Úradná správa č. 38 zo dňa 3.4.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová si čerpá riadnu dovolenku.
Počas dovolenky ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 8.4. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 296:Matej Krejči /1187845/ (ŠK Vrakuňa Bratislava S4A) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 30.03.2015.
U. č.   297: Tomáš Matuška /1210234/ (ŠK Vrakuňa Bratislava S4A) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou v prerušenej hre DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov podľa DP čl. 49/1b,2b od 30.03.2015.
U. č. 298: František Závoník /1302233/ (ŠK Žolík Malacky MD3R) – vylúčený za HNS – hra rukou mimo PÚ v neprerušenej hre DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1a,2 od 30.03.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 299: Denis Jarábek /1284935/ (FC Rohožník,SD3R) od 30.03.2015
U. č. 300: Róbert Herman /1273804/ (FC Ružinov Bratislava, SD3R) od 29.03.2015
U. č. 301: Mário Čermák /1207027/ (TJ Veľké Leváre S4B) od 30.03.2015
U. č. 302: Dušan Sýkora /1301101/ (MŠK Iskra Petržalka MD3R) od 30.03.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl.37/5a:
U. č. 303: Erik Korbelič /1236002/ (ŠK Báhoň, III. liga) od 29.03.2015
U. č. 304: Marek Horváth /1174726/ (FC Rohožník, III. liga) od 30.03.2015
U. č. 305: Patrik Repáčik /1249121/ (MF Rusovce,S4A) od 30.03.2015
U. č. 306: Andrej Hrdlička /1227868/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S4A) od 30.03.2015
U. č. 307: Marek Krajčír /1159477/ (SFC Kalinkovo, S4A) od 30.03.2015
U. č. 308: Ján Meszároš /1177102/ (ŠFC Prenaks Jablonec, S4B) od 30.03.2015
U. č. 309: Václav Suchánek /1295716/ (TJ Veľké Leváre,MD3R) od 27.03.2015
U. č. 310: Jakub Bognár /1233870/ (ŠK Bernolákovo, III. Liga) Na základe stanoviska komisie rozhodcov a delegátov BFZ , ukladá menovanému DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, podľa čl. 45/1,2a od 27.3.2015
U. č. 311: Patrik Volf /1068913/ (ŠK SV. Jur, III. Liga) Na základe vyjadrenia pozvaných osôb, vyjadrenia hráča a vyjadrenia ŠK Svätý Jur , ukladá menovanému DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne nepodmienečne, podľa čl. 48/1b,2b od 23.3.2015.
U. č. 312: DK BFZ pozvala U.č. 288 na svoje zasadnutie osoby za účelom vyšetrenia HNS a urážok hráča Patrika Volfa smerom k asistentovi a následné vyjadrenie hráča, ktorý uviedol, že len reagoval na HNS asistenta rozhodcu smerom k jeho osobe, ako trénerovi mládeže. Dostavili sa DS Štefan Ľupták, Peter Doležaj – kapitán ŠK Sv. Jur, Ján Spodniak a Patrik Volf – hráči ŠK Sv. Jur – podali svoje vyjadrenie. Ospravedlnení: AR Boris Parilák a HU stretnutia Ľuboš Zápražný – zaslali písomné vyjadrenie, DK zobrala na vedomie a akceptuje ospravedlnenie. Nedostavili sa bez ospravedlnenia: R: Daniel Dujava – DK udeľuje poriadkovú pokutu vzhľadom na závažnosť prejednania disciplinárneho priestupku 50.-€. čl. 75/1,2 DP. AR: Tomáš Straka – DK udeľuje poriadkovú pokutu vzhľadom na závažnosť prejednania disciplinárneho priestupku 50.-€. čl. 75/1,2 DP. Kapitán OŠK Sl. Grob: Mário Závaterník RP 1096540 – DK udeľuje poriadkovú pokutu vzhľadom na závažnosť prejednania disciplinárneho priestupku 50.-€. čl. 75/1,2 DP.
U.
č. 313: DK na základe odstúpenia ŠTK za porušovanie RS čl. 2, usporiadatelia neboli označení farebnými vestami, začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok/S4B/. Žiada klub o písomné stanovisko a zdôvodnenie porušenia RS v termíne do 8.4.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:
Zmenu farby dresov FC Rohožník pre domáce stretnutia od 19.kola:
Dres – Bordový
Trenírky – Biela
Štulpne – Bordovo – čierna

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia ruší nasledovné stretnutia:

S3BA
FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Stupava
FK Rača Bratislava – ŠK Tomášov
Slovan Viničné – ŠK Lozorno – po dohode náhradný termín 29.4.2015 o 17:30hod.

S4A
FK Lamač Bratislava – ŠK Čunovo – po dohode náhradný termín 22.4.2015 o 17:30hod.
FK ŠK Danubia – SFC Kalinkovo – ŠTK nariaďuje odohrať 22.4.2015 o 17:30hod.( ihrisko Hrubý Šúr).
Lokomotíva D. N. Ves – MFK Rusovce

SD3R
Lokomotíva D. N. Ves – MŠK Králová pri Senci
FC Petržalka akadémia – ŠK Báhoň
FK Rača Bratislava – ŠK Žolík Malacky

MD3R
ŠK Tomášov – FC Ružinov Bratislava
FK Rača Bratislava – ŠK Šamorín – Hamuliakovo
FC Petržalka akadémia – FK Stupava – po dohode 5.5.2015 o 17:00hod.(ihrisko MFK Rusovce).

ŠTK súhlasí s dohodami klubov
SZRL,MZRL 16.kolo FC Rohožník – Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 1.5.2015 o 10:30hod.(SZRL) a 12:00hod.(MZRL).

ŠTK nariaďuje odohrať
SD3R 20.kolo OFK Dunajská Lužná – Lokomotíva D. N. Ves dňa 11.4.2015 o 17:00hod.( kolízia II. Liga Ženy SFZ)
SD3R 22.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Rohožník dňa 25.4.2015 o 17:00hod.(Kolízia II. Liga Ženy SFZ).

ŠTK oznamuje zmeny stretnutí
SD3R 24.kolo Lokomotíva D. N. Ves – FC Petržalka akadémia dňa 7.5.2015 o 17:30hod
SD3R 26.kolo Lokomotíva D. N. Ves – Záhoran Kostolište dňa 21.5.2015 o 17:30hod.
SD3R Lokomotíva D. N. Ves – ŠK Báhoň dňa 28.5.2015 o 17:30hod.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom.
Pozýva na zasadnutie dňa 10.4. o 17.30 L. Koštrnu a o 17.45 D. Dujavu a T. Straku.                          Ospravedlnenia: Augustovič od 27.3. do prihlásenia; Hrazdira (delegovať iba v nedeľu); Martinkovič st. 12.4.; Marczell od 10.4. (soboty popoludní); Richtárik od 2.4. Želá všetkým rozhodcom a delegátom (pozorovateľom rozhodcov) príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov Veľkej noci.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 02.04.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (máj – jún)

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi, J. Szücs, P. Sticza, L. Hargaš   (26)

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ), na tréningový zraz  v pondelok 13.4.2015 na štadióne v Ivanke p. Dunaji

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK           FC PETRŽALKA                Pablo POLONYI  FC PETRŽALKA
Samuel BARTOŠ              Šamorín HAMUL.               Samuel CERULA FC PETRŽALKA
Denis LOVASZ                    ŠK SENEC                           Samuel BENOVIČ ŠK SENEC
Samuel ARVA                     ŠK SENEC                           Filip NAGY            ŠK SENEC
Matej KUDRNÁČ               ŠK SENEC                           Samuel ORSÁG  ŠK SENEC
Lukáš LETENAY                 FKM K. VES                         Timotej UHRIN    FKM K. VES
Samuel SIEKEL                  FKM K. VES                         Matúš MOLNÁR  FKM K. VES
Lukáš TVAROH                   FKM K. VES                         Juraj GBELEC     FKM K. VES
Patrik SLÁDEČEK              INTER BA                             Samuel KURUC INTER BA
Lukáš CSANO                     INTER BA                            Marko ŽVÁČ       INTER BA
Štefan RAJOŠ                     INTER BA                             Alex Sebastian EARL INTER BA
Adam PLEVÁK                   ŠK SLOVAN                        Ladislav NAGY    ŠK SLOVAN
Michal HORŇÁK                 ŠK SLOVAN                        Alexander TOTH ŠK SLOVAN
Peter FEDORONKO           ŠK SLOVAN                        Jakub LIESKOVSKÝ ŠK SLOVAN
Radovan VALENTIN          ŠK SLOVAN                        Martin UŽÍK     ŠK SLOVAN
Denis GIESSER                  ŠK SLOVAN                        Adam KURUC     ŠK SLOVAN
Dávid STRELEC                 ŠK SLOVAN                        Andrej KRAJČÍR  ŠK SLOVAN
Pavol MERIAD                    ŠK SLOVAN                        Jakub JURČÍK     ŠK SLOVAN
Marko MIFKOVIČ                ŠK SLOVAN                    Erik MRÁZ           FC PETRŽALKA

REALIZAČNÝ TÝM:                                                                                                                                  REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER
VEDÚCI:Ivan KONEČNÝ
MASÉR:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 13.4.2015 o 16,30 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 18,30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

—————————————————————————————————————–

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 13.04.2015 na štadióne v Ivánke pri Dunaji.

Hráči:

Matúš MATICH    FK Inter Bratislava              Branislav ŠTEVAŇÁK        FK Inter Bratislava
Oliver MANA        FK Inter Bratislava              Maroš KARDOŠ                  FK Inter Bratislava
Patrik GAJDOŠ    FK Inter Bratislava              Dominik MARKOVIČ          FC Petržalka
Tomáš BENKE    FKM Karlova Ves                    Vladimír VLČEK                   FC Petržalka
Michal MATTA     FKM Karlova Ves                 Ján BOLF                               FC Petržalka
Jakub KLIMENT  FKM Karlova Ves                Filip RÁCZ                            FKM Karlova Ves
Radovan STANČÍK FK Rača                           Lukáš JELÍNEK                   FKM Karlova Ves
Milan KRAJNIAK  FK Rača                             Dominik ŠTEPIANSKÝ      FK Rača
Pavol ŠIMONČIČ   PŠC Pezinok                    Maximilán TRAUTLEIN     PŠC Pezinok
Peter BELKO          PŠC Pezinok                    Filip HUBERT                      OFK D. Lužná
Lukáš HRANČO  OFK D. Lužná                Erik Damián KORČUŠKA FK Slovan Ivanka p. D.
Tomáš LOPOŠ    ŠK Žolík Malacky                 Timotej FOLTÝN                 ŠK Žolík Malacky
Jakub MIKLÁNEK SFC Kalinkovo

RT :
Vedúci tréner :
Rudolf NOVÁK
Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA
Vedúci: Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v pondelok 13.04.2015 o 16,30 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 18,30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15
Apríl–máj 2015 – Školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)09.4.2015  Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
13.4.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
13.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U14 BFZ / 38 hráčov /   – FŠ Ivanka pri Dunaji
20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
27.-29.4.2015     Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
29.4.–2.5.15       1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
04.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
11.5.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
13.5.–16.5.15     2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
19.5.2015  Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) –Veľké Pavlovice

22.–24.5.2015   1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
02.6.2015   15:00     Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné
08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
08.6.2015: 15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003
21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončilo dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. Schválené zmeny termínov stretnutí:

PMA1 – 13.kolo: Senec – Inter – ŠT 7.5. o 15,00 hod. / ihr. V.Biel/
PMB1 – 13.kolo: Senec – Inter – ŠT 7.5. o 16,15 hod. / ihr. V.Biel /
PMC  – 13.kolo: Senec – Inter – ŠT 7.5. o 17,30 hod. / ihr. V.Biel /
PMA1 – 15.kolo: Senec – Domino – ST 13.5. o 15,00 hod. / ihr. V.Biel /
PMB1 – 15.kolo: Senec – Domino – ST 13.5. o 17,30 hod. / ihr. V.Biel/
PMC  – 15.kolo: Senec – Domino – ST 13.5. o 16,15 hod. / ihr. V.Biel/
PMA1 – 17.kolo: Senec – ŠKP – ŠT 28.5. o 15,00 hod. / ihr. V.Biel /
PMB1 – 17.kolo: Senec – ŠKP – ŠT 28.5. o 16,15 hod. / ihr. V.Biel /
PMC – 17.kolo: Senec – ŠKP – ŠT 28.5. o 17,30 hod. / ihr. V.Biel/
PrSC – 15.kolo: Senec – Malinovo – NE 19.4. o 14,30 hod. /ihr. V.Biel /
PrSC – 17.kolo: Senec – Tomašov – NE 3.5. o 14,30 hod. / ihr. V.Biel /
PrSC – 19.kolo: Senec – N.Dedinka – SO 16.5. o 10,00 hod. / ihr. N.Dedinka /

 1. Odložené stretnutia / nehrali sa pre chorobu hráčov /

PrSC – 26.kolo: Čataj – Kraľova B – odložené na neurčito.
PrSC – 26.kolo: Kalinkovo – Malinovo – ST 8.4. o 17,30 hod.

 1. Zmena ihriska

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica odohrá jarnú časť ročníka 2014/2015 na ihrisku OŠK Marianka. Hracie dni a časy zostávajú nezmenené.
PMA 2 – hrací deň: štvrtok o 16,30 hod., PMB 2 – hrací deň: sobota o 12,00 hod.

 1. Termíny dohrávok stretnutí / nehrali sa pre nespôsobilý terén /

PMA1- 8.kolo: Ružinov – Rača – PO 27.4. o 16,00 hod.
PMB1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – PO 27.4. o 17,15 hod.
PMC  – 8.kolo: Ružinov – Rača – PO 27.4. o 16,00 hod.
PMA3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP B – UT 28.4. o 16,30 hod.

 1. Dodatočne schválené zmeny:

PMB1 – 10.kolo: Senec – Ružinov – UT 21.4. o 18,00 hod. / ihr. V.Biel /
PMC  – 10.kolo: Senec – Ružinov – UT 21.4. o 17,00 hod. / ihr. V.Biel /

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 14.4. – 20.4.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnIa obvodné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže 17. ročníka MC Donald´s CUP 2014/2015. V obvodnom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2004 a mladšie, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťaz obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 4.5. 2015 na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia ženského futbalu:

Dôrazne upozorňuje kluby, že zmeny termínov 7 dní pred stretnutím nebudú akceptované. Dôrazne upozorňuje kluby, že nie je možné uzatvárať dohody náhradných termínov na nedeľu po 12:00 ani v pracovných dňoch pred 16:00

Obsadenie rozhodcov /11.4 – 12.4/ :

11.4.2015 08:30   ŠK SENEC   – FK Dúbravka Bratislava

12.4.2015 10:00   FC Petržalka – FKM Karlova Ves Bratislava

12.4.2015 11:30   ŠK Svätý Jur – ŠK Slovan Bratislava futbal

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

VV Ob FZ praje pohodové prežitie Veľkonočných sviatkov všetkým vo futbalových kluboch aj s futbalovým nádychom počas majstrovských zápasov.

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:

FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853

IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,

e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.

ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,

e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa pre stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 : dorast FC Družstevník Budmerice odohrá domáce stretnutia v sobotu UHČ !
 2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa:
 • S5VB   16.kolo Doľany – Častá dňa 4.4.2015 o 16,00 hod (malo sa hrať 5.4.2015).
 • SD4VB 18.kolo Pezinok-Cajla – Sl. Grob dňa 28.5.2015 o 17,00 hod (malo sa hrať 30.5.2015)
 • S5VA 13.kolo Borinka – Marianka dňa 8.5.2015 UHČ (malo sa hrať 5.4.2015)

Družstvu Marianky bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10,-€ podľa RS čl. 3.4

 • S5VC 16.kolo Králová p.S. – Hr. Šúr dňa 13.5.2015 o 18,00 hod (malo sa hrať 4.4.2015). Družstvu Hr. Šúru bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10,-€ podľa RS čl. 3.4
 1. ŠTK prekladá stretnutie 18.kola S5VA Marianka – Pl. Mikuláš na 10.5.2015 UHČ (malo sa hrať 9.5.2015)
 2. ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva dorastu TJ Slovan Viničné zo súťaže SD4VB. Výsledky družstva sa anulujú, družstvá vyžrebované s TJ Slovan Viničné budú mať voľný žreb. TJ Slovan Viničné bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 200,-€.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn. č. 92 : Lukáš Holič 1214260 ( S5VA – FC Rohožník B ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 49/1d, 49/2d od 30.3.2015 ( 10 € )

Uzn. č. 93 : Mário Čajkovič 1226114 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk ) ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 29.3.2015 ( 10 € )
Uzn. č. 94 : Róbert Vrabko 1120687 ( S5VC – ŠK Čataj – FK ) vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre neprimeranou silou, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 30.3.2015 ( 10 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn. č. 95 : Tomáš Maxian 1177089 ( S5VA – FK Malé Leváre ) od 29.3.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn. č. 96 : Erik Repáň 1221341 ( S5VA – ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) od 30.3.2015 ( 10 € )

Oznamy :

Uzn. č. 97 : Peter Mruškovič 1142761 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO 1 týždeň, podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 30.06.2015 ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 8.4.2015 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, na správnosť popisovania priestupkov pri udelených osobných trestov – žltej, alebo červenej karty.
Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 9.4. 2015 o 16:30 hod.
Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava

 Komisia mládeže:

1. Hlásenie výsledkov v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu:                       Domáci FK hlási formou SMS na tel.číslo 0914 173242 tieto údaje: konečný výsledok a polčasový výsledok, strelcov gólov v stretnutí. Bez týchto údajov nemôže byť zápis o stretnutí v ISSF uzavretý.
2. Odložené stretnutie / nehralo sa pre chorobu hráčov:
SZV B – 22.kolo: Doľany – Dubova – odložené na neurčito.
3. Odložené stretnutie / nehralo sa pre nespôsobilý terén /:
MZV B – 9.kolo: N.Dedinka – Čataj – UT 14.4. o 17,00 hod.
4. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U 12 /roč.2003/na výberový turnaj BFZ za účasti 6 družstiev vo štvrtok 9.4.2015 na štadióne ŠK Slovan Bratislava v Prievoze – Telocvičná ulica.

N O M I N Á C I A

Rastislav HARAMIA    Ź.Malacky                  Dominik TÓTH        Š.Hamuliakovo
Patrik KUMA               Ž.Malacky                   Andrej ŠIMEK          Ž.Malacky
Samuel SEDLÁK         Ž.Malacky                  Matúš ŠTEFKOVIČ  Ivanka
Martin ŽILAVÝ            Studienka                   Lukáš ŠTEFKOVIČ  Ivanka
Denis KOLINEK          Kalinkovo                   Jakub KREJCAR      Ivanka
Martin DEŽULIAN       Ivanka                        Damián ČECH         Láb
Thomas PETROVSKÝ   Ivanka                      Daniel JANŠÁK      D.Lužná
Mário GUŠTAFÍK         Viničné                      Denis SUCHÁNEK  D.Lužná
Peter KYSELICA         Sv.Jur                           Marek PETRO         N.Dedinka
Erik BAĎURA             Sv.Jur                           Patrik SABO            N.Dedinka

Tréneri : Pavol Galamboš – 0903 208703 – hlásiť ospravedlnenie hráčov, Matúš Kuma – 0905 416132 – hlásiť ospravedlnenie hráčov.
Vedúci: Ivan Konečný
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz hráčov: štvrtok 9.4.2015 o 8,00 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava v Prievoze – Telocvičná ulica.

 1. KM v súlade s RS čl. 16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U13 / roč.2002 /na tréningový zraz v pondelok 13.4.2015 v tréningovom centre – štadión Slovan Ivanka pri Dunaji.

N O M I N Á C I A

Samuel ESCHER      PŠC Pezinok                Denis BAĎURA    FC Rohožník
Šimon KOZÁK           PŠC Pezinok                Patrik KAŇKA      FC Rohožník
Daniel PREISACH     Sl.Ivanka                      Kristián HREBEŇ ŠK Láb
Dominik HLINČÍK      Sl.Ivanka                      Filip DUFEK         ŠK Láb
Patrik KARMAN        Ž.Malacky                     Adam KEREKEŠ  D.Lužná
Marek LUNÍČEK       Sl.Most                          Dávid KIMLIČKA  OFK Vysoká

Vedúci tréner:
Maroš SKOVAJSA 0902 658530 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Vedúci: Ivan KONEČNÝ.
Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.
Zraz hráčov: pondelok 13.4.2015 o 14,15 hod. na štadione Slovan Ivanka pri Dunaji.

 1. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U11 / roč.2004 / na priateľské stretnutie proti ObFZ Bratislava mesto vo štvrtok 16.4.2015 o 13,00 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur.

                                      N O M I N Á C I A

Vincent GRÚBER        ŠK Senec              Tomáš VAŠKO     ŠK Bernolákovo
Samuel BENKO           ŠK Senec              Dávid RABEK      FC Zohor
Benjamín CHOBOT      ŠK Senec             Samuel KAKAŠ     N.Dedinka
Michal POLČÁK           ŠK Senec             Samuel ŠUTTA     ŠK Šenkvice
Charlia ZELENKA        ŠK Senec             Matúš HORVAT     Viničné
Roman ZELENČUK     ŠK Senec              Patrik ĎURICA     ŠK Láb
Patrik VOLF                 ŠK Sv.Jur              Dávid MACÍK        ŠK Láb
Samuel POPELÁK       ŠK Sv.Jur             Denis SZIKHART  MŠK Kraľova
Samuel ZÁHUMENSKÝ  Ž.Malacky          Jakub PLAVNÍK    SFC Kalinkovo
Martin BLANAROVIČ   TJ Rovinka           Pavlína HRDLIČKOVÁ SFC Kalinkovo
Matej KOVALIK           TJ Jakubov           Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno

Tréneri: Patrik POMICHAL  0911 699016 a Patrik VOLF – hlásiť ospravedlnenia hráčov.
Vedúci: Vladimír RABEK.
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz hráčov: štvrtok 16.4.2015 o 12,00 hod. na štadióne ŠK Svätý Jur


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI