Úradná správa č. 2 zo dňa 11.7.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že v dňoch 19.-20.07.2014 nebudú na  BFZ, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek z dôvodu asanačných dní stránkové dni.  V najnevyhnutnejších prípadoch nás kontaktujte telefonicky.

Oznamuje, že 15.07.2014 končí splatnosť vyúčtovacích faktúr za rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/. Ak ste faktúru neobdržali, kontaktujte prosím ihneď sekretariát BFZ – p. Ščibranyovú, mobil: 0903/718 450

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie „Rozhodcovia“ spojené s recepciou po predstavení na jeseň 2014. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako dalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

 

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať a zaslať na sekretariát.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje pridelenie žrebovacích čísiel pre súťaže seniorov:
III. liga Bratislava Začiatok súťaže: 2-3.8.2014
1, ŠK Svätý Jur
2, OŠK Slovenský Grob
3, ŠK Báhoň
4, FC Rohožník
5, ŠK Tomášov
6, FK Slovan Ivanka pri Dunaji
7, TJ Slovan Viničné
8, TJ Rovinka
9, ŠK Bernolákovo
10, MŠK Králová pri Senci
11, FK Inter Bratislava
12, Slovan Most pri Bratislave
13, ŠK Lozorno
14, FK Stupava
15, FK Rača Bratislava
16, OFK Dunajská Lužná

IV. Liga sk. A – Začiatok súťaže : 16-17.8.2014
1, FC Ružinov Bratislava
2, MFK Rusovce
3, Lokomotíva Devínska Nová Ves
4, ŠK Vrakuňa
5, ŠK Danubia Bratislava
6, Štart Nepočujúci 1947
7, FK Dúbravka
8, ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
9, FK Lamač Bratislava
10, SDM Domino Bratislava
11, TJ Malinovo
12, FK Vajnory
13, SFC Kalinkovo
14, TJ Čunovo Bratislava

IV. liga sk. B – Začiatok súťaže : 16-17.8.2014
1, FK Jabloňové
2, ŠFK Prenaks Jablonec
3, FK Karpaty Limbach
4, Družstevník Závod
5, ŠK Plavecký Štvrtok
6, TJ Veľké Leváre
7, FC Zohor
8, Záhoran Kostolište
9, FC Budmerice
10, ŠK Šenkvice
11, FC Malacky 2013
12, Záhoran Jakubov
13, TJ Dubová
14, PŠC Pezinok
Pridelené čísla pre súťaže dorastu a žiakov budú uverejnené v budúcej ÚS.

ŠTK oznamuje pokyny k účasti družstiev v Slovnaft Cup
V súťažnom ročníku 2014/2015 sa odohrá 46. ročník Slovnaft Cup vo futbale v kategórii dospelých. Pokiaľ nestanovuje Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP a ostatných nariadení riadiaceho orgánu (ŠTK). FK štartujú v SC na vlastné náklady.
Právo účasti v SC má len jedno družstvo klubu (B družstvá neštartujú).
FK potvrdzujú svoju účasť v SC podaním záväznej prihlášky, ktorej znenie schvaľuje ŠTK SFZ.
Hráč, ktorý počas rozohraného ročníka SC prestúpil do iného klubu, môže za nový klub štartovať v jeho ďalšom priebehu. Štart hráča/ov v novom klube je však vylúčený v prípade, že už odohral/i stretnutie/ia rovnakého stupňa (kola) SC za iný klub. V takomto prípade môže/u hráč/i nastúpiť až v ďalších kolách SC.
Stretnutia SC (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. Po 90 min. nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.
46. ročníka SC sa zúčastnia tieto FK:
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015,
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.
ŠTK SFZ vyžrebuje na raz úvodné 2 kolá SC a po ich odohraní naraz všetky zvyšné kolá súťaže. Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia. V 1. až 4. kole SC platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 1 súťaže, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže. V osemfinále a štvrťfinále SC platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 2 súťaží, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže.
1. kolo SC sa hrá jednokolovo 26.-27.7.2014 a zúčastnia sa ho:
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.
1. kolo SC sa hrá regionálne a riadia ho príslušné ŠTK RFZ v súčinnosti s ŠTK SFZ.
2. kolo SC sa hrá jednokolovo 12.-13.8.2014 a zúčastnia sa ho:
• víťazi 1. kola SlP,
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015.
V 2. kole SC, ktoré riadi ŠTK SFZ v súčinnosti s príslušnými ŠTK RFZ, platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK FL. FK FL a II.LZ/V budú nasadené.
3. kolo SC sa hrá jednokolovo 9.-10.9.2014 a zúčastní sa ho 64 FK – víťazov 2. kola SC.
Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK FL, ktoré budú nasadené.
4. kolo SlP sa hrá jednokolovo 14.-15.10.2014 a zúčastní sa ho 32 FK – víťazov 3. kola SC.
Neplatí územné rozdelenie východ – západ. FK FL budú nasadené.
5. kolo SC sa hrá jednokolovo 11.-12.11.2014 a zúčastní sa ho 16 FK – víťazov 4. kola SC
Hrá sa bez územného rozdelenia a nasadenia FK.
Štvrťfinále SC sa hrá jednokolovo 17.-18.3. 2015 a zúčastní sa ho 8 FK – víťazov 5. kola SC
Semifinále SC sa hrá dvojkolovo – 1. semifinále 7.-8.4.2015, 2. semifinále 21.-22.4.2015 (odvety) a zúčastnia sa ho 4 FK – víťazi štvrťfinále SC. Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia v prvom stretnutí semifinále SC. 2 FK – víťazi semifinále, postupujú do finále SC.
O postupujúcom družstve v stretnutiach semifinále SC rozhoduje:
1. vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí;
2. lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí;
3. vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera;
4. kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu (nepredlžuje sa).
Finále SC (termín 1.5.2015) sa hrá jednokolovo. Organizátorom finálového stretnutia je SFZ. Dejisko finálového stretnutia SC vyberie spomedzi oficiálnych kandidatúr futbalových klubov VV SFZ do 31.12.2013.
Podmienky týkajúce sa bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré by mal spĺňať štadión futbalového klubu ako dejisko finálového stretnutia SC stanovuje VV SFZ. FK, ktorého štadión je dejiskom finálového stretnutia SC je povinný zabezpečiť SFZ ako organizátorovi maximálnu súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečení hladkého a bezpečného priebehu finálového stretnutia SC.
Organizátor stretnutia zabezpečí pre oboch finalistov: 60 ks voľných vstupeniek, 15 ks vstupeniek VIP. Počet voľných vstupeniek a vstupeniek V.I.P. môže byť organizátorom stretnutia z titulu kapacity priestorov upravený.
ŠTK zároveň vydáva rozhodnutie, na základe ktorého majú obaja finalisti zákaz odohrania prípravného stretnutia na ihrisku, ktoré bude určené pre finálové stretnutie, a to 1 mesiac pred jeho konaním (toto ustanovenie sa nevzťahuje na odohranie majstrovského, resp. pohárového stretnutia
jedným z účastníkov finále SC).
Domáci FK finálového stretnutia sa vyžrebuje na zasadnutí ŠTK. Pred finálovým stretnutím majú jeho účastníci právo absolvovať tréningovú jednotku v dĺžke 60 minút deň pred jeho konaním a to v čase, v ktorom sa stretnutie uskutoční. V prípade nepriaznivého počasia však môžu určení členovia organizačného výboru rozhodnúť o tom, že sa tréning neuskutoční, čo sú družstvá povinné rešpektovať a tréning absolvovať na náhradnej hracej ploche, ktorú je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť v areáli štadióna, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti.
Ak finále SC skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, stretnutie sa predlžuje o 2 x 15 minút, po 5 min. prestávke. Ak sa ani v predĺženom hracom čase (hrá sa celé predĺženie) nerozhodne, tak o víťazovi SC rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu.
Víťaz SC získava titul „Víťaz Slovnaft Cup“ a stáva sa držiteľom putovného pohára. Okrem toho získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. Víťaz SC má právo reprezentovať SR v Európskej lige UEFA 2015/2016. Porazený finalista získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu.
Okrem víťaza a finalistu SC, bude v jeho 46. ročníku vyhlásený aj najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach riadených RFZ, ktorý získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. O najúspešnejšom FK rozhodnú nasledujúce kritériá :
– postup FK do najvyššieho kola súťaže;
– gólový rozdiel zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom SC);
– vyšší počet strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom SC);
– ak sú tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá vzájomné stretnutie na neutrálnom ihrisku alebo si rozdelia vypísanú finančnú odmenu, na základe rozhodnutia ŠTK.
Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, že najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach RFZ, sa zároveň prebojuje do semifinále SC.
Výšku odmien pre umiestnené FK schvaľuje VV SFZ pred začiatkom súťaže. Všetky umiestnené FK vystavia na SFZ faktúry (bez DPH) vo výške schválenej odmeny.

ŠTK oznamuje vyžrebovanie 1.kola Slovnaft Cup, ktoré sa odohrá v termíne 26-27.7.2014.
Jabloňové – FC Ružinov
ŠK Šenkvice – ŠK Tomášov
TJ Malinovo – Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Karpaty Limbach – FK Dúbravka
Záhoran Kostolište – FK Stupava
FC Zohor – ŠK Lozorno
TJ Dubova – ŠK Svätý Jur

PŠC Pezinok – MFK Rusovce
Slovan Viničné – TJ Rovinka
FK Vajnory – Družstevník Závod
ŠK Plavecký Štvrtok – ŠK Vrakuňa
FC Budmerice – OŠK Slovenský Grob
Lokomotíva D. N. Ves – Záhoran Jakubov
SDM Domino – ŠK Báhoň
SFC Kalinkovo – ŠK Bernolákovo
TJ Veľké Leváre – Slovan Most pri Bratislave
Štart Nepočujúci 1947 – FK Inter Bratislava
TJ Čunovo – FC Rohožník
FC Malacky – ŠK Danubia
ŠKP Inter Dúbravka – FK Rača

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov BFZ schválené na zasadnutí VV BFZ dňa 8.7.2014:

Rozhodcovia MRB: Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Cvengroš Peter, Dobrovský Marián, Dujava Daniel, Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Havrila Marek, Henček Róbert, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Mosor Tomáš, Parilák Boris, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Rozinek Michal, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Ščury Ján, Tanglmayer Rastislav, Vašš Marián, Zálesňák Boris.

Rozhodcovia S4A / S4B: Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Černý Pavol, Čižmár Ľubomír, Dávid Dušan, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Grác Patrik, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Hudy Radovan, Chálka Igor, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Malárik Filip, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polomský Stanislav, Pirník Andrej, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Samko Karol, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.
Podmienečne zaradení rozhodcovia: Berner Tomáš, Jendruš Vladimír, Kroneraff Martin, Moravec Martin, Orlický Martin, Pacalaj Jozef, Smirnov Roman, Ščepán Rastislav.

Delegáti MRB: Beňo Karol, Brody Milan st., Csabay Roman, Darlea Adrián, Hájek Anton, Chládek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Minárik Pavol, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4A / S4B: Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Hilka Štefan, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Mazanec Peter, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Pinček Juraj, Pogány Juraj, Rášo Milan, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014. Pozvánka s programom seminára bola odoslaná mailom. Rozhodcovia sú povinní odovzdať na seminári potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky platné na celý súťažný ročník.
Oznamuje predbežné termíny fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín), 2.10. (náhradný termín).

V súvislosti s informáciou uverejnenou v ÚS SFZ a ÚS BFZ dňa 4.7. upozorňuje na zmenu miesta konania licenčného seminára športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a profesionálny futbal (licencia P). Seminár pre Bratislavu a západné Slovensko sa uskutoční v Púchove, v budove STC Púchov. Termín (25.-26.7.) ostáva nezmenený. Upozorňuje prípadných frekventantov seminára, že bez platnej licencie nebudú môcť vykonávať funkciu športového delegáta, pretože im nebude môcť byť vytvorené konto v ISSF.

Ospravedlnenia: Martiš 15.-26.7.; Lackovič 25.7.; Martinkovič st. 25.7.; Malárik 25.7.; Polakovič 25.7.; Mydlárik 18.7.-3.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.02.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s ÚFTS dňa 21.07.2014 v Trenčíne organizuje seminár s názvom „Obsahové zameranie tréningových cyklov vzhľadom na výkonnostnú úroveň družstiev“. Seminár je prioritne určený pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licenecie, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov.
Rozsah seminára je 8 hodín a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Účastnícky poplatok je 20 euro (uhrádza sa na mieste).
Prihlášky je potrebné zaslať do 13.07.2014 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.
Prihlášku a program nájdete na internetovej stránke SFZ v časti Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie.

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 11.07.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir (6)
Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš (6)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B) (3)

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže:

1.KM BFZ zverejňuje počty družstiev prípraviek zaradených do súť.ročníka 2014/2015

Súťaž PMA1, PMB1, PMC / trojičky /
Počet prihlásených družstiev: 10
Začiatok súťaže: 6. – 7.9.2014
Vložené kolá cez pracovný týždeň: žiadne
Koniec jesennej časti: 8. – 9.11.2014
1. – 2.11.2014 / sviatok / sa nehrá
Poznámka. do súťaže sa neprihlásil ŠK Slovan Bratislava

Súťaž PMA 2, PMB 2 / dvojičky /
Počet prihlásených družstiev: 10
Začiatok súťaže: 6. – 7.9.2014
Vložené kolá cez pracovný týždeň: žiadne
Koniec jesennej časti: 8. – 9.11.2014
1. – 2.11.2014 / sviatok / sa nehrá

Súťaž PMA 3 / samostatné družstvá mesta Bratislavy /
Počet prihlásených družstiev: 10
Začiatok súťaže: 6.-7.9.2014
Vložené kolá cez pracovný týždeň: žiadne
Koniec jesennej časti: 8.-9.11.2014
1.-2.11.2014 / sviatok / sa nehrá
Súťaž PrMA / samostatné družstvá okresu Malacky /
Počet prihlásených družstiev: 10
Začiatok súťaže: 6. – 7.9.2014
Vložené kolá cez pracovný týždeň: žiadne
Koniec jesennej časti: 8. – 9.11.2014
1. – 2.11.2014 / sviatok/ sa nehrá
Súťaž PrPK / samostatné družstvá okresu Pezinok /
Počet prihlásených družstiev: 10
Začiatok súťaže: 6. – 7.9.2014
Vložené kolá cez pracovný týždeň: žiadne
Koniec jesennej časti: 8. – 9.11.2014
1. – 2.11.2014 / sviatok / sa nehrá

Súťaž PrSC / samostatné družstvá okresu Senec /
Počet prihlásených družstiev: 13
Začiatok súťaže: 30.-31.8.2014 / začína sa 13.kolom /
Vložené kolá cez pracovný týždeň: 12.kolo – štvrtok 4.9. jednotný UHČ 17,30 hod.
11.kolo – štvrtok 11.9. jednotný UHČ 17,30 hod.
10.kolo – štvrtok 18.9. jednotný UHČ 17,30 hod.
koniec jesennej časti: 8. – 9.11.2014
1. – 2.11.2014 / sviatok / sa nehrá

2. KM BFZ neakceptuje prihlásenie družstva prípravky ŠK Danubia Bratislava do súťaže PMC / táto súťaž je pre trojicu prípraviek PMA1, PMB1, PMC /, družstvo bolo zaradené do súťaže PMA 3 / samostatné družstvá mesta Bratislavy /
3.KM BFZ neschvaľuje dočasne družstvu prípravky FC Rohožník hrávať domáce stretnutia na UT – chýba schválenie UT pasportizačnou komisiou.
4. KM BFZ upravila hracie časy družstiev ŠK SFM Senec a FC Petržalka akadémia podľa pokynov uvedených v US  č.49 zo dňa 20.6.2014
5. Zoznamy zaradených družstiev ako aj štartovné čísla budú zverejnené v US dňa 18.7.2014
6. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezónnej súpiske musí byť 10. Sezónne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek Rudolf Hupka je v dňoch 30. 6. – 11. 7. 2014 na riadnej dovolenke. Nástup po dovolenke 14. 7. 2014. V čase pobytu na dovolenke je na mailoch a mobile 0948 699588.

Oznamuje, že v tomto týždni boli posielané vyúčtovacie faktúry za rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 so splatnosťou 15.07.2014. Ak ste faktúru neobdržali, kontaktujte prosím sekretariát BFZ – p. Ščibranyovú, mobil: 0903/718 450

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI