Úradná správa č. 36 zo dňa 20.3.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce nie je zatiaľ určený.
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 25.3. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Nové zloženie výboru OFK Dunajská Lužná z mimoriadnej členskej schôdze dňa 23.2. 2015:

Prezident – Ing. Ivan Brhel
VP – Ing. Milan Bališ, Ing. Koloman Ondruš
GM – PeadDr. Juraj Jánošík
Členovia výboru – Peter Hubert, Karol Puchner

Štatutárnymi zástupcami ŠK Vrakuňa zo dňa 21.2. 2015 sú:
Prezident – Ing. Martin Moravčík /m: 0903 796419
VP – Ivan Ďurčo /m: 0905 742858/

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363, e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.
Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.
ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,
e-mail: minarikp4458@azet.sk.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 266: Roman Bauer /1173252/ (ŠK Svätý Jur S3BA) – vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu neprimeranou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 16.03.2015.

U.č. 267: Adam Mizerák /1255478/ (FC Ružinov S4A) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 15.03.2015.

U.č. 268: Jozef Lacko /1252054/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves S4A) vylúčený za HNS – hranie rukou, zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera.                     DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP,   čl. 45/1,2a od 16.03.2015.

U.č. 269: Jaroslav Štroffek /1139696/ (FK Karpaty Limbach S4B) vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 16.03.2015.

U.č. 270: Marek Salay/1312679/ (Záhoran Kostolište SD3R) vylúčený za HNS – demonštratívny odchod z hracej plochy. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 46/1b,2 od 16.03.2015.

U.č. 271: Boris Petráš /1325720/ ( FK Rača SZRL) vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, hra rukou v PU. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 46/1a,2 od 15.03.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3, od 16.03.2015:

U.č. 272: Lukáš Frič /1173882/ (OŠK Slovenský Grob, S3BA)
U.č. 273: Martin Jackuliak /1207936/ (OŠK Dunajská Lužná S3BA)
U.č. 274: Peter Beník /1085799/ (SFC Kalinkovo,S4A)
U.č. 275: Juraj Hipki /1174599/ (MFK Rusovce,S4A)
U.č. 276: David Jakubec /1133568/ (FK Vajnory,S4A)
U.č. 277: Marko Minarovič /1218587/ (ŠFK Prenaks Jablonec,S4B)
U.č. 278: Dominik Matejka /1313478/ (MŠK Kráľova pri Senci, SD3R)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a od 16.03.2015 :

U.č. 279: Roman Ševčík /1196713/ (FK Most pri Bratislave S3BA)
U.č. 280: Michal Ščasný /1099190/ (SK Lozorno FO S3BA)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b od 16.03.2015 :

U.č. 281: Michal Tomášek /1182049/ (FC Zohor S4B)
U.č. 282: Karol Puchner – vedúci družstva OŠK Dunajská Lužná – vykázaný z lavičky náhradníkov za viacnásobné NS k rozhodcom počas stretnutia OŠK D. Lužná – ŠK Svätý Jur. DO: Zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia na 3 súťažné stretnutia od 16.03.2015, podľa DP, čl. 48/1a,2a. Poplatok za prerokovanie  – 10.-€.
U.č. 283: FK Inter Bratislava (III. liga). DK berie na vedomie stanovisko k vhodeniu pyrotechniky mimo HP v objekte štadióna počas súťažného stretnutia a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10/1 a čl. 57/1b DP.               Poplatok za prerokovanie  – 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:

Na základe schválenia VV BFZ dňa 9.3.2015 dopĺňa termínovú listinu pre odohratie 2.kola Pohára BFZ na deň 15.4.2015 o 17:00hod.

Vyžrebovanie 2.kola Pohára BFZ:
ŠK Vrakuňa – FC Malacky
MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Tomášov
ŠK Báhoň – FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Šenkvice – TJ Rovinka
ŠK Sv. Jur – FC Rohožník
PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná
ŠK Lozorno – FK Inter Bratislava
SDM Domino Bratislava – FK Rača Bratislava

V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa stretnutie nepredlžuje, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu.

Víťazi stretnutí postúpia do štvrťfinále Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční v termíne 29.4.2015 o 17:00hod.

ŠTK kontumuje:

S3BA 16. kolo ŠK Bernolákovo – TJ Rovinka 0:3 kont. podľa SP čl. 100/i v náväznosti na čl. 35/2b.

S4A 14. kolo FK Lamač – ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava podľa SP čl. 100/i v náväznosti na čl. 35/2b. Výsledok dosiahnutý na ihrisku (4:1) ponecháva v platnosti.

SZRL 16. kolo FC Petržalka akadémia – MFK Rusovce 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. MFK Rusovce bude zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.5 vo výške 150€.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 19. kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Stupava dňa 3. 4. 2015 o 16:00 hod.
S3BA 19. kolo TJ Slovan Viničné – ŠK Lozorno dňa 3. 4. 2015 o 14:00 hod.
S4A 17. kolo TJ Malinovo – FK Dúbravka dňa 1.4.2015 o 16:30 hod.
S4A 17. kolo FK Lamač – TJ Čunovo dňa 3. 4. 2015 o 10:30 hod.
S4B 17. kolo FC Družstevník Budmerice – PŠC Pezinok dňa 3. 4. 2015 o 14:00 hod.
SD3R 19. kolo FC Petržalka akadémia – ŠK Báhoň dňa 1. 4. 2015 o 17:00 hod.
SD3R 18. kolo MŠK Iskra Petržalka – Záhoran Kostolište dňa 28. 3. 2015 o 10:00 hod.
MD3R 19. kolo FC Petržalka akadémia – FK Stupava dňa 2. 4. 2015 o 10:00 hod. (ihr. MFK Rusovce)

ŠTK upozorňuje kluby TJ Vajnory, ŠK Danubia Bratislava a ŠK Šenkvice na zabezpečenie zberačov lôpt podľa RS čl. 15.

ŠTK upozorňuje klub TJ Vajnory na zabezpečenie hlásateľskej služby podľa RS čl. 2.

ŠTK upozorňuje klub ŠK Šenkvice na zabezpečenie vhodného (zastrešeného) miesta pre delegáta stretnutia podľa RS čl. 2.

ŠTK upozorňuje klub ŠK Šenkvice na vykonávanie video záznamu z vhodného miesta podľa RS čl. 2.1.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ bol určený na 27.3. o 17.00. Pozvánky účastníkom boli poslané elektronickou poštou. Vzhľadom na ich väčší počet sa seminár uskutoční v zasadačke SFZ. Zraz pozvaných bude vo vestibule budovy SFZ.

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 24.3. (utorok!) o 17.30 M. Křivana, M. Dobrovského, M. Ruca a J. Farbulu.

Ospravedlnenia: Bláha 21.-22.3.; Kardelis 2.6.-23.9.; Matejová 28.-29.3.; Martinkovič st. 27.3.-5.4.; Franek 28.3.; Tanglmayer 2.-7.4.; Laciňák 2.-7.4.; Brody st. 28.3.; Jablonický 21.3.; Farbula 28.-29.3.; Truchlý 28.3.; Minárik od 28.3. -30.6. obsadzovať iba v sobotu.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 20.03.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie :

Termíny uskutočnenia –
1. časť :
29.4. – 2.5.; 2.časť : 13.5. – 16.5.; časť : 1.6. – 3.6. a skúšky : 25.6.2015

Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T.Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma, B. Juhas, D. Huszár, J. Hodulík, P. Brunner, J. Hodulík, V. Zlacký, Z. Kontár (28)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová   (17)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Apríl – máj 2015 – súťaž ZŠ MC Donald´s CUP – okresné kolá 13.-17.4. 2015 – (r. od 1.9.2004 a ml.)

Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)

09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava

29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

27.-29.4.2015   Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15 2.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015           Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)

1.6.–3.6.2015 3.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž prípraviek PMA1, že dňa 10.3.2015 odhlásil FK Lokomotíva Devínska Nová Ves svoje družstvo zo súťaže. Doterajšie dosiahnuté výsledky boli anulované. Družstvá budú mať voľno. FK Lokomotíva Devínska Nová Ves bude v mesačnej zbernej faktúre pripočítaný poplatok vo výške 200 € /RS čl.3.6/.
 1. KM upozorňuje FK na termíny dohrávok neodohratých stretnutí z jesennej časti
  PMA 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMB 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 16,15 hod.
  PMC   – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMA 3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP Inter B – UT 31.3.2015 o 16,00 hod.
 2. Schválené zmeny

PMB1 – 10.kolo: Domino – ŠKP – UT 14.4.2015 o 16,00 hod.
PMB1 – 14.kolo: Domino – DNV – UT 5.5.2015 o 16,00 hod.
PrPK – 13.kolo: Sv.Jur – Limbach – ŠT 16.4.2015 o 17,00 hod.
PrPK – 14.kolo: PŠC Pezinok – Sv.Jur – ŠT 23.4.2015 o 17,00 hod.
PrPK – 20.kolo: Vištuk – Sv.Jur – ŠT 4.6.2015 o 18,00 hod.
PrPK – 19.kolo: Vištuk – Jablonec – NE 31.5.2015 o 15,00 hod.

 1. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FK Rača / kolízia stretnutí /

10.kolo – SO 11.4.2015 : Rača – DNV /  PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /
11.kolo – SO 18.4.2015: Rača – Senec / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30
12.kolo – SO 25.4.2015: Rača – K.Ves / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30
13.kolo – PI 1.5.2015: Rača – Domino / PMA1 – 9,30, PMB1 – 10,45, PMC – 12,00
15.kolo – SO 16.5.2015: Rača – ŠKP / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /
17.kolo – SO 30.5.2015: Rača – Ružinov / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /

 1. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FC Petržalka akadémia

PMB1 – 11.kolo: Petržalka – Domino – ŠT 16.4.2015 o 17,00 hod.
PMB1 – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – ŠT 30.4.2015 o 17,30 hod.
PMB1 – 18.kolo: Petržalka – Senec – UT 2.6.2015 o 17,30 hod
PMC  – 11.kolo: Petržalka – Domino – STR 15.4.2015 o 17,00 hod
PMC  – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – STR 29.4.2015 o 17,30 hod.
PMC  – 16.kolo: Petržalka – Rača – STR 20.5.2015 o 17,30 hod.
PMC  – 18.kolo: Petržalka – Senec – STR 3.6.2015 o 17,30 hod.

 1. Zmena hracích časov z dôvodov kolízie stretnutí

PMA 1 – 10.kolo: Domino – ŠKP – SO 11.4.2015 o 12,00 hod.
PMC   – 10.kolo: Domino – ŠKP – SO 11.4.2015 o 12,00 hod.
PMA 1 – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 12,00 hod
PMB 1 – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 12,00 hod.
PMC   – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 13,00 hod.

 1. Oprava hracieho času / chyba v ISSF /

PMA2 – 11.kolo: Vrakuňa – Ivanka – SO 18.4.2015 o 9,00 hod.
PMB2 – 11.kolo: Vrakuňa – Ivanka – SO 18.4.2015 o 10,30 hod.

 1. Zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie:

PrPK – 12.kolo: PŠC Pezinok – Vištuk – NE 12.4.2015 o 11,30 hod.
PrPK – 16.kolo: PŠC Pezinok – Limbach – SO 9.5.2015 o 13,30 hod.
PrPK – 17.kolo: PŠC Pezinok – Viničné – SO 16.5.2015 o 11,30 hod.
PrPK – 19.kolo: PŠC Pezinok – Grinava – SO 30.5.2015 o 11,30 hod.
PrPK – 17.kolo: Vištuk – Modra – SO 16.5.2015 o 15,00 hod. / zmena času /

Všetky uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 17.3. – 20.3.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnili základné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže 17. ročníka MC Donald´s CUP 2014/2015. V súťaži štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2004 a mladšie. Z každej skupiny / celkove je ich 16/ postúpili prvé dve družstvá ZŠ do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 13.-17.4. 2015.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje zmenu termínu 11 kola RL žiačok ŠK Slovan Bratislava – ŠK Senec na 29.3.2015 o 15:30 h. na štadióne Rapidu Bratislava.

Obsadenie rozhodcov /28.3 – 29.3./ :

28.03.2015 13:00 FK Dúbravka Bratislava – OFK Dunajská Lužná
28.03.2015 13:00 FKM Karlova Ves Bratislava – ŠK Svätý Jur
29.03.2015 15:30 ŠK Slovan Bratislava futbal – ŠK SENEC

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:
Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363, e-mail: ruzekivan@gmail.com. Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.                                ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156, e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:                                                                                                                    1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene miesta stretnutia                                                                              S5VC   15.kolo Blatné – Hr. Šúr       dňa 29.3.2015 UHČ ( malo sa hrať v Hr. Šúry)                                    S5VC   24.kolo Hr. Šúr – Blatné         dňa 31.5.2015 UHČ ( malo sa hrať v Blatnom)                                                                                                                                                                                                                  2.ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene dátumu stretnutia:                                                                        3. S5VA 12.kolo Studienka – Borinka dňa 1.5.2015   UHČ. Družstvu Studienky bude v zbernej                  faktúre zahrnutý poplatok 10,-€ podľa RS čl. 3.                                                                                            4. Oprava z ÚS č.35: ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene dátumu a času stretnutia                            SD4VB 11.kolo Igram – Doľany         dňa 1.5.2015     o 16,30 hod

 1. ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa pre stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 : OFK Vysoká pri Morave odohrá domáce stretnutia v nedeľu UHČ !
 2. ŠTK na základe RS č. 3.3 z dôvodu nedostatočného počtu R prekladá nasledovné stretnutia seniorov (S5VA,S5VB,S5VC) z nedele na sobotu v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 (Upravené ):
5.liga skupina A.
12. kolo 28.3.2015 M. Leváre – Suchohrad
13. kolo 4.4.2015 Pernek – Kuchyňa
14. kolo 11.4. 2015 Pl. Mikuláš – M. Leváre
15. kolo 18.4.2015 Borinka – Vysoká
16. kolo 25.4.2015 Gajary – Pernek
17. kolo 2.5. 2015 Pl. Mikuláš – Studienka
18. kolo 9.5.2015 Rohožník „B“ – Z. Ves
19. kolo 16.5.2015 Suchohrad – Borinka
20. kolo 23.5.2015 Vysoká – Pl. Mikuláš
21. kolo 30.5. 2015 Studienka – Gajary
22. kolo 6.6.2015 Pernek – M. Leváre
5. liga skupina B.
15. kolo 28.3.2015 Modra – Vištuk
16. kolo 4.4.2015 Vinosady – Grinava
17. kolo 11.4.2015 Cajla – Sv. Jur „B“
18. kolo 18.4.2015 Doľany – Vinosady
19. kolo 25.4.2015 Grinava – Modra
23. kolo 23.5.2015 Modra – Sv. Jur B
24. kolo 30.5.2015 Vinosady – Častá
25. kolo 6.6.2015 Častá – Vištuk
26. kolo 13.6.2015 Doľany – Cajla
5. liga skupina C
16. kolo 4.4.2015 N. Dedinka – Igram
17. kolo 11.4.2015 Čataj – Hr. Šúr
18. kolo 18.4.2015 Kaplná – Miloslavov
19. kolo 25.4.2015 Blatné – CH. Grob
21. kolo 9.5.2015 N. Dedinka – Králová p.S
22. kolo 16.5.2015 Miloslavov – Čataj
23. kolo 23.5.2015 Hr. Šúr – N. Dedinka
24. kolo 30.5.2015 Igram – Kaplná
25. kolo 6.6.2015 Čataj – Blatné
26. kolo 13.6.2015 Kaplná – Ch. Grob

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, termín náhradneho zimného seminára bude 31.3.2015 t.j. v utorok o 16:30 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave.                                                                                                   Pozvánka bola rozhodcom a delegátom,ktorých sa to týka zaslaná elektronickou poštou.                    KR a D vykonala pohovor z rozhodcom Gajarským a od jarnej časti mu uvoľňuje činnosť.                      KR a D žiada všetkých rozhodcov a delegátov,ktorým sa zmenili údaje/ tel.čísko,email,adresa/,aby dali tieto zmeny vediet na adresu – pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov,ktorý ešte nemajú podpísané dohody,že tak musia urobiť do stredy 25.3.2015 do 13:00 hod.

Komisia mládeže:

 1. Zrušenie kontumácie                                                                                                                       KM na základe žiadosti ŠK Nová Dedinka ruší kontumáciu stretnutia 9.kola MZV B medzi družstvami ŠK Nová Dedinka – ŠK Čataj, ktoré sa 16.11.2014 neodohralo pre nedostavenie sa družstva ŠK Čataj na stretnutie. KM ďakuje touto cestou ŠK Nová Dedinka za zmysel pre fair-play a ochotu odohrať stretnutie .  Termín dohrávky: ŠK Nová Dedinka – ŠK Čataj – streda 31.3.2015 o 17,00 hod.
 1. KM žiada FK hrajúce súťaže starších a mladších žiakov, aby do 25.3.2015 zaslali všetky požiadavky na zmeny v sezónnych súpiskách / doplnenie o nových hráčov, resp. vymazanie hráčov /. Požiadavky je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM.
 2. Zmena hracieho času – starší žiaci ŠK Láb / súťaž SZV A /                                                            KM oznamuje FK, že družstvo starších žiakov ŠK Láb, odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 v nedeľu o 11,00 hod.
 1. Schválená dohoda                                                                                                                                   SZV B – 12.kolo: Most – Doľany – piatok 10.4.2015 o 16,30 hod.

Všetky zmeny sú vykonané v ISSF

 1. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U 12 / roč.2003 /               na tréningový zraz v stredu 1.4.2015 o 17,00 hod. na štadióne vo Viničnom.

N O M I N Á C I A

Rastislav HARAMIA    Ź.Malacky               Dominik TÓTH        Š.Hamuliakovo
Patrik KUMA               Ž.Malacky                 Adam PILARČÍK     Š.Hamuliakovo
Andrej ŠIMEK             Ž.Malacky                  Marco GÁL              Bernolákovo
Samuel SEDLÁK         Ž.Malacky                  Dávid ĎUGEL         Bernolákovo
Matúš ŠTEFKOVIČ     Ivanka                        Martin ŽILAVÝ        Studienka
Lukáš ŠTEFKOVIČ     Ivanka                        Denis KOLINEK      Kalinkovo
Jakub KREJCAR        Ivanka                         Tomáš TELEK        Kalinkovo
Martin DEŽULIAN       Ivanka                        Damián ČECH        Láb
Thomas PETROVSKÝ Ivanka                        Daniel JANŠÁK      D.Lužná
Mário GUŠTAFÍK         Viničné                      Denis SUCHÁNEK  D.Lužná
Peter KYSELICA         Sv.Jur                         Marek PETRO         N.Dedinka
Erik BAĎURA             Sv.Jur                         Patrik SABO            N.Dedinka
Etienne TÓTH             Modra

Tréneri : Pavol Galamboš – /m: 0903 208703/ , Matúš Kuma – /m: 0905 416132/ – hlásiť ospravedlnenie hráčov.
Vedúci: Ivan Konečný
Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz hráčov: streda 1.4.2015 o 17,00 hod. na štadióne vo Viničnom.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI