Úradná správa č. 48 zo dňa 12.6.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

č. 507: Gabriel Petrovič /1064754/ (MŠK Kráľová pri Senci S3BA) od 8.6.2015./10.-€/

č. 508: Aleš Čík /1075897/ (FK Vajnory S4A) od 8.6.2015./10.-€/

č. 509: Michal Pylypov /1260254/ (MŠK Iskra Petržalka SD3R) od 7.6.2015./ 5.-€/

č. 510: Ondrej Žembery /1298070/ (SDM Domino BAMD3R) od 8.6.2015./ 5.-€/

č. 511: Patrik Kostka /1264847/ (FC Zohor S4B) od 8.6.2015./10.-€/

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

č. 512: Marián Štefunko/1218574/ (TJ Rovinka S3BA) vylúčený za podrazenie súpera jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie, podľa DP, čl. 45/1,2a od 7.06.2015./10.-€/

č. 513: Nicolas Uhrín/1260192/ (MŠK I. Petržalka SD3R) – vylúčený za podrazenie súpera neprimeranou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia, podľa DP čl. 45/1,2a, od 7.06.2015. / 5.-€/

č. 514: Ronald Szalma/1301104/ (FK Slovan Ivánka pri D. SZRL) – vylúčený za sotenie do súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a, od 8.06.2015. / 5.-€/

č. 515: Richard Pšenko/1301035 (FK Slovan Ivánka pri D. SZRL) – vylúčený za HNS voči R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia, podľa DP čl. 48/1b,2a, od 8.06.2015./ 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

č. 516: Mário Jablonický/1243963/ (FK Stupava S3BA) od 8.6.2015/10.-€/

č. 517: Ondrej Bobovnický/1240299/ (SDM Domino BA S4A) od 7.6.2015/10.-€/

č. 518: Roman Blecha/1170489/ (TJ Dr. Závod S4B) od 7.6.2015/10.-€/

č. 519: Robert Kuklovský/1112878/ (TJ Dr. Závod S4B) od 7.6.2015/10.-€/

č. 520: Andrej Šíp/1113522/ (TJ Dr. Závod S4B) od 7.6.2015/10.-€/

č. 521: Michal Križan/1131205/ (FC Dr. Budmerice S4B) od 7.6.2015/10.-€/

č. 522: Matúš Benčúrik/1253296/ (PSČ Pezinok S4B) od 8.6.2015/10.-€/

č. 523: Martin Rakovský/1258493/ (SDM Domino BA SD3R) od 7.6.2015/ 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

č. 524: Ľubomír Mazura/1202640/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 7.6.2015./10.-€/

č. 525: Ján Meszároš/1177102/ (ŠFK Prenaks Jablonec S4B) od 8.6.2015./10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 526: Erik Chytil/ 1238396 / (ŠK Bernolákovo S3BA),tréner, vykázaný z lavičky     za NS v stretnutí ŠK Bernolákovo – FK Slovan Ivánka pri Dunaji, dňa 6.6.2015.    DO – finančná pokuta 30 € podľa DP čl. 12. ( 10 € )

č. 527: DK zastavuje disciplinárne konanie za nedoručenie videozáznamu voči klubuŠK Bernolákovo. Videozáznam z 25. kola s OŠK Slovenský Grobbol doručený v termíne na BFZ.

č. 528:DK upozorňuje klub OŠK Slovenský Grob na splnenie u.č.506.

č. 529: Viktor Čemez/ 1311305 / (ŠK Vrakuňa SD3R) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK zamieta vzhľadom na závažnosť predchádzajúceho previnenia./ 5.-€/

č. 530:Na základe správy delegáta BFZ zo stretnutia S3BAMŠK Kráľová pri SenciŠK Tomašov, udeľuje klubu MŠK Kráľová pri Senci -Upozornenie za HNS diváka voči delegátovi zväzu a nariaďuje klubu pri každom domácom stretnutí zabezpečiť usporiadateľa, ktorý bude počas stretnutia k dispozícii delegátovi stretnutia. MŠK Králová pri Senci zaplatí poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Nasledujúce zasadnutie DK bude dňa  18.06.2015  od 16,30 hod.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • začiatok nového súťažného ročníka pre III. a IV. ligu seniorov je stanovený na 1. – 2. augusta
 • v termíne 25. – 26.júla sa uskutoční 1.kolo Slovnaftcupu, ktorého sa zúčastnia mužstva zaradené do IV.ligy, z ktorých 8 postúpi do 2.kola, mužstva III.ligy budú nasadené priamo do 2.kola, do 2.kola budú nasadené už aj mužstvá I. a II.ligy SFZ
 • prihlasovanie jednotlivých mužstiev do súťaži BFZ sú FK,FO povinné uskutočniť iba prostredníctvom ISSF systému a to výhradne len v termíne 21. – 30.6.2015
 • do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát BFZ prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré bude zverejnené na webovej stránke BFZ od 21.6.2015
 • s prehlásením je potrebné doručiť aj vyplnený „Registračný formulár športového zariadenia“, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty
 • aktív klubov sa uskutoční dňa 28.7.2015 o 18:00 hod. v kongresovej sále Domu športu na Junáckej ulici

Schvaľuje dohody:

SD3R:29.kolo Kostolište – Žolík Malacky14.6. o 14,00 hod.

SZRL+MZRL:29.kolo D. Lužná – Šamorín-Hamuliakovo14.6. 10.00 st.-11.45 ml.

 Kontumuje:

MD3R:

27.kolo ŠK Hamuliakovo-Šamorín – FK Stupava 3:0 SP čl.100/b, FK Stupava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.5. vo výške 200,- €

MZRL:

27.kolo BCT – PŠC Pezinok 0 : 3 SP čl.100/a, FK BCT bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl. 3.5. vo výške 150,- €

Odstupuje k riešeniu na KR:

Rozhodcov Petra Ježíka aMartina Křivana, delegáta Štefana Ľuptáka

Komisia rozhodcov a delegátov:

Predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ bol stanovený na 29.7.2015. Miesto a program budú spresnené v pozvánke.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Ospravedlnenia: Orlický 26.6.-27.7.; Martiš 15.-18.7., 24.7.-3.8.; Laciňák 19.-21.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

 

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 

K 12.06.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi  (1)

 

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza (5)

 

Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C)  (2)

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000) na priateľské stretnutie s výberom JmFS 16. júna 2015 (o 15:30 hod.)  na štadióne Brno –  Líšeň, Kučerova 4

Hráči:

HEGYI Samuel             ŠK Senec                   HARAMIJA Patrik                ŠK Slovan

HORVÁTH Alan          ŠK Senec                    KORENAČKA Samuel        ŠK Slovan

VÁRADY Patrik           ŠK Senec                     NAGY  Tomáš                       ŠK Slovan

RUŽIČKA  Matej         ŠK Senec                      HABODÁSZ Samuel            ŠK Slovan

KOZÁK Maximilián      FKM Karlova Ves    ČECH Adam                         ŠK Slovan

POTOMA Denis            ŠK Slovan                    POCHYLÝ  Nicolas                          ŠK Slovan    

 JELÍNEK Tomáš           ŠK Slovan                   BOROVSKÝ Daniel            ŠK Slovan

HIRKO Jakub                ŠK Slovan                     TRNOVSKÝ Martin             ŠK Slovan   

ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan                    NAGY Richard                     ŠK Slovan   

Náhradníci:

KOPILEC Adam          ŠK Senec                            HRONČEK  Martin               ŠK Slovan

TAKÁCS Dávid           ŠK Slovan                          SCHWARTZ Štefan             FK Inter

ŠVIHEĽ Erik                FK Inter                           KOPŠÍK Samuel                  ŠK Senec

BRUNNER Martin       FK Inter                          SEDLÁČEK Juraj                FKM Karlova Ves

REGIONÁLNY TRÉNER :             NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BOBÍK Igor           VEDÚCI DRUŽSTVA: KONEČNÝ Ivan

Plán stretnutia:
Dátum                         Zraz              Stretnutie                      Večera          Predpokladané príchod

11.6. 2015                   11:00             15:30 – 17:00                 17:30                        20:30 – 21:00

Priniesť si treba športovú výstroj (tričko pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, iné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj, nezabudnúť zobrať pasy, resp. OP. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

 

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

 

 

 

   

15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Stupava

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 :  výber JmFS (Brno) – výber BFZ  – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

 Matrika BFZ :

dovoľujeme si Vás informovať, že VV SFZ dňa 02.06.2015, okrem iného, schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/ a tiež Sprievodcu novým Registračným a prestupovým poriadkom. Dokumenty nájdete tu:RAPP: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20150602_Registracny_a_prestupovy_poriadok_novelizovany.pdf Sprievodca: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/20150602_Sprievodca_RaPP.pdf

 RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

 Komisia mládeže :

Oznam pre FK – na základe viacerých telefonátov z FK, ako aj osobných rozhovorov ohľadne zriadenia samostatných súťaží prípraviek pre kategóriu U9 – hráči nar. od 1.1.2007 a mladší / netýka sa FK, ktoré budú prihlasovať družstvá prípraviek do súťaží trojičiek – PMA1, PMB1, PMC /, aby do termínu 20.6.2015 zaslali na mailovú adresu predsedu KM BFZ – ivan.konecny@centrum.sk záujem štartu družstva v tejto kategórii.Na základe toho bude každý FK okamžite informovaný o počte družstiev a prípadnom zaradení / bude sa dbať na územné členenie – okresy, doprava a pod. /.

Upozorňujeme, že termín po 20.6.2015 nebude akceptovateľný, nakoľko do 30.6.2015 je potrebné zaslať elektronicky prihlášky do jednotlivých súťaží.

KM BFZ zverejňuje víťazov súťaží prípraviek s súťažnom ročníku 201/2015 :

PMA1: ŠK Senec

PMB1: SDM Domino Bratislava

PMC:   FC Ružinov Bratislava

PMA2: ŠK Hargašova Záhorská Bystrica

PMB2: ŠK Vrakuňa Bratislava

PMA3: FK Inter Bratislava

PrMA: TJ Záhoran Jakubov

PrPK: ŠK Svätý Jur

PrSC: ŠK Nová Dedinka

Na zasadnutie súťažného úseku KM BFZ sa v pondelok 8.6. dostavili štatutárny zástupca FK Inter Bratislava p.Jozef Šajánek a tréner družstiev prípraviek PMB1 a PMA3 p.Rudolf Sekot ohľadne porušenia RS čl.8. Obaja menovaní priznali, že došlo k porušeniu RS čl.8.

KM na základe zistených skutočností o porušení RS čl.8 vydáva toto rozhodnutie:

kontumuje výsledok stretnutia 17.kola PMB1 medzi družstvami SDM Domino Bratislava –   FK Inter Bratislava, výsledok 7 : 0 dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti. / hralo sa 30.5.2015 /, kontumuje výsledok stretnutia 1.kola PMA3 medzi družstvami FK Inter Bratislava – TJ Čunovo Bratislava, výsledok 0 :  4 dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti. / hralo sa 7.5.2015 / Za porušenie RS čl.8 odstupuje KM BFZ FK Inter Bratislava, trénera prípraviek PMB1 a PMA3 p.Rudolfa Sekota a vedúceho družstva prípraviek PMB1 a PMA3 p.Andreja Petrovaja na doriešenie DK BFZ.

KM BFZ vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 18.kola súťaže PMC medzi družstvami FC Ružinov Bratislava – Lokomotíva DNV 3 : 0 k  v prospech FC Ružinov Bratislava aj s priznaním 3 bodov a skore 3 : 0, zo strany DNV došlo k porušeniu SP čl.100/b. Lokomotíve Devinská Nová Ves bude v mesačnej zbernej faktúre  zahrnutá poriadková pokuta 30€ / RS čl.3.5 /

Komisia ženského futbalu:

Kontumuje stretnutie 19 kola RL žiačok FK Dúbravka – ŠK Senec na základe nepricestovania družstva hostí na stretnutie. Výsledok 3:0 a 3 body do tabuľky udeľuje družstvu FK Dúbravka.  Družstvo ŠK Senec odstupuje na doriešenie DK BFZ.

Oznamuje, že víťazom RL žiačok v súťažnom ročníku 2014/2015 s právom účasti na majstrovstvách SR žiačok sa stalo družstvo ŠK Slovan Bratislava. Turnaj o majstra SR žiačok organizovaný úsekom mládeže SFZ sa uskutoční v dňoch 19.6. a 20.6. na štadióne ŠTK Šamorín.

Oznamuje klubom so záujmom zorganizovať počas letnej prestávky turnaj v kategórii žiačok, junioriek, žien aby posielali priebežne podklady predsedovi KŽF BFZ p.Georgievovi na georgiev@centrum.sk .

Letný  aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční dňa 21.6.2015 od 12:00 v zasadačke SFZ , Trnavská cesta, 100, Bratislava

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia:

 • S5VA 22.kolo Borinka – Kuchyňa 3:0k v prospech družstva Borinka podľa SP čl. 100/b. Družstvu Kuchyne bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5.
 • S5VB 25.kolo Vinosady – Doľany 0:3k v prospech družstva Doľany podľa SP čl.100/e.
 • prihlasovanie jednotlivých mužstiev do súťaži BFZ sú FK,FO povinné uskutočniť iba prostredníctvom ISSF systému a to výhradne len v termíne 21. – 30.6.2015
 • V termíne do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát BFZ prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré bude zverejnené na webovej stránke BFZ od 21.6.2015.S prehlásením je potrebné doručiť aj vyplnený „Registračný formulár športového zariadenia“, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 211 : Boris Urbanič  1071744 ( S5VA – OFK Vysoká pri Morave ) vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1 a 45/2a  od 8.6.2015 ( 10 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 212 : Martin Fiala 1142306  ( S5VC – FK Družstevník Blatné ) od 7.6.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 213 : Martin Viger 1202486 ( S5VA – TJ NV Pernek ) od 8.6.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 214 : Tomáš Kaufmann 1245245 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B ) od 8.6.2015 ( 10 €)

Uzn.č. 215 : Samuel Halek 1189940 ( S5VB – TJ Slovan Vištuk ) od 8.6.2015 ( 10 €)

Oznamy :

Uzn.č. 216 : David Malík ( SZV A – asistent trénera FC Záhorská Ves ) za NS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí 17.kola SZV A medzi družstvami  ŠK Lozorno – FC Záhorská Ves, DK obdržala podrobné písomné stanovisko vo veci a udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera a styku s delegovanými osobami na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 48/1a a 48/2a od 9.6.2015. ( 5 € )

Uzn.č. 217 : Patrik Šimunič  1177751 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) za HNS voči R po udelení ČK v stretnutí  21.kola S5VA medzi družstvami FK Malé Leváre – FC Záhorská Ves a nerešpektovanie uznesenia č.210 z ÚS č.47, DK ukladá DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a finančnú pokutu 20 € podľa DP čl. 12. DO menovaný vykoná po splnení Uzn.č.197 z ÚS č.47.  ( 10 € )

Uzn.č. 218 : Rozhodca Peter Huska 1175036 – DK obdržala podrobné písomné stanovisko menovaného a na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 20 €, podľa DP čl. 63/1a a 63/2a a čl. 12.

Uzn.č. 219 : Rozhodca Peter Ďurčo 1311949 DK obdržala podrobné písomné stanovisko menovaného a na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek ukladá DO – pokarhanie podľa DP čl. 62 a čl. 11.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 17.6.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 Komisia mládeže :

. Zmena hracieho dňa a času

    MZV B – 20.kolo: Čataj – Kalinkovo – PI 12.6. o 18,30 hod.

2. KM kontumuje výsledok 18.kola MZV A medzi družstvami PŠC Pezinok B – FK Jabloňové 3:0 k v prospechPŠC Pezinok B aj spriznaním 3 bodov a skore 3 : 0 / SP čl.100/b / FK Jabloňovéj bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutá poriadková pokuta v zmysle RS čl.3.6 vo výške 30€.

KM zverejňuje termíny účasti výberov na turnajoch

13.-14.6. výber U11 – medzinárodný turnaj Senec 2015 v Blatnom

20.6. výber U12 – medzinárodný turnaj vo Svätom Juri

KM oznamuje FK, že v nedeľu 21.6. sa uskutoční záverečný turnaj starších žiakov o víťaza ObFZ Bratislava vidiek, ktorý je zároveň barážou o postup do 2.ligy BFZ starších žiakov / podmienka postupu: družstvo mladších žiakov /

Účastníci turnaja: ŠK Láb, ŠK Šenkvice, ŠK Bernolákovo

Miesto turnaja: FŠ Bernolákovo.  Program a propozície  boli účastníkom turnaja  zaslané na klubové mailové adresy.

Nominácia trenerov výberu U12 na turnaj „Memoriál Milana Paliatku “  v sobotu 20.6.2015 vo Svätom Juri.

Slovan Viničné: Mário GUŠTAFÍK

ŠK Nová Dedinka: Marek PETRO, Patrik SZABO

FK Š.Hamuliakovo: Dominik TÓTH

SFC Kalinkovo:Tomáš TELEK

ŠK Láb: Damian ČECH

OFK D.Lužná: Denis KOLÍNEK, Daniel JANŠÁK, Denis SUCHÁNEK

Slovan Ivanka: Lukáš ŠTEFKOVIČ, Matúš ŠTEFKOVIČ, Thomas PETROVSKÝ

FK Studienka: Martin ŽILAVÝ

Tréneri:Pavol GALAMBOŠ, Matúš KUMA

Vedúci výberu: Ivan KONEČNÝ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, šlapky, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz výberu: sobota 20.6.2015 o 8,00 hod. na štadione ŠK Svätý Jur

Nominácia bola  zaslaná na FK a rodičom na mailové adresy.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI