Úradná správa č. 35 zo dňa 22.3.2013

BFZ
ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si budú môcť notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu v priebehu budúceho týždňa. Budem ich informovať notifikáciou cez ISSF.

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:
http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.

Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:

 • prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
 • vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
 • šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Sekretariát:

 • oznamuje, že sekretár BFZ Darina Ščibranyová si v dňoch od 25.03.2013 do 29.3.2013 čerpá dovolenku. Zastupujú sekretári ObFZ.
 • VV BFZ na svojom zasadnutí schválil zavedenie systému zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené BFZ od 09.01.2013 (poplatky a pokuty už neplatiť šekom)
 • oznamuje, že dnešným dňom – 22.03.2013končí splatnosť zálohových faktúr za rozhodcov a delegátov.

Nové znenie bodu 5.2. od časti Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné
Odmeny a ostatné náhrady R, AR, DS v súťažiach BFZ – Jar 2013

Súťaž rozhodca asistent delegát
odmena ost. náhr. odmena ost. náhr. odmena ost. náhr.
MRB 15,0 € 47,0 € 10,0 € 31,0 € 12,0 € 29,0 €
IV. liga 8,0 € 41,0 € 8,0 € 27,0 € 8,0 € 27,0 €
III. liga SD + MD 5,0 € 11,0 € 5,0 € 6,0 €
SZ + MZ 5,0 € 7,0 € 4,0 € 4,0 €
Prípravka 3,0 € 5,0 €

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž rozhodca asistent
čiastočné ostatné náhrady
III. liga SD + M 7,00 € 3,00 €
SZ + MZ 5,00 € 2,00 €
Prípravka 3,00 €

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Znenie bodu 5.2.3 sa pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 nahrádza týmto znením:
Výška finančnej odmeny a ostaných náhrad a pokyny pre ich vyplácanie pre delegované osoby (R, AR a DS) v stretnutiach organizovaných a riadených SFZ a ÚLK sa vyplácajú podľa pokynov uvedených v jednotlivých úradných správach BFZ, zverejňovaných na stránke www.futbalbfz.sk, pre súťažný ročník 2012/2013.

Odmeny R, AR a DS v republikových súťažiach riadených SFZ s rozhodcami delegovanými BFZ

Súťaž rozhodca asistent delegát
odmena ost. náhr. odmena ost. náhr. odmena ost. náhr.
I. LSD 15,0 € 12,0 € 7,0 € 17,0 € 8,0 € 12,0 €
II. LSD 10,0 € 16,0 € 7,0 € 16,0 € 7,0 € 11,0 €
I. LMD 10,0 € 10,0 € 7,0 € 5,0 €
II. LMD 10,0 € 5,0 € 7,0 € 5,0 €
I. LSŽ 15r. 8,0 € 13,0 € 5,0 € 10,0 €
I. LSŽ 14r. 8,0 € 8,0 € 5,0 € 5,0 €
I. liga ženy 8,0 € 10,0 € 4,0 € 9,0 €
II. liga ženy 5,0 € 10,0 € 3,0 € 9,0 €
I. liga žiačky 4,0 € 7,0 € 2,0 € 5,0 €
SP ženy 8,0 € 9,0 € 5,0 € 7,0 €

Športovo – technická komisia:
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 18.kolo FK Rača – OŠK Slovenský Grob dňa 29.3.2013 o 10:30hod.
MRB 18.kolo Rovinka – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava dňa 28.3.2013 o 16:00hod.
S4A 16.kolo FK BCT Bratislava – SFC Kalinkovo dňa 29.3.2013 o 9:30hod.
SD3R 18.kolo FKM K.Ves – OFK D.Lužná dňa 28.3.2013 o 11:30hod.
Lmz SFZ u12 13.kolo FKM K.Ves – FC Petržalka 1898 dňa 9.4.2013 o 15:30hod.

ŠTK nariaďuje odohrať:
16.kolo MD3R LP Domino – MŠK Iskra Petržalka 31.3.2013 o 11:30hod.Kolízia SFZ

ŠTK za účasti zástupcu klubu SFC Kalinkovo vyžrebovala štvrťfinále pohára BFZ
Seniori – 17.4.2013 o 17:00 hod.
Rovinka – FC Rohožník
ŠFK Jablonec – ŠK Pl.Štvrtok – OFK Vysoká
SFC Kalinkovo – FC Ružinov Bratislava
ŠK Báhoň – FK Inter Bratislava

Dorast – 17.4.2013 o 17:00hod.
Slovan Ivanka pri Dunaji – LP Domino
Tatran Stupava – ŠK Vrakuňa
FC Rohožník – FKM Karlova Ves
18.4.2013 o 17:00hod.
ŠK Báhoň – FC Petržalka 1898 „B“
ŠTK oznamuje náhradné termíny neodohraných stretnutí v termíne 16-17.3.2013

MRB 15.6.2013 UHČ
S4A 1.5.2013 UHČ
S4B 8.5.2013 UHČ
SD3R 24.4.2013 o 17:00hod.
MD3R 17.4.2013 o 17:00hod.
SZRL + MZRL 8.5.2013 nasledovne:
ŠKP – Ivanka (iba SZRL) o 14:000hod. Po stretnutiach SD3R a MD3R
Iskra – D.N.Ves (iba MZRL) o 9:00hod.
FC Ružinov- PŠC Pezinok o 14:00 a 15:30hod.
FK BCT – D.Lužná o 12:00 a 13:30hod.
ŠK Vrakuňa – ŠK Lozorno o 11:00 a 12:30hod. Po stretnutí MD3R
Žolík Malacky – LP Domino o 10:00 a 12:00hod.
FK Rača – FA Bratislava o 9:30 a 11:00hod.

ŠTK oznamuje klubom, ktoré majú svoje majstrovské stretnutia odohrať na domácom ihrisku v sobotu 23.3.2013,aby nahlásili spôsobilosť hracej plochy predsedovi ŠTK BFZ p.Jánovi Farbulovi (0905/526 761,0917/161 304) najneskôr do piatka 22.3.2013 do 18:00hod.Ak hrajú svoje majstrovské stretnutia na domácom ihrisku v nedeľu 24.3.2013,žiadame nahlásiť spôsobilosť hracej plochy do soboty 23.3.2013 do 15:00hod.Ak klub, ktorý má svoje stretnutie odohrať na domácom ihrisku nenahlási predsedovi ŠTK spôsobilosť hracej plochy do daného termínu, ŠTK nezruší rozhodcov ani súperove družstvo zo stretnutia a o spôsobilosti hracej plochy sa rozhodne podľa SP čl.55 bod 3.
OZNAM PRE KLUBY:
Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.
ŠTK žiada klubových ISSF manažérov, ktorý nezadali názvy svojich štadiónov do ISSF systému, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Oprava sumy uvedenej v ÚS z 15.3.: správny údaj je 58,80 €, ďalšie údaje sú bez zmeny.
Ospravedlnenia: Dujava 29.3.-8.4.; Maretta 30.3. do 13.00; Kudlica 30.3.; Henček do 11.4.; Smolíková 13.4.; Mosor 23.-24.3.; Bilčík 21.-23.3.; Hrazdira 30.3.; Brody st. 30.3.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje:

 • technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
 • že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013. Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.

Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01 Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ vyzýva trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na predĺženie licencií, dňa 26.1.2013 a doposiaľ nevyplnili „Registračný formulár“ trénera v rámci evidencie ISSF SFZ, aby tak v čo najkratšom čase urobili. Vyplnenie je možné aj elektronickou formou (pokyny v ÚS BFZ) a zaregistrovanie každého trénera je podmienkou pre vydanie predĺženia jeho licencie.
TMK BFZ oznamuje klubom, že eviduje niekoľko trénerov, ktorí momentálne nepôsobia v kluboch.
V prípade záujmu o týchto trénerov, obráťte sa BFZ – R. Novák – 0902/937 055, kde Vám bude na nich poskytnutý kontakt.
TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 22.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu(pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, (16)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi (5)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.
NOMINÁCIA výberu hráčov BFZ U-14 (nar. po 1.1.1999) na kontrolný zraz v dňoch od 2.04. do 4.04 2013 v Senci
Hráči:
Martin HAJTMÁNEK, Jakub LACKO, Filip ŠIMORA, Jakub BALÁŽ, Adam BEŇO, Martin VICIAN, Tamáš NÉMETH – všetci ŠK Slovan
Mário LORINCZI – Žolík Malacky
Tomáš RYBÁR, Dominik DANIŠ, Adam FRONC , Juraj KISS, Jakub VIDA – všetci FC Petržalka Jozef TORNYAI, Dominik ŠPIRIAK – SFM SENEC
Samuel LIVORA, Martin GREGOR , Patrik BORIS – Karlova Ves
Náhradníci:
Kristián FLAK, Marek DROBNÝ, Dominik KRATOCHVÍL, Oliver VECSEI, Richard CSONTOS – všetci ŠK Slovan; Pavel PACAL a Sebastián VACVAL – FC Petržálka; Jozef HERMAN – LP DOMINO, Adam SITH – Karlova Ves.
Hlavný vedúci : Rudolf NOVÁK; Koordinátor výberu : Vejtech VARADÍN; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Patrik LIPNICKÝ; VEDÚCI DRUŽSTVA: Daniel ŠTEFÁNIK a MASÉR: Marek KOŠÁŇ
Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v utorok 2.04.2013 o 14,15 hod. pred Dom Športu Junácka ul. Ukončenie zrazu je 4.04.2013 cca 14.00 príchodom do Bratislavy Dom Športu.

Matrika BFZ :
Upozorňujeme FK, že všetky poplatky za žiadosti o transfer hráča /prestupy, hosťovanie a pod./, základná registrácia hráčov, nie je možné platiť od 11.1. 2013 cez poštové poukážky, nakoľko tieto poplatky sa budú platiť mesačnou zbernou fakturáciou, ktorá bude vystavená cez ISSF mesačne jednotlivým FK.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne od seniorských súťaží /jar 2013/, potom k novému ročníku 2013/14 výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek.
Pri každej žiadosti hráča /prestup, hosťovanie, prihláška k registrácii a pod./ je potrebný na tlačive overený podpis hráča, alebo zákonného zástupcu hráča /povinný do 18. rokov/, ak hráč žiadajúci o elektronický transfer nemá vytvorený účet v ISSF. Bez overeného podpisu hráča, alebo zákonného zástupcu nebude žiadosť o transfer /tlačivo/ prejednaná.
Oznam: nové informácie hlavne ohľadom elektronických transferov.
Základné informácie o elektronických transferoch nájdete na adrese:
http://www.futbalsfz.sk/issf/elektronicky-transfer

Rozhovor s p. Letkom nielen na tému elektronického transferu:
http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/spravy/novinka/video-prvy-oficialny-elektronicky-transfer-cez-issf-je-krokom-k-zlepseniu-administrativnych-pr.html

MK BFZ ďalej upozorňujem FK, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) nasledovne:
– článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „…perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo…“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“
– článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“
– článok 10, ods. c): nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“
– článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku).
– článok 11, ods. 2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“
Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk).
Upozorňuje kluby, že od 1.10.2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať matrike BFZ (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer /okrem elektronického transferu/, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.
Oznamujeme vám, že matrika BFZ od 1.2.2013 prešla na mesačnú zbernú fakturáciu /platba za žiadosti o transfer hráča – prestupy, hosťovania a základná registrácia hráčov/ a o výške poplatkov budete vyrozumený cez ISSF. V praxi to znamená, že už poplatky neplatíte vopred šekom, ale vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na váš klub, budú vaši kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou e-mailu zo systému ISSF.
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ „Všeobecná faktúra“ a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Matrika BFZ oznamuje, že prestupy a hosťovania hráčov končia dňom 31.3.2013 a najbližší prestupový termín začína od 1.7. 2013.

Komisia mládeže:
KM BFZ ruší všetky stretnutia v súťažiach prípraviek /PMA1, PMB1, PMC, PMA2, PMB2/, ktoré sa mali odohrať v termíne 23.-24.3.2013. Náhradný termín stretnutí po skončení súťaže v dňoch 15.- 16.6.2013.!!!OPRAVA !!!

Z dôvodov nepriaznivej predpovede počasia na dni 23.-24.3.2013 sa rušia stretnutia 12.kola PrSC.
12.kolo sa odohrá v stredu 1.5.2013 – jednotný začiatok stretnutí sa stanovuje na 10,30 hod.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:
Nové znenie bodu 5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových stretnutiach ObFZ Bratislava – vidiek:

Súťaž Rozhodca Asistent R Delegát
Odmena ON Odmena ON Odmena ON
V. liga 10 € 28 € 6 € 20 € 7 € 19 €
Dorast 5 € 10 € 4 € 6 €
Žiaci 3 € 9 €
Prípravka 3 € 5 €
ON – ostatné náhrady

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ. V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž Rozhodca Asistent R
ČON ČON
Dorast 5 € 2 €
Žiaci 6 €
Prípravka 2 €
ČON – čiastočné ostatné náhrady

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava-vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.
FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;
FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:
ŠTK oznamuje klubom, ktoré majú svoje majstrovské stretnutia odohrať na domácom ihrisku v sobotu 23.3.2013,aby nahlásili spôsobilosť hracej plochy predsedovi ŠTK ObFZ p.Štefanovi Hílkovi (0919/177 540) najneskôr do piatka 22.3.2013 do 18:00hod.Ak hrajú svoje majstrovské stretnutia na domácom ihrisku v nedeľu 24.3.2013,žiadame nahlásiť spôsobilosť hracej plochy do soboty 23.3.2013 do 15:00hod.Ak klub, ktorý má svoje stretnutie odohrať na domácom ihrisku nenahlási predsedovi ŠTK spôsobilosť hracej plochy do daného termínu, ŠTK nezruší rozhodcov ani súperove družstvo zo stretnutia a o spôsobilosti hracej plochy sa rozhodne podľa SP čl.55 bod 3.
OZNAM PRE KLUBY:
Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

ŠTK žiada klubových ISSF manažérov, ktorý nezadali názvy svojich štadiónov do ISSF systému, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
ŠTK oznamuje náhradný termín neodohratých stretnutí 14.kola SD4VB,ktoré sa mali odohrať
16-17.3.2013. Stretnutia 14.kola SD4VB sa odohrajú 1.5.2013 – všetky pUHČ. Termín odohratia stretnutí 16.kola S5VB bude zverejnený v nasledujúcej ÚS.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Pozýva na zasadnutie komisie: – rozhodcov ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa nezúčastnili seminára.
Dňa 22. marca 2013 (piatok) od 16.30 hod v zasadačke č. 39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – Babinský J., Bočák J., Ďuriš R., Ďurčo P., Gajarský S., Habo R., Huska P., Hušek J., Jaborek P., Kardelis M., Kováč L., Mrva P., Žilavý V.
Úvodné stretnutie záujemcov o rozhodovanie sa uskutoční dňa 5.4.2013 o 16.30 hod v zasadačke č. 39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – pozvaní : Chytil E., Sakar D., Kalata P., Kočí V., Fabiankovič M., Vávra M., Matlovič O., Putz R.
Delegáti:
Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk
Správu zasielajte ako prílohu k súboru pomenovaného podľa vzoru:
VZOR: SD S5VA 12.kolo Pernek Studienka XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXX = Priezvisko delegáta)

Ospravedlnení :
Zborovan – od 23.3. do prihlásenia, Babinský od 23.3. do prihlásenia, Kelller – od 25.3. do prihlásenia, Surovský – 23.3.- 1.4., Boldižár – 28.3.- 2.4., Opálek – 29.3. – 1.4.,

Ospravedlnenia zasielajte na : peter.augustovic1@gmail.coma minarikp4458@azet.sk, alebo na mobil : 0908/556955 a 0911/397156

Komisia mládeže:

1.Z dôvodov nepriaznivej predpovede počasia na dni 23.-24.3.2013 sa rušia stretnutia 12.kola SZV MA a 12.kola MZV.
12.kolo SZV MA sa odohrá v stredu 8.5.2013 – jednotný začiatok stretnutí sa stanovuje na 10,30 hod.
12.kolo MZV sa odohrá v stredu 1.5.2013 – jednotný začiatok stretnutí sa stanovuje na 10,30 hod.
2. Nominácia hráčov U13 / roč.2000/ na turnaj 5 družstiev poriadaný BFZ. Turnaj sa odohrá v stredu 10.4.2013 na štadióne FK BCT Bratislava. Zraz hráčov výberu je o 8,30 hod. na uvedenom štadióne.
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Ospravedlnenia do školy dostanú hráči na turnaji.
Tréner Maroš Skovajsa – tel.0902/658530 / hlásiť ospravedlnenia / nominoval týchto hráčov:
Slovan Ivanka – Martin Jánošík, Matej Ružička
OFK Dunajská Lužná – Samuel Baláž, Kristián Prochyra
ŠK Žolík Malacky – František Závoník, Ivan Konečný, René Szecsényi, Adrián Držka
PŠC Pezinok – Filip Roman Brom, Richard Holec, Jakub Barták, Robert Gajdúšek
ŠK Pl.Štvrtok/OFK Vysoká – Jakub Houdek, Dominik Novoveský
Veľké Leváre – Michal Skoršepa
FK Kuchyňa – Rastislav Petrík
Náhradník: Alex Novosádek / ŠK Žolík Malacky /
Nominácia hráčov bola na príslušné FK zaslaná elektronickou poštou dňa 18.3.2013.
Vedúci výpravy a výberu: Ivan Konečný
3. Z dôvodov turnaja 10.4.2013 sa zasadnutie KM uskutoční vo štvrtok 11.4.2013 o 14,30 hod.
4. KM žiada FK, aby všetky veci súvisiace so súťažami prípraviek / PrMA, PrPK, PrSC / sledovali
v US – časť KM BFZ / od ročníka 2012/2013 boli vidiecke prípravky zaradené pod KM BFZ /


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI