Výsledky predkola – Dôvera Školský pohár SFZ r.2014/2015

Školská súťaž mladších žiakov v  „malom futbale“ ZŠ

D ô v e r a  Š k o l s k ý  p o h á r  S F Z

Výsledky predkola súťaže ZŠ v bratislavskom kraji – r. 2014/2015
Termín: od 4. – 7.11.2014
Počet prihlásených škôl: 90
Počet zúčastnených škôl: 69
Počet nezúčastnených škôl: 21

I.skupina Bratislava 1
ZŠ Mudroňova – ZŠ Hlboká cesta 32 : 0
ZŠ Mudroňova – ZŠ Škarniclova 22 : 1
ZŠ Škarniclova – ZŠ Hlboká cesta 16 : 0
Postupujúci: ZŠ Mudroňova, ZŠ Škarniclova

II.skupina Bratislava 1
ZŠ Dubova – ZŠ Grosslingova 7 : 2
ZŠ Dubova – Deutsche Schule Palisády 4 : 3
ZŠ Dubova – Gambridge School Uprkova 13 : 0
ZŠ Grosslingova – Gambridge School Uprkova 4 : 1
ZŠ Grosslingova – Deutsche Schule Palisády 3 : 3
Deutsche Schule Palisády – Gambridge School Uprkova 7 : 1
Postupujúci: ZŠ Dubova, Deutsche Schule Palisády 51

III. skupina Bratislava 1
ZŠ Vazovova – Evanielické lýceum 6:5
ZŠ Palackého 1 – ZŠ Vazovova 3:3
Evanjelické lýceum – ZŠ Palackého 1 3:9
Postupujúci: ZŠ Palackého 1, ZŠ Vazovova 4

IV. skupina Bratislava 2
ZŠ Drieňova – ZŠ Kulíškova 7 : 0
ZŠ Drieňova – ZŠ Ostredkova 3 : 0
ZŠ Drieňova – 1. Súkr.Gymnázium Bajkalská 3 : 0
ZŠ Drieňova – Gym.Metodova 0 : 4
Gym.Metodova – 1.Súkr.Gymnázium Bajkalská 0 : 1
Gym.Metodova – ZŠ Ostredkova 9 : 1
Gym.Metodova – ZŠ Kulíškova 7 : 0
1.Súkr.Gymnázium Bajkalska – ZŠ Ostredkova 3 : 0
1. Súkr.Gymnázium Bajkalska – ZŠ Kulíškova 3 : 0
ZŠ Ostredkova – ZŠ Kulíškova 6 : 0
Postupujúci: Gymnázium Metodova, ZŠ Drieňova

V. skupina Bratislava 2
ZŠ Podzáhradná – ZŠ Hronská 1:1
ZŠ Hronská – ZŠ Žitavská 2:1
ZŠ Podzáhradná – ZŠ Železničná 1:1
ZŠ Železničná – ZŠ Hronská 1:2
ZŠ Žitavská – ZŠ Podzáhradná 3:4
ZŠ Železničná – ZŠ Žitavská 2:0
Postupujúci: ZŠ Hronská, ZŠ Podzáhradná

VI. skupina – Bratislava 3
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Česká súkr. 8 : 2
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Česká 10 16 : 3
ZŠ Česká 10 – ZŠ Česká súkr. 10 : 3
Postupujúci: ZŠ Za kasárňou , ZŠ Česká 10

VII.skupina – Bratislava 3
ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Cádrova 9 : 2
ZŠ Kalinčiakova – ŠpMND Skalická 14 : 2
ŠpMND Skalická – ZŠ Cádrova 6 : 5
Postupujúci: ZŠ Kalinčiakova, ŠpMND Skalická

VIII.skupina – Bratislava 3
ZŠ Tbiliská – ZŠ Hubenného 8 : 1
ZŠ Tbiliská – Gymn.Hubenného 7 : 7
Gymn.Hubenného – ZŠ Hubenného 3 : 4
Postupujúci: ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubenného

IX.skupina – Bratislava 4
ZŠ Veternicova – ZŠ Majerníkova 2 : 3
ZŠ Veternicova – ZŠ Karloveska 0 : 7
ZŠ Veternicova – Esprit 4 : 4
ZŠ Veternicova – Gymn.L.Sáru 0 : 9
Esprit – Gymn.L.Sáru 1 : 10
Esprit – ZŠ Majerníkova 1 : 7
Esprit – ZŠ Karloveska 1 : 6
Gymn.L.Sáru – ZŠ Karloveska 1 : 2
Gymn.L.Sáru – ZŠ Majerníkova 2 : 0
ZŠ Karloveska – ZŠ Majerníkova 3 : 2
Postupujúci: ZŠ Karloveská , Gymn.L.Sáru

X.skupina – Bratislava 4
Gymn. Bilíkova – ZŠ Karloveská 2-1
ZŠ Sokolíková – ZŠ Pri kríži 1-7
ZŠ Karloveská – ZŠ Sokolíková 2-0
ZŠ Pri kríži – Gymn. Bilíkova 5-4
Gymn. Bilíkova – ZŠ Sokolíková 3-2
ZŠ Karloveská – ZŠ Pri kríži 1-2
Postupujúci: ZŠ Pri kríži 11 a Gymnázium Bilíkova

XI. skupina – Bratislava 4
ZŠ P. Horova – ZŠ Malokarpatské nám. 9:2
ZŠ Hargašova – SS Tilgnerova 0:10
ZŠ Hargašova – ZŠ P. Horova 2:2
ZŠ Malokarpatské nám. – SS Tilgnerova 0:3
ZŠ Hargašova – ZŠ Malokarpatské nám. 5:0
ZŠ P. Horova – SS Tilgnerova 1:6
Postupujúci: SS Tilgnerova, ZŠ P. Horova

XII. skupina – Bratislava 5
ZŠ Holíčska – ZŠ Tupolevova 11:5
Postupujúci: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova

XIII. skupina – Bratislava 5
ZŠ Pankúchova – ZŠ Gessayova 4 : 1
ZŠ Pankúchova – ZŠ Lachova 10 : 2
ZŠ Gessayova – ZŠ Lachova 8 : 6
Postupujúci: ZŠ Pankúchova, ZŠ Gessayova

XIV. skupina – Bratislava 5
ZŠ Turnianska – ZŠ Beňadická 12 : 0
ZŠ Turnianska – ZŠ Černyševského 12 : 1
ZŠ Černyševského – ZŠ Beňadická 7 : 1
Postupujúci: ZŠ Turnianska, ZŠ Černyševského

XV. skupina – Malacky
ZŠ Stupava – ZŠ Zohor 3 : 1
ZŠ Stupava – ZŠ Záhorská Ves 2 : 1
ZŠ Stupava – ZŠ Plavecký Štvrtok 6 : 1
ZŠ Zohor – ZŠ Plavecký Štvrtok 11 : 1
ZŠ Zohor – ZŠ Záhorská Ves 0 : 0
ZŠ Záhorská Vesc – ZŠ Plavecký Štvrtok 7 : 1
Postupujúci: ZŠ Stupava, ZŠ Zohor

XVI. skupina – Malacky
ZŠ Záhorácka – ZŠ gen.Štefánika 10 : 0
ZŠ Záhorácka – ZŠ Kláštorné nám. 5 : 0
ZŠ Záhorácka – ZŠ Štúrova 5 : 3
ZŠ Kláštorné nám. – ZŠ gen.Štefánika 5 : 3
ZŠ Kláštorné nám. – ZŠ Štúrova 5 : 0
ZŠ Štúrova – ZŠ gen.Štefánika 9 : 1
Postupujúci: ZŠ Záhorácka, ZŠ Kláštorné námestie

XVII. skupina – Malacky
ZŠ Studienka – ZŠ Sološnica 1 : 1
ZŠ Studienka – ZŠ Rohožník 5 : 0
ZŠ Studienka – ZŠ Lozorno 4 : 1
ZŠ Lozorno – ZŠ Sološnica 3 : 1
ZŠ Lozorno – ZŠ Rohožník 8 : 2
ZŠ Sološnica – ZŠ Rohožník 5 : 0
Postupujúci: ZŠ Studienka, ZŠ Lozorno

XVIII. skupina – Senec
ZŠ Mlynská – Gymnázium Lichnerova 7:2
ZŠ Nám. A. Molnára – ZŠ Tajovského 0:3
ZŠ Mlynská – ZŠ Nám. A. Molnára 3:0
ZŠ Tajovského – Gymnázium Lichnerova 9:1
ZŠ Nám. A. Molnára – Gymnázium Lichnerova 0:3
ZŠ Mlynská – ZŠ Tajovského 0:14
Postupujúci: ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Mlynská 50 Senec

XIX. skupina – Senec
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Bernolákovo 6 : 0
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Ivanka pri Dunaji 5 : 2
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Tomašov 5 : 1
ZŠ Ivanka pri Dunaji – ZŠ Bernolákovo 5 : 3
ZŠ Ivanka pri Dunaji – ZŠ Tomašov 5 : 2
ZŠ Bernolákovo – ZŠ Tomašov 6 : 2
Postupujúci: ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI