Stanovisko KRaD k sťažnosti ŠK Igram

KRaD Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) sa na svojom zasadnutí dňa 12.4.2013 zaoberala sťažnosťou ŠK Igram voči výkonu rozhodcu v stretnutí  17. kola S4A: ŠK Igram – LP Domino Bratislava „B“ a konštatovala:

Rozhodca v 90. minúte stretnutia správne prerušil hru a nariadil priamy voľný kop v prospech družstva hostí. Vzápätí z dôvodu, ktorý nie je jasný signalizoval, že priamy voľný kop majú vykonať hráči domácich. V tejto zmätočnej situácii, ktorú sám spôsobil, bolo nevyhnutné, aby pred rozohratím priameho voľného kopu dal signál píšťalkou na znovu nadviazanie na hru, čo neurobil.

Vzhľadom na charakter celej situácie rozhodca nemal dosiahnutý gól uznať, ale mal včas zastaviť realizáciu priameho voľného kopu hostí a mal dať pokyn píšťalkou na jeho rozohranie. Obaja asistenti rozhodcu mali do tejto situácie vstúpiť a buď okamžite signalizovať porušenie pravidiel, alebo aspoň v prerušenej hre dodatočne upozorniť rozhodcu na jeho nesprávny postup.

Na základe týchto nedostatkov prijala KRaD BFZ opatrenia voči rozhodcovi, obom asistentom rozhodcu a delegátovi stretnutia v pozastavení ich delegácií na príslušný počet majstrovských stretnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2012/13 od 13. 4. 2013 nasledovne: rozhodca stretnutia do 24.5.2013, asistent rozhodcu 1 do 14.4.2013, asistent rozhodcu 2 do 21.4.2013 a delegát BFZ do 28.4.2013.

 

VIDEO záznam predmetnej situácie – http://youtu.be/eLRnnfoPcE8

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI