PROPOZÍCIE A PROGRAM krajského kola 4. ročníka žiačok „DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 2014/2015“

Školská súťaž mladších žiačok v  „malom futbale“ ZŠ

D ô v e r a Š k o l s k ý p o h á r S F Z 2014/2015

PROPOZÍCIE  

krajského kola bratislavského regiónu v kategórii mladších žiačok

A. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Obvodný úrad – odbor školstva, Bratislava

Bratislavský futbalový zväz

Spoluorganizátor :

Futbalový klub BCT Bratislava.

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja dievčenského futbalu SR.

Systém turnaja :

Krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 19.5.2015 na ihrisku FK BCT Bratislava, sa zúčastnia družstvá mladších žiačok ZŠ /viď program KK/. Víťazné družstvo krajského kola postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch 1.-2. júna 2015 – NTC Poprad.

Účastníci – v školskom roku 2014/15 :

Štartujú žiačky – základných škôl a 8-ročných gymnázií – narodené od 1.1.2002 a mladšie.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiačok zodpovedá príslušná škola.

Termín a miesto krajského kola :

Dňa 19.5.2015 /utorok/na malom trávnatom ihrisku o rozmerov 43 m x 25 m, rozmery bránok 5 x 2 m – štadión FK BCT Bratislava pri jazere Kuchajda.

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor krajského kola.
Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia KR BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837; e-mail: lubomir.camek@minv.sk
BFZ: Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk
BFZ: Ivan Georgiev, 0903/522977; e-mail: georgiev@centrum.sk

1. Technické ustanovenia

Hrací systém : Družstvá hrajú systémom každý s každým podľa programu krajského kola. Víťazné družstvo postupuje na celoslovenské finále.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

 1. a) celkový počet bodov                                 d) vyšší počet strelených gólov
 2. b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )       e) vyšší počet víťazstiev
 3. c) rozdiel v celkovom skóre                          f) pokutové kopy

Hrací čas : hrací čas je určený : 2 x 10 min.

Počet hráčov : hrá 4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní max. počtu 4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby

Bratislava, 12.5. 2015.

Mgr.Bc. Miriam Valašiková                                               PaedDr. Juraj Jánošík
vedúca odboru školstva                                                             predseda
Okresný úrad Bratislava                                               Bratislavský futbalový zväz

 

PROGRAM krajského kola bratislavského regiónu v kategórii mladších žiačok 4. ročníka

DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 2014/2015 

Miesto :   trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/
Termín:   19. mája 2015 / utorok/
Účastníci krajského kola žiačok:

 1. SŠ Tilgnerova 14, Bratislava
 2. ZŠ Gessayova 2, Bratislava
 3. ZŠ Veternicová 20, Bratislava
 4. ZŠ Tajovského 1, Senec
 5. ZŠ Školská 7, Tomášov

Rozpis stretnutí krajského kola:

08.30            Technická porada
09.00          SŠ Tilgnerova, BA       –   ZŠ Gessayova, BA
09.30           Slávnostné otvorenie turnaja
09.40          
ZŠ Veternicová, BA     –   ZŠ Tajovského, SC
10.05           ZŠ Tomášov                  –   SŠ Tilgnerova, BA
10.30           ZŠ Gessayova, BA       –   ZŠ Veternicová, BA
10,55           ZŠ Tajovského, SC       –   ZŠ Tomášov
11,20           SŠ Tilgnerova, BA       –   ZŠ Veternicová, BA
11,45           ZŠ Tomášov                   –   ZŠ Gessayova, BA
12,10             ZŠ Tajovského, SC       –   SŠ Tilgnerova, BA
12,35           ZŠ Veternicová, BA     –   ZŠ Tomášov
13,00           ZŠ Gessayova, BA        –   ZŠ Tajovského, SC
13,30            Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI