Úradná správa č. 2 zo dňa 10.7.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Disciplinárna komisia:

č. 7: František Kecskéš (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP (40 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Nasledujúce  zasadnutie DK bude 23.7.2015 o 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje žrebovacie  čísla pre zaradenie do súťaží:

III.liga  – Začiatok súťaže  – 1-2.8.2015   Všetky kolá cez víkendy

 1. ŠK Tomášov
 2. TJ Rovinka
 3. ŠK Báhoň
 4. OŠK Slovenský Grob
 5. ŠK Lozorno
 6. FC Rohožník
 7. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 8. ŠK Bernolákovo
 9. FK Rača Bratislava
 10. ŠK Svätý Jur
 11. MŠK Králová pri Senci
 12. FK Inter Bratislava
 13. FK Slovan Most pri Bratislave
 14. PŠC Pezinok
 15. TJ Slovan Viničné
 16. Lokomotíva Devínska Nová Ves

IV.liga – Začiatok súťaže – 1-2.8.2015   Všetky kolá cez víkendy

 1. FK Lamač Bratislava
 2. TJ Čunovo
 3. FK Vajnory
 4. FK Karpaty Limbach
 5. ŠK Závod
 6. SDM Domino Bratislava
 7. ŠK Vrakuňa Bratislava
 8. ŠK Šenkvice
 9. MFK Rusovce
 10. FC Ružinov Bratislava
 11. TJ Veľké Leváre
 12. FC Malacky
 13. Záhoran Jakubov
 14. FK Stupava
 15. SFC Kalinkovo
 16. FK Jablonové

III. liga starší dorast   – začiatok súťaže 15-16.8  – vložené kolá ( streda 2.9.2015, streda 9.9.2015)

 1. MŠK Králová pri Senci
 2. NMŠK  1922 Bratislava
 3. FC Petržalka akadémia
 4. OFK Dunajská Lužná
 5. ŠK Lozorno
 6. FC Slovan Modra
 7. FC Rohožník
 8. ŠK Šenkvice
 9. FK Rača Bratislava
 10. FC Ružinov Bratislava
 11. MŠK Iskra Petržalka
 12. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 13. ŠK Igram
 14. PŠC Pezinok
 15. ŠK Vrakuňa Bratislava
 16. FK Jablonové

III. liga MD bude zverejnená v nasledujúcej US

II.liga starší, mladší žiaci  – začiatok súťaže 22-23.8.2015 vložené kolá (utorok 1 a 15.9.2015)

 1. NMŠK 1922 Bratislava
 2. FKP Dúbravka Bratislava
 3. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 4. ŠK Žolík Malacky
 5. PŠC Pezinok
 6. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 7. ŠK Šenkvice
 8. FC Ružinov Bratislava
 9. FC Petržalka akadémia
 10. OFK Dunajská Lužná
 11. ŠK Bernolákovo
 12. SDM Domino Bratislava
 13. ŠK Vrakuňa Bratislava
 14. FK Rača Bratislava

ŠTK oznamuje, že hracím dňom 1. kola SLOVNAFT CUP je SOBOTA 25.7.2015 o 17:30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny R a D pre súťažný ročník 2015/2016, schválené VV BFZ dňa 6.7.2015

Rozhodcovia S3BA

Bláha David, Bohun Mário, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Dobrovský Marián, Dujava Daniel ,Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Chromý Andrej, Ježík Peter, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter ml., Martiš Viktor, Martiška Michal, Orlický Martin,Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ruc Marián, Smolíková Katarína, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Zálesňák Boris.

 Rozhodcovia S4A

Abrman Martin, Augustovič Peter ml., Brejcha Milan, Černý Pavol, Dávid Dušan, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hrazdira Miroslav, Chálka Igor, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kočický Igor, Koštrna Lukáš, Križko Milan, Křivan Martin, Laciňák Jozef, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter st., Matejová Gabriela, Olša Dušan, Polakovič Andrej, Ralbovský Tomáš, Somoši Ján, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Valko Juraj.

 Delegáti S3BA

Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Ľupták Štefan, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Príkopa Pavel, Richtárik Miroslav, Somoláni Kamil, Truchlý Miroslav.

 Delegáti S4A

Banič Alojz, Dadykin Róbert, Elefant Marián, Farbula Ján, Lazar Rudolf, Marczell Alexander, Minárik Pavol, Mydlárik Ľubomír, Pinček Juraj, Slezák Jozef, Šuniar Ján.

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční 29.7.2015 (streda) o 16.30 v Dome športu. Program seminára bol pozvaným poslaný mailom.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Ospravedlnenia: Chromý 14.-24.7.; Hájek 19.-28.7.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 10.07.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár  (3)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský  (9)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B)  (5)

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ /RaPP/nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ.

Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našejweb-stránke BFZ – „dokumenty“.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferov : 

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár“Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na webstránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

 Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek formou per rollam schválil zaradenie družstiev do súťaží ročníka 2015/2016 tak, ako ich navrhla ŠTK a KM ObFZ Bratislava – vidiek.

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v“dokumentoch”.

Komisia mládeže:

KM oznamuje FK, že družstvá starších a mladších žiakov ŠK Šenkvice boli

dodatočne zaradené do súťaží riadených BFZ / SZRL, MZRL /. Na základe

toho sa mení počet družstiev zaradených do súťaže starších žiakov pre

súťaž SZV B / okres Pezinok / , pre túto súťaž sa mení aj systém hrania

súťaže.  Tatkiež sa mení počet družstiev pre súťaž mladších žiakov MZV.

KM zverejňuje prihlásené družstvá starších a mladších žiakov do súťažného ročníka

    2015/2016.

    starší žiaci U15 súťaž SZV A / okres Malacky / – počet družstiev 7

ŠK Lozorno, FC Rohožník, FC Záhorská Ves, TJ Veľké Leváre,

ŠK Láb, FC Zohor, ŠK Žolík Malacky B

Táto súťaž sa bude hrať trojkolovo – 10 kôl na jeseň, 11 kôl na jar

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

    starší žiaci U15 súťaž SZV B / okres Pezinok / – počet družstiev 8

FC Budmerice, Slovan Častá, ŠFK Prenaks Jablonec, TJ Dubova,

TJ Doľany, ŠK Báhoň, Slovan Modra, ŠK Svätý Jur

Táto súťaž sa bude hrať trojkolovo – 10 kôl na jeseň, 11 kôl na jar

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

    mladší žiaci U13 súťaž MZV / okresy Malacky a Pezinok / – počet družstiev 11

ŠK Lozorno, CFK Pezinok Cajla, Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov,

FK Jabloňové, ŠK Svätý Jur, OŠK Slovenský Grob, Slovan Viničné,

OFK Vysoká pri Morave, FK Studienka, TJ Závod

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Vložené kolo: 11.kolo – UT 15.9.2015 / jednotný UHČ o 17,30 hod. /

Sezonne súpisky

Pred začiatkom jesennej časti súťaže sú FK povinné nahodiť do ISSF sezonne

súpisky hráčov a realizačných tímov, minimálny počet hráčov je v počte 11.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI