráčov PŠC Pezinok vo výberoch BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek na megaturnaji okres Senec a jeho priatelia.

Disciplinárna komisia:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 1.6.2014
U. č.451:
Peter Doležaj (1124763) ŠK Svätý Jur, MRB
U. č.452:
Rastislav Úradníček (1157167) SDM Domino Bratislava, MRB
od 2.6.2014
U. č.453:
Roman Repáň (1209347) ŠK Tomášov, S4A
U. č.454:
Peter Beník (1085799) SFC Kalinkovo, S4A
U. č.455:
Ján Kováč (1153931) TJ Čunovo, S4A
U. č.456:
Peter Kogler (1234780) MFK Rusovce, S4A
U. č.457:
Róbert Púdela (1156259) ŠK Vrakuňa Bratislava, S4A
U. č.458:
Pavol Uhrinec (1178146) TJ Družstevník Závod, S4B
od 26.5.2014
U. č.459:
Joao Xavier De Sousa (1150821) ŠKP Inter Dúbravka BA, MRB
od 28.5.2014
U. č.460:
Sebastián Horváth (1297832) MFK Rusovce, SZRL
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
od 2.6.2014
U. č.461:
Radovan Sýkora (1123350) FK Jabloňové, S4B
U. č. 462:
Ján Spodniak (1224381) ŠK Svätý Jur, MRB, vylúčený za HNS zasiahnutie súpera po sklze spredu . DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 1.6.2014.
U. č. 463:
Ľubomír Mazura (1202640) ŠK Bernolákovo, MRB, vylúčený za HNS urážka rozhodcu a udretie brankára súpera držiaceho loptu v rukách vo vlastnom PÚ v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 6 súťažných stretnutí, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a,2a, a čl. 48/1a,2a od 1.6.2014.
U. č.464:
Andrej Novák (1196682) FK Ružinov Bratislava, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 1.6.2014
U. č. 465:
Vladimír Mikulášek (1106189) ŠK Igram, S4A, vylúčený za HNS podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 2.6.2014.
U. č. 466:
Matúš Keszi (1160073) MFK Rusovce, S4A, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 2.6.2014.
U. č. 467:
Peter Krasňanský (1146431) TJ Slovan Viničné, S4B, vylúčený za HNS podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 2.6.2014.
U. č. 468:
Dominik Podolinský (1327229) ŠK Bernolákovo, SD3R, vylúčený za HNS podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1a,2a, od 1.6.2014.
U. č. 469:
Mychajlo Bojčuk (1299453) SDM Domino Bratislava, MD3R, vylúčený za HNS za kritiku rozhodcu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1b,2a, od 2.6.2014.
U. č.470:
Martin Juraško (1188112) FK Slovan Most pri Bratislave, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 4.6.2014.
U. č. 471:
Pavol Černý – rozhodca – žiadosť o odpustenie finančnej pokuty, DK zamieta.
U. č. 472:
DK BFZ na základe článku 5.2.5 za neuhradenie faktúr v termíne splatnosti dňa 16.5.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubom dňom: FK Rača Bratislava – 27.05.2014 ŠK SFM Senec – 04.06.2014 Kluby: ŠK SFM Senec a FK Rača BA odstupuje ŠTK na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5. Neuhradenú faktúru k 16.5.2014 a zastavenú pretekársku činnosť má naďalej družstvo FC Petržalka 1898. DK žiada uvedený klub o predloženie dokladu o úhrade faktúry na sekretariát BFZ. Na základe dokladu DK uvoľní družstvu pretekársku činnosť k dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet BFZ. Družstvo je povinné odohrať majstrovské stretnutia podľa vyžrebovania.
U. č. 473:
DK na základe vyjadrenia zástupcu klubu OFK Dunajská Lužná – PMB2, súhlasí s prijatými opatreniami na zamedzenie vstupu diváka do priestorov pre funkcionárov klubu a udeľuje klubu pokutu 20.-€./ 10.-€ za prerokovanie DO/. Klub je oprávnený uhradenú pokutu si regresne uplatniť u p. Franka Jozefa, ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia.
U. č. 474:
Na základe informácii z KRaD zastavuje disciplinárne konanie voči klubu ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – doručené chýbajúce DVD po termíne, klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014.
Opravuje dátum termínu konania workshopu delegátov: 1. skupina 11.6., 2. skupina 12.6.2014. Program a rozdelenie do skupín boli poslané mailom.
Oznamuje že dňom 3.6.2014 ukončil aktívnu činnosť delegáta BFZ P. Sedlák a dňom 10.6.2014 ukončí aktívnu činnosť delegáta BFZ J. Vaško. Obom menovaným funkcionárom ďakuje za dlhoročnú činnosť v prospech BFZ.
Pozýva na zasadnutie dňa 6.6. M. Orlického.
Ospravedlnenia: Chromý 14.6.; Hájek 13.-16.6.; Chladek 14.-15.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 06.06.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki (1)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C) (2)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)

16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

KM BFZ: 
1. Schválené zmeny
PMA 2 – 18.kolo: Žolík Malacky – Jarovce – 5.6. o 17,30 hod. / ihr. ZŠ Záhoracka Malacky /
PMB 2 – 18.kolo: Žolík Malacky – Jarovce – 5.6. o 17,30 hod. / ihr. Zámocký park Malacky /
PrPK – 18.kolo: Svätý Jur – CFK Cajla – 4.6. o 18,00 hod.
PrPK – 18.kolo: PŠC Pezinok – Grinavský FK – 8.6. o 14,00 hod.
PrSC – 23.kolo: Bernolákovo – Ch.Grob – 7.6. o 14,00 hod.
2. Kontumácia stretnutia
PrPK – 17.kolo: CFK Cajla – Jablonec 3 : 0 k / SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie
3. Uz. 1/2014 – Poriadkova pokuta / RS čl.3.5 /
Za nedostavenie sa na stretnutie bude ŠFK Prenaks Jablonec zahrnutá v mesačnej zbernej faktúre poriadková pokuta vo výške 50 EURO.
4. KM BFZ oznamuje futbalovej verejnosti, že v sobotu 21.6.2014 sa na štadione ŠK Šenkvice uskutoční turnaj mladších dorastencov za účasti 4 družstiev- výber okresu Malacky, výber okresu Senec, výber okresu Pezinok a výber mesta Bratislavy. Začiatok turnaja je o 9,00 h.

Úsek školského futbalu BFZ:

Celoslovenské finále Dôvera Školský pohár SFZ sa uskutočnilo v dňoch 4.-5. júna 2014 na štadióne NTC Poprad. Bratislavský región reprezentoval v obidvoch kategoriách žiačky a žiaci ZŠ Kalinčiakova, Bratislava.
Finálový turnaj 3. ročníka Dôvera Školský pohár SFZ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyvrcholil dňa 5. júna na štadióne NTC v Poprade súbojmi o umiestnenie.  V kategórii dievčat sa v semifinále stretli dievčatá zo ZŠ Bartolomoja Krpelca v Bardejove a ZŠ s MŠ Gorkého v Martine, v ktorom Bardejovčanky zvíťazili 4:2. Aj druhé semifinále malo hladký priebeh, dievčatá zo ZŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave zdolali ZŠ Jelenec 5:0. Finálový duel priniesol pravú futbalovú drámu. V riadnom hracom čase sa zrodila remíza 3:3 a o celkových víťazkách rozhodoval penaltový rozstrel. V ňom mali viac športového šťastia žiačky zo ZŠ Kalinčiaková, ktoré vyhrali na pokutové kopy 4:3 a získali celkové prvenstvo na turnaji.
V kategórii chlapcov narazili v semifinále na seba tímy ZŠ s MŠ Školská v Žiline a ZŠ Tulipánova v Nitre. Žilinčania si otvorili cestu do finále víťazstvom 2:0. Finálovým súperom  im bol obhajca minuloročného titulu, tím zo ZŠ Okružná v Michalovciach, ktorý si v semifinále poradil so ZŠ Kalinčiakova Bratislava 1:0. O 3. miesto sa stretli ZŠ Tulipánova, Nitra – ZŠ Kalinčiakova s výsledkom 4:1 v prospech Nitry. Vo finále sa ujali vedenia Žilinčania, no v ďalšom priebehu potvrdili kvalitu a skúsenosti mladí hráči z Michaloviec a po víťazstve 3:1 obhájili minuloročné prvenstvo.
Celkové umiestnenie zástupcov ZŠ Bratislavského kraja v rámci finále Slovenska v školskom futbale COCACOLA CUP, ktoré sa konalo v dňoch 28. – 30.5. v NTC Senec.
kategória chlapci: ZŠ Kalinčiakova – 8.miesto
kategória dievčatá: ZŠ Gessayova – 3.miesto

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. Oprava uznesenia z US č.46: ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa: S5VA 22.kolo M.Leváre – Malacky dňa 7.6.2014 o 17,00 hod. (pôvodne nedeľa 8.6.2014). Družstvu Malaciek bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie S5VB 30.kolo Sl.Grob B – Doľany dňa 14.6.2014 o 14,30 hod (kolízia stretnutia s MRB)
3. ŠTK kontumuje stretnutie SD4VA 16.kolo Lamač – Stupava 3:0k  v prospech družstva Lamača podľa SP čl.100/b. Družstvu Stupavy bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 50,-€ podľa RS čl. 3.5
4. ŠTK kontumuje stretnutie SD4VB 16.kolo Igram – Viničné 3:0k  v prospech družstva Igramu podľa SP čl.100/b. Družstvu Viničnému bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 50,-€ podľa RS čl. 3.5

Disciplinárna komisia:

U. č. 192 :
Dominik Polák 1233456 ( S5VA – FK Kuchyňa) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 2.6.2014. ( 10 € )
U.č. 193 :
Lumír Salajka 1260414 ( SD4VA – TJ Jarovce Bratislava) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 2.6.2014. ( 5 € )
U. č. 194 :
František Bartek 1190756 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 2.6.2014. ( 10 € )
U. č. 195 :
Stanislav Glváč 1198974 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 2.6.2014. ( 10 € )
U. č. 196 :
Martin Polák 1231145 ( S5VB – ŠK Svätý Jur „B“) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 2.6.2014. ( 10 € )
Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11.6.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR aD sa zaoberala podnetom TJ NV Pernek.
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Najbližšie zasadnutie komisie KRaD bude 12.6. 2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. KM ObFZ Bratislava vidiek oznamuje FK, že finálový turnaj víťazov skupín starších žiakov sa odohrá v nedeľu 15.6.2014 na štadione TJ Dubova. Začiatok 1.stretnutia je o 9,00 hod.
2. Schválené zmeny
SZV MA – 26.kolo: Rohožník – Lozorno – 6.6. o 17,00 hod. / dohrávka 26.kola – nehralo sa pre chorobu hráčov Lozorna /
SZV MA – 27.kolo: Jakubov – Lozorno – 7.6. už o 14,30 hod.
3. Nominácie výberov ObFZ Bratislava vidiek na MEGATurnaj Senec 2014 boli zaslané na FK dňa 3.6.2014. / RS čl.16.3 /
Turnaj sa uskutoční v dňoch 12. – 14.6.2014.
ObFZ Bratislava vidiek budú reprezentovať tieto výbery:
U 14 / roč.2000 / – trener: Rudolf Gajdúšek: turnaj odohrá na ihrisku OŠK Slovenský Grob
U 12 / roč.2002 / – treneri: Rudolf Božik, Marek Dufek: turnaj odohrá na ihrisku ŠK Čataj
U 11 / roč.2003 / – treneri: Ján Murár, Dušan Černay: turnaj odohrá na ihrisku TJ Malinovo

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI