TMK BFZ – vzdelávací úsek – otvorila školenie trénerov futbalu UEFA Grassroots „C“ licencie

V priebehu minulého víkendu (22.5. - 24.5. 2015) TMK BFZ otvorila školenie
 trénerov najnižšej trénerskej kvalifikácie.
V priebehu týchto troch dní sa frekventanti oboznámili zo vstupnými 
prednáškami v  oblasti Anatómie, Fyziológie, 
Teórie a didaktiky športu a pod., 
s ktorými ich oboznámili lektori z FTVŚ UK Bratislava.
Po prvých dvoch dňoch sa začali zaoberať frekventanti 
špecializáciou futbalu(Športová príprava ) a absolvovali 
aj prednášku s pravidiel futbalu.
Účasť na tomto školení predstavuje 33 frekventantov vrátane jednej ženy.
 Účastníkmi školenia sú aj bývalí a súčasní hráči 
Pavol MIkulec, Branislav Honz, Blažej Szalay či Tomáš Varadínek.

S úvodnou časťou školenia trénerov je zatiaľ spokojnosť 
krátko sa vyjadril predseda TMK BFZ Michal Salenka
Ďalší blok čaká frekventantov až v druhej polovici júna,
 kde školenie ukončia skúškou.

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI