Nadácia televízie JOJ – „Futbalová žatva 2015“

 Zdroj: Oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu

Podmienky na získanie vecného daru:

1. termín odovzdania prihlášok je do 14.8.2015 na adresu: futbalovazatva@joj.sk

2. obdarovaných bude prvých 70 klubov podľa časového úseku podania prihlášky

3. športový materiál musí byť určený pre deti a mládež

4. prihlásený klub musel mať registrované minimálne 3 mládežnícke družstvá (dievčatá, chlapci) v súťažiach v sezóne 2014/2015 a súťaž musel riadne dohrať

(poskytovateľ si uvedené informácie bude overovať na ISSF SFZ)

20150803_Nadacia TV JOJ Futbalova zatva tv.joj
Projekt je určený pre:

Futbalové oddiely, ktoré sa venujú mládežníckym družstvám (dievčatá, chlapci) a nie sú zaradené do projektov Slovenského futbalového zväzu , resp. nečerpajú finančnú a ani materiálnu dotáciu (Grassroots, Útvary talentovanej mládeže)

Projektom Nadácie TV JOJ chceme oceniť lokálne futbalové mládežnícke kluby, ktoré sa starajú o výchovu detí bez možnosti získania dotácií zo Slovenského futbalového zväzu .

Vyhodnotenie:

18.8.2015 budú vyhodnotené zaslané prihlášky. Informácie o vybraných kluboch budú dostupné na stránkach: www.nadacia.joj.sk

Do 30.9.2015 budú športovým klubom odovzdané vecné dary

Všetky informácie o činnosti Nadácie TV JOJ a o aktuálnych projektoch nájdete na webe www.nadacia.joj.sk, na facebooku a twitteri. Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo žiadosť odmietnuť. Na vecné dary nevzniká zaslaním prihlášky žiaden právny nárok, tieto sú pridelené na základe rozhodnutia nadácie. Vyplnenú prihlášku zašlite na emailovú adresu: futbalovazatva@joj.sk

Prihláška nadácie televízie JOJ – „Futbalová žatva 2015“ na stiahnutie (pdf)
Prihláška nadácie televízie JOJ – „Futbalová žatva 2015“ na stiahnutie (doc)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI