Konferencia BFZ sa tešila veľkému záujmu ľudí

V stredu 18. marca sa v aule Dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave uskutočnila riadna konferencia Bratislavského futbalového zväzu, ktorá nadviazala na poslednú z 20. júna 2014. Za ObFZ Bratislava-mesto dostalo pozvánku 25 delegátov, za ObFZ Bratislava-vidiek 40 s právom hlasovať, zúčastnilo sa celkovo 60 delegátov s právom hlasovať a na konferencii BFZ sa zúčastnilo spolu s pozvanými hosťami 104 ľudí, čo je úctyhodné číslo!  Konferencia BFZ trvala vyše dve a pol hodiny a medzi hosťami sa zúčastnili generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, bývalý prvý predseda SFZ Milan Služanič a zástupca SFZ a vedúci IT úseku SFZ Ján Letko.

Rokovanie viedol Vladimír Medveď, člen VV BFZ, konferencia pozostávala z 13 bodov. Okrem jeho najdôležitejšieho bodu a to správe predsedu BFZ Juraja Jánošíka o činnosti zväzu od poslednej konferencie, bolo v popredí záujmu odovzdanie ocenení a diskusia. Juraj Jánošík sa vo svojom príhovore zameral na jedenásť konkrétnych bodov. Činnosť odborných komisií BFZ, vzťah BFZ – SFZ – RFZ – ObFZ, činnosť VV BFZ od predchádzajúcej konferencie (20.06.2014), podpora mládežníckeho futbalu, podpora zimného turnaja – seniori, dorast, ekonomická činnosť – komisia pre marketing a partnerov – vyhodnotenie ankety jedenástky roka a 1. reprezentačný ples, pracovné stretnutia na úrovni magistrátu BA – BSK – starostovské združenia BA – MA – PK – SC, nový prestupový a matričný poriadok SFZ, návrh nového súťažného poriadku SFZ, reorganizácia súťaží v rámci BFZ + ObFZ – mesto, ObFZ– vidiek, kronika BFZ – vydanie publikácie, história BFZ, nové sídlo BFZ, podpora klubov.

JPG_1890

,,Veľmi ma teší, že sme sa na konferencii stretli v takom veľkom počte, aj z toho vidieť, že o futbal v našom regióne je dostatočne veľký záujem. V krátkosti zhodnotím činnosť VV BFZ od poslednej konferencie. Pravidelne zasadá podľa stanov minimálne jedenkrát do mesiaca, od predchádzajúcej konferencie sme sa stretli osemkrát takmer v kompletnom zložení. Od júna 2014 sme prijali 101 uznesení, naše zasadnutia sú veľmi konštruktívne. Som takisto rád, že webová stránka BFZ je spravovaná veľmi dobre, je robená pre vás kluby, takže keď máte turnaje v rámci klubov, oslavy, výročia, treba to všetko nahlásiť vedeniu zväzu a vašu organizáciu zviditeľníme.   Všetky odborné komisie pracujú pod vedením skúsených a kvalitných funkcionárov, ktorí sú na vysokej ľudskej úrovni. S ich predsedami neustále komunikujeme. Vzťah BFZ – SFZ – RFZ – ObFZ je tiež na dobrej úrovni, tento rok sme absolvovali stretnutie u predsedu SFZ Jána Kováčika a takisto máme stretnutia s predsedami regionálnych zväzov. Každý regionálny futbalový zväz obdrží dotáciu 100 tisíc eur, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský po 600 tisíc eur, my dostane 200 tisíc eur. Takže máme dotáciu na dve umelé ihriská po 100 tisíc eur na Bratislava-vidiek a ďalšie by malo patriť Bratislava-mesto. Samozrejme, musí tam byť spoluúčasť obce, sponzorov a ďalších subjektov. Myslím si, že podpora mládežníckemu futbalu v rámci nášho zväzu je na slušnej úrovni, pomáhame a dotujeme zimné turnaje, reprezentačné zrazy našich výberov. Veľkej halovej lige mladších a starších žiakov sme prispeli na telocvičňu či na ocenenia. Snažíme sa teda znižovať náklady pre kluby, aby boli finančne odbremenené, v tomto smere nám pomáha Západoslovenská energetika. Ekonomika je našim najväčším problémom, ale po vzniku marketingovej komisie sa nám darí znižovať náklady, výraznou mierou pomáha lepšie fungovať BFZ. Prenájom miestností na Súmračnej ulici nás ročne stojí okolo 12 tisíc eur. Financie sú alfou a omegou našej práce, v letných mesiacoch by sme chceli zorganizovať medzinárodný dvojdňový turnaj dorastencov do 17 rokov. Zúčastnili by sa ňom výber Bratislavy, maďarskej župy, Belehradu a ďalšie. Raz do roka absolvujeme stretnutia so starostami obcí z okresu Malaciek a Pezinka, vždy majú niečo do seba. V piatok 24. apríla pôjdem na zasadnutie BSK, odkiaľ sa nám podarilo získať dotáciu 5000 eur. V roku 2014 sme schválili reorganizáciu súťaží, ktoré iste prispejú k zvýšeniu úrovne futbalu v našom regióne a 10. februára na zasadnutí VV BFZ jednohlasne aj matričný a registračný poriadok. Takisto by som bol veľmi rád, keby sme na záver nášho funkčného obdobia pokrstili a vydali publikáciu o histórii BFZ. Niekde musíme fungovať, preto som rád, že sa obnovila zmluva z roku 2008, kde náš regionálny futbalový zväz a Stredoslovenský futbalový zväz by mali dostať dotáciu 130 tisíc eur na nové sídlo, kde sme sa už boli pozrieť. Areál sa nachádza v Novom Meste, ide sa celý rekonštruovať, malo by tam byť aj umelé ihrisko a za budovou Hluchonemých sa má nachádzať nové sídlo BFZ,“ povedal Juraj Jánošík.

Predsedovia jednotlivých komisií – rozhodcovskej, disciplinárnej, ŠTK, ekonomickej, ženského futbalu a marketingovej komisie zhodnotili svoju prácu, ktorá vôbec nie je ľahká. Predseda ŠTK Ján Farbula povedal, že striktne trvá na tom, aby sme v najvyššej regionálnej súťaži mali jednotné ihrisko a podmienky. Takže, štadión, ktorý nevyhovuje rozmerom 105×68, nespĺňa vybavenie miesta pre videozáznam a nebude mať krytú tribúnu pre 100 divákov, sa III. liga nebude od ročníka 2016/2017 na ňom hrať… Predseda ekonomickej komisie Ondrej Trnovský povedal, že v roku 2014 BFZ na dani z 2 percent dostal 3265 eura. Predseda rozhodcovskej komisie Ivan Kružliak zdôraznil, že zo 70 rozhodcov v regióne funguje 55. Predseda komisie marketingu a partnerov Dušan Chvíla povedal, že BFZ má novú zmluvu so Západoslovenskou energetikou a na dobrej ceste je dohoda so spoločnosťou IBM.

Aj táto konferencia splnila svoj účel, lebo v bohatej diskusii sa hovorilo o rôznych problémoch v záujme napredovania futbalu v bratislavskom regióne. Predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý odmietol kritiku FK Interu za to, že v Bratislave v posledných rokoch zaniklo veľa ihrísk. Podľa neho klub mal v tejto problematike vystupovať razantnejšie a nie všetku vinu hádzať na jeho zväz. Aktívny delegát ŠK Svätý Jur Anton Herhonek mal viaceré pripomienky, návrhy a opravy k návrhu ,,Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2015-2018, ktorými sa bude zaoberať VV BFZ na najbližšom sedení. V diskusii sa rozvinula debata ohľadne Prestupového a registračného poriadku SFZ, ktorí by mal prísť do platnosti od 15.6. 2015, ktorý na dotazy delegátov v závere vysvetlil Jozef Kliment. Vladimír Medveď vyzval delegátov na pripomienkovanie nového Súťažnému poriadku SFZ, ktorý sa pripravuje od nového ročníka 2015/2016.

Zoznam ocenených za BFZ na konferencii: Mikuláš Tarči 70 rokov: Zlatý odznak SFZ a zlatá plaketa BFZ, Ján Švehlík, Kamil Somoláni a Rudolf Líška 65 rokov: Strieborný odznak SFZ a strieborná plaketa BFZ, Miloš Kopča 60 rokov: Strieborný odznak a strieborná plaketa SFZ, Juraj Pogány 70 rokov: Strieborný odznak SFZ, Michal Uhrin 80 rokov: Strieborný odznak SFZ, zlatá plaketa BFZ, Alexander Nagy 60 rokov: Bronzový odznak SFZ, strieborná plaketa BFZ, Miroslav Baxa 50 rokov: Bronzový odznak SFZ, strieborná plaketa BFZ, Eduard Chmela 80 rokov: Bronzový odznak SFZ, zlatá plaketa BFZ, Fridrich Hubert 75 rokov: Bronzový odznak SFZ, zlatá plaketa BFZ, Ľudovír Horník 75 rokov: Bronzový odznak SFZ, zlatá plaketa BFZ, Stanislav Baxa 50 rokov: Bronzový odznak SFZ, strieborná plaketa BFZ, František Mošovský 70 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Vojtech Dolinský 80 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Štefan Juhás 80 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Peter Mazanec 70 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Vladimír Randa 75 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Ján Šuniar 70 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Juraj Vaško 70 rokov: Zlatá plaketa BFZ, Ľubica Vitková 50 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Marian Hurban 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Jozef Halenkovič 50 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Kamil Pajer 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Kamil Kyselica 55 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Dušan Kováč – dlhoročná činnosť: Strieborná plaketa BFZ, Jaroslav Macák – dlhoročná činnosť: Strieborná plaketa BFZ, Július Horváth 50 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Štefan Valačay 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Adrián Darlea 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, František Krajčír 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, František Sivák 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ, Marián Hurban 60 rokov: Strieborná plaketa BFZ. Ceny odovzdávali pp. Jozef Kliment, Juraj Jánošík a Ľubomír Suchý.

Na riadnej konferencii BFZ  ocenili odznakmi a plaketami veľa funkcionárov, hráčov a rozhodcov z nášho regiónu. Jedným z nich bol aj Miloš Kopča, rodák z Bratislavy, ktorý vlani  11. novembra oslávil významné životné jubileum 60 rokov!  Veľký futbal síce nehrával, ale o to viac sa uplatnil na rozhodcovskom poli. Na strednej škole ho prehovoril jeho bývalý učiteľ a výborný medzinárodný rozhodca Michal Jursa, aby sa venoval tejto činnosti. Urobil školenie asi dvadsiatich ľudí a jedine Miloš Kopča vydržal s rozhodcovskou píšťalkou počas celej aktívnej činnosti. ,,Postupne som sa cez bratislavské súťaže prebojoval do slovenských súťaží, po rozdelení republiky som rozhodoval osem rokov najvyššiu súťaž. V roku 2001 som skončil aktívnu činnosť rozhodcu a odvtedy robím delegáta-pozorovateľa v súťažiach SFZ, do ktorej patrí najvyššia celoslovenská súťaž, I. a II. dorastenecká liga. Mám skúsenosti aj z niekoľkých stretnutí v európskych pohároch, ako asistent som bol v spoločnosti výborných rozhodcov Ľuboša Micheľa, Ladislava Gádošiho, Karola Ihringa, vtedy sme viedli zápasy niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (PVP),“ hovorí Miloš Kopča, ktorý spolu s Romanom Táborským založili oficiálny fanklub slovenskej reprezentácie.

JPG_1950

,,Fanklub sme založili po MS 2010 v JAR, Roman je predseda, niekto musí robiť aj oponenta, takže ja mám funkciu revízora, takto podľa stanov nemôžem byť členom správnej rady. Všetky veci spolu robíme a konzultujeme, obidvaja sme boli na šampionáte v Afrike a tam sme videli, že ľudia so slovenskými zástavami boli roztrúsení po celom štadióne. Vtedy nás napadla myšlienka, aby sme týchto fanúšikov dali dokopy a založili jednotnú organizáciu, aby sme spoločne chodili za mužstvom do zahraničia a aby reprezentácia z hľadiska cítila nejakú podporu“ vysvetlil Miloš Kopča, ktorý dostal k 60-tim narodeninám Strieborný odznak SFZ a striebornú plaketu BFZ. ,,Samozrejme, toto ocenenie si vážim,  veľmi ma potešilo, som rád, že som sa ocitol v spoločnosti viacerých známych funkcionárov, hráčov a rozhodcov, ktorí robia dobré meno bratislavskému futbalu,“ vraví M. Kopča.

Milan Valko – komunikačný manažér BFZ

FOTO – Miroslav Blusk


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI