Úradná správa č. 34 zo dňa 15.3.2013

ISSF

 
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si budú môcť notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu v priebehu budúceho týždňa. Budem ich informovať notifikáciou cez ISSF.

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Sekretariát:


oznamuje, že v dňoch od 7.3.2013 do 12.3.2013 boli FK poslané zálohové faktúry na rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013. Ak ste faktúru neobdržali, hláste sa ihneď (telefonicky, mailom) na sekretariáte BFZ. Splatnosť faktúr je do 22.03.2013.

Športovo – technická komisia:


ŠTK oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia ruší všetky seniorské a mládežnícke stretnutia, ktoré sa mali odohrať v termíne 16.-17.3.2013.
ŠTK súhlasí s dohodou klubov:

MRB 18.kolo FK Stupava – Slovan Ivanka pri Dunaji 29.3.2013 o 15:00 hod.
ŠTK súhlasí zo žiadosťou ŠK SFM Senec podľa RS čl.3.4 :
PMA SFM Senec – FC Ružinov dňa 22.4.2013 o 16:30hod (ihrisko Veľký Biel).

lmz SFZ U13, 15.kolo SFM Senec – FC Petržalka dňa 23.4 2013 o 16,30 hod. ihrisko Veľký Biel.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa a času SD3R Záhoran Kostolište SOBOTA – 10:00 hod.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho času domácich stretnutí družstiev FK Inter Bratislava:
lmzSFZ U12 nedeľa 10:45 hod.
lmzSFZ U13 nedeľa 9:0 hod.
Oznam pre kluby:
Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Disciplinárna komisia:

U.č. 218 Budvesel Daniel / ŠKP Inter Dúbravka / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 18.11.2012.
U.č. 219 DK BFZ berie na vedomie predložený doklad o úhrade peňažitej pokuty klubom FC Záhorská Ves a dňom 14.3.2013 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých.
 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:


Fyzické previerky v náhradnom termíne úspešne vykonali Ľ. Martinka a J. Pacalaj, nevyhoveli M. Křivan a A. Krč. KRaD berie na vedomie ospravedlnenia ďalších pozvaných zo zdravotných alebo pracovných dôvodov, ale do najbližších FP ich bude delegovať iba ako asistentov v S4A a S4B. FP neabsolvoval bez ospravedlnenia M. Dávid.
Vzhľadom na rozhodnutie KRaD o doplnení výstroja upozorňuje rozhodcov na nutnosť uhradiť do 31.3.2013 sumu 58,80 € na číslo účtu 182937012/0200. V popise transakcie uveďte svoje meno a priezvisko.
Pozýva na zasadnutie dňa 22.3. o 16.00 hod. R. Henčeka, Ľ. Čižmára, Ľ. Polakoviča, M. Ďurča a A. Krča a o 16.30 hod. V. Bilčíka a M. Dávida.
Ospravedlnenia: Kroneraff k dispozícii od 16.3.; Kroneraff 23.-28.4.; Ščepán 8.3.; Straka 28.3.-2.4.; Lauer 29.3.-2.4.; Čižmár ukončenie PN od 15.3.; Truchlý 23.3., 29.3.-1.4.; Likavský 24.3. do 13.00 hod.

Trénersko – metodická komisia:


TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

–   Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.

Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013

Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01 Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ vyzýva trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na predĺženie licencií, dňa 26.1.2013 a doposiaľ nevyplnili „Registračný formulár“ trénera v rámci evidencie ISSF SFZ, aby tak v čo najkratšom čase urobili. Vyplnenie je možné aj elektronickou formou (pokyny v ÚS BFZ) a zaregistrovanie každého trénera je podmienkou pre vydanie predĺženia jeho licencie.

TMK BFZ oznamuje klubom, že eviduje niekoľko trénerov, ktorí momentálne nepôsobia v kluboch.
V prípade záujmu o týchto trénerov, obráťte sa BFZ – R. Novák – 0902/937 055, kde Vám bude na nich poskytnutý kontakt.

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 15.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), R. Grajciar, P. Maron, T. Bartoš, K. Schulz, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, M. Hudec, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Halmeš, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži (21)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, H. Benčík, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,
S. Angelovič (6)
Termíny školenia : 1. časť -22.-25.4.; 2. časť – 5.-8.5.; 3. časť – 27.-29.5. a skúšky – 17.6.2013
Menovaní tréneri musia potvrdiť svoju účasť e-mailom, príp. telefonicky na BFZ – do 18.3.2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi (5)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

NOMINÁCIA – Výber hráčov BFZ U-14 (nar. po 1.1.1999) na kontrolný zraz 21.03.2013 na ihrisku Rapid Bratislava v Prievoze.
Hráči: Martin HAJTMÁNEK, Tomas VEBER, Filip ŠIMORA, Jakub BALÁŽ, Adam BEŇO, Branislav GRAUS, Marek DROBNÝ, Tamáš NÉMETH, Martin VICIAN, Kristián FLAK, Dominik KRATOCHVÍL, Jakub LACKO – všetci ŠK Slovan
Tomáš RYBÁR, Dávid SLAMKA, Jakub VIDA, Juraj KISS, Dominik DANIŠ a Adam FRONC – všetci FC Petržalka
Samuel LIVORA, Martin GREGOR, Patrik BORIS a Adam SITH – všetci Karlova Ves
Dominik ŠPIRIAK a Jozef TORNYAI – SFM SENEC
Jozef HERMAN – LP DOMINO Bratislava a Mário LORINCZI – Žolík Malacky
KOORDINÁTOR VÝBERU – Vojtech VARADÍN; TRÉNERI – Mário ROVENSKÝ a Patrik LIPNICKÝ; VEDÚCI DRUŽSTVA – Daniel ŠTEFÁNIK a MASÉR – Marek KOŠÁŇ
Zraz nominovaných na kontrolný zraz je vo štvrtok 21.03.2013 o 12.45 hod na ihrisku FK Rapid Bratislava.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž PrSC, že jarná časť ročníka 2012/2013 začína 23.-24.3.2013 12.kolom / RS – strana 116 /
2. KM upozorňuje FK že družstvo TJ Rovinka / PrSC/ hráva svoje domáce stretnutia v sobotu o 9,30 hod.
3. Zmeny ihriska
PrMA – 12.kolo: Sološnica – Pl.Štvrtok A – SO 13.4.2013 pUHČ v Plaveckom Štvrtku
PrPK – 14.kolo: Grinava – Sl.Grob – NE 28.4.2013 o 10,00 hod. v Slovenskom Grobe
KM oznamuje zmenu hracieho dňa a času FK Inter Bratislava : PMA1, PMB1 – SOBOTA o 9,00 hod., PMC1 a PMB2 – SOBOTA o 10,45 hod., PMA2 – SOBOTA o 12,45 hod. Všetky stretnutia na ihrisku Drieňová ul. v Bratislave.
KM oznamuje zmenu hracieho dňa Lok. Dev. N. Ves : PMA2 – NEDEĽA o 9,00 hod., PMB2 – NEDEĽA o 11, 00 hod.
KM súhlasí so žiadosťou ŠK SFM Senec podľa RS čl.3.4.: PMA1 17. kolo SFM Senec – FC Ružinov dňa 22.4.2013 o 16,30 hod. ihrisko Veľký Biel.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ BRATISLAVA – vidiek

Sekretariát:

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

OŠK Marianka usporiada v nedeľu 17. 3. 2013 od 8.45 h (záver 15.00 h) halový futbalový turnaj mladších žiakov v športovej hale ZŠ kpt. J. Nálepku na Školskej ul. 32 v Stupave. Účastníci: Slávia Ekonóm, FCL Devínska Nová Ves, FK Lamač, LP Domino a OŠK Marianka. 

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

 

Športovo – technická komisia:

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FC Rohožník „B“ zo súťaže S5VA.Výsledky družstva sa anulujú, družstvá vyžrebované s FC Rohožník „B“ budú mať voľný žreb. FC Rohožník zaplatí poplatok za odhlásenie podľa RS čl.3.6 vo výške 350€ do 15dní.

ŠTK oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia ruší všetky seniorské a mládežnícke stretnutia, ktoré sa mali odohrať v termíne 16.-17.3.2013.

ŠTK oznamuje klubom, že klubový ISSF manažéri sú povinný vložiť nomináciu na stretnutie pred každým stretnutím.

ŠTK oznamuje rozhodcom, že ak je na jednotlivých štadiónoch prístup do ISSF systému, sú povinný uzavrieť elektronický zápis ihneď po stretnutí !!! Ak nie je prístup na ISSF, je potrebné vytvoriť klasický papierový zápis o stretnutí a elektronický uzavrieť najneskôr do nasledujúceho dňa do 8:00 hod. Papierový zápis o stretnutí treba doručiť na sekretariát zväzu do najbližšej stredy do 12:00hod. !!!

ŠTK oznamuje klubom, že ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca, je potrebné vypísať zápis o stretnutí v papierovej forme, po dohode klubov bude stretnutie rozhodovať rozhodca-laik a domáci oddiel je povinný doručiť zápis o stretnutí na sekretariát zväzu do najbližšej stredy do 12:00 hod.

Oznam pre kluby:

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

ŠTK oznamuje klubom, ktoré nepredložili súpisky na potvrdenie pred aktívom ObFZ dňa 14.3.2013, že potvrdzovanie bude dňa 20.3.2013 na zasadnutí ŠTK od 17:00 hod. v zasadačke 6.33 v sídle ObFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č.146

DK dôrazne upozorňuje FO Karpaty Limbach ( 15,- € ), GFC Grinava ( 30,- € ) a FK Družstevník Blatné ( 30,- € ) na nezaplatenie poplatkov uvedených v ÚS č. 21 zo dňa 28.11.2012 ! Uvedené poplatky žiadame uhradiť poštovou poukážkou, resp. prevodom na účet do 19.03.2013.

U.č.147

DK na základe podnetu KM ObFZ BA-vidiek udeľuje pokarhanie a peňažnú pokutu za porušenie RS čl. 16 v zmysle DP príloha 1 čl. 11 vo výške 5,- € hráčom za neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom zraze výberu ObFZ Bratislava-vidiek U13 / roč.2000/, ktorý sa konal v sobotu 9.3.2013 v Dunajskej Lužnej.

Zoznam hráčov:

Robert Fráz – FC Rohožník / súťaž SZV MA / 5,- €
Krištof Pastorek – ŠK Láb / súťaž SZV MA / 5,- €
Šimon Mery – ŠK Nová Dedinka / súťaž SZV SC / 5,- €
Samuel Štassel – OŠK Marianka / súťaž MZV / 5,- €
Samuel Nerád – ŠK Žolík Malacky / súťaž MZRL/ 5,- €
Patrik Procházka, Richard Chalupa, David Kocák – všetci ŠK Bernolákovo / súťaž MZM / všetci po 5,- €

DK súčasne upozorňuje všetky FO, že v zmysle DP  je možnosť potrestať hráčov za nedostavenie sa na kontrolný zraz zastavením pretekárskej činnosti až do 3 mesiacov nepodmienečne.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Pozýva na zasadnutie komisie: rozhodcov ObFZ Bratislava–vidiek, ktorí sa nezúčastnili seminára.

Dňa 22. marca 2013 (piatok) od 16.30 hod. v zasadačke č. 6.39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – Babinský J., Bočák J., Ďuriš R., Ďurčo P., Gajarský S., Habo R., Huska P., Hušek J., Jaborek P., Kardelis M., Kováč L., Mrva P., Žilavý V.

Úvodné stretnutie záujemcov o rozhodovanie sa uskutoční dňa 5.4.2013 o 16.30 hod. v zasadačke č. 6.39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – pozvaní : Chytil E., Sakar D., Kalata P., Kočí V., Fabiankovič M., Vávra M., Matlovič O., Putz R.

Pozor:

Zápisy zo stretnutí vidieckych súťaží doručiť na ObFZ Bratislava-vidiek do 48 hodín  po odohratí stretnutia v týchto počtoch:

Seniori (S5VA, S5VB) – originál + 3 kópie

Dorast (SD4VA, SD4VB) – originál + 2 kópie

Žiaci (SZVMA, SZVPK, SZVSC, MZV) – originál + 1 kópiu

Prípravka (PrMA, PrPK, PrSC) – originál

Zápisy zo stretnutí regionálnych súťaží doručiť na BFZ do 48 hodín po odohratí stretnutia v týchto počtoch:

Dorast (SD3R, MD3R) – originál + 2 kópie

Žiaci (SZRL MZRL) – originál + 2 kópie

ŽK sú rozhodcovia povinní uvádzať na prednej strane Zápisu o stretnutí v časti Osobné tresty v tvare : ŽK – č. X – meno a priezvisko – čas

– v prípade 2ŽK – uvádzať aj dôvod udelenia prvej ŽK

Nariaďuje:

Rozhodcovia budú uvádzať na zadnej strane Zápisu o stretnutí v časti „Záznam rozhodcu“ okrem mimoriadnych udalostí tieto údaje:

Kontrola výstroje hráčov:

Hracia plocha:

Počasie:

ČK:     – (čas, číslo, meno hráča, číslo reg. preukazu, popis priestupku)

Nadstavenie hracieho času:

Odchod z hracej plochy a areálu štadióna:

Ospravedlnení : Brejcha – 23.3., Huska – 23.3., Zborovan – 24.3., Olša M. – 24.3.

Ospravedlnenia zasielajte na : minarikp4458@azet.sk, alebo na mobil : 0911/397156

 

Komisia mládeže:

1.Zmena hracieho času

SZV MA: Družstevník Závod – nedeľa 3 hod.pUHČ

2.Zmena ihriska

SZV MA: 12.kolo ŠK Žolík Malacky B – ŠK Gajary NE 22.3.2013 o 10,00 hod. v Záhorskej Vsi

14.kolo ŠK Žolík Malacky B – Tatran Stupava NE 14.4.2013 o 10,00 hod. v Záhorskej Vsi

13.kolo Záhoran Jakubov – FK Zohor streda 1.5.2013 v Zohori

16.kolo FK Jabloňové – FC Rohožník NE 21.4.2013 pUHČ v Rohožníku

SZV PK: 15.kolo ŠK Báhoň – ŠK Šenkvice NE 19.5.2013 pUHČ v Šenkviciach

MZV: 14.kolo ŠK Pl.Štvrtok B – FC Pusté Uľany SO 13.4.2013 v Pustých Uľanoch

3. Začiatky jarnej časti ročníka 2012/2013

SZV MA: 23.-24.3.2013 – 12.kolo /RS – strana 104 /

SZV PK: 6.-7.4.2013 – 11.kolo /RS – strana 109 /

SZV SC: 6.-7.4.2013 – 10.kolo /RS – strana 106 /

MZV: 23.-24.3.2013 – 12.kolo /RS – strana 110/

4.KM a TMK ďakujú OFK Dunajská Lužná za poskytnutie svojho areálu v rámci KZ výberov U13, U12 dňa 9.3.2013, taktiež ďakujú FK za uvoľnenie a zabezpečenie účasti hráčov, rodičom za dopravu hráčov.

5. Za porušenie RS čl.16 a 16.3 / neospravedlnená neúčasť na KZ / a na základe oznámenia trénerov boli odstúpení na riešenie DK títo hráči:

Samuel Nerád /ŠK Žolík Malacky/, Robert Fráz /FC Rohožník/, Krištof Pastorek /ŠK Láb/, Samuel Štassel /OFK Marianka/, Šimon Méry /ŠK Nová Dedinka/, Richard Chalupa, David Kocák, Patrik Procházka / všetci ŠK Bernolákovo/.

Rozhodnutie DK vyjde v US.

6. Hráči U13 /roč.2000/ Robert Fráz, Šimon Méry, Krištof Pastorek, Samuel Štassel, Richard Chalupa, Dávid Kocák nebudú na základe oznámenia trénera nominovaní na najbližšiu akciu výberu U13 – turnaj 10.4.2013.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI