Úradná správa č. 11 zo dňa 12.9.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje dňa 20.10.2014 divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 64: Peter Belobrad /1127814/ (FK Vajnory S4A) – vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej situácií, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a, od 8.9.2014.
U. č. 65: Marek Vlašič /1252162/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves S4A ) – vylúčený za HNS podrazenie súpera v jasnej gólovej situácií, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a, od 8.9.2014.
U. č. 66: Erik Jurica /1331310/ (FC Rohožník SD3R ) – vylúčený za HNS držanie súpera za dres v jasnej gólovej situácií pred PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 7.9.2014.
U. č. 67: Lukáš Žilavý /1285862/ (FC Ružinov Bratislava SD3R ) – vylúčený za HNS – surová hra ,vrazenie do súpera neprimeranou silou v súboji o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a, od 10.9.2014.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 68: Martin Frič /1151341/ ( TJ Slovan Viničné, III.L ) od 8.9.2014
U. č. 69: Ondrej Bobovnický /1240299/ ( SDM Domino Bratislava, S4A ) od 8.9.2014
U. č. 70: Tibor Lengyel /1296927/ (FK Šamorín Hamuliakovo, SZRL ) od 8.9.2014
U. č. 71: Ján Beniak / ŠK Vrakuňa – tréner/ za HNS na hráčskej lavičke voči trénerovi súpera počas stretnutia IV. Ligy ŠK Vrakuňa – SFC Kalinkovo a následné vykázanie z lavičky, DK ukladá J. Beniakovi zákaz vstupu viesť družstvo z priestorov lavičky náhradníkov počas súťažných stretnutí na 5 týždňov od 31.8.2014 a udeľuje finančnú pokutu 100.-€, podľa DP, čl. 47/1b ,2b. Poplatok za prerokovanie DO 10.-€.
U. č. 72: Luboš Baček / ŠK Lozorno – vedúci družstva/ za HNS na HP voči rozhodcovi stretnutia počas stretnutia Ill. Ligy TJ Rovinka – ŠK Lozorno a následné vykázanie z lavičky. DK ukladá L. Bačekovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na 6 týždňov od 30.8.2014, podľa DP, čl. 47/1b ,2b. a udeľuje finančnú pokutu 20.-€. Poplatok za prerokovanie DO 10.-€.
U. č. 73: František Gyenes / SFC Kalinkovo – tréner / Podal písomné stanoviskom k HNS počas stretnutia IV. Ligy ŠK Vrakuňa – SFC Kalinkovo a následné vykázanie z lavičky. DK ukladá F. Gyenesovi pokarhanie v zmysle DP čl.11 a uvoľňuje mu činnosť od 12.9.2014. Menovaný zaplatí za disciplinárne prerokovanie 10.-€.
U. č. 74 : DK začína disciplinárne konanie na základe správy delegáta BFZ p. Jablonického voči klubu OŠK Slovenský Grob za HNS trénera Dušana Barkola v stretnutí OŠK Slovenský Grob – ŠK Tomašov. DO: Dušan Barkol, pozastavenie športovej funkcie podla čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 12.9.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 17.9.2014.
U. č. 75 : DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Tomašov za HNS asistenta trénera Jágera Denisa, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí OŠK Slovenský Grob – ŠK Tomašov. DO: Jáger Denis, pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 4.9.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 17.9.2014.
U. č. 76 : DK začína disciplinárne konanie voči klubu FC Ružinov za opakované NS trénera Jána Kuklu, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ŠK Vrakuňa – FC Ružinov. DO: Ján Kukla, pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi, od 7.9.2014 do vyriešenia prípadu. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k NS počas stretnutia v termíne do 17.9.2014.
U. č. 77 : DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Šamorín – Hamuliakovo za NS asistenta trénera Tibora Lengyela, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ll ligy starší žiaci: ŠK Slovan Bratislava C – FK Šamorín-Hamuliakovo,. DO: Tibor Lengyel, pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi, od 8.9.2014 do vyriešenia prípadu. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k NS počas stretnutia v termíne do 17.9.2014.
U. č. 78: DK BFZ začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia KRaD za nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne, voči klubom: ŠK Plavecký Štvrtok – 3. kolo, odohrané dňa 30.8.2014. FC Zohor – 3. kolo, odohrané dňa 31.8.2014 FC Rohožník – 5. kolo, odohrané dňa 31.8.2014 , DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu na sekretariát a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 17.9.2014.
U. č. 79: DK BFZ na základe odstúpenia TMK začína disciplinárne konanie voči klubom, ktoré v zmysle RS BFZ pre 2014/15 porušili článok 12.2. a nepredložili licencie trénerov svojich družstiev a to napriek niekoľko násobnému upozorneniu v ÚS BFZ č. 8, č. 9., č. 10.
IV. A seniori : FK Dúbravka
IV.B seniori : ŠK Plavecký Štvrtok, TJ Záhoran Kostolište, ŠK Šenkvice
III. liga SD : ŠK Báhoň, FK BCT Bratislava, FC Rohožník
III. liga MD : FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
II. liga SŽ a MŽ : FA Bratislava, ŠK Vrakuňa, FK BCT Bratislava, PŠC Pezinok (chýba tréner u SŽ), FC Rohožník DK žiada uvedené kluby predložiť licenciu trénera na TMK BFZ v termíne do 23.09.2014. V prípade nepredloženia budú voči klubom vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Dôležitý oznam:
ŠTK žiada kluby, aby predsedovi ŠTK p. Farbulovi nahlásili nespôsobilosť hracej plochy a to nasledovne: domáce zápasy hrané v sobotu je potrebné nahlásiť najneskôr dnes do 18,00 hod. a domáce zápasy hrané v nedeľu do soboty do 18,00 hod. na mob. tel. číslo p. Farbulu 0905/526 761.

ŠTK oznamuje:
VV BFZ na svojom zasadnutí schválil návrh predsedu ŠTK BFZ na zloženie komisie pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovne:
Ján Farbula – predseda ŠTK
Ľubomír Mydlárik – podpredseda ŠTK , referent S3BA
Marián Vašš – člen komisie , referent S4A,S4B
Tomáš Maretta – člen komisie, referent SD3R,MD3R
Marianna Orlíková – člen komisie, referent SZRL,MZRL
Milan Vorčák – člen komisie za pasportizáciu ihrísk
Zasadnutia komisie sa konajú každý štvrtok od 17:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
15.kolo MD3R MŠK Iskra Petržalka – FK Rača dňa 16.9.2014 o 17:00hod. (kolízia SD3R dňa 17.9.2014)
15.kolo MD3R FK BCT Bratislava – FC Ružinov dňa 17.9.2014 o 15:00hod(zmena UHČ)
2. kolo SZRL PŠC Pezinok – FC Ružinov dňa 1.10.2014 o 16:00hod.
2.kolo SZRL Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná dňa 16.9.2014 o 17:00hod.
3.kolo SZRL,MZRL MFK Rusovce – PŠC Pezinok dňa 17.9.2014 o 15:30hod(MZRL) a 17:00(SZRL).
3.kolo SZRL ŠK Vrakuňa – FC Petržalka akadémia dňa 16.9.2014 o 17:00hod.(kolízia SD3R dňa 17.9.2014).
15.kolo SZRL+MZRL ŠK Slovan Bratislava „C“ – Lokomotíva D.N.Ves dňa 25.9.2014 o 15:30hod(MZRL) a 17:00(SZRL). Dňa 24.9.2014 sa hrá stretnutie Fortuna Ligy ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
7.kolo MD3R TJ Veľké Leváre – SDM Domino Bratislava dňa 27.9.2014 o 12:00hod.
6.kolo SZRL FK BCT Bratislava – OFK Dunajská Lužná dňa 19.9.2014 o 16:30hod.
ŠTK kontumuje:
4.kolo MD3R Lokomotíva D. N. Ves – ŠK Žolík Malacky podľa SP čl. 100/e. Výsledok, dosiahnutý na HP 0:3 ponechávame v platnosti.
ŠTK prešetrila: Podnet ISSF managera FK Slovan Ivanka pri Dunaji a konštatuje, že nebol porušený SP čl. 40 zo strany ŠK Slovan Bratislava.
ŠTK oznamuje: Že za evidenciu ŽK a ČK je zodpovedný klub. V prípade kontroly správnosti evidencie ŽK a ČK môžu zástupcovia FK kontaktovať predsedu ŠTK BFZ p. Farbulu počas zasadnutí ŠTK každý štvrtok v čase 17:30hod – 18:30hod.
ŠTK upozorňuje: R stretnutí v kategórii mládeže na dodržiavanie RS (správny počet usporiadateľov, prítomnosť lekára na stretnutí, meno hlavného usporiadateľa).
ŠTK upozorňuje FK Slovan Ivanka pri Dunaji (SD3R) na dodržanie nahratia zápasovej súpisky do ISSF systému a dodržanie stanoveného UHČ.
ŠTK sa: zaoberala námietkami kapitánov družstiev ŠK Vrakuňa a FC Ružinov, vznesené po stretnutí 4.kola ŠK Vrakuňa – FC Ružinov. Námietka kapitána ŠK Vrakuňa je neopodstatnená a námietka kapitána FC Ružinov je v kompetencii KRaD.
ŠTK žiada: ŠKP Inter Dúbravka(S4A) o písomné stanovisko k poškodeniu majetku na štadióne SDM Domino(Poškodené dvere na šatni a poškodená fasáda na budove).
ŠTK opätovne: upozorňuje FK v súťažiach S3BA,S4A a S4B na povinnosť odovzdávať na sekretariát BFZ 2ks DVD, vyhotovených z domácich stretnutí. 1 DVD zostáva pre potreby komisií BFZ a 2 DVD je pre družstvo súpera, ktorý si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.
ŠTK upozorňuje: FK Jablonové (S4B) na odstránenie poruchy ukazovateľa času podľa RS čl. 2 do najbližšieho domáceho stretnutia seniorov.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje dohodu klubov FK Dúbravka a FC Petržalka akadémia o odohraní III kola dňa 17.9.2014 o 17:00 na štadióne Polygraf
Stretnutie III. kola RL žiačok ŠK Slova BA – OFK Dunajská Lužná sa odohrá v rovnakom termíne a čase ale na UT Rapid.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vzhľadom na neuskutočnenie fyzických previerok rozhodcov v pôvodne stanovenom termíne pre krajne nepriaznivé poveternostné podmienky rozhodla o ich konaní dňa 2.10.2014 (štvrtok) na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánku a rozpis behov dostanú rozhodcovia mailom.
Opätovne upozorňuje kluby, že ich podnetmi týkajúcimi sa jednotlivých rozhodnutí rozhodcov v stretnutiach sa zaoberá výlučne v súlade s čl.11 Rozpisu súťaží riadených BFZ.
Pozýva na zasadnutie dňa 19.9. o 17.30 T. Straku a M. Abrmana a o 17.45 L. Koštrnu.
Ospravedlnenia: Ruc 14.9.; Dávid od 9.9. k dispozícii; Ďurčo 5.-12.9.; Pirník 19.-21.9.; Olša 20.9.; Strapek k dispozícii iba počas víkendov; Martiš do 17.9.; Smirnov 12.-14.9.; Ježík 21.-25.9.; Šuniar 13.-16.9.; Rášo do konca jesennej časti súťažného ročníka; Farbula 20.-21.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov:
– že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Z tohto dôvodu odovzdáva tieto FK na doriešenie DK BFZ.
Ide o tieto družstvá :
IV. A seniori : FK Dúbravka
IV.B seniori : Pl. Štvrtok, Kostolište, Šenkvice
III. liga SD : Báhoň, BCT, Rohožník
III. liga MD : Slávia Ekonóm
II. liga SŽ a MŽ : FA Bratislava, Vrakuňa, BCT, PŠC Pezinok (chýba tréner u SŽ), Rohožník
TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v
najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 12.09.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel, J. Mucha, F. Gyenes (10)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : Účasť uzatvorená – prihlášky sa už neberú.
Termín : 1. časť – 24.-26.10.2014 a 2.časť – 16.-18.11.2014
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ, V. Milošovič, Kurilla A., P. Miklošovič (abs. VŠ), I. Buchel, V. Palkovič, B. Toplanský, J. Sobčák, M. Kozák (absolvent SŠ), S. Skačan, P. Polák, O. Kuruc, M. Kuruc, K. Zelenka, J. Reffek, R. Nosko, M. Tvrdý, M. Kojnok, V. Melišík (27)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B),
J. Marko (UE B) (7)

NOMINÁCIA výberu BFZ hráčov U-14 ( nar. od1.1.2001 ), na regionálny turnaj v dňoch
21. – 24.9.2014 v Senci a jeho okolí

HRÁČI:
Denis GIESSER ŠK SLOVAN                     Adam KURUC ŠK SLOVAN
Dominik TANGLMAYER ŠK SLOVAN       Dávid STRELEC ŠK SLOVAN
Michal HORNYAK ŠK SLOVAN                Ladislav NAGY ŠK SLOVAN
Viktor HRŽIČ ŠK SLOVAN                        Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Adam PLEVÁK ŠK SLOVAN                      Andrej KRAJČÍR ŠK SLOVAN
Jakub LIESKOVSKÝ ŠK SLOVAN            Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Patrik SLÁDEČEK INTER BA                    Denis LOVASZ ŠK SENEC
Tomáš HREBEŇ INTER BA                       Lukáš LETENAY FKM K. VES
Samuel LAVRINČÍK FC PETRŽALKA       Lukáš CSANO FC RUŽINOV
NÁHRADNÍCI:
Filip NAGY ŠK SENEC                                Pablo POLONYI PETRŽ. F. A.
Timotej UHRIN FKM K. VES                     Juraj MAZÚR PETRŽ. F. A.
Lukáš TVAROCH FKM K. VES                  Samuel SIEKEL FKM K. VES
Peter FEDORONKO ŠK SLOVAN             RadovanVALENTIN ŠKSLOVAN
Christián ČERNÁK ŠK SLOVAN                Marko ŽVÁČ INTER BA
REALIZAČNÝ TÍM:
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ MASÉR: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných hráčov na regionálny turnaj je 21.9.2014 ( nedeľa ) o 17.00 v Senci
/ Penzión BAT /. Ukončenie zrazu je naplánované 24.9.2014 ( streda ) o 13.30.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, hygienické potreby, pyžamo, šlapky a preukaz poistenca. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť čo najskôr p. Rovenskému 0908 726 884. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.
Nominácia je zároveň ospravedlnením hráča / žiaka / zo školského vyučovania v dňoch 22.9.-24.9.2014

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002), výberu BFZ na kontrolný zraz konaný
dňa 23.9.2014 o 13,30 hod. na futbalovom štadióne v Lamači

Hráči:
Patrik KARMAN ŠK Žolík Malacky                    Samuel ESCHER PSČ Pezinok
Pavol ŠIMONČIČ PŠC Pezinok Erik                 Damián KORČUŠKA FK Sl.Ivanka p. D.
Daniel PREISACH FK Slovan Ivanka p. D.       Maximilián TRAUTLEIN PŠC Pezinok
Peter BELKO PŠC Pezinok                                Denis BAĎURA FC Rohožník
Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky                   Jakub MIKLÁNEK SFC Kalinkovo
Tomáš Benke FKM Karlova Ves                         Oliver Fandel Inter BA
Matej Kolláth FKM Karlova Ves                          Oliver Šouc Inter BA
Lukáš Jelínek FKM Karlova Ves                         Dominik Markovič FA Petržalka
Richard Roháč FKM Karlova Ves                       Ján Bolf FA Petržalka
Filip Rácz FKM Karlova Ves                                Vladimír Vlček FA Petržalka
Peter Čekaňák FKM Karlova Ves                        Tomáš Jarab FKM Karlova Ves
Patrik Brukker FKM Karlova Ves                         Michal Matta FKM Karlova Ves
Jozef Juck FKM Karlova Ves                               Juraj Borčin FKM Karlova Ves
Radovan Stančík FK Rača
Realizačný tím :
Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK
Tréneri: Rudolf BOŽIK, Ľubomír MARTINKA
Vedúci: Pavol MINÁRIK
Zraz nominovaných je 23.9.2014 o 13,30 hod. na ihrisku v Lamači, ukončenie zrazu je naplánované na 16,00 hod. Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, dres, trenky, štulpne, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, Ľ. Martinka – 0904 236523. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

16. a 18.9.14 Mini Champions liga SR – U 12 (R 2003) – malé UT – FŠ ŠK Slovan, Prievoz – Rapid
21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
23.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Lamač
01.10.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci +
dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia
boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001,
R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová
Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú.
Žiadame Vás používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie hráča a zrušenie hosťovania hráča končí dňom 30.9. 2014.

Komisia mládeže :

1.KM oznamuje FK hrajúcim súťaž prípraviek PrMA / okres Malacky /, že dňa 5.9.2014 sa zo súťaže odhlásilo družstvo FC Rohožník. Družstvá hrajúce proti FC Rohožník budú mať voľno. FC Rohožník bude do zbernej faktúry pripočítaný poplatok 200 € / RS čl.3.6 /
2. Z dôvodov kolízie stretnutí na štadióne SDM Domino Bratislava sa stretnutia prípraviek prekladajú nasledovne:
4.kolo: Domino – Rača – nedeľa 28.9.2014 PMA1, PMB1 – súbežne 12,00, PMC – 13,00
6.kolo: Domino – Senec – nedeľa 12.10.2014 PMA1, PMB1 – súbežne 12,00, PMC – 13,00
8.kolo: Domino – FA BA – streda 8.10.2014 PMA1, PMB1 – súbežne16,00, PMC – 15,00.
3. Odložené stretnutia
PMA 2 – 3.kolo: FK Š.Hamuliakovo – MŠK Iskra – odložené na neurčito
PMB 2 – 3.kolo: FK Š.Hamuliakovo  – MŠK Iskra – odložené na neurčito
Žiadame uvedené FK o zaslanie vzájomnej dohody
4. Schválená zmena z dôvodov prenájmu ihriska pre potreby SFZ
PrPK – 2.kolo: Viničné – Sl.Grob – utorok 16.9. o 17,00
5. Odložené stretnutia pre nepriaznivé počasie
PMA 1 – 2.kolo: K.Ves – Ružinov – termín FK oznámia
PMB 1 – 2.kolo: K.Ves – Ružinov – termín FK oznámia
PMA3 – 2.kolo: Inter – Vajnory – utorok 30.9. o 16,45 h.
PMA2 – 1.kolo: Hargašova Z.Bystrica – MŠK Iskra – pondelok 22.9. o 16,30 h.
PrPK   – 10.kolo: Vištuk – Sl.Grob – 18.9. o 17,30 h.
PrSC  – 11.kolo: Malinovo – Ch.Grob – 23.9. o 17,30 h.
PrSC  – 11.kolo: Kraľova A  – Čataj – termín FK oznámia
PrSC  – 11.kolo: Kraľova B – Senec B – termín FK oznámia
6. KM obdržala prostredníctvom elektronickej podateľne oznámenie R Andreja Gliševiča vo veci neodohratého stretnutia 1.kola PMA3 medzi družstvami TJ Čuňovo Bratislava – ŠK Danubia Bratislava, ktoré sa malo hrať v sobotu 6.9.2014 o 10,30 hod. KM v tejto veci prijala nasledovné uznesenie:
Stretnutie 1.kola PMA3: TJ Čuňovo Bratislava – ŠK Danubia Bratislava sa podľa platné SP kontumuje výsledkom 3 : 0 k aj s priznaním 3 bodov do tabuľky v prospech TJ Čuňovo Bratislava. ŠK Danubia Bratislava bude do zbernej faktúry poriadková pokuta vo výške 30 €.
7. KM oznamuje menovanému R, že nie je povinnosťou FK vopred oznámiť delegovanému R, že na stretnutie nepricestujú, resp. nenastúpia. Povinnosťou R je však v ISSF uzavrieť zápasovú súpisku družstva prítomného na stretnutí.
8. KM touto cestou žiada FK na dôsledné dodržiavanie RS čl.3.4 – žiadosti o zmeny termínov stretnutí / písomná žiadosť, nie telefonická, dodržiavanie termínov žiadostí o zmenu /
9. KM žiada zverejnené FK, aby si urýchlene nahrali do ISSF sezónne súpisky týchto družstiev:
FA Bratislava – PMA 1, PMB1 / nedostatočný počet hráčov /
ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava – PMB2
FK Š.Hamuliakovo – PMB2 / nedostatočný počet hráčov /
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – PMA 3
FK Vajory – PMA 3
ŠK Danubia Bratislava – PMA 3
FK v Sološnici – PrMA

Oznamy pre FK:
KM oznamuje FK, že v utorok 16.9.2014 sa na štadione ŠK Slovan Bratislava v Prievoze / bývalý Rapid / uskutoční základné kolo Mini Champions Ligy hráčov U 12 / roč.2003 a mladší /.
Skupina A  / Slovan, K.Ves, Rača, Pezinok / – začiatok stretnutí o 10,00 hod
Skupina B / Senec, Inter, Petržalka, Šenkvice / – začiatok stretnutí o 13,00 hod.
Finále Mini Champions Ligy sa odohrá vo štvrtok 18.9.2014 so začiatkom o 13,00 hod.
Propozície, pravidlá a vyžrebovanie boli účastníkom ligy zaslané mailom.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK opätovne vyzýva FK na dodržiavanie RS čl. 8.3 – doručovanie vyplnených Zápisov o stretnutí v prípade neprítomnosti R najneskôr do najbližšieho zasadnutia ŠTK, v opačnom prípade budú odstúpení na DK:
SD4VA 1.kolo Láb – Jablonové
SD4VA 1.kolo Závod – Lamač
SD4VB 1.kolo Viničné – Doľany
2. ŠTK žiada KRaD o zasielanie ZS a SD delegovanými osobami na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek (e-mail: rudolf.hupka@futbalsfz.sk) po každom stretnutí
3. ŠTK naposledy vyzýva FK na skontrolovanie a doplnenie sezónnych súpisiek (funkcionári, tréneri,…) do 26.9.2014. V opačnom prípade budú odstúpení na doriešenie na DK.
4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie S5VA 8.kolo Vysoká p.M. – Pernek dňa 28.9.2014 (nedeľa) UHČ, z dôvodu spol. akcie obce v sobotu v športovom areály
5. ŠTK na základe RS čl.3.3 z dôvodu nedostatočného počtu R si vyhradzuje právo v záujme riadneho zabezpečenia stretnutí preložiť stretnutia z nedele na sobotu.
6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:
S5VC 5.kolo Čataj – Kaplná dňa 14.9.2014 UHĆ (nedeľa)
S5VC 6.kolo Blatné – Hr.Šúr dňa 21.9.2014 UHČ (nedeľa)
S5VC 6.kolo N.Dedinka – Čataj dňa 20.9.2014 UHČ (nedeľa)
S5VC 7.kolo Ch.Grob – Miloslavov dňa 27.9.2014 UHČ (sobota)
7. ŠTK sa zaoberalo pripomienkami ŠK Marianka k stretnutiu 3.kola Z.Ves – Marianka a po prešetrení a na základe vyjadrení R a D stretnutia zistila, že neboli porušené športové normy. Proti rozhodnutiu komisie, sa možno odvolať v stanovenom termíne.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn.č. 15 : Martin Hinca 1231711 ( S5VC – ŠK Igram) od 8.9.2014. ( 10 € )
Uzn.č. 16 : Martin Rybecký 1131317 ( S5VA – FK Studienka ) od 8.9.2014. ( 10 € )
Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
Uzn.č. 17 : Alexander Juran 1299326 ( SZVB – FC Slovan Modra ) vylúčený za podrazenie zboku. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a , od 7.9.2014. ( 5 € )
Uzn.č. 18 : Michal Moravec 1195099 ( S5VC – ŠK Igram ) za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c,2b od 8.9.2014. ( 10 € )
Uzn.č. 19 : Mário Husár 1312975 ( S5VA – ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c,2b od 8.9.2014. ( 10 € )
Uzn.č. 20 : Jozef Rybecký 1027198 ( S5VA – FK Studienka ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b od 8.9.2014. ( 10 € )
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa čl. 41/1,2,3,4:
Uzn.č. 21 : Štefan Stanko 1070204 ( S5VC – TJ Hrubý Šúr ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO na 1 s.s. podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 31.12.2014. ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 17.09.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.09.2014 o 18:45 hod. R Gajarského.
KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov, že v prípade, ak sa niektorá delegovaná osoba na stretnutie nedostaví, hlavný rozhodca je povinný okamžite po stretnutí oznámiť túto skutočnosť pánovi Petrovi Augustovičovi alebo predsedovi KR a D pánovi Jurajovi Pinčekovi.
KR a D berie na vedomie list klubu FK Studienka.
KR a D sa nestotožňuje s požiadavkou ŠTK o zasielaní ZS v papierovej forme, nakoľko sú zápisy prístupné v ISSF systéme.

Komisia mládeže:
1. Nakoľko v RS nie je uvedené vyžrebovanie jednotlivých stretnutí žiadame FK aby sa riadili vyžrebovaním zverejneným v ISSF, resp. zmenami zverejnenými v US.
V prípade nedostavenia sa delegovaného R, je domáci FK povinný po stretnutí zaslať SMS na tel.číslo 0914 173242 – správa musí obsahovať: výsledok stretnutia / aj polčasový / a strelcov gólov. Následne správca súťaži uzatvorí zápis o stretnutí v ISSF, bez uvedených údajov nie je možné zápis uzatvoriť a z toho dôvodu sú tabuľky neúplné.
2. Zmeny termínov stretnutí
MZV A – 2.kolo: Šenkvice – Jabloňové – sobota 13.9. o 11,00 hod. / ŠK Šenkvice poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
MZV B – 3.kolo: N.Dedinka – Bernolákovo – piatok 12.9. o 16,30 hod. / ŠK Nová Dedinka poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
3. KM žiada FK na dôkladné dodržiavanie RS čl.3.4 – žiadosti o zmenu termínov odohratia stretnutí
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI