Úradná správa č. 5 zo dňa 31.7.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že odmeny delegovaným osobám za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP nebudú generované cez ISSF systém, ale domácim FK (FO) bude zaslaná faktúra na vyplatenie odmien z BFZ. Žiadame zástupcov FK (FO), ktoré sú v SLOVNAFT CUPE vyžrebované ako domáce, aby po stretnutiach potvrdili delegovaným osobám tlačivo o vyučtovaní odmien. Odmeny za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP sú stanovené na úrovni IV. ligy sk. Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO), ktorý sa nezúčastnili Aktívu klubov vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Športovo – technická komisia:

 • Nariaďuje:
  ŠTK nariaďuje AR2 v spolupráci s delegátom stretnutia a oboma vedúcimi mužstiev zabezpečiť 10 min. pred každým stretnutím vyprázdnenie hracej plochy a tým zabezpečenie riadneho začiatku stretnutia.
 • Schvaľuje dohody:
  S3BA 1.kolo Sl.Grob – Most odohrať stretnutia v obrátenom poradí, na jeseň na ihrisku v Moste, na jar na ihrisku Sl.Grobu, z dôvodu nespôsobilej HP v Sl.Grobe.
  S3BA 3.kolo Rohožník – Most zmenu HĆ o 14,00 hod. v pôvodnom termíne 16.8.
 • Oznamuje:
S3BA ŠK Bernolákovo – zmenu farby výstroja pre domáce stretnutia – dres: modrý, trenírky: modré, štulpne: modré
 S3BA – ŠK Svätý Jur – zmena výstroja pre domáce stretnutia – dres: červený, trenírky: červené, štulpne: červené.

SD3R – ŠK LOZORNO – zmena hracieho dňa a času  – SOBOTA UHČ

Komisia rozhodcov a delegátov:

Na náhradný termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ (termín bude oznámený dodatočne) budú pozvaní: D. Bláha, M. Dobrovský, M. Ďurčo, P. Ježík, L. Lauer, V. Martiš, B. Parilák, K. Smolíková, P. Augustovič, A. Gosiorovský, M. Kardelis, G. Matejová, M. Jablonický a R. Dadykin.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka: 3.9.2015.

Ospravedlnenia: Matejová 5.-8.8.; Strapek 6.-31.8.; Dobrovský 29.7.; Beňo 1.-9.8.; Ondrušek 13.-23.8.; Truchlý 8.-22.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné : najneskôr do 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov; do 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu; do 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov a do 27.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

FK, ktoré si takto nesplnia „Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ“  (viď RS BFZ 2015/2016, č. 12.2.)  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

 K 31.07.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický  (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik  (13)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B),Foglsinger (C) (6)

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  3.8.2015 o 17,00 hod.

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK      FC PETRŽALKA                 Patrik SLÁDEČEK       FK INTER

Erik  MRÁZ                      FC PETRŽALKA                  Marko ŽVÁČ                FK INTER

Samuel BARTOŠ             Š.HAMULIAKOVO             Adam KORMANÍK      FK INTER

Lukáš LETENAY             FKM K.VES                          Andrej KUČERKA       FK INTER

Lukáš TVAROH               FKM K.VES                          Tomáš MERI                FK INTER

Pavol MAJDÁK                FKM K.VES                          Samuel IVANIČ           FK INTER

Adam HÍLEK                    FKM K.VES                   Samuel ORSÁG            ŠK SENEC

Matúš MOLNÁR              FKM K.VES                   Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC

Samuel SIEKEL                FKM K.VES                  Filip NAGY                  ŠK SENEC

Roman BEKO                    ŠK SLOVAN                 Daniel LEGINUS         ŠK SENEC

Jakub JURČÍK                  ŠK SLOVAN                  Zolt BEKE                    ŠK SENEC

Peter POLAKOVIČ           ŠK SLOVAN                  Alexej ANTAL             ŠK SENEC

Samuel STOLÁRIK           ŠK SLOVAN                 Erik REINDL                ŠK SENEC

Adam PLEVÁK                  ŠK SLOVAN                 Ladislav NAGY            ŠK SLOVAN

Michal HORNYAK            ŠK SLOVAN                Alexander TOTH           ŠK SLOVAN

Radovan VALENTIN        ŠK SLOVAN                Martin UŽÍK                  ŠK SLOVAN

Denis GIESSER                 ŠK SLOVAN                 Dávid STRELEC           ŠK SLOVAN

Tomáš HREBEŇ              ŠK SLOVAN                  Patrik FARKAŠ             ŠK SLOVAN

Adam KURUC                   ŠK SLOVAN                 Christián ČERNÁK       ŠK SLOVAN

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ

MASÉR:    Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov: pondelok 3.8.2015 o 16,30 hod. na štadione FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec treningového zrazu je o 19,00 hod.Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava – vidiek oznamuje, že v dňoch 3-7.8.2015 čerpá riadnu dovolenku.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje, že vyžrebovanie súťaží ObFZ Bratislava-vidiek je dostupné na portály www.futbalnet.sk

 Žiada kluby s družstvami zaradenými v súťažiach S5V a S6V o nahlásenie preferovaných termínov (S5V – 1  termín a S6V – 2 termíny) na odohranie domáceho stretnutia v sobotu na emailovú adresu marian.vass@gmail.com alebo na tel. č. 0908 122 798. Termíny môžu byť tak z jesennej ako aj z jarnej časti. Klubom, ktoré termíny nenahlásia do 2. 8., bude 1 stretnutie (S5V), resp. 2 stretnutia (S6V) presunuté na sobotu podľa potreby ŠTK.

 Oznamuje, že súpisku družstva nie je potrebné vytvárať. Tá sa automaticky vytvára a dopĺňa v ISSF pri každom štarte nového hráča. Kluby sú však zodpovedné za vykonanie lekárskej prehliadky svojich hráčov a ich nasadením do stretnutia potvrdzujú jej vykonanie (SP čl. 41 a 42).

Upozorňuje, že podľa čl. 12 nového Súťažného poriadku je družstvo zo súťaže vylúčené po zapríčinení akýchkoľvek 3 kontumácií stretnutia (neoprávnený štart hráča, nedohratie stretnutia a pod.), nie len za nenastúpenie na stretnutie, ako to bolo v minulosti.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov OBFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 7.8.2015 (piatok) o 17:00 v Dome športu. Program seminára bude zaslaný elektronickou poštou.

KR a D  žiada všetkých rozhodcov a delegátov  ktorým sa zmenili kontaktné údaje (tel.číslo,emailová adresa)aby mi tieto zmeny zaslali na adresu  – pincek.j@centrum.sk ,

Komisia mládeže:

  Zmena termínu stretnutia

SZPK – 1.kolo: Jablonec – Sv.Jur – NE 30.8. o 14,30 hod.

Zmena hracieho dňa

SZMA: Žolík Malacky B – SO 12,30 hod.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI