PROPOZÍCIE ZIMNÉHO TURNAJA BFZ DORASTU

PROPOZÍCIE  ZIMNÉHO  TURNAJA  BFZ DORASTU

Organizátor: Bratislavský futbalový zväz. FK MŠK Iskra Petržalka
Organizačný výbor ZT:
Ján Farbula – Predseda OV
Darina Ščibranyová – člen OV (Za BFZ)
Rudolf Hupka – člen OV(Za ObFZ BA- vidiek)
Jozef Pavlík – člen OV (Za ObFZ BA- mesto)
Miroslav Karas – člen OV (Za MŠK Iskra)
Tomáš Lojdl – člen OV ( Za MŠK Iskra)
Ivan Kružliak – člen OV ( Za KRaD BFZ)
Miroslav Bóc – člen OV ( Za DK BFZ)

Začiatok turnaja: 24 – 25.1.2015
Semifinále:28.2.2015 o 10:00 a 12:00 hod. na UT Budatínska ul.
Finále: 8.3.2015 o 11:30 hod. v NTC Senec

Zaradenie družstiev do skupín
A.skupina –ihrisko NTC  Dunajská Lužná : OFK Dunajská Lužná, MŠK Králová pri Senci, FC Ružinov A , PŠC Pezinok, ŠK Vrakuňa , FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Hracie časy: NE – 09:00h, 11:00h, 13:00h.

B.skupina –ihrisko UT Budatínska ul. : FK MŠK Iskra Petržalka, FK Rača Bratislava, FK BCT Bratislava, Lokomotíva D. N. Ves, FK Jabloňové, TJ Jarovce

Hracie časy : SO – 09:00h, 11:00h, 13:00h

C.skupina –ihrisko UT Budatínska ul.(U 17 ) : MŠK Iskra Petržalka , FC Ružinov B , FC ŠTK Šamorín , ŠK Nová Dedinka , SDM Domino Bratislava , FK Lamač Bratislava, FK Rača Bratislava, FK BCT Bratislava

Hracie časy : NE – 08:30h, 10:15h, 12:00h,13:45hod.

Hrací systém:

V skupinách hrá každý s každým jednokolovo.
V semifinále sa stretnú víťazi skupín a družstvá, umiestnené na 2. Mieste v skupinách A a B.
C skupina bude hodnotená tabuľkovým spôsobom po odohratí všetkých stretnutí a družstvo, umiestnené na 1. Mieste sa stane víťazom ZT v kategórii U17.
Víťazí semifinále sú finalisti ZT BFZ v kategórii dorastu.
Víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.

O umiestnení družstva v skupine  rozhoduje:
1.počet získaných bodov v jednotlivých stretnutiach
2.výsledok vzájomného stretnutia
3.gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
4.viac strelených gólov
5.žreb

Štart hráčov:
1.Nastúpiť môžu len hráči s platným RP príslušného klubu. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže písomným súhlasom materského klubu, so štartom hráča v drese iného družstva podpísaným a štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu. V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre.
2.Družstvá predložia rozhodcovi stretnutia pred každým stretnutím overenú súpisku alebo RP  a vyplnia Zápis o stretnutí . Pred každým stretnutím  môžu byť na súpisku dopísaní ďalší hráči v zmysle nariadení o štarte hráčov v ZT BFZ.
3.Hráči môžu nastúpiť na stretnutie len v lisovaných kopačkách alebo v turfách, hráči s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu. (rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev).
4.Organizátor ZT BFZ nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, poistenie je v plne v réžii zúčastnených družstiev.
5.Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve, hráč bez chráničov nebude vpustený na hraciu plochu. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT BFZ.
6.OV upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov. V opačnom prípade má právo výberu farby dresov družstvo, vyžrebované ako domáce.
7. V prípade nerozhodného výsledku v semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasleduje rozstrel zo značky pokutového kopu.

Hrací systém :
Hrací čas: 2 x 45 minút, prestávka 15 minút, C skupina 2×40 minút – prestávka 10 minút.
Striedanie: 9 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, nesmie sa vrátiť  späť do hry.
Lopty:  družstvo, vyžrebované ako domáce družstvo, zabezpečí 2 lopty na stretnutie.
Zdravotná služba: zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii
Občerstvenie: každé družstvo vo vlastnej réžii

Disciplinárne postihy:
1.zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3.ŽK, bez poplatku
2.zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2.ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).
3.zastavenie činnosti po ČK okrem ČK za HNS 1 stretnutie, výšku trestu za ČK po HNS určí OV Turnaja  v zmysle Disciplinárneho poriadku,  poplatok  10,- €.
4.Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl.100/d.Odstúpenie na DK BFZ.
Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní  plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné v ZT BFZ je 230,- €.

Štartovné je povinné zaplatiť do 16.01.2015 na účet BFZ 182937012 /0200 VUB  bankovým prevodom a do správy pre príjimateľa je potrebné uviesť: ZT BFZ dorastu a názov mužstva.

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia  v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí. Výsledky po jednotlivých kolách budú zverejnené na webovej stránke BFZ

Vyžrebovanie turnaja :

A. skupina – ihrisko NTC Dunajská Lužná

kolo dátum čas
1.kolo 25.1.2015 09:00 D.Lužná   Ivanka
11:00 Králová   Vrakuňa
13:00 Ružinov   Pezinok
 2.kolo 1.2.2015 09:00 Vrakuňa   Ružinov
11:00 Ivanka   Pezinok
13:00 D.Lužná   Králová
 3.kolo 8.2.2015 09:00 Ružinov   D.Lužná
11:00 Králová   Ivanka
13:00 Pezinok   Vrakuňa
4.kolo 15.2.2015 09:00 D.Lužná   Pezinok
11:00 Králová   Ružinov
  13:00 Ivanka   Vrakuňa
5.kolo 22.2.2015 09:00 Ružinov   Ivanka
11:00 Pezinok   Králová
13:00 Vrakuňa   D.Lužná

B. skupina – ihrisko UT Budatínska ul.

kolo dátum čas
1.kolo 24.1.2015 09:00 Iskra   Jarovce
11:00 Rača   Jabloňové
13:00 BCT   D.N. Ves
 2.kolo 31.1.2015 09:00 Jabloňové   BCT
11:00 Jarovce   D.N. Ves
13:00 Iskra   Rača
 3.kolo 7.2.2015 09:00 BCT   Iskra
11:00 Rača   Jarovce
13:00 D.N. Ves   Jabloňové
4.kolo 14.2.2015 09:00 Rača   BCT
11:00 Iskra   D.N. Ves
  13:00 Jarovce   Jabloňové
5.kolo 21.2.2015 09:00 Jabloňové   Iskra
11:00 BCT   Jarovce
13:00 D.N. Ves   Rača

C. skupina – ihrisko UT Budatínska ul. 

kolo dátum  
1.kolo 25.1.2015 08:30hod. Iskra  

 

BCT

10:15hod Ružinov   Rača
  12:00hod Šamorín   Lamač
  13:45hod N.Dedinka   Domino
2.kolo 1.2.2015 08:30hod Iskra   Ružinov
  10:15hod BCT   Domino
12:00hod Lamač   N.Dedinka
  13:45hod Rača   Šamorín
3.kolo 8.2.2015 08:30hod Domino   Lamač
10:15hod Ružinov   BCT
  12:00hod Šamorín   Iskra
  13:45hod N.Dedinka   Rača
4.kolo 15.2.2015 08:30hod Rača   Domino
  10:15hod Iskra   N.Dedinka
  12:00hod BCT   Lamač
  13:45hod Ružinov   Šamorín
5.kolo 22.2.2015 08:30hod Lamač   Rača
   10:15hod Šamorín        BCT

                                              12:00hod         N. Dedinka         Ružinov        

                                              13:45hod          Domino                   Iskra

6.kolo           1.3.2015    08:30hod        Iskra      Lamač      

                                          10:15hod         BCT       Rača

                                          12:00hod      Ružinov  Domino

                                          13:45hod  Šamorín  N. Dedinka

7.kolo             8.3.2015       08:30hod      Rača  Iskra

                                               10:15hod      N. Dedinka  BCT

                                               12:00hod      Lamač   Ružinov

                                                   13:45hod      Domino  Šamorín

Semifinále A+B skupina – Ihrisko UT Budatínska ul.
1.Semifinále       28.2.2015    12:00hod                  A1   –   B2
2.Semifinále        28.2.2015    14:00 hod                A2   –   B1

FINÁLE – Ihrisko UT NTC Senec
Finále                 8.3.2015  o 11:30 hod

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia  v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.

Ján Farbula

Predseda OV ZT BFZ dorastu


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI