POHÁR BFZ SENIOROV 2016

Súťaž o pohár BFZ organizuje Bratislavský futbalový zväz a riadi ho prostredníctvom ŠTK BFZ. Porušenia športových noriem budú riešené riadiacimi orgánmi BFZ. Pohárové stretnutia nieje možné zlučovať s majstrovskými.

 Do Pohára BFZ v súťažnom ročníku 2015/2016 budú zaradené družstvá, ktoré sa dobrovoľne prihlásia prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky. Prihlásiť sa môžu všetky družstvá hrajúce v súťažiach BFZ a oboch ObFZ. Termínová listina je uvedená v rozpise súťaží pre ročník 2015/2016  a bude upravená podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásenie družstiev je možne priebežne sledovať na www.futbalnet.sk  Termín uzatvorenia prihlášok je 30.9.2015.

Pre stretnutia Pohára platia platné Pravidlá futbalu, SP a Rozpis súťaží BFZ. Jednotlivé kolá sa hrajú na jedno stretnutie, pričom v prípade, že nebude známy víťaz stretnutia po 90. minúte, stretnutie sa nepredlžuje, ale o postupujúcom rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu. Každé kolo bude voľne žrebovateľné. Výhodu domáceho ihriska má iba družstvo, ktoré hrá o dva stupne súťaže nižšie ako jeho vyžrebovaný súper.

Zúčastnené družstvá hrajú na vlastné náklady. Odmeny pre delegované osoby sú stanovené:

Odmena Ostatné náhrady
Rozhodca 8.- € 42,- €
Asistenti rozhodcu, Delegát 6.- € 34.- €

Finančné náklady na delegované osoby finálového stretnutia znáša BFZ.

 Ak sa po vyžrebovaní nedostaví družstvo na stretnutie, je zo súťaže vylúčené a odstúpené na riešenie DK. Víťaz získava pohár, ktorý zostáva v jeho vlastníctve a putovný pohár, ktorého držiteľom je jeden rok. Ďalej získa finančnú odmenu vo výške 700.- € sadu dresov značky ADIDAS. Porazený finalista získava pohár, ktorý zostáva v jeho vlastníctve, finančnú  odmenu vo výške 350.- €sadu dresov značky JAKO.

Víťaz Pohára BFZ odohrá na vlastnom ihrisku stretnutie o „SUPERPOHÁR“ proti víťazovi Pohára JmKFS, ktoré sa uskutoční 19.6.2016 o 18:00 hod.

Bližšie informácie vám podá predseda ŠTK BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI