PROPOZÍCIE A PROGRAM krajského kola mladších žiakov 4. ročníka „DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 2014/2015“

Školská súťaž mladších žiakov v  „malom futbale“ ZŠ

D ô v e r a Š k o l s k ý p o h á r S F Z 2014/2015

PROPOZÍCIE  

krajského kola bratislavského regiónu v kategórii mladších žiakov

A. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Obvodný úrad – odbor školstva, Bratislava

Bratislavský futbalový zväz

Spoluorganizátor :

Futbalový klub BCT Bratislava.

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja mládežníckeho futbalu SR.

Systém turnaja :

Krajského kola sa zúčastnia družstvá mladších žiakov ZŠ, ktoré postúpili z obvodných kôl bratislavského regiónu a sú rozdelení do dvoch skupín /viď program KK/. Víťazné družstvo krajského kola postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch 1.-2. júna 2015 – NTC Poprad.

Účastníci – v školskom roku 2014/15 :

Štartujú žiaci – základných škôl a 8-ročných gymnázií – narodení od 1.1. 2002 a mladší.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiakov zodpovedá príslušná škola.

Termín a miesto krajského kola :

Dňa 20.5.2015 /streda/na dvoch trávnatých ihriskách o rozmerov 43 m x 25 m – FK BCT Bratislava pri jazere Kuchajda.

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor krajského kola.
Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia KR BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837; e-mail: lubomir.camek@minv.sk
BFZ: Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk
BFZ: Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: ivan.konecny@centrum.sk

1. Technické ustanovenia

Hrací systém : Družstvá sú rozdelené do 2 štvorčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa programu krajského kola. Prvé dve družstvá postupujú do semifinále.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

 1. a) celkový počet bodov                                d) vyšší počet strelených gólov
 2. b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )      e) vyšší počet víťazstiev
 3. c) rozdiel v celkovom skóre                         f) žreb

Zápasy o umiestnenie a semifinále: Hrá sa podľa schváleného programu. Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany až do rozhodnutia. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 10 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

Hrací čas : hrací čas je určený : 2 x 10 min.

Počet hráčov : hrá 4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní max. počtu 4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby

Bratislava, 12.5. 2015.

Mgr.Bc. Miriam Valašiková                                               PaedDr. Juraj Jánošík
vedúca odboru školstva                                                             predseda
Okresný úrad Bratislava                                               Bratislavský futbalový zväz 

 

PROGRAM krajského kola bratislavského regiónu v kategórii mladších žiakov 4. ročníka

DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 2014/2015    

Miesto :   trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/
Termín:   20. mája 2015 / streda/
Účastníci krajského kola žiakov:

                   Skupina A                                                                    Skupina B:

 1. ZŠ Turnianska 10, Bratislava                      1. ZŠ Záhorácka 95, Malacky
 2. ZŠ Tajovského 1, Senec                               2. ZŠ Školská 11, Slovenský Grob
 3. ZŠ Mudroňova 83, Bratislava                      3. ZŠ Tbiliská 4, Bratislava
 4. Gymn. Metodova 2, Bratislava                     4. Gymn. L. Sáru 1, Bratislava

Rozpis stretnutí v skupinách:

08.30            Technická porada
09.00            ZŠ Turnianska, BA         –   Gymn. Metodova, BA
09.00           ZŠ Záhorácka, MA     –   Gymn. L. Sáru, BA
09.30          Slávnostné otvorenie turnaja
09,40          
ZŠ Tajovského, SC     –   ZŠ Mudroňova, BA
09.40           ZŠ Slovenský Grob      –   ZŠ Tbiliská, BA
10.10           Gymn. Metodova, BA     –   ZŠ Mudroňova, BA
10,10           Gymn. L.Sáru, BA       –   ZŠ Tbiliská, BA
10.40           ZŠ Turnianska, BA            –   ZŠ Tajovského, SC
10.40           ZŠ Záhorácka, MA       –   ZŠ Slovenský Grob
11,10           ZŠ Tajovského, SC       –   Gymn. Metodova, BA
11,10           ZŠ Slovenský Grob     –   Gymn. L.Sáru, BA
11,40           ZŠ Mudroňova, BA      –   ZŠ Turnianska, BA
11,40           ZŠ Tbiliská, BA         – ZŠ Záhorácka, MA

Stretnutia o umiestnenie:

12,20              1. semifinále   (A1      –           B2)
12,20               2. semifinále   (A2      –           B1)
12,50               7.-8.miesto     (A4     –           B4)
12.50               5.-6. miesto    (A3      –           B3)
13,20               3.-4. miesto    (porazení semifinalisti)
13,20              FINÁLE TURNAJA   (víťazi semifinále)
14,00              Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI