MINI CHAMPIONS LIGA 2015

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2004) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.2001), aby sa prihlásili písomne do 23.8.2015 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 10.9.2015 (základné kolá) a 22.9.2015 (finále BFZ) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 6.-7.10.2015 vo Nemšovej. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2015

 Futbalová súťaž na mini-ihriskách s umelou trávou pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U15. Mini Champions Liga je súčasťou grassroots programu SFZ.

 Organizačné pokyny – mladší žiaci

– v súťaži štartujú chlapci narodení po 1.1.2004 na platné registračné preukazy

– hrá sa na malých mini-ihriskách 4+1, na bránky 2×5 m
– zraz účastníkov na regionálnych turnajoch bude najneskôr 30 minút pred prvým stretnutím družstva
– na súpiske jedného družstva môže byt napísaných maximálne 14 hráčov + 3 členovia realizačného teamu
– hrací čas jedného stretnutia je 1 x 20 minút
– hráči štartujú na platné registračné preukazy
– usporiadajúci klub regionálneho kola poskytuje hosťujúcim družstvám a rozhodcom minerálky (čaj), ktoré mu budú na základe zaslaných blokov uhradené RFZ
– usporiadajúci klub poskytuje hracie lopty (4 ks, lopty číslo 4)
– rozhodcov (2 x R) na regionálne kola deleguje príslušná KR RFZ na základe uverejnenia oznamu v US Obsadenie R
– RFZ hradí náklady na rozhodcov z príspevku SFZ

– usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť min 14 ks rozlišovacích vestičiek v prípade, ze sa stretnú dve družstvá s rovnakou farbou dresov
– každý klub je pred prvým stretnutím povinný odovzdať vyplnenú súpisku hráčov a realizačného teamu
– usporiadajúci klub je povinný najneskôr do 7 pracovných dní zaslať ekonomické záležitosti na vyúčtovanie riadnou papierovou poštou a športovo technické veci (súpisky, výsledkový servis)
usporiadajúci klub je povinný do 24 hodín po odohratí turnaja zaslať elektronickou poštou súpisky družstiev, výsledkový servis a konečnú tabuľku základného a regionálneho kola na email: vladimir.luptak@futbalsfz.sk
– každé stretnutie začína žrebom kapitánov družstva o loptu a stranu
– každé družstvo je povinné mať v základnom kole vlastného zdravotníka, organizátor a spoluorganizátor zabezpečujú zdravotnú starostlivosť so zdravotníckym materiálom na  regionálnych kolách a finálovom turnaji

– na regionálny turnaj je každé družstvo povinné priniesť si dve sady farebne rozlíšených dresov

– kategória žiakov sa hrá s loptami číslo 4
– na finálový turnaj (6. – 7.10. 2015) v Nemšovej postupujú víťazi krajských kôl

Propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja mladších žiakov a  žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2015.

V Bratislave, 5.8.2015                                                          Vladimír Lupták

koordinátor grassroots futbalu SFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI