Konferencia BFZ schválila reorganizáciu svojich súťaží od súť. ročníka 2015/2016

Program riadnej konferencie Bratislavského futbalového zväzu v zmysle jeho stanov, konanej v aule Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo 48 delegátov zo 65 pozvaných s právom hlasovať, obsahoval pätnásť bodov v trvaní dve a pol hodiny, Konferencia mala celkove plynulý, kultivovaný priebeh, ktorý vyvrcholil v bohatej diskusii, kde vystúpilo niekoľko delegátov.

Ťažiskový bod konferencie – návrh na reorganizáciu súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015/2016 schválili delegáti takmer jednohlasne. Rokovanie viedol a moderoval člen VV BFZ Milan Lônčík.

Predseda BFZ Juraj Jánošík tradične podal hodnotnú správu o činnosti VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej volebnej konferencie BFZ 31. januára 2014, v ktorej uviedol: ,,Všetkým vám ďakujem, že aj v tejto hektickej dobe ste si našli čas a prišli na našu konferenciu. Návrh na reorganizáciu súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015/2016 má taktiež dopad na oblastné zväzy, Ba-mesto a Ba-vidiek. Čas rýchlo uteká, veľmi rýchlo prešiel od poslednej konferencie, táto sa uskutočňuje už po piatich mesiacoch, lebo pred novým súťažným ročníkom potrebujeme schváliť niektoré dôležité body. VV BFZ po konferencii na svojom najbližšom zasadnutí musel riešiť personálne otázky, čo sa týka predsedov jednotlivých odborných komisií. Niektorí predsedovia boli zvolení na konferencii, následne VV BFZ schválil ďalších jednotlivých členov komisií. Bola založená aj nová komisia, z môjho pohľadu veľmi významná, komisia pre marketing a partnerov BFZ, ktorá pracuje pod vedením Ing. Dušana Chvílu a sú v nej významní a vrchní predstavitelia z rôznych úspešných firiem v rámci regiónu Bratislavy a aj  Slovenska a tajomníkom tejto komisie je bývalý úspešný rozhodca a delegát BFZ Vladimír Randa. Jej úlohou je zabezpečiť čo najviac finančných prostriedkov nielen pre BFZ, ale aj pre chod klubov. Počas jarnej časti som navštívil veľa zápasov a môžem povedať, že vystupovanie funkcionárov a  ľudí na zápasoch boli až na jeden-dva prípady korektné a úroveň rozhodovania stretnutí bola  tiež celkom dobrá. Mrzí ma však, že na niektorých štadiónoch a tým sa musí zaoberať ŠTK a DK BFZ, chýbali zberači lôpt, niekde nefungoval počas stretnutia rozhlas a časomiera, na niektorých štadiónoch chýbala tabuľka na striedanie a ďalšie náležitosti, potrebné pre riadny chod stretnutia. BFZ pripravuje v budúcom roku viacej akcií, ako je napr. ples BFZ, vyhlásenie Jedenástky roka, divadelné predstavenie a ďalšie aktivity. Teší nás, že Kazimír Gajdoš na náš návrh pri príležitosti 80. narodením dostal zlatý odznak SFZ. Justín Javorek a Jozef Čapkovič obdržali v Dolnom Kubíne začiatkom roka Cenu fair play. Zaujímavé a potešiteľné je, že minimálne štyri až päť oblastných futbalových zväzov ZsFZ, ktorí sú v okolí BFZ sa nám tlačia do nášho regiónu a dokonca nás žiadajú, aby sme ich prijali za našich členov. Samozrejme, zatiaľ to nie je možné, ale to zároveň dokazuje, že aj v najmenšom reginálnom zväze v ránci SFZ sa dobre pracuje.“

Predseda ŠTK BFZ Ján Farbula prítomným delegátom predniesol návrh na reorganizáciu súťaží od ročníka 2015/2016, ktorý schválil  VV BFZ keď na svojom zasadnutí 10.3.2014, kde schválil  zloženie pracovnej skupiny na jej prípravu. Komisia pod vedením Jána Farbulu odviedla mravenčiu prácu, aby futbal v bratislavskom regióne posunula na vyššiu úroveň. Takže regionálne súťaže BFZ budú v ročníku 2014/2015 v nezmenenej štruktúre v nasledovnej podobe:

III. liga – zmena názvu z MRB bude mať 16 účastníkov (a posun o 1 úroveň vyššie v rámci súťaží na Slovensku)

IV. liga – dve skupiny A a B budú mať po 14 účastníkov (a posun o 1 úroveň vyššie v rámci súťaží na Slovensku)

Rozdelené na drobné – víťaz III. ligy ročníka 2014/2015 regiónu  Bratislava postúpi do II. Ligy – skupina západ, min. posledné mužstvo zostúpi do IV. ligy.

V ročníku 2015/2016 budú regionálne súťaže BFZ v novej štruktúre v nasledovnej podobe:

III. liga – bude mať 16 účastníkov a IV. liga – len jedna skupina bude mať taktiež 16 účastníkov

Víťazi IV. líg po skončení ročníka 2014/2015 postúpia priamo do III. ligy, min. posledné tímy zostúpia do V. ligy.

V najbližších dňoch bude na webovej stránke BFZ zverejnený nový model reorganizácie republikových súťaží s dôkladným popisom rúznych variant postupov a zostupov.

Pracovná skupina dala návrh, aby od ročníka 2015/2016 oblasti riadili tým, že by V. ligy, ktoré budú spadať pod ObFZ-mesto a ObFZ-vidiek, budú riadiť ŠTK príslušných zväzov, v usporiadaní okresov tak, ako bola doteraz IV. liga. To znamená, že by družstvá okresov Bratislavy a okresu Senec hrali spolu v jednej súťaži a družstvá z okresov Pezinok a Malacky tiež spolu v druhej oblastnej súťaži. Od ročníka 2015/2016 by teda vznikli dve V. Ligy – skupina A a B so 14 účastníkmi. Takto by následne vznikli aj VI. ligy v rovnakom územnom členení s dvomi skupinami.

Ján Farbula tiež informoval, že nový ročník Slovenského pohára – Slovnaft Cupu v s.r. 2014/2015 bude hraný na sedem kôl. V I. kole sa ho zúčastnia družstvá IV. líg a do 2. kola postúpi z nášho regiónu 24 mužstiev III. a IV. ligy, kde už k ním bude zaradený aj ŠK Slovan Bratislava z najvyššej súťaže a z II. ligy aj ŠK SFM Senec (zástupcovia regiónu BFZ), ako aj ostané družstvá Fortuna ligy (1.liga) a DOXXbet ligy (2.liga).

Na záver konferencie si niektorí funkcionári, ktorím nebolo možné odovzdať poháre za prvenstvo svojich družstiev v mládežníckych súťažiach v poslednom kole na ihrisku, prevzali poháre. Jednalo sa o družstvá SDM Domino (prípravka PMC), FKM Karlova Ves (II. liga starších a mladších žiakov), ŠK Slovan (prípravka PMA1), ŠK Vrakuňa (prípravka PMB2) a ŠK Svätý Jur (prípravka PrPK). Ceny im odovzdali predseda BFZ Juraj Jánošík, predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý a predseda ObFZ Bratislava -vidiek Miroslav Baxa.

Z príležitosti významné životného jubilea 70. narodenín boli ocenení bývalý prvý predseda v histórii BFZ  Marián Horský (predsedom BFZ bol 14 rokov) a Otto Kremmer  prezident FK BCT Bratislava, ktorý sa z vážnych dôvodov ospravedlnil a k 80. narodeninám – Miloš Straka (bývalý dlhoročný tajomník ŠK Svätý Jur). Na základe návrhu výkonného výboru BFZ im SFZ udelil strieborný odznak za zásluhy, prínos a rozvoj futbalu. Gratuláciu prijali od J. Jánošíka, Ľ. Suchého a M. Baxu a ocenenie podporil aj búrlivý potlesk prítomných delegátov konferencie.

Delegáti konferencia BFZ schválili všetky body programu a zobrali na vedomie informáciu o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ. Materiál bude schválený až vtedy, keď bude úplne pripravený a malo by sa tak stať na najbližšej konferencii BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI