Úradná správa č. 36 zo dňa 28.3. 2013

BFZ

ISSF

Veľmi dôležitá informácia – vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekom, a.s. upriamujeme Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom, kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály …) a tu budeme priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu už teraz.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný (telefón, internet). Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné vyplniť len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby sme Vás touto cestou oboznámili aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály „Biznis Star“ (po pristúpení k rámcovej zmluve). Podrobnosti k paušálom „Biznis Star“ nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,

dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!!  NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb. Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:

– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz opakujeme, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Sekretariát:

Nové znenie bodu 5.2. od časti Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné
Odmeny a ostatné náhrady R, AR, DS v súťažiach BFZ – Jar 2013

Súťaž rozhodca asistent delegát
odmena ost. náhr. odmena ost. náhr. odmena ost. náhr.
MRB 15,0 € 47,0 € 10,0 € 31,0 € 12,0 € 29,0 €
IV. liga 8,0 € 41,0 € 8,0 € 27,0 € 8,0 € 27,0 €
III. liga SD + MD 5,0 € 11,0 € 5,0 € 6,0 €
SZ + MZ 5,0 € 7,0 € 4,0 € 4,0 €
Prípravka 3,0 € 5,0 €

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž rozhodca asistent
čiastočné ostatné náhrady
III. liga SD + M 7,00 € 3,00 €
SZ + MZ 5,00 € 2,00 €
Prípravka 3,00 €

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Znenie bodu 5.2.3 sa pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 nahrádza týmto znením:
Výška finančnej odmeny a ostaných náhrad a pokyny pre ich vyplácanie pre delegované osoby (R, AR a DS) v stretnutiach organizovaných a riadených SFZ a ÚLK sa vyplácajú podľa pokynov uvedených v jednotlivých úradných správach BFZ, zverejňovaných na stránke www.futbalbfz.sk, pre súťažný ročník 2012/2013.

Odmeny R, AR a DS v republikových súťažiach riadených SFZ s rozhodcami delegovanými BFZ

Súťaž rozhodca asistent delegát
odmena ost. náhr. odmena ost. náhr. odmena ost. náhr.
I. LSD 15,0 € 12,0 € 7,0 € 17,0 € 8,0 € 12,0 €
II. LSD 10,0 € 16,0 € 7,0 € 16,0 € 7,0 € 11,0 €
I. LMD 10,0 € 10,0 € 7,0 € 5,0 €
II. LMD 10,0 € 5,0 € 7,0 € 5,0 €
I. LSŽ 15r. 8,0 € 13,0 € 5,0 € 10,0 €
I. LSŽ 14r. 8,0 € 8,0 € 5,0 € 5,0 €
I. liga ženy 8,0 € 10,0 € 4,0 € 9,0 €
II. liga ženy 5,0 € 10,0 € 3,0 € 9,0 €
I. liga žiačky 4,0 € 7,0 € 2,0 € 5,0 €
SP ženy 8,0 € 9,0 € 5,0 € 7,0 €

 

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
19. kolo MD3R ŠK Vrakuňa – MŠK Iskra Petržalka 20. 4. 2013 o 12:00
17. kolo MZRL FA Slov-matic Bratislava – MŠK Isktra Petržalka 6. 4. 2013 o 11:00, ihr. FTCM Bieloruská 1
16. kolo lmzSFZ U12 U13 ŠK Slovan Bratislava – FC Ružinov nasledovne:
U12: 2. 5. 2013 o 16:30, ihr. Pasienky
U13: 2. 5. 2013 o 17:45, ihr. Pasienky
18. kolo lmzSFZ U12 SFM Senec – ŠK Slovan Bratislava 14. 5. 2013 o 16:30, ihr. Veľký Biel
22. kolo SD3R Domino – Pezinok 10. 4. 2013 o 17:00
20. kolo MD3R Domino – Vrakuňa 28. 4. 2013 o 12:30 (kolízia SFZ)
24. kolo MD3R Domino – PŠC Pezinok 12. 5. 2013 o 12:30 (kolízia SFZ)
15. kolo SZRL MZRL Domino – Vrakuňa nasledovne:
SZRL: 15. 5. 2013 o 15:30
MZRL: 15. 5. 2013 o 17:00
ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutia:
17. kolo MRB ŠKP Inter Dúbravka – FC Ružinov 10. 4. 2013 o 17:00
17. kolo SD3R Bernolákovo – PŠC Pezinok 2. 4. 2013 o 15:00
17. kolo SD3R Dun. Lužná – FK Rača 10. 4. 2013 o 17:00
15. kolo SZRL MZRL
FA Bratislava – Žolík Malacky 15. 5. 2013 o 16:00 (MZRL), 17:30 (SZRL)
PŠC Pezinok – Ivanka pri Dunaji 15. 5. 2013 o 16:00 (MZRL), 17:30 (SZRL)
ŠTK kontumuje:
17. kolo SD3R FC Petržalka B – FK Dúbravka 3:0 kont. podľa SP čl. 100/i (hráč Lukáš Fiala RČ 1253239, 4 ŽK). Prípad odstupujeme na DK.
15. kolo SZRL FK Rača – ŠKP Inter Dúbravka 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. ŠKP zaplatí poplatok v zmysle RS čl. 3.5 vo výške 20€.
ŠTK za porušenie SP čl. 108 bod 1 vylučuje zo súťaže SZRL družstvo ŠKP Inter Dúbravka. Výsledky družstva sa anulujú. Družstvá vyžrebované s ŠKP Inter Dúbravka budú mať voľný žreb. ŠKP Inter Dúbravka zaplatí poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 200€.
ŠTK na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia a predpovede na najbližší víkend ruší všetky stretnutia v kategórii seniorov a dorastu. Náhradné termíny:
18. kolo MRB – všetky stretnutia 5. 6. 2013 o 17:30hod.
16. kolo S4A – všetky stretnutia 29. 5. 2013 o 17:30hod.
16. kolo S4B – všetky stretnutia 30. 5. 2013 o 17:30hod.
18. kolo SD3R – všetky stretnutia 15. 6. 2013 o 14:30hod.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 3.4.2013 o 17:30hod. R Orlíkovú.
Zistené nedostatky na stretnutiach 17.kola MRB,15.kola S4A a S4B
Slov.Grob – Svätý Jur – zberači lôpt, hlavný usporiadateľ neoznačený vestou z nápisom HLAVNÝ USPORIADATEL.
Budmerice – Jakubov – nefunkčný ukazovateľ skóre a času.
ŠTK upozorňuje kluby na odstránenie nedostatkov pri ďalšom domácom stretnutí.

Disciplinárna komisia:

U.č.  220  Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 24.03.2013
Uscký Adam / PŠC Pezinok – MD3R /
od 25.03.2013
Remák Igor  / ŠK Plavecký Štvrtok /
Keszi Matúš / MFK Rusovce /
Hrdlička Andrej / Lokomotíva D.N.Ves /
Nagy Tomáš / ŠK Vrakuňa /
Bodics JánKovasich Michal / TJ Čunovo /
Doktor Peter, Lonský MartinKrajčír Marek / ŠK Kalinkovo /
Tóth Marian, Kuklovský RobertDanihel Pavol / FK Jablonové /
Kročka Peter / ŠK Báhoň /
U.č.  221 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 25.03.2013
Volf Patrik  / ŠK Svätý Jur /
U.č.  222  Krátky Andrej / ŠK Bernolákovo / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/5/a  od 25.03.2013.
U.č.  223  Matuška Slavomír / FK Karpaty Limbach / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodm.,
podľa 1/5/a  od 25.03.2013.
U.č.  224  Šášik Juraj / Lokomotíva D.N.Ves / vylúčený – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/4/a  od 25.03.2013
U.č.  225  Bosák Peter / ŠK Vrakuňa / vylúčený – 3 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/6/b  od 25.03.2013
U.č.  226  Benci Ladislav / ŠK Tomášov / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/5/a  od 25.03.2013
U.č.  227  Krasňanský Peter / Slovan Viničné / vylúčený – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/1/b  od 25.03.2013
U.č.  228  Čarnecký Peter / MŠK Iskra Petržalka – SD3R / vylúčený – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/4/a  od 25.03.2013
U.č.  229  Kong Joseph / FC Ružinov – SZRL / vylúčený – 2 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/1/b  od 24.03.2013
U.č.  230  DK BFZ upozorňuje kluby na povinnosť viesť si vlastnú evidenciu
                  napomínaných a vylúčených hráčov. V prípade prestupu hráča z rovnakej
ligy, alebo pri odhlásení družstva v priebehu súťaže sa žlté karty hráčovi
v príslušnom ročníku prenášajú do nového klubu.
Kluby si túto skutočnosť môžu overiť priamo v systéme ISSF.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Výsledky opravných a náhradných písomných testov a ústnych skúšok z PF: V písomných testoch vyhoveli: M. Ďurčo, Ľ. Čižmár, A. Krč a Ľ. Polakovič. V ústnych skúškach vyhoveli M. Dávid, Ľ. Polakovič, Ľ. Čižmár a A. Krč.
Pozýva na zasadnutie dňa 5.4. o 16.30 V. Bilčíka.
Ospravedlnenia: Dujava 29.3.-2.4. (oprava nesprávneho dátumu); Pacalaj 29.3.-2.4.; Jendruš k dispozícii od 30.3.; Martinkovič ml. 7.4. (predpoludním), 13.4.; Henček 6.4., 11.4.; Ježík 25.-26.5., 15.-16.6.; Ďurčo 30.3., 7.4. (do 13.00); Čižmár k dispozícii od 26.3.; Jancura do 30.4.; Zálesňák 21.4.; Chladek 31.3.-1.4.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
–   Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 28.3.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, (16)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia  leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi  (5)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

NOMINÁCIA  výberu hráčov BFZ U-14 (nar. po 1.1.1999) na kontrolný zraz v dňoch od 2.04. do 4.04 2013 v Senci
Hráči:
Martin HAJTMÁNEK,  Jakub LACKO, Filip ŠIMORA, Jakub BALÁŽ, Adam BEŇO,     Martin VICIAN, Tamáš NÉMETH – všetci ŠK Slovan
Mário LORINCZI – Žolík Malacky; Juraj  MARTIŠEK – Ivanka pri Dunaji
Tomáš  RYBÁR, Dominik DANIŠ, Adam FRONC    , Juraj KISS a Jakub VIDA – všetci FC Petržalka Jozef TORNYAI a  Dominik ŠPIRIAK –  SFM SENEC
Samuel LIVORA a Patrik BORIS – Karlova Ves
Náhradníci:
Kristián FLAK, Marek DROBNÝ, Dominik KRATOCHVÍL, Oliver VECSEI, Richard CSONTOS – všetci ŠK Slovan; Pavel PACAL a Sebastián VACVAL  –    FC Petržálka;
RiJozef HERMAN – LP DOMINO,  Adam SITH – Karlova Ves
Hlavný vedúci : Rudolf  NOVÁK; Koordinátor výberu : Vejtech VARADÍN;   TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Patrik LIPNICKÝ;  VEDÚCI DRUŽSTVA: Daniel ŠTEFÁNIK a MASÉR:     Marek  KOŠÁŇ
Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v utorok 2.04.2013 o 14,15 hod. pred Dom Športu Junácka ul. Ukončenie zrazu je 4.04.2013 cca 14.00 príchodom do Bratislavy Dom Športu.

Matrika  BFZ :

Upozorňujeme FK, že všetky poplatky za žiadosti o transfer hráča /prestupy, hosťovanie a pod./, základná registrácia hráčov, nie je možné platiť od 11.1. 2013 cez poštové poukážky, nakoľko tieto poplatky sa budú platiť len mesačnou zbernou fakturáciou, ktorá bude vystavená cez ISSF mesačne jednotlivým FK.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne od seniorských súťaží (v priebehu jari 2013), potom k novému ročníku 2013/14 výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek.
Pri každej žiadosti hráča (prestup, hosťovanie, prihláška k registrácii a pod.) je potrebný na tlačive overený podpis hráča, alebo zákonného zástupcu hráča (povinný pre hráčov do 18. rokov), ak hráč žiadajúci o elektronický transfer nemá vytvorený účet v ISSF. Bez overeného podpisu hráča, alebo zákonného zástupcu nebude žiadosť o transfer (určené tlačivo) prejednaná.
Oznam: nové informácie hlavne ohľadom elektronických transferov a základné informácie o elektronických transferoch nájdete na adrese:
http://www.futbalsfz.sk/issf/elektronicky-transfer

MK BFZ ďalej upozorňujeme FK, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) nasledovne:
– článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „…perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo…“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“
– článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“
– článok 10, ods. c): nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“
– článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku).
– článok 11, ods. 2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“
Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk).
Upozorňuje kluby, že od 1.10.2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať matrike BFZ (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer /okrem elektronického transferu/, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.
Oznamujeme vám, že matrika BFZ od  1.2.2013 prešla na mesačnú zbernú fakturáciu /platba za  žiadosti o transfer hráča – prestupy, hosťovania a základná registrácia hráčov/ a o výške poplatkov budete vyrozumený cez ISSF. V praxi to znamená, že už poplatky neplatíte vopred šekom, ale vám budú pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na váš klub, budú vaši kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou e-mailu zo systému ISSF.
UPOZORNENIE !!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ „Všeobecná faktúra“ a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ.
Matrika BFZ oznamuje, že prestupy a hosťovania hráčov končia dňom 31.3.2013 a najbližší prestupový termín začína od 1.7. 2013.

Komisia mládeže:

1. KM želá FK, funkcionárom, hráčom, rodičom , rozhodcom a delegátom príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
2. KM upozorňuje FK hrajúce súťaže PrMA, PrPK, PrSC na povinnosť vypisovať zápis o stretnutí PC technikou / nie perom /, v prípade neprítomnosti rozhodcu je domáci FK povinný zaslať do 48 hodín riadne vypísaný zápis o stretnutí na KM BFZ. V prípade porušenia sa príslušný FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.
3. Nahlasovanie výsledkov – domáci FK je povinný ihneď po stretnutí zaslať SMS / nemusíte telefonovať / na tel.číslo 0911/718450 výsledok stretnutia ako aj polčasový výsledok. V prípade porušenia sa príslušný FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.

KM súhlasí s nasledovnými dohodami klubov a družstiev:

LP Domino – Žolík Malacky 14. kolo PMA1 hrá sa 18.4.2013 o 17:00 hod., PMB1 18.4.2012 o 17,00 hod., PMC 18.4.2013 o 16,00 hod.
ŠKSlovan „B“ – ŠKP Inter 14.kolo PMA1  hrá sa 4.4. 2013 o 16,30 hod. ihrisko UT Pasienky.
LP Domino – ŠK Slovan „A“ 16. kolo PMA1 hrá sa 20.4.2013 o 14,00 hod., PMB1 2o.4.2013 o 14,00 hod., PMC 20.4.2013 o 15,oo hod.
ŠK Slovan A – FA BA 17. kolo PMB1 hrá sa 24.4.2013 o 16,30 hod. Ihrisko UT Pasienky.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz :http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

S okamžitou platnosťou bol zavedený systém zberných faktúr (pokuty, poplatky – Matričná komisia, DK, ŠTK, KM a Odvolacia komisia) v rámci ISSF pre všetky FK riadené ObFZ Btaislava-vidiek od 02.01.2013 (poplatky a pokuty už neplatiť šekom ani v inej forme!!!).
Netýka sa to zálohových faktúr na rozhodcov, tie pokračujú vo forme ako doteraz!!!

Nové znenie bodu 5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových stretnutiach ObFZ Bratislava – vidiek:

Súťaž        Rozhodca        Asistent R        Delegát
Odmena    ON    Odmena    ON    Odmena    ON
V. liga        10 €        28 €      6 €        20 €       7 €        19 €
Dorast        5 €        10 €      4 €        6 €
Žiaci        3 €        9 €
Prípravka    3 €        5 €
ON – ostatné náhrady

Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie (cestovné, ošatné, účasť na seminároch a testoch, …). Rozhodcovia môžu používať motorové vozidlo a na vyúčtovanie ostatných náhrad nepreukazujú žiadne doklady. Náležitosti budú vyplácané R, AR a DS prostredníctvom sekretariátu BFZ. V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas a to nasledovne:

Súťaž        Rozhodca            Asistent R
ČON                ČON
Dorast        5 €                2 €
Žiaci        6 €
Prípravka    2 €
ČON – čiastočné ostatné náhrady

Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny (150 minút), R a AR si uplatňujú plné ostatné náhrady v oboch stretnutiach.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava-vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;
FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1.    ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa:
S5VB 22. Kolo Sv. Jur „B“ – Vištuk dňa 26.4.2013 o 18,00 hod.
2.    ŠTK berie na vedomie námietku kapitána v stretnutí SD4VB 15. Kolo B. Pezinok – Malinovo ako neopodstatnenú.
3.    ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
S5VB      17. Kolo  Častá – Dubová dňa 24.4.2013 o 17,30 hod.
SD4VB   15. Kolo  Častá – Šenkvice dňa 24.4.2013 o 15,00 hod.
SD4VB   14. Kolo  Modra – N. Dedinka  dňa 24.4.2013 o 16,00 hod.
4.    ŠTK nariaďuje odohrať:
S5VB     17. Kolo  Modra – Čataj  dňa 17.4.2013 o 17,30 hod.
5.    ŠTK oznamuje náhradný termín neodohratých stretnutí 16. Kola S5VB, ktoré sa mali odohrať v termíne 16.-17.3.2013 – 16.6.2013  UHČ
14. kolo    SD4VB   –  1.5. 2013  pUHČ
6.    Vzhľadom k pretrvávajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam sú v termíne 30.-31.3.2013 všetky súťažné stretnutia seniorov a dorastu zrušené. Náhradné termíny sú nasledovné:
S5VA      13. Kolo   dňa     1.5.2013        UHČ
SD4VB    16. Kolo   dňa    8.5.2013     pUHČ
S5VB       18. Kolo   dňa    5.6.2013    17,30 hod
7.    Chýbajúci zápis:     15. Kolo  N.Dedinka – Limbach    R: Patlevič

Disciplinárna komisia:

U.č.148
Procházka Igor ( GFC Grinava ) vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 28.3.2013 podľa čl. 1 / 4 a  DP. Poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.149
Slušný Milan ( Sološnica ) vylúčený za kopnutie súpera mimo súboja o loptu, zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 28.3.2013 podľa čl. 1/6/1 b DP.
Poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. ( neposielať šekom )
U.č.150
DK trestá hráčov :
Klement Štefan ( Sv Jur „B“ )
Repáň Roman ( Nová Dedinka )
Mackovič Adam ( Plavecký Štvrtok/ Vysoká „B“ )
Kovarík Štefan ( Kuchyňa )
za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.3.2013.
Poplatok za jednotlivých hráčov vo výške 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (neposielať platbu šekom).

Komisia rozhodcov a delegátov:

Úvodné stretnutie záujemcov o rozhodovanie sa uskutoční dňa 5.4.2013 o 16.30 hod v zasadačke č. 39 BFZ Trnavská 100/II v Bratislave – pozvaní : Chytil E., Sakar D., Kalata P., Kočí V., Fabiankovič M., Vávra M., Matlovič O., Putz R.
Ospravedlnení :
Pirník – 29.3. – 1.4.,
Ospravedlnenia zasielajte na: peter.augustovic1@gmail.com mobil: 0908/556955 alebo minarikp4458@azet.sk, mobil: 0911/397156.

Komisia mládeže:

1. Komisia mládeže praje všetkým FK, funkcionárom, hráčom, rodičom, rozhodcom, delegátom príjemné
prežitie Veľkonočných sviatkov.
2. Nominácia hráčov U13 / roč.2000/ na turnaj 5 družstiev poriadaný BFZ. Turnaj sa odohrá v stredu    10.4.2013 na štadióne FK BCT Bratislava. Zraz hráčov výberu je o 8,30 hod. na uvedenom štadióne.
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Ospravedlnenia do školy dostanú hráči na turnaji.
Tréner Maroš Skovajsa – tel.0902/658530 / hlásiť ospravedlnenia / nominoval týchto hráčov:
Slovan Ivanka – Martin Jánošík, Matej Ružička
OFK Dunajská Lužná – Samuel Baláž, Kristián Prochyra
ŠK Žolík Malacky – František Závoník, Ivan Konečný, René Szecsényi, Adrián Držka
PŠC Pezinok – Filip Roman Brom, Richard Holec, Jakub Barták, Robert Gajdúšek
ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká – Jakub Houdek, Dominik Novoveský
Veľké Leváre – Michal Skoršepa
FK Kuchyňa – Rastislav Petrík
Náhradník: Alex Novosádek / ŠK Žolík Malacky /
Nominácia hráčov bola na príslušné FK zaslaná elektronickou poštou dňa 18.3.2013.
Vedúci výpravy a výberu: Ivan Konečný
3. Z dôvodov turnaja 10.4.2013 sa zasadnutie KM uskutoční vo štvrtok 11.4.2013 o 14,30 hod.
4. Zmena hracieho dňa a času
KM nariaďuje odohrať stretnutie 12.kola  SZV MA medzi družstvami ŠK Žolík Malacky – ŠK Gajary v utorok 7.5.2013 o 16,30 hod. na novom štadióne Žolik Malacky / Zámocký park v Malackách /
Dôvod: kolízia stretnutí dňa 8.5. o 10,00 a 12,00 hod. sa dohráva 14.kolo SZRL, MZRL Žolík Malacky – Domino Bratislava
5. KM upozorňuje FK hrajúce súťaže SZV MA, SZV PK, SZV SC a MZV na povinnosť vypisovať zápis o stretnutí PC technikou / nie perom/, zápis po stretnutí v ISSF systéme uzatvára po stretnutí prítomný rozhodca / stačí doma /. V prípade že na stretnutí nie je prítomný rozhodca riadne vyplnený zápis je povinný domáci FK zaslať do 48 hodín na ObFZ. V prípade porušenia sa príslušný FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.
6. Nahlasovanie výsledkov -domáce FK sú povinné ihneď po stretnutí zaslať SMS / nemusíte telefonovať / na tel.číslo 0911/718450 / výsledok stretnutia, polčasový výsledok /. V prípade porušenia sa FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI