Propozície Zimného turnaja BFZ 2015 seniorov

PROPOZÍCIE  ZIMNÉHO  TURNAJA  BFZ

 

Organizátor: Bratislavský futbalový zväz
Organizačný výbor ZT:      Ján Farbula – Predseda OV
Darina Ščibranyová – člen OV (Za BFZ)
Rudolf Hupka – člen OV(Za ObFZ BA- vidiek)
Jozef Pavlík – člen OV (Za ObFZ BA- mesto)
Miroslav Bóc – člen OV ( DK )
Ivan Kružliak – člen OV (KR a D)

Začiatok turnaja: 18.1.2015
Semifinále:4.3.2015 o 17:30 a 19:30hod. v NTC Senec
Finále: 8.3.2015 o 14:00 v NTC Senec
Zaradenie družstiev do skupín a farba dresov, aká bola nahlásená.

A. skupina –ihrisko NTC  Senec : ŠK Báhoň, MŠK Králová pri Senci, Družstevník Blatné, ŠK Čataj, TJ ŠM Janíky, , FA Bratislava, SFC Kalinkovo
Hracie časy: NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h.

B. skupina –ihrisko UT Montostroj (Senec) : FK Vajnory, Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Pusté Úľany, TJ Malinovo, Slovan Viničné, OŠK Chorvátsky Grob, FK BCT Bratislava
Hracie časy : NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h

C. skupina –ihrisko ŠK Slovan (Rapid) :Lokomotíva D. N. Ves , ŠK Čunovo, FK Dúbravka, MFK Rusovce, FK Lamač, FK Stupava, ŠKP Inter Dúbravka
Hracie časy : NE – 9:00h, 11:00h, 13:00h

D. skupina –ihrisko  ŠK Plavecký Štvrtok: , FK Studienka, FK Jablonové, Záhoran Jakubov, FC Malacky 2013, ŠK Lozorno, FC Suchohrad, Záhoran Kostolište,
Hracie časy : NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h

 

Hrací systém:
V skupinách hrá každý s každým jednokolovo.
V semifinále sa stretnú víťazi skupín a družstvo z najvyšším počtom bodov z 2.miesta.
Víťazí semifinále sú finalisti ZT BFZ.
Víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.

O umiestnení družstva v skupine  rozhoduje:

 1. počet získaných bodov v jednotlivých stretnutiach
 2. výsledok vzájomného stretnutia
 3. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
 4. viac strelených gólov
 5. žreb

Štart hráčov:
1. Nastúpiť môžu len hráči s platným RP príslušného klubu. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže písomným súhlasom materského klubu, so štartom hráča v drese iného družstva podpísaným a štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu. V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre

2. Družstvá predložia dozorujúcemu zástupcovi OV pred každým stretnutím overenú súpisku alebo RP  a vyplnia Zápis o stretnutí (súpisku družstiev aj s RP predložia družstvá pred 1. stretnutím ZT BFZ dozorujúcemu zástupcovi OV na schválenie). Pred každým stretnutím  môžu byť na súpisku dopísaní daľší hráči v zmysle nariadení o štarte hráčov v ZT BFZ.

3. Hráči môžu nastúpiť na stretnutie len v lisovaných kopačkách alebo v turfách, hráči s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu. (rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev).

4. Organizátor ZT BFZ nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, poistenie je v plne v réžii zúčastnených družstiev.

5. Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve, hráč bez chráničov nebude vpustený na hraciu plochu. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT BFZ.

6. OV upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov. V opačnom prípade má právo výberu farby dresov družstvo, vyžrebované ako domáce.

7. V prípade nerozhodného výsledku v semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasleduje rozstrel zo značky pokutového kopu.

Hrací systém :
Hrací čas: 2 x 45 minút, prestávka 15 minút
Striedanie: 9 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, nesmie sa vrátiť  späť do hry.
Lopty:  družstvo, vyžrebované ako domáce družstvo, zabezpečí 2 lopty na stretnutie.
Zdravotná služba: zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii
Občerstvenie: každé družstvo vo vlastnej réžii

Disciplinárne postihy:
1. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3.ŽK, bez poplatku
2. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2.ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).
3. zastavenie činnosti po ČK okrem ČK za HNS 1 stretnutie, výšku trestu za ČK po HNS určí OV Turnaja  v zmysle Disciplinárneho poriadku,  poplatok  10,- €.
4.Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl.100/d.Odstúpenie na DK BFZ.

Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní  plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné v ZT BFZ je 515,- €.
Štartovné je povinné zaplatiť do 16.01.2015 na účet BFZ 182937012 /0200 VUB poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom-(variabilný symbol 222). Pri platbe bankovým prevodom treba v správe pre prijímateľa uviesť: ZT BFZ a názov mužstva.

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia  v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.

Vyžrebovanie turnaja :

 A. skupina – ihrisko NTC Senec
 
kolo dátum čas
1.kolo 18.1.2015 10:00   Čataj Janíky
12:00   Blatné   FA Bratislava
 Voľno Báhoň 14:00   Králová Kalinkovo
 2.kolo 25.1.2015 10:00   Janíky Báhoň
12:00   FA Čataj
 Voľno Kalinkovo 14:00   Králová Blatné
 3.kolo 1.2.2015 10:00   Čataj Králová
12:00   Blatné Kalinkovo
 Voľno Janíky 14:00   Báhoň FA
4.kolo 8.2.2015 10:00   Kalinkovo Janíky
12:00   Blatné Čataj
 Voľno FA 14:00   Králová Báhoň
5.kolo 15.2.2015 10:00   Janíky FA
12:00   Čataj Kalinkovo
 Voľno Králová 14:00   Báhoň Blatné
6.kolo 22.2.2015 10:00   Kalinkovo FA
12:00   Králová Janíky
 Voľno Blatné 14:00   Čataj Báhoň
7.kolo 1.3.2015 10:00   Janíky Blatné
12:00   Báhoň Kalinkovo
 Voľno Čataj 14:00   Králová FA

 

 B. skupina – ihrisko UT Montostroj Senec
 
kolo dátum čas
1.kolo 18.1.2015 10:00 P. Úľany   Viničné
12:00 Vajnory   BCT
 Voľno Malinovo 14:00 Ivanka   Ch. Grob
 2.kolo 25.1.2015 10:00 Ch. Grob   P. Úľany
12:00 Viničné   Malinovo
 Voľno BCT 14:00 Vajnory   Ivanka
 3.kolo 1.2.2015 10:00 Ivanka   BCT
12:00 P. Úľany   Vajnory
Voľno Viničné  14:00 Malinovo   Ch. Grob
4.kolo 8.2.2015 10:00 Vajnory   Malinovo
12:00 BCT   Viničné
Voľno Ch. Grob 14:00 P. Úľany   Ivanka
5.kolo 15.2.2015 10:00 P. Úľany   BCT
12:00 Viničné   Ch. Grob
 Voľno Vajnory 14:00 Malinovo   Ivanka
6.kolo 22.2.2015 10:00 P. Úľany   Malinovo
12:00 BCT   Ch. Grob
Voľno Ivanka  14:00 Vajnory   Viničné
7.kolo 1.3.2015 10:00 Ch. Grob   Vajnory
12:00 Malinovo   BCT
Voľno P. Úľany  14:00 Viničné   Ivanka

 

 C. skupina – ihrisko UT Rapid
 
kolo dátum čas
1.kolo 18.1.2015 9:00 Rusovce   Lamač
11:00 D.N. Ves   ŠKP
Voľno Dúbravka 13:00 Čunovo   Stupava
 2.kolo 25.1.2015 9:00 D. N. Ves   Čunovo
11:00 Lamač   Dúbravka
 Voľno ŠKP 13:00 Stupava   Rusovce
 3.kolo 1.2.2015 9:00 Dúbravka   Stupava
11:00 Čunovo   ŠKP
 Voľno Lamač 13:00 Rusovce   D. N. Ves
4.kolo 8.2.2015 9:00 Čunovo   Rusovce
11:00 ŠKP   Lamač
 Voľno Stupava 13:00 D. N. Ves   Dúbravka
5.kolo 15.2.2015 9:00 Dúbravka   Čunovo
11:00 Lamač   Stupava
 Voľno D. N. Ves 13:00 Rusovce   ŠKP
6.kolo 22.2.2015 9:00 ŠKP   Stupava
11:00 D. N. Ves   Lamač
 Voľno Čunovo 13:00 Rusovce   Dúbravka
7.kolo 1.3.2015 9:00 Lamač   Čunovo
11:00 Dúbravka   ŠKP
 Voľno Rusovce 13:00 Stupava   D. N. Ves

 

D. skupina – ihrisko Plavecký Štvrtok
 
kolo dátum čas
1.kolo 18.1.2015 10:00 Jablonové   Suchohrad
12:00 Studienka   Kostolište
 Voľno Malacky 14:00 Jakubov   Lozorno
 2.kolo 25.1.2015 10:00 Suchohrad   Jakubov
12:00 Lozorno   Malacky
 Voľno Kostolište 14:00 Studienka   Jablonové
 3.kolo 1.2.2015 10:00 Jakubov   Studienka
12:00 Jablonové   Kostolište
 Voľno Lozorno 14:00 Malacky   Suchohrad
4.kolo 8.2.2015 10:00 Studienka   Malacky
12:00 Jablonové   Jakubov
 Voľno Suchohrad 14:00 Kostolište   Lozorno
5.kolo 15.2.2015 10:00 Jakubov   Kostolište
12:00 Lozorno   Suchohrad
 Voľno Studienka 14:00 Malacky   Jablonové
6.kolo 22.2.2015 10:00 Kostolište   Suchohrad
12:00 Jakubov   Malacky
 Voľno Jablonové 14:00 Studienka   Lozorno
7.kolo 1.3.2015 10:00 Suchohrad   Studienka
12:00 Lozorno   Jablonové
 Voľno Jakubov 14:00 Malacky   Kostolište

Semifinále – Ihrisko NTC Senec

1.Semifinále       4.3.2015    17:30hod
2.Semifinále        4.3.2015    19:30 hod

FINÁLE – Ihrisko NTC Senec

Finále                 8.3.2015  o 14:00

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia  v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI