TMK BFZ vyškolila trénerov EURO „B“ a „C“ licencie

TMK BFZ uskutočnila v 1.polroku školenia trénerov EURO „B“ a „C“ licencie. O zhodnotenie týchto školení sme požiadali predsedu TMK BFZ p. Michala Salenku.

UEFA C LICENCIA

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa sa uskutočnilo v priebehu prvého polroka 2015 a to v termínoch I. blok (22.5. – 25. 2015), II. blok (21.6. – 23.6. 2015),  a záverečná skúška 23. 6.2015, Opravného termínu (29.6. 2015) sa zúčastnili p. Bertók, Bogár, Horváth, Štefek, Pravda, Nagy a Peceň a zvládli opravný test zo všeobecnej časti. Zabezpečenie školenia trénerov bolo na požadovanej kvalitatívnej  úrovni, pričom je možné konštatovať, že v priebehu školenia sa nevyskytli  žiadne vážne problémy. Je možno pozitívne hodnotiť, že každým rokom sa po odbornej stránke (teoretická ako aj praktická časť) zlepšuje úroveň tohto typu školenia. Záverečná skúška sa prvýkrát rozšírila aj o test z Pravidiel futbalu a tento test frekventanti zvládli na 100 %. Školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa sa zúčastnilo 33 frekventantov, pričom v priebehu školenia prerušil štúdium p. Huszár. Školenie trénerov úspešne absolvovalo 32 poslucháčov.   Z uskutočneného školenia vyplynul záver, v ktorom je potrebné aby, sa po prvom bloku na začiatku druhého bloku uskutočnila skúška (písomný test) zo všeobecnej časti a z pravidiel futbalu

Frekventanti školenia EURO C LICENCIE

UEFA „C“ Grassroots licencia  – I. stupeň

Tomáš Badák, Miroslav Bertok, Szabolcs Bergendi, Peter Bogar, Peter Bohuš, Marián Frano, Lukáš Hargaš, Branislav Honz, Július Horváth, Martin Gejdoš, Dominik Katona, Ivan Klas, Michal Kmotorka, Igor Kolek, Michaela Kurajdová, Jozef Labis, Adam Mihál, Pavol Mikulec, Tomáš Mikulec, Norbert Nagy, Pavol Peceň, Ivan Pravda, Michal Pokorný, Martin Ritomský, Mário Riško, Blažej Szalay, Norbert Šteffek, Marek Tholt, Marko Vasaráb, Tomáš Varadínek, Jozef Szucs, Juraj Šalgovič, Jozef Dúcz

UEFA B LICENCIA

Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa sa uskutočnilo v priebehu prvého polroka 2015 a to v termínoch I. blok (29.4. – 2.5. 2015), II. blok (13.5. – 16.5. 2015), III. Blok (1.6. – 3.6. 2015) a záverečná skúška 25. 6.2015, Opravného termínu (9.7. 2015) z dôvodu neúčasti (ospravedlnenej) frekventantov školenia, ktorí sa nezúčastnili záverečnej skúšky v riadnom termíne nie je v tomto štádiu školenie trénerov ukončené. V súčasnosti neukončili požadovaný kurz p. Zlacký, Kontár aRajkovics. Zabezpečenie školenia trénerov bolo na požadovanej kvalitatívnej  úrovni, pričom je možné konštatovať, že v priebehu školenia sa nevyskytli  žiadne vážne problémy. Je možno pozitívne hodnotiť, že každým rokom sa po odbornej stránke (teoretická ako aj praktická časť) zlepšuje úroveň tohto typu školenia. Školenia trénerov II. kvalifikačného stupňa sa zúčastnilo 23 frekventantov. V súčasnom období školenie úspešne zvládlo 20 frekventantov. Z uskutočneného školenia vyplynul záver, v ktorom je potrebné aby zadanie záverečných prác pre budúcich trénerov sa uskutočnilo už v prvom bloku školenia a to z toho dôvodu, aby frekventanti mali na vypracovanie záverečnej práce väčší  časový priestor, ale aj z toho dôvodu, aby záverečné práce spĺňali požadovaný odborný efekt.

Frekventanti školenia EURO B LICENCIE

UEFA „B“ licencia – II. stupeň

Ladislav Belkovics, Pavol Brunner, Anton Daniel, Peter Duhaj, František Gyenes, Martin Havran, Peter Huk, Branislav Juhás, Radoslav Kováč, Matúš Kuma, Mikuláš Marci, Jozef Medgyes, Eduard Pázmany, Rudolf Sekot, Gábor Straka, Patrik Szabo, Alexandra Števaňáková, Július Varga, Peter Zboniak


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI