V Bratislave sú najnižšie poplatky za rozhodcov!

Počas tohto víkendu sa začala III. liga skupina Bratislava, po nej príde rad na IV. a V. ligu, takže je pochopiteľné, že pred výkopmi týchto súťaží sa v bratislavskom Dome športu uskutočnil tradičný predsezónny aktív ŠTK BFZ. Zúčastnili sa na ňom predseda BFZ Juraj Jánošík, členova výkonného výboru Dušan Paška a Milan Lônčík, predseda disciplinárnej komisie Miroslav Bóc, predseda ekonomickej komisie Ondrej Trnovský, predsedovia ŠTK BFZ, ObFZ Bratislava – vidiek a funkcionári FK.

Aktív viedol predseda ŠTK BFZ Ján Farbula, ktorý privítal všetkých prítomných a na úvod dal slovo zástupcovi ObFZ Bratiskava-vidiek, podpredsedovi ŠTK Róbertovi Henčekovi, aby zástupcom ObFZ-mesto podal základné informácie o majstrovských súťažiach v ročníku 2014/2015. ,,Najväčšou zmenou je, že v V. lige sa súpisky budú uzatvárať elektronicky, teda v systéme ISSF, pripomínam, že to treba urobiť do 13. augusta, lebo o tri dni na to sa začne súťaž.“   Predseda ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek Štefan Hilka povedal: ,,Čo sa týka súťaží na vidieku, tak tento rok sme v rámci toho, že sa pristupuje k budúcoročnej reorganizácii, rozdelili seniorov do troch skupín do každého okresu. Lenže tým pádom nám ostalo v niektorých okresoch menej družstiev. Takže vyzerá to takto: skupina A to je Malacky okres – 12 družstiev bude hrať dvojkolovo, skupina B okres Pezinok má 8 družstiev so štvorkolovým systémom, v skupine C v Seneckom okrese je 9 družstiev, budú hrať trojkolovo. V úradnej správe bolo oznámené, že súpisky sa musia podávať elektronicky a to najneskôr sedem dní pred začiatkom súťaže. Termínová listina je kompletne uverejnená na stránke BFZ.“

J. Farbula potom prešiel k majstrovským súťažiam riadených BFZ pre ročník 2014/2015 a k termínovej listine. Najvyššou súťažou je III. liga skupina Bratislava, ktorá sa hrá od tejto sezóny. Všetky zápasy v nej sa odohrajú počas víkendov, nie je tam vložená ani jedna streda a nebude sa hrať ani cez sviatok. Súťaže IV. líg A a B so 14 účastníkmi, staršieho a mladšieho dorastu začnú 16. a 17. augusta, IV. liga sa bude hrať výlučne cez víkend, u mladšieho a staršieho dorastu sú vložené dve stredy, lebo má 16 účastníkov. Zmena pre ročník 2014/2015 je u starších a mladších žiakov regionálnej ligy. Na základe návrhu ŠTK a schválenia výkonného výboru BFZ bol FC Petržalka akadémia u starších a mladších žiakov zaradený do regionálnej ligy. Šestnástym účastníkom sa stal FC Rohožník z ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý skončil druhý na kvalifikačnom turnaji a splnil tak podmienky účasti do zaradenia týchto súťaží. Čo sa týka takej najzákladnejšej zmeny, od 1. júla 2014 výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu súťažného poriadku v článku 34 a 35, kde je požiadavka na účasť hráčov v stretnutiach. V článku 34 sa hovorí o tom, že každý hráč musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, to znamená, že nie starý preukaz, ale nový s plastovou kartičkou. Článok 35 hovorí tom, že registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, alebo iným dokladom. Fotka musí byť nahratá pod menom každého hráča, ktorý chce nastúpiť a pod ňou musí byť presný dátum aktuálneho preukazu. Pokiaľ toto nebudú hráči spĺňať, rozhodca ich nepustí na zápas. Na druhej strane stačí ak hráč predloží preukaz poistenca, alebo nejaký doklad z knižnice, nemusí to byť občiansky preukaz, lebo žiaci ho ešte nemajú.

Na budúci týždeň kluby dostanú nový rozpis majstrovských súťaží na ročník 2014/2015, každý ich obdrží dva zadarmo. Na stretnutí mládežníckych tímov musí byť prítomný zdravotník, ak by sa náhodou niečo stalo, aby vedel včas zasiahnuť. Veľká diskusia sa na konci minulého ročníka rozvírila okolo nedohratých zápasov. V prípade zásahu vyššej moci, ako je búrka, alebo nejaké extrémne počasie, ak sa stretnutie predčasne ukončí, zopakuje sa, tak je to zakotvené v novom súťažnom poriadku. A to bez ohľadu na to, či bola 5. alebo 89. minúta. Pokiaľ sa kluby na novom termíne za prítomnosti rozhodcu alebo delegáta nedohodnú, tak rozhodne o tom riadiaci orgán, teda ŠTK. Kompletné vyžrebovanie nájdete na www.futbal.net, a taktiež na webovej stránke BFZ. Ďalšou novinkou je, že videozáznamy sa budú robiť už aj zo IV. ligy.

Predseda BFZ Juraj Jánošík v diskusii okamžite zareagoval na pripomienku tajomníka ŠK Svätý Jur Antona Herhonka, ktorému sa nepáčilo, že sa zvýšili odmeny rozhodcom. ,,Výkonný výbor BFZ sa touto otázkou zaoberal, schvaľovalo sa to v júli. Na úrovni regiónov je to paradox, že my sme na Slovensku a nie v Španielsku, Taliansku, Macedónku či na Ukrajine. Tam kde je v našej krajine najväčšia bieda, teda na východe, tam sú najvyššie poplatky za rozhodcov a kde je v podstate najväčší luxus, v Bratislave, sú najnižšie poplatky. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, v III. lige západ rozhodcovia za svoj výkon dostali 520 eur, teraz úrovňou rovnaká súťaž bude v Bratislave so všetkými odvodmi stáť 260 eur. A štvrtá liga, ktorá bola na úrovni regiónu, bude rozhodcom vyplácať 201 alebo 205 eur. Takže vážení uvedomte si, že my sa nemôžeme oddeliť od Slovenského futbalového zväzu, potom sa môže skutočne stať, že bude oblastný futbalový zväz trinásty Bratislava a Jur bude chodiť v V. lige do Skalice, Komárna, Veľkého Medera a podobne. Veď my musíme mať tiež nejakú subjektivitu, sme nejaký zväz, ktorý má svoje postavenie, nemôžeme byť teda stále oddelení. Že v Bratislave bude poplatok za rozhodcu 1 euro a na východe 45 eur. Ja som tiež jeden z funkcionárov klubu, kde sa naháňajú peniaze, takže takéto debaty o poplatkoch za rozhodcov, sú scestné. Preto sa aj táto reorganizácia súťaží robila, aby sa zvýšila kvalita, preto bude od budúceho ročníka jedna III. a jedna IV. liga. To si výkonný výbor BFZ nevymyslel zo dňa na deň, viedli sa na túto tému až trojročné debaty, máme len dve oblasti, čo je najmenej. Takže takéto debaty, že či Jur bude platiť o 42 eur viac, kto koľko bude platiť sú úplne zbytočné, každý bude hrať takú ligu, na ktorú má financie. Hovorím to úplne zodpovedne ako funkcionár klubu.“

V diskusii vystúpil matrikár BFZ Pavel Príkopa, ktorý informoval prítomných o aktuálnom prestupovom poriadku pre amatérov a o pripravovanej novelizácii prestupového poriadku. ktorý by mal platiť od 1.1. 2015.

Aktív ŠTK určite splnil svoj účel, škoda len, že hoci je dovolenkové obdobie, si do Domu športu nenašlo cestu viac funkcionárov.

Milan Valko   manažér komunikácie BFZ

Igor Bobik – fotograf


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI