Úradná správa č. 40 zo dňa 26.4.2013

BFZ

ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

Pokiaľ máte záujem o produkty od spoločnosti SLOVAK TELEKOM (viac informácii na http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom ) pri vypisovaní dokumentu PRISTUPNIE K RAMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRACI musí byť v kolnke „Pristupujúci — Zastúpený“ štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu).

Takisto podpisuje na konci štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu) a ak máte pečiatku, tak ju tam na konci prosím dajte.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna
-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.
Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Upozornenie pre FK, ktoré nemajú zaplatenú zbernú faktúru cez ISSF (splatnosť faktúra bola 16.4.2013):
ŠK FO Malacky – 47,-eur
FK Limbach – 50,-eur
ŠKP Inter Dúbravka – 10,- eur (za mesiac február)
ŠKP Inter Dúbravka – 255,-eur
FK Jablonové – 30,-eur
FK Záhorská Ves – 10,- eur
FC Zohor – 350,- eur

Sekretariát:
Oznamuje, že v týchto dňoch boli posielané posledné zálohové faktúry za súť. ročník 2012/2013. Ak faktúru v najbližších dňoch nedostanete, hláste sa prosím na sekretariáte BFZ. Splatnosť faktúry je 15.05.2013.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Pridávam info odkaz na aktuálny newsletter k ME U17.

www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/2012-2013/Galerie/2013/2013_ME_U17/20130417_MEU17_
vstupenky_newsletter.pdf

alebo

http://bit.ly/XRdYX2

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:
S4B 21.kolo Slovan Viničné – ŠK Šenkvice dňa 22.5.2013 o 17:30hod.(Nariadenie SFZ – využitie ihriska Slovan Viničné pre potreby ME vo futbale hráčov do 17 rokov).
SD3R 23.kolo Slovan Ivanka p.Dunaji – OFK D.Lužná 1.5.2013 o 14:30hod(predzápas MRB).
SD3R 23.kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Svätý Jur 1.5.2013 o 13:00hod.
MD3R 21.kolo ŠKP Inter Dúbravka – PŠC Pezinok 1.5.2013 o 15:00hod.
MD3R 21.kolo ŠK SFM Senec – MŠK Iskra Petržalka 1.5.2013 o 14:00hod.
ŠTK kontumuje:
20.kolo SD3R FK Rača – ŠK Vrakuňa 0:3 kont. podľa SP čl 100/i.(hráč Richard Polák r.č 961 017-prestup do zahraničia ÚS SFZ zo dňa 30.3.2013).Prípad odstupujeme na DK.
21.kolo SD3R PŠC Pezinok – FK Dúbravka 3:0 kont. podľa SP čl.100/b.FK Dúbravka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 50€.
ŠTK sa zaoberala námietkou ŠK Pl.Štvrtok – OFK Vysoká v stretnutí MRB 21.kolo Pl.Štvrtok – Kralová p.Senci. Námietka nie je v kompetencii ŠTK, ale KRaD
ŠTK sa zaoberala námietkou Záhoran Kostolište v stretnutí SD3R 21.kolo ŠK Bernolákovo-Kostolište. Námietka nie je v kompetencii ŠTK, ale KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkou LP Domino v stretnutí 14.kolo MD3R LP Domino- ŠKP Inter Dúbravka. ŠTK na základe písomného stanoviska R považuje námietku za neopodstatnenú, nakoľko pri konfrontácii, ktorá bola vykonaná, neboli námietky na štart hráčov zo strany kapitána domácich a nebol porušený SP čl.85/2 a PF pravidlo 3.
ŠTK upozorňuje R Triskala Jamesa na povinnosť vypisovať ZoS (záznam rozhodcu) PC technikou alebo písacím strojom – nie perom.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.5.2013 o 17:30hod.R Noseka Borisa.

Disciplinárna komisia:

U.č. 254 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 21.04.2013
Hrutka Tomáš / FK Slovan Most pri BA /
od 22.04.2013
Malecký Michal / ŠK Tomašov /
Minarič Peter / ŠK Igram /
Džubák Andrej / FK Karpaty Limbach /
Karovič Tomáš / ŠK Lozorno /
Rechtorík Miloš / FC Ružinov /
Cisár Andrej a Matejčík Matúš / OŠK Slovenský Grob /
Lazar Stanislav / FK Jablonové /
Lupták Peter / TJ Baník Pezinok /
Križan Michal / FC Družstevník Budmerice / všetci poplatok 10.-€
od 15.4.2013
Čermák Peter / TJ Veľké Leváre / – odstál 21.4.2013 poplatok 10.-€
od 10.4.2013
Borovnický Ondrej / LP Domino BA – SD3R / – uvedené neskoro z dôvodu, že zápis R bol doručený na DK dňa 24.4.2013 poplatok 5.-€
U.č. 255 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 22.04.2013
Hirtl Jakub / ŠKP Dúbravka / poplatok 10.-€
U.č. 256 Rehák Igor / ŠK Pl. Štvrtok / vylúčený za kopnutie súpera v prer. hre –
3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/1b od 21.04.2013. (10.-€)
U.č. 257 Bakyta Radovan / FK Karpaty Limbach / vylúčený za vyrazenie ŽK z ruky R 3 s.s. nepodm., podľa 1/3/b od 22.04.2013. (10.-€)
U.č. 258 Riho Peter / OŠK Slovenský Grob / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 22.04.2013 (10.-€)
U.č. 259 Čibík Peter /FK Slovan Most pri BA/ vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 21.04.2013 (10.-€)
U.č. 260 Majdák Pavol / ŠK Tomášov / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/5/a od 22.04.2013 (10.-€)
U.č. 261 Sakan Martin / MŠK Iskra Petržalka – MD3R / vylúčený po 2 ŽK –
1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 22.04.2013 ( 5.-€)
U.č. 262 DK BFZ udeľuje hráčovi Jamrichovi Františkovi / ŠK Tomašov /
za NS po stretnutí ŠK Igram – ŠK Tomašov pokarhanie, na základe správy DS, podľa DP, čl.7/1a. Menovaný zaplatí rokovací poplatok 10.-€
U.č. 263 DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Rača – SD3R za umožnenie neoprávneného štartu hráča
Richarda Poláka r.č.961017, v stretnutí 20 kola FK Rača – ŠK Vrakuňa.
Hráč Richard Polák podľa US SFZ prestúpil do zahraničia.
DK BFZ ukladá klubu FK Rača zaslať stanovisko a vyjadrenie klubu, vedúceho družstva a trénera k neoprávnenému štartu v termíne do 30.4.2013 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.
U.č. 264 DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Z 21.kola neodovzdali DVD ŠK Bernolákovo, FK Inter, ŠKP Dúbravka, ŠFK Jablonec

KRaD žiada kluby, ktoré nedodali DVD zo stretnutí 21.kola aby tak urobili najneskôr do utorka 30.4.2013 do 13.00 hod.
Opakovane a dôrazne upozorňujeme kluby MRB na povinnosť doručiť DVD záznam zo stretnutia na sekretariát BFZ do najbližšieho štvrtka do 13.00 hod. pre potreby jednotlivých komisií.
Družstvo ktoré nedoručí DVD záznam bude odstúpené DK.
Pozýva na zasadnutie dňa 26.4. J. Vyletela, M. Vašša a Š. Ľuptáka.
Ospravedlnenia: Martinkovič st. 27.4.; Kroneraff 15.-18.5.; Hrazdira 27.4.; Smirnov 3.-12.5.; Tanuška 23.-25.5.; Tanglmayer 3.-4.5.; Jancura do 15.5.; Ježík 4.5., 11.5.; Čižmár 7.-14.5.; Mazanec I. 1.-3.5.; Keller 11.5.; Likavský 8.5.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 28.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna (17)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek (11)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček (1)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.
Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu hracích časov – prípravka:
FK Inter – Vrakuňa 17. kolo PMA2 hrá sa 28.4.2013 o 09,00 hod., PMB2 28.4.2013 o 10,30 hod., ihrisko Drieňová ul.
FK Dúbravka – Záh. Bystrica 9. kolo PMB2 hrá sa 2.5.2013 o 17,30 hod. Ihrisko FK Dúbravka.
Na základe zistenia opakovaných nedostatkov KM znovu dôrazne upozorňuje FK hrajúce súťaže prípraviek PrMA, PrPK, PrSC na dodržiavanie týchto nariadení.
– RS čl.9 a nariadenie zverejnené v US č.36 – hlásenie výsledkov stretnutí
– RS čl.8.3 a nariadenie zverejnené v US č.36 – písanie zápisov o stretnutí PC technikou a zasielanie zápisov do 48 hodín na riadiaci zväz
– nariadenie zverejnené v US č.39 – do zápisov o stretnutí uvádzať reg.čísla hráčov podľa ISSF / nie rodné čísla /
V prípade porušovania týchto nariadení KM pristúpi k odstúpeniu FK na príslušnú DK.
KM upozorňuje FK hrajúce súťaž PrSC, že v stredu 1.5.2013 sa dohrávajú všetky stretnutia odloženého 12.kola z 23.-24.3.
Jednotný začiatok stretnutí je o 10,30 hod.
KM nariaďuje odohrať odložené stretnutie 13.kola PrMA medzi družstvami ŠK Plavecký Štvrtok A – FC Zohor v utorok 14.5.2013 o 17,30 hod.
Schválená zmena
PrPK – 11.kolo: OŠK Chorvátsky Grob – Baník Pezinok – strda 15.5.2013 o 17,30 hod.
Chýbajúce zápisy:
PrMA – 13.kolo: Lozorno – Jakubov
PrPK – 13.kolo: Baník Pezinok – GFC Grinava
PrSC – 16.kolo: Most – Kalinkovo B, Malinovo – Čataj, Nová Dedinka – Miloslavov
Žiadame FK o urýchlené zaslanie zápisov s uvedených stretnutí

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VA 10.kolo Pl.Mikuláš – Pl.Štvrtok/Vysoká“B“ 8.5.2013 o 17,00 hod
SD4VA 14.kolo Pl.Mikuláš – Stupava 8.6.2013 o 17,00 hod
SD4VA 10.kolo Žolík Malacky – Lozorno 30.4.2013 o 17,30 hod
SD4VA 10.kolo Stupava – Jakubov 8.5.2013 pUHČ
2. ŠTK nariaďuje odohrať strtetnutie
SD4VB 16.kolo Báhoň – Častá dňa 8.5.2013 pUHČ
3. ŠTK posledné upozornenie: Kluby, ktoré uvedú v Zápise o stretnutí namiesto evidenčného čísla hráča dátum narodenia, budú od 25.4.2013 odstúpené na DK (teraz Čataj, Blatné, Sv.Jur“B“)
4. Chýbajúce zápisy:
SD4VB 19.kolo Limbach – Báhoň R: Hošo
SD4VB 19.kolo N.Dedinka – Šenkvice R: Brejcha
5. Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční 2.5.2013 o 16,30 hod
Disciplinárna komisia:
U.č.170
Ješko Marian ( TJ Družstevník Doľany ) – DK ruší uznesenie č. 169, ktorým bola pozastavená pretekárska činnosť menovanému za 4x napomenutie ŽK. K dnešnému dňu evidujeme u hráča 5 ŽK a družstvu i hráčovi sa za vzniknutú chybu ospravedlňujeme.
U.č.171
Tóth Tomáš ( FC Slovan Modra ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.4.2013 podľa čl. 1/5a.
U.č.172
Šefčík Juraj ( OŠK Slovenský Grob „ B “ ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.4.2013 podľa čl. 1/5a.
U.č.173
Šefčík Tomáš ( OŠK Slovenský Grob „ B “ ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.4.2013 podľa čl. 1/5a.
U.č.174
Chromý Erik ( FC Suchohrad ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.4.2013 podľa čl. 1/5a.

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 2.5.2013 ( štvrtok ) .

Komisia rozhodcov a delegátov:
Dôrazne žiada rozhodcov o uzatvorenie zápisov o stretnutí v ISSF. Ide o tieto stretnutia:
S5VA – 15.kolo P.Š./Vysoká B – Studienka – Hurban,
S5VA – 15. kolo Borinka – Kuchyňa – Višváder,
S5VA – 16. kolo Studienka – Borinka – Hušek,
S5VA – 16. kolo Kuchyňa – Marianka – Gilan,
S5VB – 21. kolo Čataj – Sv. Jur B – Zárecký,
S5VB – 21. kolo Kaplná – Malinovo Žilavý,
SD4VA – 11. kolo ŽOLIK Malacky – Rohožník – Gilan,
SD4VA – 12. kolo Pl. Štvrtok – Malacky – Višváder,
SD4VB – 18. kolo Častá – B. Pezinok – Zárecký,
SD4VB – 18. kolo Limbach – Modra – Hošo,
SD4VB – 18. kolo Malinovo – Igram – Mrva,
SD4VB – 19. kolo Sl. Grob – Častá – Strapek.

Vzhľadom na problémy a nejasnosti v súvislosti s uzatváraním nominácií družstiev na stretnutia v ISSF stanovila KRaD tento postup.
Po príchode do dejiska stretnutia rozhodca zistí, či sú nominácie družstiev k dispozícii v ISSF, prípadne, či budú k dispozícii najneskôr 30 min. pred začiatkom stretnutia, aby ich mohol uzavrieť. Ak nie sú uvedené podmienky splnené, alebo nie je funkčné pripojenie na internet, požiada rozhodca zástupcu domáceho družstva, aby pripravil klasický papierový zápis o stretnutí. Rozhodca uvedie v zápise o stretnutí dôvod, prečo nemohol uzavrieť nominácie družstiev v ISSF. To isté uvedie vo svojej správe pozorovateľ rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný.

Ak nie je možné uzatvoriť zápis o stretnutí priamo na štadióne, rozhodca je povinný zabezpečiť jeho uzatvorenie do 8.00 hod nasledujúceho dňa.
Vytlačené zápisy o stretnutí musia byť doručené na ObFZ Bratislava-vidiek do stredy 12.00 hod. v stanovených počtoch:
S5VA, S5VB – originál + 3 kópie,
SD4VA, SVB – originál + 2 kópie,
SZVMA, SZVPK, SZVSC, MZV – originál + 1 kópia,
PrMA, PrPK, PrSC – originál

Ospravedlnení :
Rybár – 5.5. a 19.5.2013, Opálek – 8.5.2013, Hudy – 28.4., 1.5. do 11.00, 4.5. a 5.5. 2013, Boldižár – 27.-28.5.2013, Surovský – 28.4.2013,

Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk
Komisia mládeže:
1.Na základe zistenia opakovaných nedostatkov KM znovu dôrazne upozorňuje FK hrajúce súťaže prípraviek PrMA, PrPK, PrSC na dodržiavanie týchto nariadení.
– RS čl.9 a nariadenie zverejnené v US č.36 – hlásenie výsledkov stretnutí
– RS čl.8.3 a nariadenie zverejnené v US č.36 – písanie zápisov o stretnutí PC technikou a zasielanie zápisov do 48 hodín na riadiaci zväz nariadenie zverejnené v US č.39 – do zápisov o stretnutí uvádzať reg.čísla hráčov podľa ISSF / nie rodné čísla /
V prípade porušovania týchto nariadení KM pristúpi k odstúpeniu FK na príslušnú DK.
2. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž MZV, že v stredu 1.5.2013 sa dohráva odložené 12.kolo zo dňa 23.-24.3.2013 – jednotný začiatok stretnutí je o 10,30 hod.
3. V stredu 1.5.2013 sa dohráva odložené stretnutie 11.kola SZV PK medzi družstvami Doľany – Jablonec. Začiatok stretnutie je stanovený o 14,30 hod.
4. V stredu 1.5.2013 sa dohráva odložené 10.kolo SZV SC – stretnutia sa hrajú nasledovne:
Hrubý Šúr – Nová Dedinka o 10,30 hod.
Tomašov – Chorvátsky Grob o 14,30 hod.
Most – Kráľová o 14,30 hod.
5. Schválené zmeny
SZV PK – 10.kolo: Dubová – Častá – štvrtok 16.5.2013 o 17,00 hod.
SZV PK – 11.kolo: Budmerice – Častá – štvrtok 9.5.2013 o 17,00 hod.
6. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž SZV MA, že v stredu 1.5.2013 sa hrá plánované 13.kolo. Jednotný začiatok stretnutí je o 11,00 hod., okrem stretnutia ŠK Malacky – Žolík Malacky B, ktoré sa hrá v utorok 30.4. o 17,00 hod.
7. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž SZV MA, že od 1.5.2013 odohrá družstvo ŠK Žolík Malacky B svoje zostávajúce domáce stretnutia už na svojom ihrisku v Zámockom parku v Malackách / bývalé škvárové ihrisko /.
8. Chýbajúce zápisy:
SZV MA – 16.kolo: Jabloňové – Rohožník – R Hudy
Žolík Malacky B – Jakubov – R Hudy
SZV PK – 12.kolo: Šenkvice – Doľany – R Hošo
SZV SC – 11.kolo: Chorvátsky Grob – Malinovo – R Hošo
MZV – 15.kolo: Šenkvice – Modra – R Lieskovský
Vištuk – Pl.Štvrtok B – R Polakovič
Menovaných rozhodcov odstupujeme na riešenie KR

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI