Úradná správa č. 8 zo dňa 22.8.2014

BFZ

Sekretariát:

upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 11:
Andrej Cisár /1138353/ (OŠK Slovenský Grob III.L ) – vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a, od 18.8.2014
U. č. 12:
Walter Sládek /131 0702/ (ŠK Báhoň SD3R) – za HNS – udretie súpera v neprerušenej hre do boku tela otvorenou dlaňou v súboji o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a,2a od 17.8.2014
U. č. 13:
Norbert Hurbanič /1286410/ (FC Rohožník SD3R) – za HNS – odplácanie protihráčovi – udretie protihráča do tváre rukou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a,2a od 17.8.2014
U. č. 14:
Juraj Liška /1154251/ (TJ Čunovo S4A ) – za HNS – kritika, použitie vulgárnych výrazov , DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 47/1a, od 18.8.2014
U. č. 15:
Michal Vidlák /1244902/ (FK Vajnory S4A) – hranie rukou mimo pokutového územia – zmarenie gólovej situácii, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a, od 18.8.2014
U. č. 16:
David Krakovský /1220715/ (ŠK Danubia S4A) – stiahnutie súpera v gólovej situácií, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1a,2a od 18.8.2014
U. č. 17:
Štefan Dobrev /1250496/ (ŠKP Inter Dúbravka S4A) –podrazenie súpera v pokutovom území, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a,2a , od 18.8.2014
U. č. 18:
Roman Palka /1253601/ ( Záhoran Jakubov S4B) –zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a,2a , od 18.8.2014
U. č. 19:
Ondrej Zembery /1298070/ (SDM Domino MD3R) –zmarenie gólovej príležitosti, držanie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1a,2a , od 18.8.2014
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 20:
Vladimír Sochanič /1241310/ ( FK Rača, III.L ) od 18.8.2014
U. č. 21:
David Brányik /1218618/ ( ŠK Tomašov, III.L ) od 18.8.2014
U. č. 22:
Adam Voltemar /1302763/ ( TJ Záhoran Kostolište,SD3R ) od 17.8.2014
U. č. 23:
Christián Horňák /1310645/ ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SD3R ) od 17.8.2014
U. č. 24:
Samuel Lojka /1229747/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S4A ) od 18.8.2014
U. č. 25:
Adrian Brzobohatý /1307412 / (ŠK Vrakuňa, SD3R ) / – žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41 do 30.09.2014 – uvoľnená činnosť od 22.08.2014
U. č. 26:
DK na základe správy delegáta zo stretnutia OŠK Sl. Grob – OFK Dunajská Lužná pozastavuje výkon športovej činnosti od 22.8.2014 Jánovi Belicovi /1091083/ – OŠK Slovenský Grob za úmyselné skočenie na chrbát hráča súpera ležiaceho na HP v 86 minúte stretnutia. Žiada hráča Jána Belicu a klub o zaslanie písomného vyjadrenia k uvedenej skutočnosti do 26.8.2014. O písomné doplnenie správy k uvedenej situácii, DK žiada aj DS Pavla Minárika v termíne do 26.8.2014
U. č. 27:
DK začína disciplinárne konanie za NS sa trénerov Jána Beniaka / ŠK Vrakuňa / a Tibora Pellera / TJ Malinovo / na hráčskej lavičke počas stretnutia IV. Ligy ŠK Vrakuňa – TJ Malinovo, odohraného dňa 16.8.2014. Žiada menovaných trénerov o zaslanie písomného vyjadrenia v termíne do 26.8.2014
U. č. 28:
Martin Ďurčo – asistent rozhodcu v stretnutí ŠK Vrakuňa – TJ Malinovo. Zaslal písomné vyjadrenie k NS trénerov počas stretnutia. DK odstupuje Martina Ďurča za neplnenie si svojich povinností KRaD na doriešenie.
U. č.29:
Andrej Farkaš /1169089/ FK Karpaty Limbach S4B – vylúčený – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súť. stretnutie   podľa DP čl. 45/1a, 2a od 18.8.2014

Najbližšie zasadnutie komisie sa koná 27.08. 2014./ Streda / od 16:00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať:
S3BA 6.kolo OŠK Slovenský Grob – ŠK Tomášov dňa 03.09.2014 o 17:00hod,(Požiadavka OŠK Slovenský Grob v prihláške do súťaže pred začiatkom sezóny).
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 5.kolo TJ Rovinka – ŠK Lozorno dňa 29.08.2014 o 17:00hod
S3BA 5.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Rača dňa 29.08.2014 o 17:00hod
MD3R 3.kolo FK Stupava – FK Rača dňa 31.08.2014 p UHČ
MD3R 5.kolo FK Rača – FK BCT Bratislava dňa 14.09.2014 o 14:30hod
SZRL 1.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Slovan Bratislava C dňa 10.09.2014 o 16:00hod
SZRL 2.kolo FK BCT Bratislava – ŠK Vrakuňa dňa 01.10.2014 o 15:30hod
SZRL 3.kolo ŠK Vrakuňa – FC Petržalka akadémia dňa 17.09.2014 o 17:00hod
SZRL, MZRL 3.kolo ŠK Slovan Bratislava C – FK Rača dňa 31.08.2014 o 10:00hod (SZRL) a 11:30hod (MZRL)
SZRL, MZRL 14.kolo FC Ružinov – FK Rača dňa 03.09.2014 o 15:30hod (MZRL) a 17:00hod (SZRL)
SZRL a MZRL 5.kolo FK Rača – FC Petržalka akadémia dňa 14.09.2014 o 10:30hod (SZRL) a 12:15hod (MZRL)
SZRL 1.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Ružinov dňa 10.09.2014 o 17:00hod
SZRL 2.kolo Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná dňa 17.09.2014 o 17:00hod
SZRL 1.kolo MFK Rusovce – FC Petržalka akadémia dňa 09.09.2014 o 16:30hod
MZRL 1.kolo FA Bratislava – PŠC Pezinok dňa 09.09.2014 o 17:00hod.
SZRL 2.kolo PŠC Pezinok – FC Ružinov. ŠTK žiada o nahlásenie dátumu odohratia stretnutia do 28.8.2014
SZRL,MZRL 3.kolo MFK Rusovce – PŠC Pezinok dňa 17.9.2014 o 15:30hod(MZRL) a 17:00hod (SZRL).
ŠTK odkladá z dôvodu choroby hráčov:
MD3R 2.kolo PŠC Pezinok – ŠK Žolík Malacky. ŠTK žiada PŠC Pezinok o nahlásenie dátumov dohratia stretnutí 1 a 2.kola do 28.8.2014.
ŠTK upresňuje hracie dní a hracie časy družstiev
MŠK Iskra Petržalka – SD3R Sobota 10:30hod
MŠK Iskra Petržalka – MD3R Sobota 13:00hod
ŠK Šamorín – Hamuliakovo MD3R Sobota 14:00hod
ŠK Šamorín – Hamuliakovo SZRL Sobota 10:00hod
ŠK Šamorín – Hamuliakovo MZRL Sobota 11:45hod
FK BCT Bratislava – SZRL Nedeľa 10:00hod
FK BCT Bratislava – MZRL Nedeľa 12:00hod

ŠTK berie na vedomie: SD zo stretnutia 1.kola S4B ŠFK Prenaks Jablonec – TJ Dubová o poruche video kamery. ŠTK nariaďuje ŠFK Prenaks Jablonec zabezpečiť vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia v zmysle RS článok 2.1
ŠTK upozorňuje: Klub FK Dúbravka (S4A) na dodržiavanie RS článok 2 a nariaďuje zabezpečiť zamedzenie vniknutiu divákov na HP. V prípade opakovania bude klub odstúpený na DK.
ŠTK sa zaoberala: námietkou vznesenou kapitánmi družstiev po stretnutí 1.kola S4A ŠK Vrakuňa – TJ Malinovo. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.
ŠTK sa zaoberala: Námietkou kapitána ŠK Danubia Bratislava vznesenú po stretnutí 1.kola S4A SD Domino – ŠK Danubia. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala: Námietkou kapitána OŠK Slovenský Grob vznesenú po stretnutí 3.kola S3BA OŠK Slovenský Grob – OFK Dunajská Lužná. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK upozorňuje FK: V súťažiach S3BA, S4A a S4B na povinnosť umožniť vzhliadnutie videozáznamu DS ihneď po stretnutí na jeho požiadanie.
ŠTK upozorňuje, že videozáznam z domáceho stretnutia sú FK povinné doručiť v 2 kópiach.
ŠTK za porušenie: RS článok 2.1 (nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia) udeľuje TJ Družstevník Závod pokutu vo výške 80€. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín) a 2.10. (náhradný termín). V tejto súvislosti dôrazne upozorňuje tých rozhodcov, ktorí doteraz nepredložili platné potvrdenie o lekárskej prehliadke, aby tak urobili do 22.8. V opačnom prípade nebudú môcť absolvovať fyzické previerky s dôsledkami pre ich obsadzovanie.
Ospravedlnenia: Ježík 24.8. po 15.00 k dispozícii; Pirník 21.8.-1.9., 12.9.; Malárik 29.8.-5.9.; Havrila 28.8.-1.9.; Maretta 31.8.-1.9.; Straka 31.8. do 15.00; Henček od 19.8.; Somoši 30.8.; Parilák do 30.9.; Grác 6.-7.9.; Jablonický 30.-31.8.; Dadykin 28.-30.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2003) a starších žiačok U16 (nar. po 1.1.1999), aby sa prihlásili písomne do 25.8.2014 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .
Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 9.9.2014 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 30.9.-1.10.2014 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.
K 22.8.2014 prihlásené družstvá : FK Rača, Inter Bratislava,

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov:
– že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Ide o tieto družstvá :
IV. A seniori : Dánubia, Štart/Nepočujúci, Rusovce, ŠKP Dúbravka, Vrakuňa, Dúbravka, Kalinkovo, Lamač
IV.B seniori : PŠC Pezinok, Pl. Štvrtok, Kostlište, Malacky, Budmerice, Šenkvice
III. liga SD : Ivánka p. Dunaji, Báhoň, Kráľová pri Sc., Rača, Kostolište, PŠC Pezinok, BCT, Rohožník, Vrakuňa
III. liga MD : Šamorín – Hamuliakovo, Petržalka Akadémia, Tomášov, PŠC Pezinok, Rača, BCT, Slávia Ekonóm, Stupava
II. liga SŽ a MŽ : Žolík Malacky, Ivanka p. Dunaji, FA Bratislava, Vrakuňa, Ružinov, Slovan „C“, BCT, Rusovce, Dunajská Lužná (nemajú len SŽ), PŠC Pezinok, Šamorín – Hamuliakovo, Rohožník
Žiadame uvedené kluby, aby urýchlene zaslali fotokópie licencií trénerov svojich družstiev, v ktorých títo tréneri pôsobia. V opačnom prípade postúpi TMK tieto kluby na DK BFZ.

TMK oznamuje:
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 22.08.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel, J. Mucha (9)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ, V. Milošovič, Kurilla A., P. Miklošovič (12)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)
————————————————————————————————————————–

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002),
na kontrolný zraz konaný dňa 26.8.2014 na futbalovom štadióne v Lamači.

Hráči:

Ondrej HLAVENKA   Veľké Leváre                  Patrik KAŇKA                                    FC Rohožník
Filip DUFEK               ŠK Láb                           Miroslav KORIČÁR               ŠK Žolík Malacky
Kristián HREBEŇ       ŠK Láb                            Dávid KIMLIČKA                   ŠK Pl. Štvrtok
Patrik KARMAN         ŠK Žolík Malacky            Adam KEREKEŠ                   OFK D. Lužná
Filip HUBERT            OFK D. Lužná                  Adrián FARBULA                  Karpaty Limbach
Pavol ŠIMONČIČ      PŠC Pezinok                     Erik Damián KORČUŠKA     FK Ivanka p. D.
Daniel PREISACH     FK Ivanka p. D.               Maximilián TRAUTLEIN        PŠC Pezinok
Tomáš OŠKERA       FA Bratislava                    Samuel ESCHER                  PŠC Pezinok
Peter BELKO             PŠC Pezinok                   Marek STANEK                     FC Slovan Modra
Jakub MIKLÁNEK     SFC Kalinkovo                 Ondrej KUBOVČÁK              MŠK Kráľová p. S.
Timotej FOLTÝN        ŠK Žolík Malacky            Matúš KUMA                         ŠK Žolík Malacky
Lukáš HRANČO        OFK D. Lužná                    Denis BAĎURA                     FC Rohožník
Tomáš BENKE          FKM Karlova Ves             Lukáš JELÍNEK                     FKM Karlova Ves
Filip RÁCZ                  FKM Karlova Ves             Oliver ŠOUC                         Inter Bratislava
Dominik MARKOVIČ Petržalka Akadémia      Peter ČEKAŇÁK                   FKM Karlova Ves
Jozef JUCK               FKM Karlova Ves               Michal MATTA                       FKM Karlova Ves
Patrik BRUKKER       FKM Karlova Ves         Juraj BORČIN                            FKM Karlova Ves
Oliver FANDEL          Inter Bratislava                Patrik GAJDOŠ                     Inter Bratislava
Branislav ŠTEVAŇÁK      Inter Bratislava       Ján BOLF                           Petržalka Akadémia
Tomáš JARAB                 FKM Karlova Ves         Radoslav STANČÍK               FK Rača
Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK                            Tréneri: Rudolf BOŽIK, Ľubomír MARTINKA
Vedúci: Pavol MINÁRIK

Zraz nominovaných je v utorok 26.8.2014 o 9,30 hod. na ihrisku v Lamači. Ukončenie zrazu je naplánované na 13.30.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, Ľ. Martinka – 0904 236523
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U14 ( nar. od 1.1.2001 )
na tréningové sústredenie v dňoch od 01.09.2014 do 03.09.2014 v Senci.

Hráči:

Denis GIESSER                           ŠK Slovan                           Tomáš HREBEŇ         FK Inter
Dominik TANGLMAYER             ŠK Slovan                            Lukáš CSANO            FC Ružinov
Adam KURUC                             ŠK Slovan                           Samuel BENOVIČ      ŠK Senec
Adam PLEVÁK                           ŠK Slovan                            Denis LOVASZ          ŠK Senec
Michal HORNYÁK                    ŠK Slovan                            Lukáš LETENAY       FKM K.Ves
Peter FEDORONKO                    ŠK Slovan                           Viktor HRŽIČ             ŠK Slovan
Radovan VALENTIN                  ŠK Slovan                           Andrej KRAJČÍR       ŠK Slovan
Dávid STRELEC                          ŠK Slovan                           Ladislav NAGY          ŠK Slovan
Alexander TOTH                          ŠK Slovan                           Christián ČERNÁK    ŠK Slovan
Jakub LIESKOVSKÝ                   ŠK Slovan
Náhradníci / povolaní v prípade oznámenia trénerom výberu /
Pablo  POLONYI                         FA Petržalka                       Marko MIFKOVIČ      ŠK Slovan
Juraj MAZÚR                              FA Petržalka                       Marko ŽVÁČ                FK Inter
Samuel LAVRINČÍK                   FA Petržalka                       Filip NAGY                  ŠK Senec
Patrik BUKOVINSKÝ                 FA Petržalka                       Samuel ARVA              ŠK Senec
Samuel SIEKEL                           FKM K.Ves                        Lukáš TVAROCH        FKM K.Ves
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK;                         TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI DRUŽSTVA:      Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných je v pondelok 01.09.2014 o 13,45 hod. na parkovisku pred štadionom
ŠK Slovan Bratislava – Pasienky / oproti POLUS CITY CENTER /.
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, vlastné štucne, hygienické potreby, pyžamo, šľapky, športové oblečenie
Predpokladaný návrat zo sústredenia: streda 03.09.2014 o 15,00 hod.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť trénerovi p. Mário Rovenský – 0908 726884
V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu / rozpis súťaže čl.16 /.
Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy počas školského vyučovania
v dňoch 02.09. – 03.09.2014

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000)
na XI. ročník medzinárodného futbalového turnaja starších žiakov MEMORIÁL GEJZU PRINCA 26. – 29. 8. 2014, okolie Košíc.

Hráči:

HEGYI  Samuel            ŠK Senec                       POCHYLÝ  Nicolas      ŠK Slovan
ČECH  Adam                ŠK Slovan                       RUŽIČKA  Matej           ŠK Senec
HABODÁSZ  Samuel   ŠK Slovan                       TAKÁCS  Dávid            ŠK Slovan
MIHOK Marko              FC Petržalka                   POTOMA Denis            ŠK Slovan
HIRKO  Jakub              ŠK Slovan                       HRONČEK  Martin       ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                       ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan
LEGINUS  Lukas          ŠK Slovan                       HORVATH  Adam        ŠK Slovan
GVORA Anton              ŠK Slovan                       KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY  Tomáš              ŠK Slovan                       KAŇOVIČ Jakub          ŠK Slovan
Náhradníci:
ZELENÍK  Ondrej          ŠK Slovan                       VOŠTINÁR Šimon        ŠK Slovan
CHABREČEK Filip       ŠK Slovan                       BELÁK Tomáš              FC Petržalka
MILKO Karol                 ŠK Senec                       SÁDOVSKÝ Adam       ŠK Slovan
VÁRADY Patrik            ŠK Senec
VEDÚCI TRÉNER:        NOVÁK  Rudolf;     TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BÔBIK Igor
VEDÚCI:                            TRNOVSKÝ  Ondrej
MASÉR:              MICHALOVICH  František

Zraz nominovaných je dňa 25. 08. 2014 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6, Bratislava. Po zraze sa presunieme do hotela Kačín, Miloslavov – Alžbetin Dvor, kde bude tréning, večera, regenerácia, nocľah, raňajky a o 9.00 hod. je plánovaný odchod do Košíc so zástavkou a obedom v Nemšovej. Predpokladaný návrat do Bratislavy je v piatok vo večerných hodinách.
Priniesť si treba športovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj a hygienické potreby.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia turnaja a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

25.– 29.8.2014 RT memoriál G. Princa – U 15 – (R 2000) – Kačín, odch. na turnaj – Košice, okolie
26.8.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ BCT
1.- 3.9.2014 Sústredenie výberu U 14 (R 2001) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
2.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Inter
8. a 11.9.2014 Mini Champions liga SR – U 12 (R 2003) – malé UT – miesto bude dodatočne určené
17.9.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
18.9.2014 Prípravný zraz výberu U 15 (R 2000) – FŠ Slovan
21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
26.-28.9.2014 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
2.-5.10.14 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci +
dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
20.-22.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK – podľa záujmu
27.-30.10.14 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
23.-25.11.14 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
12.12.2014 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – podľa záujmu
záverečné skúšky
POZNÁMKA – ak sa neprihlási dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia budú presunuté
na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ, trénerskej sekcii.
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001,R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať. Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže :

1. Úprava RS 
bod 7 “ štart hráčov “
hráčky – dievčatá ročníka 1999 môžu štartovať len v súťažiach starších žiakov / nie mladších ako je uvedené v RS bod 7 /v bode 7 je potrebné si aj vyškrtnúť slovné spojenie “ žiacky registračný preukaz“ – v súčasnosti sú v platnosti len plastové karty.
bod 9.1.2 “ organizácia súťaže prípraviek “
Veta: “ v prípade porušenia pravidla o malej domov zahráva sa priamy voľný kop „úprava znenia:  v prípade porušenia pravidla o malej domov zahráva sa nepriamy voľný kop “
Záverečné ustanovenia
Veta: “ za víťazstvo a remízu sa neprideľujú body, tabuľka sa nezverejňuje “
úprava znenia: “ za víťazstvo a remízu sa prideľujú body, tabuľka sa zverejňuje “
2. Doplnenie RS
bod 9.1.2 “ organizácia súťaže prípraviek “
minimálny počet hráčov na ihrisku v stretnutí: 4 hráči a brankár / v prípade menšieho počtu sa stretnutie končí /
vylúčenie hráča z hry: platia platné PF – družstvo, ktorého hráč je vylúčený z hry hrá oslabené / nenastupuje žiaden náhradník, hráč nie je vylúčený z hry na určitý čas /
3. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezonnej súpiske musí byť 10. Sezonne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.
Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 /
Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /
4. Vekové kategórie pre súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2014/2015
súťaže PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC:
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2004 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2003 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB 2
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2005 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2004 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaž PMC
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2006 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2005 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
5. Družstvá A resp. B
Upozorňujeme FK, ktoré majú v súťažiach prípraviek družstvá A a družstvá B, že hráči, ktorí sú uvedení na súpiske
A družtstva nemôžu štartovať za B družstvo.
v súťažiach PMA 1 a PMA 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMB 1 a PMB 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMA 1 a PMA 3 ide o družstvá: FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka
v súťažiach PMA 1 a PrSC ide o družstvo: ŠK SFM Senec A a ŠK SFM Senec B
v súťaži PrSC ide o družstvo: MŠK Kraľova pri Senci A a B
6. Schválená zmena:
PMA2- 3. kolo : ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Vrakuňa štvrtok 18.9.2014 o 17,30 hod.
PMB2 – 3.kolo : ŠK Hargašova Z. Bystrica – ŠK Vrakuňa piatok 19.9.2014 o 17,30 hod.
PrMA – 4.kolo: Láb – Závod – hrá sa v nedeľu 28.9.2014 o 13,30 hod. na ihrisku v Závode
/ akceptovaná požiadavka TJ Družstevník Závod hrať na hody doma /
7. KM BFZ berie na vedomie: Odhlásenie družstva FC Petržalka akadémia zo súťaže PMA1. Družstvá, vyžrebované s FC Petržalka akadémia budú mať voľný žreb. FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa Rozpisu BFZ čl. 3.6 vo výške 200 €.
8. Žiadame FK, aby v zápisoch o stretnutiach uvádzali presný názov FK tak ako je uvedený v ISSF.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. Oprava z ÚS č.7: ŠTK súhlasí s dohodou klubov: S5VA 1.kolo Borinka – Studienka dňa 9.11.2014 UHČ (pôvodne 24.8.2014). Družstvu FK Borinka bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: SD4VA 1.kolo Závod – Lamač dňa 31.8.2014 o 13,30 hod. (pôvodne sobota 30.8.2014). Družstvu ŠK Závod bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5,-€ podľa RS čl. 3.4
3. ŠTK súhlasí s dohodou klubov: SD4VA 2.kolo Láb – Jarovce dňa 7.9.2014 pUHČ na ihrisku TJ Jarovce
4. ŠTK zverejňuje pridelenie nových štartových čísiel SD4VA:
1 ŠK Láb N 14,30
2 TJ Jarovce N pUHČ
3 ŠK Závod So UHČ
4 ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká p.M. So pUHČ
5 TJ Záhoran Jakubov So UHČ
6 FK Lamač Bratislava N 11,30
7 ŠK Lozorno FO N pUHČ
8 FK Jablonové So pUHČ
5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:
S5VA 2.kolo Gajary – Vysoká p.M. dňa 30.8.2014 UHČ (sobota)

Disciplinárna komisia:

U.č.1 :
DK oznamuje, že zasadnutia disciplinárnej komisie budú v súťažnom ročníku 2014/2015 každú stredu od 15:00 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave. Prípadné zmeny termínov zasadnutí budú vždy aktuálne uvedené v úradnej správe.
U č. 2 :
DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 11.07. 2014.
U.č. 3 :
Tomáš Ferenčák 1127466 ( S5VC – ŠKO Miloslavov ) vylúčený po 2ŽK DO –
pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 18.8.2014. ( 10 € )
U.č. 4 :
Peter Bartek 1173237 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk) vylúčený za HNS –
stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a od 18.8.2014. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 27.08.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D vykonala pohovor s R Žilavým.
KR a D sa zaoberala námietkami kapitána ŠKO Miloslavov v stretnutí 1. Kola S5VC ŠK Nová Dedinka – ŠKO Miloslavov. Prvá námietka nespĺňa náležitosti podľa RS čl. 11.1. Druhá námietka podľa správy DS a DPR je neopodstatnená.
Ospravedlnenia: Rybár 24. 8.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že po prerokovaní s predsedom ObFZ Bratislava vidiek , členmi VV a sekretárom ObFZ Bratislava – vidiek upravuje vekové kategórie starších a mladších žiakov v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovne:
starší žiaci – chlapci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /
starší žiaci – dievčatá: hráčky narodené od 1.1.1999 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /
mladší žiaci – chlapci: hráči narodení od 1.1.2002 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /
mladší žiaci – dievčatá: hráčky narodené od 1.1.2001 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /
Podmienky štartu: platný RP / plastová karta /, platná lekárska prehliadka / pediater /
2. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek.
3. KM ObFZ Bratisla vidiek na základe viacerých žiadostí FK a po odsúhlasení členmi VV / perrolam / stanovuje počty hráčov na sezónnej súpiske nasledovne:
starší žiaci: minimálny počet 13
mladší žiaci: minimálny počet 11
Pri menšom počte hráčov nebude sezónna súpiska správcom súťaže schválená
4. Schválené zmeny
SZV A – 4.kolo: Závod – Stupava – sobota 27.9.2014 o 12,30 hod. / akceptovaná požiadavka v prihláške – Hody /
SZV B – 11.kolo: Budmerice – Modra – utorok 2.9.2014 o 17,30 hod. / FC Budmerice bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5 € – RS čl.3.4 /
MZV B – 1.kolo: Nová Dedinka – Kalinkovo – pondelok 1.9.2014 o 17,00 hod.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI