Úradná správa č. 39 zo dňa 19.4.2013

BFZ

ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

Pokiaľ máte záujem o produkty od spoločnosti SLOVAK TELEKOM (viac informácii na http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom ) pri vypisovaní dokumentu PRISTUPNIE K RAMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRACI musí byť v kolnke „Pristupujúci — Zastúpený“ štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu).

Takisto podpisuje na konci štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu) a ak máte pečiatku, tak ju tam na konci prosím dajte.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-
sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.
Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Upozornenie pre FK, ktoré nemajú zaplatenú zbernú faktúru cez ISSF (splatnosť faktúra bola 16.4.2013):

ŠK Igram – 29,- eur

ŠK FO Malacky – 47,-eur

FK Limbach – 50,-eur

ŠKP Inter Dúbravka – 255,-eur

FK Jablonové – 30,-eur

Záhorská Ves – 10,-eur

Sekretariát:
oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Pridávam info odkaz na aktuálny newsletter k ME U17

www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/2012-2013/Galerie/2013/2013_ME_U17/20130417_MEU17_vstupenky_newsletter.pdf

alebo

http://bit.ly/XRdYX2

Športovo – technická komisia:
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
lmzSFZ U12 U13 14. kolo ŠKP Inter Dúbravka – LP Domino dňa 21. 4. 2013 o 13:00 (U13) a o 14:30 (U12)
MD3R 20. kolo MD3R LP Domino – ŠK Vrakuňa dňa 28. 4. 2013 o 9:00
SZRL MZRL 20. kolo PŠC Pezinok – LP Domino dňa 28. 4. 2013 o 9:00 (SZRL) a o 10:30 (MZRL)
ŠTK vyžrebovala semifinále Pohára BFZ:
Seniori 22. 5. 2013 o 17:30 hod.
ŠFK Prenaks Jablonec – TJ Rovinka
SFC Kalinkovo – FK Inter Bratislava
Dorast 22. 5. 2013 o 17:30 hod.
Tatran Stupava – FKM Karlova Ves
Slovan Ivanka pri Dunaji – FC Petržalka 1898 B

Na základe nariadenia SFZ o využití ihriska ŠK Tomášov(S4A)pre potreby ME vo futbale hráčov do 17 rokov nariaduje ŠTK odohrať stretnutie 14.kola S4A ŠK Tomášov-SFC Kalinkovo dňa 15.5.2013 o 17:30hod.
ŠTK upozorňuje kluby na nedostatky, zistené na základe SD na stretnutiach MRB,S4A a S4B
FK Rača(MRB) – nedostastočná usporiadatelská služba(podla RS čl.2).
ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká(MRB) – nedostatočná usporiadatelská služba(podla RS čl.2).
ŠKP Inter Dúbravka(MRB)-nedostatočná usporiadatelská služba (podla RS čl.2).
PŠC Pezinok(S4B) – nedostatočná usporidatelská služba(podla RS čl.2).
ŠTK žiada kluby o odstránenie nedostatkov.V prípade opakovaných nedostatkov budú kluby odstúpené na DK.
ŠTK žiada kluby MRB-MŠK Králová p.Senci, FC Rohožník, FK Rača, ŠK Svätý Jur, FC Ružinov a Tatran Stupava o doručenie DVD záznamu zo stretnutí 20.kola do utorka 23.4.2013 na sekretariát BFZ.
ŠTK oznamuje klubom MRB, aby DVD záznam zo stretnutia doručili na sekretariát BFZ do najbližšieho štvrtka do 13:00hod.pre potreby jednotlivých komisií. Družstvo, ktoré nedoručí DVD záznam zo stretnutia, bude odstúpené na DK.

Disciplinárna komisia:
U.č. 241 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 14.04.2013 Ondra Patrik / ŠK Svätý Jur /
Ďurica Mário / ŠK Plavecký Štvrtok /
od 15.04.2013 Matuška Roman / MŠK Králová /
Pomichal Lukáš / MŠK Králová /
Marek Martin / ŠKP Dúbravka /
Rischer Martin / Lokom. D. N. Ves /
Maršovský Tomáš / TJ Hrubý Šúr /
Gajdá Peter / TJ Z. Jakubov /
Foltýn Peter FK Jablonové / všetci poplatok- 10.-€
U.č. 242 Vršek Martin / FK Limbach / vylúčený za vrazenie do súpera v PU – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 14.04.2013. (10.-€)
U.č. 243 Slovák Juraj / ŠK Tomašov / vylúčený za podrazenie súpera zo zadu v jasnej gólovej situácii – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 15.04.2013. (10.-€)
U.č. 244 Podolský Juraj / FK Most pri BA / vylúčený za udretie lakťom do hrudníka – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 15.04.2013. (10.-€)
U.č. 245 Mikulášek Vladimír / ŠK Igram / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 15.04.2013. (10.-€)
U.č. 246 Belobrat Peter / FK Vajnory / stiahnutie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 15.04.2013. (10.-€)
U.č. 247 Rybanský Matúš / OFK D. Lužná / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 14.04.2013. (5.-€)
U.č. 248 Uhrin Nicolas / MŠK Iskra Petržalka / vylúčený za kopnutie súpera v nepr. hre – 4 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b a čl.23/d od 14.04.2013. (5.-€)
U.č. 249 Bosák Peter / ŠK Vrakuňa/ žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 18.4.2013 s podmienečným odkladom do 30.6.2013. (10.-€)
U.č. 250 Freiwald Erik / OFK D. Lužná/ žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 18.4.2013 s podmienečným
odkladom do 30.6.2013. (5.-€)
U.č. 251 FK BCT Bratislava zaslala písomné vyjadrenie k HNS asistenta trénera p. Kreppela Petra. Dostavil sa aj tréner ŠK Danubia Bratislava, ktorý podal vysvetlenie ohľadom inkriminovanej situácii v stretnutí.
Na základe písomného vyjadrenia klubu FK BCT a ŠK Danubia, vyjadrenia trénera ŠK Danubia, delegáta stretnutia, DK p. Kreppelovi Petrovi udeľuje zákaz viesť družstvo z lavičky nepodmienečne od 19.4.2013 do 30.6.2013 podľa DP,
pril.1/3/b a čl.23/d. Menovaný zaplatí rokovací poplatok 10.-€
U.č. 252 DK sa zaoberala e-mailovým listom ŠK Tomašov. Preštudovala podrobne zápis rozhodcu a delegáta stretnutia, kde nebolo uvedené žiadne nešportové správanie trénera Jána Beniaka a preto DK nezačala disciplinárne konanie. Ján Beniak je uvedený na potvrdenej súpiske ŠK Vrakuňe pred jarnou časťou súťaže a bol oprávnený sedieť na lavičke ŠK Vrakuňa. V liste adresovanému výkonnému výboru BFZ je vyjadrenie k stretnutiu vo všeobecnej rovine, ktoré DK bude v budúcnosti sledovať a v prípade zistenia oprávnených dôvodov začne disciplinárne konať. DK oceňuje iniciatívu
klubu ŠK Tomašov na poukázanie nedostatkov v súťažiach BFZ.
U.č. 253 DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca- uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Zaoberala sa námietkou ŠK 932 Igram a vyhodnotila ju ako opodstatnenú.
Upozorňuje na zmenu termínu fyzických previerok rozhodcov, ktoré sa uskutočnia dňa 25.4.2013 (vo štvrtok) o 17.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Program a rozpis behov budú poslané mailom.
Pozýva na zasadnutie dňa 19.4. J. Vaška a P. Sedláka.
Ospravedlnenia: Ščepán 24.4.; Zálesňák 25.4.; Chromý 4.5.; Dujava 10.-12.5.; Kudlica 27.4.; Ďurčo 27.4. (popoludní), 28.4. (predpoludním); Truchlý 24.4.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 28.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, (16)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek (11)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

N O M I N Á C I A hráčov U13 (narodených po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ – 25.4. 2013 v Bratislave.
Hráči:
BELÁK Tomáš    Petržalka                     ZÁVONÍK František    Žolik Malacky
MIHOK Marko    Petržalka                       KONEČNÝ Ivan    Žolik Malacky
HEGYI Samuel    Petržalka                     ŠKODA Matej    SFM Senec
ČECH Adam    Petržalka                        WIESNER Frederik    SFM Senec
HABODÁSZ Samuel    Petržalka            LACSKA Daniel    SFM Senec
KOPŠÍK Samuel    Petržalka                   RUSNÁK Adam    SFM Senec
GREGOR Michal    Inter                           TAKÁCS Dávid    SFM Senec
POCHYLÝ Nicolas    Inter                        POCHYRA Kristián    Dunajská Lužná
VOŠTINÁR Šimon    LP Domino            BALÁŽ Samuel    Dunajská Lužná
VITKOVIČ Patrik    D. N. Ves                   ČAHOJ Michal    Karlová Ves
RUŽIČKA Matej    Ivanka                          UHER Enrico    Karlová Ves
BRUNNER Martin    FA Bratislava          JELÍNEK Tomáš    Karlová Ves

TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor ; VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR : MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 25.4.2013 (štvrtok) o 12,30hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 25.4.2013 (štvrtok cca o 15,00 hod.) v Bratislave .

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013.

Komisia mládeže:
KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov:
FC Petržalka – Slovan „A“ 12. kolo PMA1 hrá sa 25.4.2013 o 16,00 hod., PMB1 25.4.2013 o 17,OO hod., PMC 25.4.2013 o 18,OO hod. ihrisko Pankúchová ul.

SFM Senec – Karlova Ves 12. kolo PMA1 hrá sa 23.4. 2013 o 18,30 hod., PMB1 23.4.2013 o 17,30 hod., PMC 23.4.2013 o 16,30 hod. ihrisko UT V. Bieľ.
FA  –  Karlova Ves 16. kolo PMC hrá sa 15.5.2013 o 17,00 hod. ihrisko Bieloruská ul.

LP Domino – ŠK Slovan „A“ 16. kolo PMA1 hrá sa 1.5.2013 o 14,OO hod. ihrisko Domino.

FK Inter – ŠK Slovan „B“ 17. kolo PMA1 hrá sa 25.4.2013 o 16,30 hod., PMB1 25.4.2013 o 16,30 hod., PMC 25.4.2013 é 18,00 hod. ihrisko Drieňová ul.

LP Domino  – ŠKP 12. kolo PMA1 hrá sa 8.5.2013 9,30 hod., PMB1 8.5.2013 o 9,30 hod., PMC 8.5.2013 o 10,30 hod., ihrisko Domino..
LP Domino  – FC Ružinov 20. kolo PMA1 hrá sa 18.5.2013 14,00 hod., PMB1 18.5.2013 o 14,00 hod., PMC 18.5.2013 o 15,00 hod., ihrisko Domino..
ŠK Slovan „B“ – Karlova Ves 20. kolo PMA1 hrá sa 15.5.2013 o 15,30 hod., PMB1 15.5.2013 o 16,30 hod., ihrisko UT Pasienky.

ŠK Slovan „A“ – Karlova Ves 21. kolo PMC hrá sa 22.5.2013 o 17, OO hod. ihrisko UT Pasienky.

ŠK Slovan“B“ – ŠK Slovan „A“ 22. kolo PMA1 hrá sa 29.5.2013 o 15,30 hod., PMB1 29.5.2013 o 16,30 hod., PMC 29.5.2013 o 17,30 hod. ihrisko UT Pasienky

ŠK Slovan“B“ – SFM Senec 13. kolo PMA1 hrá sa 5.6.2013 o 15,30 hod., PMB1 5.6.2013 o 16,30 hod., PMC 5.6.2013 o 17,30 hod. ihrisko UT Pasienky.

Dev.N.Ves – Scorpions  14. kolo PMA2 hrá sa 25.4.2013 o 18,OO hod. ihrisko Dev.N.Ves.

Karlova Ves – Vajnory 14. kolo PMA2 hrá sa 8.5.2013 o 12,00 hod. ihrisko Karlova Ves

Dev. N. Ves – FK Dúbravka 14. kolo PMB2 hrá sa 23.4.2013 o 16,30 hod. ihrisko Dev. N.Ves

KM upozorňuje FK hrajúce súťaže PrMA, PrPK, PrSC, že dňom 18.4.2013 sú povinné uvádzať v zápise o stretnutí číslo registrácie hráča / každý hráč ho má pridelené v ISSF /, neuvádzajte RČ hráčov. Za dodržiavanie tohto nariadenia sú zodpovedné FK a R. V prípade porušenia tohto nariadenia sa vystavujete disciplinárnym dôsledkom.
Opätovne upozorňujeme FK, že zápisy o stretnutí sa musia vypisovať PC technikou a nie perom !
Zmeny stretnutí
dohrávka -11.kolo PrMA: Tatran Stupava – FK Rohožník – streda 8.5.2013 o 11,00 hod. / z dôvodov kolízie stretnutí /
13.kolo PrPK: PŠC Pezinok – ŠK Sv.Jur – sobota 20.4.2013 o 11,30 hod. / hrá sa po stretnutí SD3R/
dohrávka – 11.kolo PrPK: PŠC Pezinok – Slovan Modra – streda 8.5.2013 o 13,30 hod. / z dôvodov kolízie stretnutí /

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Dňa 18. 4. 2013 sa konal Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek, z ktorého rokovania vyplynulo Uznesenie č. 4: Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek sa rozhodol poveriť Komisiu ŠTK ObFZ Bratislava – vidiek prešetrením stretnutia 15. kola dorastu IV. liga B Baník Pezinok – Malinovo, jednohlasne.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:
1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
S5VA 13.kolo Gajary – Kuchyňa 8.5.2013 o 17,00 hod
S5VB 22.kolo Sv.Jur „B“ – Vištuk 26.4.2013 (piatok) o 18,00 hod
2. ŠTK vzhľadom ku kolízii stretnutia MRB a S5VB družstva Králová p.S. „A“ a „ B“ a Sv.Jur „A“ a „B“ nariaďuje odohrať stretnutia
16.kola S5VB Králová p.S „B“ – Častá odohrať 12.6.2013 o 18,00 hod (pôvodný termín 16.6.2013)
18.kolo S5VB Králová p.S. „B“ – Vištuk odohrať 29.5.2013 o 18,00 hod (pôvodný termín 5.6.2013)
18.kolo S5VB Sv.Jur „B“ – Častá odohrať 29.5.2013 o 18,00 hod (pôvodný termín
5.6.2013)
3. ŠTK upozorňuje, že v Zápise o stretnutí u seniorov a dorastu je povinné uvádzať evidenčné číslo hráča a nie r.č. (dátum narodenia)
4. Chýbajúci zápis:
SD4VA 11.kolo Lozorno – Stupava R: Pirnik

Disciplinárna komisia:
U.č.157
Peško Peter ( TJ Slovan Vištuk ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013 podľa čl. 1/5a. 10€
U.č.158
Klimek Tomáš ( TJ Dubová ) vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre. Zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 18.4.2013 podľa čl. 1/6/1 b.
U.č.159
Slaninka Jozef ( TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre a kopnutie súpera mimo boja o loptu. Zastavená pretekárska činnosť na 6 súťažných stretnutí nepodmienečne od 22.4.2013 podľa čl. 1/6/1 a, 1/6/1 b.
U.č.160
Snopek Miroslav ( ŠKO Miloslavov ) vylúčený za HNS voči R. Zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 18.4.2013 podľa čl. 1 / 3b.
U.č.161
DK v súlade s RS čl. 3.6 udeľuje pokutu FK Blatné za odstúpenie družstva starších žiakov zo súťaže SZVSC vo výške 100 €, ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.
U.č.162
Procházka Igor ( GFC 1923 Grinava ) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – DK vyhovuje žiadosti a uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť dňom 18.4.2013.
U.č.163
Koleno David ( MŠK Kráľová pri Senci ) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – DK vyhovuje žiadosti a uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť dňom 18.4.2013.
U.č.164
Vincek Tomáš ( FC Rohožník ) vylúčený za stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti – zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013, podľa čl. 1/1b.
U.č.165
Ersek Silvester ( MŠK Kráľová pri Senci ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013 podľa čl. 1/5a.
U.č.166
Rinzelli Giuseppe ( OŠK Slovenský Grob ) vylúčený za HNS voči R. Zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 18.4.2013 podľa čl. 1 / 3b.
U.č.167
DK trestá hráča Štefeka Tomáša ( FK Borinka ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013.
U.č.168
DK trestá hráča Slaninku Jozefa ( TJ Družstevník Doľany ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013.
U.č.169
DK trestá hráča Ješka Mariana ( TJ Družstevník Doľany ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 18.4.2013.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Pozýva na zasadnutie komisie rozhodcov a delegátov p. V. Rusinka – dňa 19. apríla 2013 (piatok) o 17.00 hod v zasadačke č. 39 – 6. poschodie, BFZ Trnavská 100/II v Bratislave.
Rozhodcovi V. Rusinkovi pozastavuje činnosť do odvolania.

Stretnutie začínajúcich rozhodcov sa uskutoční dňa 19.4.2013 o 16.30 hod v zasadačke č. 39 – 6. poschodie, BFZ Trnavská 100/II v Bratislave.

Žiada rozhodcov, aby na zadnej strane zápisu o stretnutí uvádzali nedostatky klubov a vlastné problémy pri vkladaní údajov do ISSF.

Ak nie je možné uzatvoriť zápis o stretnutí priamo na štadióne, rozhodca je povinný zabezpečiť jeho uzatvorenie do 8.00 hod nasledujúceho dňa.
Vytlačené zápisy o stretnutí musia byť doručené na ObFZ Bratislava-vidiek v stanovených počtoch do stredy 12.00 hod.

Ospravedlnení :
Biháry – 20.4.2013, Huska – 20.-21.4.2013, Habo – 20.-21.4.2013, Olša M. 20.-21.4.2013, Rybár – 21.4.2013, Ďurčo P. – 27.-28.4.2013,

Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk
Komisia mládeže:
1. KM upozorňuje FK hrajúce súťaže SZV MA, SZV PK, SZV SC, MZV, že dňom 18.4.2013 sú povinné uvádzať v zápise o stretnutí číslo registrácie hráča / každý hráč ho má pridelené v ISSF /, neuvádzajte RČ hráčov. Za dodržiavanie tohto nariadenia sú zodpovedné FK a R. V prípade porušenia tohto nariadenia sa vystavujete disciplinárnym dôsledkom.
2. Opätovne upozorňujeme FK, že zápisy o stretnutí sa musia vypisovať PC technikou a nie perom ! Taktiež opätovne upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa R, je domáci FK povinný doručiť do 48 hodín riadne vyplnený zápis o stretnutí na sekretariát ObFZ.
3. KM upozorňuje FK Záhoran Jakubov ako aj delegovaného R, že stretnutie 16.kola SZV MA: Žolík Malacky „B“ – Záhoran Jakubov sa hrá v nedeľu 21.4.2013 o 10,00 hod. na ihrisku v Záhorskej Vsi.
4. Zmena hracieho času MZV – 16.kolo: ŠK Pl.Štvrtok „B“  – Veľké Leváre – nedeľa 28.4.2013 o 12,00 hod. / dôvod zmeny: v pôvodnom čase stretnutia sa vo Vysokej pri Morave koná birmovka /
5. Schválená predohrávka stretnutia SZV MA – 13.kolo: ŠK Malacky – Žolík Malacky „B“ – utorok 30.4.2013 o 17,00 hod.
6. Schválené dohrávky stretnutí SZV MA – 15.kolo: ŠK Malacky – Dr.Závod – štvrtok 23.5.2013 o 17,00 hod. / stretnutie sa v nedeľu 14.4. z vážnych technických dôvodov nehralo /
SZV SC – 13.kolo: Slovan Most – TJ Malinovo – nedeľa 26.5.2013 o 11,30 hod. / v pôvodnom termíne sú hráči Malinova v škole prírody /
7. KM oznamuje FK, že záverečný turnaj víťazov skupín SZV MA, SZV PK, SZV SC sa uskutoční v nedeľu 16.6.2013 u víťaza skupiny SZV SC.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI