Úradná správa č. 42 zo dňa 10.5.2013

BFZ

ISSF

Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

Pokiaľ máte záujem o produkty od spoločnosti SLOVAK TELEKOM (viac informácii na http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom ) pri vypisovaní dokumentu PRISTUPNIE K RAMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRACI musí byť v kolnke „Pristupujúci — Zastúpený“ štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu).

Takisto podpisuje na konci štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu) a ak máte pečiatku, tak ju tam na konci prosím dajte.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna
-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.

Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Upozornenie pre FK, ktoré nemajú zaplatenú zbernú faktúru cez ISSF (splatnosť faktúra bola 16.4.2013):

ŠK FO Malacky – 47,-eur
ŠKP Inter Dúbravka – 10,- eur (za mesiac február)
ŠKP Inter Dúbravka – 255,-eur

Sekretariát:

Oznamuje, že 15.05.2013 končí splatnosť poslednej zálohovej faktúry za rozhodcov a delegátov.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
24.kolo MZRL OFK Dunajská Lužná – Žolík Malacky dňa 25.5.2013 o 11:45hod.
26.kolo MZRL OFK Dunajská Lužná – MŠK Iskra Petržalka dňa 21.5.2013 o 17:00hod.
13.kolo PMB2 OFK Dunajská Lužná – ŠK Danubia Bratislava dňa 6.6.2013 o 17:00 hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
22.kolo MZRL BCT Bratislava – MŠK Iskra Petržalka dňa 11.5.2013 o 12:00hod.(zmena hracieho času – po stretnutí S4A).
ŠTK kontumuje:
S4A 14.kolo Lokomotíva D.N.Ves – TJ Hrubý Šúr podľa SP čl.100/i (Štefan Stanko reg.číslo 1070204) 4 ŽK. Výsledok, dosiahnutý v stretnutí 4:1 ponechávame v platnosti a prípad odstupujeme na DK.
S4B 21.kolo Záhoran Kostolište- ŠK FO Malacky 3:0kont.podla SP čl.100/B.Družstvu ŠK FO Malacky bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150€.
MD3R 22.kolo FKM K.Ves- PŠC Pezinok 3:0kont.podľa SP čl.100/b.Družstvu PŠC Pezinok bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podla RS čl.3.5 vo výške 30€.
MD3R 23.kolo PŠC Pezinok-MŠK Iskra Petržalka 3:0kont.podľa SP čl.100/b.Družstvu MŠK Iskra Petržalka bude do zbernej Faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 30€.
ŠTK sa zaoberala námietkou družstva ŠK Svätý Jur(MRB) v stretnutí 23.kola ŠK Lozorno-ŠK Svätý Jur. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkou FC Ružinov(MRB) v stretnutí 23.kola ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká-FC Ružinov Bratislava. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK na základe ZoS a SD zo stretnutia MRB 23.kolo ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká – FC Ružinov odstupuje na DK za NS voči R po stretnutí predsedu FC Ružinov p.Jána Kuklu.
ŠTK žiada klub FC Petržalka 1898 o zaslanie dohody o odohratí stretnutia lmz SFZ u 12 16.kolo FC Petržalka 1898 – LP Domino, ktoré sa neodohralo z dôvodu nespôsobilého terénu do najbližšieho zasadnutia ŠTK.
ŠTK oznamuje klubom, ktoré majú záujem usporiadať finále pohára BFZ, aby to oznámili emailom na adresu:jan.farbula@gmail.com do 20.5.2013.Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 19.6.2013 o 15:30hod(dorast) a 18:00hod.(seniori).Bližšie informácie k organizácii podá predseda ŠTK BFZ p.Ján Farbula(0905/ 526 761).

Disciplinárna komisia:
U.č. 276 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 02.05.2013
Mazura Ľubomír / ŠK Bernolákovo /
Mrva René / FK Inter Bratislava /
Šporánek František / OŠK Slovenský Grob /
Oršulík Robert / ŠK Danubia / všetci poplatok 10.-€
Tichý Lukáš / OFK Dunajská Lužná-SD3R / poplatok 5.-€
od 05.05.2013
Duducz Jozef a Král Martin / ŠK Danubia /
Homola Tomáš / FK BCT Bratislava /
Jamrich František / ŠK Tomášov / všetci poplatok 10.-€
Slezák Dominik / PSČ Pezinok-SD3R / poplatok 5.-€
od 06.05.2013
Špoták Tomáš / FC Rohožník /
Husár Matej / ŠK Bernolákovo /
Krpelán Michal / TJ Rovinka /
Fedor Ivan / FK Slovan Most pri Bratislave /
Stanko Štefan / TJ Hrubý Šúr /
Sabol Adrian / FC Zohor /
Remža Martin / FK Jablonové / všetci poplatok 10.-€
od 09.05.2013
Ochaba Drahomír / FC Družstevník Budmerice /
Blecha Marek a Žák Roman / FC Družstevník Závod /
Sýkora Radovan / FK Jablonové / všetci poplatok 10.-€
U.č. 277 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 02.05.2013
Spodniak Ján / FC Ružinov / poplatok 10.-€
Senaši Juraj / ŠK Bernolákovo / poplatok 10.-€
od 06.05.2013
Hrdlička Andrej / Lokomotíva D.N.Ves / poplatok 10.-€
od 09.05.2013
Kocúrik Marek / MŠK Iskra Petržalka-Sd3R / poplatok 5.-€
U.č. 278 Hencz Oliver / FK Rača / vylúčený po 2 ŽK – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a + čl.23 od 02.05.2013 (10.-€)
U.č. 279 Čík Aleš / FK Vajnory / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 05.05.2013 (10.-€)
U.č. 280 Longauer Peter / ŠK Čunovo / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 06.05.2013 (10.-€)
U.č. 281 Čarnecký Peter / MŠK Iskra Petržalka-SD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 09.05.2013 (5.-€)
U.č. 282 Matovič Roman / FK Rača-SZRL / vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej situácie – zakázané hranie rukou, 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 09.05.2013 (5.-€)
U.č. 283 DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia komisie ŠTK z úradnej správy č. 41, za opakované porušenie RS a žiada kluby MRB o písomné stanovisko a vyjadrenie do 14.5.2012:
ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – nedostatočný počet usporiadateľov, ktorí majú oblečenú farebnú rozlišovačku.
FK Rača – nedostatočný počet usporiadateľov, ktorí majú oblečenú farebnú rozlišovačku.
U.č. 284 DK začína disciplinárne konanie na základe správy delegáta zo stretnutia 23. kola ŠK Plavecký Štvrtok–OFK Vysoká – FC Ružinov za NS voči delegovaným osobám po stretnutí, voči predsedovi klubu FC Ružinov p. Jánovi Kuklovi.
DK BFZ ukladá klubu zaslať stanovisko a vyjadrenie v termíne do 14.05.2013
U.č. 285 DK BFZ žiada kluby ŠK Bernolákovo, FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka / 21. kolo / a FC Ružinov / 22 kolo / o ododvzdanie video záznamu z domáceho majstrovského stretnutia na sekretariát BFZ v termíne do 14.5.2013.
V prípade nedodržania termínu DK bude postupovať v zmysle DP a RS BFZ.
U.č. 286 DK upozorňuje kluby, že kolo odohrané 8.5.2013 nebolo spracované, z dôvodu nedoručených zápisov. Vylúčení hráči budú prerokovaní dňa 15.5.2013.
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Budúce zasadnutie bude v stredu 15.5.2013 o 16,00 hodine.
Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Berie na vedomie námietky ŠK Svätý Jur a ŠK Ružinov týkajúce sa stretnutí 23. kola MRB. Vyjadrí sa k nim po zasadnutí dňa 10.5.
Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 16.5.2013 o 17.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky s programom a limitmi boli príslušným rozhodcom poslané mailmi.
Ospravedlnenia: Smolíková 15.5.; Martinka 1.-30.6.; Kroneraff od 15.5.; Minárik 18.5.; Minarovič 18.5., 25.-26.5.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 10.05.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :

Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý (18)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :

A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra (14)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček (1)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

Komisia mládeže:
KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
FK Rača – FC Petržalka 20. kolo PMA1 hrá sa 18.5.2013 o 9,30 hod., PMB1 16.5.2013 o 17,30 hod., PMC 158.5.2013 o 10,45 hod.ihrisko FK Rača.
FK Rača – FK Inter 22. kolo PMA1 hrá sa 6.6. 2013 o 17,30 hod. PMB1 6.6.2013 o 17,30 hod., PMC 6.6.2013 o 18,30 hod., ihrisko FK Rača.
Jarovce – Kalinčiakova 19. kolo PMB2 hrá sa 16.5.2013 o 17,00 hod.
Žiadame FC Ružinov o nahlásenie termínu dohrávky 18. kola FC Ružinov – FK Inter /PMA, PMB, PMC/.
Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo mail: pavel.prikopa@centrum.sk.

Schválené zmeny stretnutí

PrMA – 16.kolo: Pl.Štvrtok B – Lozorno – štvrtok 23.5. o 17,00 hod.
PrMA – 16.kolo: Jakubov – Zohor – nedeľa 12.5. o 14,00 hod.
PrMA – 16.kolo: Záhorská Ves – Láb – nedeľa 12.5. o 17,00 hod.
PrSC – 14.kolo: Most – Bernolákovo – štvrtok 9.5. o 17,00 hod.
PrSC – 19.kolo: Kalinkovo B – Rovinka – nedeľa 12.5. o 13,30 hod.
PrSC – 20.kolo: Bernolákovo – Miloslavov – sobota 25.5. o 10,30 hod.
PrSC – 22.kolo: Bernolákovo – Malinovo – nedeľa 2.6. o 10,00 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. Schválené zmeny stretnutia:
16. kolo SD4VB Modra – Viničné dňa 15.5.2013 o 17,00 hod. na ihr. v Modre. (popl. 1,65 €)
17. kolo SD4VB Báhoň – Modra dňa 8.5.2013 o 14,30 hod. na ihr. v Báhone. (popl. 1,65 €)
23. kolo SD4VB Limbach – Šenkvice dňa 18.5.2013 o 15,00 hod. na ihr. v Limbachu. (popl. 1,65 €)
2. ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola SD4VA FC Rohožník – ŠK Malacky 3:0 kont. podľa SP čl. 100/ b. ŠK Malacky zaplatia pokutu 30,- €, podľa RS čl. 3.5.
3. ŠTK ruší uznesenie č. 5 z ÚS č. 41 zo dňa 3.5.2013. Predvoláva na zasadnutie ŠTK dňa 15.5.2013 o 16,30 hod. ( miestnosť 6.33 ) vedúceho družstva dorastu B. Pezinok p. Františka Strnáka,  kapitána družstva Martina Tomaškoviča, vedúceho družstva dorastu ŠK Malinova p. Petra Lieszkovszkého a hráča Kevina Horňáčka.
4. ŠTK ruší uznesenie č. 6 z ÚS č. 41 zo dňa 3.5.2013. Predvoláva na zasadnutie ŠTK dňa 15.5.2013 o 17,00 hod.( miestnosť 6.33 ) vedúceho družstva dorastu klubu Karpaty Limbach p. Mateja Farbulu, p. Ivanu Froncovú, Mateja Fronca a Michala Petroviča.
5. Chýbajúce zápisy o stretnutí:
18. kolo S5VA Sološnica – Marianka R Gilan
21. kolo SD4VB Viničné – Šenkvice R BFZ

Disciplinárna komisia:

U.č.182
DK trestá za nerešpektovanie upozornení v ÚS č.36 a č.39 ako aj porušenie RS čl.9 “nahlasovanie výsledkov ” nasledujúce družstvá :
PrMA: Tatran Stupava / 14.kolo /, FC Rohožník /14.kolo/
PrPK: OŠK Slovenský Grob /14.kolo/
PrSC: ŠK Miloslavov /17.kolo/, MŠK Kráľová pri Senci “A” /17.kolo/, TJ Rovinka /17.kolo/
SZV MA: FK Kuchyňa – dievčatá /17.kolo/, FC Rohožník /17.kolo/
SZV PK: FC Slovan Častá /14.kolo/
pokutou vo výške 5 €. Menované družstvá zaplatia taktiež rokovací poplatok vo výške 5 €, ktorý im bude zahrnutý v zbernej faktúre.
U.č.183
DK trestá za nedodržanie nariadenia písania evidenčných čísel hráčov namiesto dátumu narodenia v zápisoch o stretnutí nasledovné družstvá:
Seniori: FK Družstevník Blatné, TJ Malinovo, GFC Grinava, MŠK Králová pri Senci pokutou 10 €. Menované družstvá zaplatia taktiež rokovací poplatok vo výške 10 €, ktorý im bude zahrnutý v zbernej faktúre.
Dorast: Tatran Stupava, FC Rohožník, FC Slovan Častá pokutou 5 €. Menované družstvá zaplatia taktiež rokovací poplatok vo výške 5 €, ktorý im bude zahrnutý v zbernej faktúre
U.č.184
Rozhodca Rusinko Vladislav – na základe ÚS č. 41, kde KRaD ObFZ BA vidiek odstúpila na DK menovaného za porušovanie smerníc pre vyplácanie delegovaných osôb – DK trestá menovaného zákazom výkonu funkcie po dobu 2 mesiacov od 09.05.2013, podľa čl. 3/5.
Menovaný uhradí rokovací poplatok vo výške 10 €.
U.č.185
Rozhodca Mrva Peter – na základe ÚS č. 41, kde KRaD ObFZ BA vidiek odstúpila na DK menovaného za neuvedenie ČK do zápisu o stretnutí – DK trestá menovaného zákazom výkonu funkcie po dobu 2 mesiacov od 09.05.2013, podľa čl. 3/5. Menovaný uhradí rokovací poplatok vo výške 10 €.
U.č.186
Heriban Peter ( Grinavský futbalový klub 1923 ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.187
Jablonický Peter ( FK Borinka ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.188
Mészaroš Marek ( OŠK Marianka ) vylúčený za HNS voči R. DK zastavuje menovanému pretekársku činnosť dňom 06.05.2013 až do vyriešenia prípadu, nakoľko DK nemala k dispozícii zápis o stretnutí a správu delegáta. ( bez poplatku )
U.č.189
Slaninka Jozef ( TJ Družstevník Doľany ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe čl. 31 / 2 DP mení zvyšok trestu 2 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 09.05.2013 s podmienečným odkladom do 09.07.2013. ( 10 € )
U.č.190
Doležal Tomáš ( FK Kuchyňa ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.191
Maxian Richard ( FK Malé Leváre ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/5a.( 10 € )
U.č.192
Mráz Stanislav ( FK Malé Leváre ) vylúčený za HNS voči AR 1. Zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.193
Somolányi Rastislav ( FK Borinka ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.194
Repáň Patrik ( ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.195
Phán Patrik ( FK Malé Leváre ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.196
Maxian Marián ( tréner FK Malé Leváre ) DK trestá menovaného zákazom viesť družstvo z lavičky po dobu 3 týždňov od 06.05.2013 podľa čl. 1/3b za HNS voči AR 1. ( 10 € )
U.č.197
Pribiš Michal ( FK Karpaty Limbach ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 5 € )
U.č.198
Kľúčik Viliam ( Slovan Modra ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.04.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 5 € )
U.č.199
Heriban Peter ( Grinavský futbalový klub 1923 ) zastavená pretekárska činnosť za HNS voči R na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 09.05.2013 podľa čl. 1/3c. ( 10 € )
U.č.200
Torok Martin ( ŠKO Miloslavov ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06..05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.201
Ternény Rastislav ( MŠK Kráľová pri Senci „ B “ ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06..05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.202
Rovenský Martin ( ŠK Kaplá ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06..05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.203
Gažo Martin ( OŠK Chorvátsky Grob ) zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 09..05.2013 za 4x napomenutie ŽK. ( 10 € )
U.č.204
DK trestá družstvo MŠK Kráľová pri Senci za nedostavenie sa na stretnutie 10. kola SZVSC medzi družstvami Slovan Most pri Bratislave – MŠK Kráľová pri Senci pokutou vo výške 20 €, podľa RS čl.3.5. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Pozýva na zasadnutie KRaD rozhodcov p. Gilana M. a Lieskovského P. – dňa 17. mája 2013 (piatok) o 17.00 hod v zasadačke č. 39 – 6. poschodie, BFZ Trnavská 100/II v Bratislave.
Dôrazne upozorňuje R a D
Na každom stretnutí musí byť prítomný aspoň jeden lekár alebo zdravotník, R preverí jeho prítomnosť podpisom na zápise o stretnutí.
Na povinnosť R uzavrieť do 8.00 hod nasledujúceho dňa po odohratí stretnutia zápis v ISSF. V prípade problémov uvedie R v zápise o stretnutí problémy, kvôli ktorým nemohol uzavrieť zápis v ISSF. To isté uvedie vo svojej správe pozorovateľ rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný.
Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk
Upozorňuje delegátov na povinnosť dôslednej kontroly stanoveného počtu a označenia členov usporiadateľskej služby na stretnutiach.
Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk

Komisia mládeže:
1. KM v spolupráci s TMK ObFZ oznamuje FK termíny akcií jednotlivých výberov
U11 / roč.2002/ – streda 29.5. o 11,00 hod. prípravné stretnutie výber BA vidiek – výber BA mesto v Ivanke pri Dunaji
U12 / roč.2001/ – streda 29.5. o 13,00 hod. prípravné stretnutie výber BA vidiek – výber BA mesto v Ivanke pri Dunaji
U13 / roč.2000/ – streda 5.6. o 17,00 hod. kontrolný zraz na štadióne PŠC Pezinok.
Nominácie jednotlivých výberov budú zverejnené v nasledujúcich US.
2. Schválená zmena
MZV – 18.kolo: Pl.Štvrtok B – Limbach – nedeľa 12.5. o 14,00 hod.
3. Dohrávka stretnutia
KM nariaďuje odohrať stretnutie 17.kola MZV medzi družstvami Pl.Štvrtok A – Modra vo štvrtok 16.5. o 17,00 hod. na ihrisku v Plaveckom Štvrtku.
4. Odstúpenie FK na riešenie DK – nenahlásenie výsledkov stretnutí hraných 4.-5.5.2013
SZV MA: ŠK Žolík Malacky B /18.kolo/
PrMA: FK Sološnica / 15.kolo/
PrPK: Baník Pezinok / 15.kolo/
PrSC: MŠK Kráľová pri Senci B /18.kolo/, Slovan Ivánka pri Dunaji / 18.kolo /
5.Odstúpenie FK na riešenie DK – neuvádzanie registračných čísel hráčov v zápisoch o stretnutí / nariadenie zverejnené v US č.39, 40/
SZV SC: OŠK Chorvátsky Grob /14.kolo/, TJ Malinovo /14.kolo/, ŠK Tomašov /14.kolo /
MZV: Slovan Modra /12.kolo/
PrMA: FC Rohožník /11.kolo/, ŠK Láb /14.kolo/, FC Zohor /15.kolo/
PrPK: GFC Grinava /15.kolo/, ŠFK Jablonec /15.kolo/
PrSC: MŠK Kráľová pri Senci B / 12.kolo/
6. Nakoľko sa štatutárny zástupca Slovan Most ospravedlnil z dôvodov zahraničnej služobnej cesty je predvolaný na zasadnutie KM v stredu 15.5.2013 o 14,30 hod.

 

Najbližšie zasadnutie KM bude v stredu 15.5.2013 o 14,30 hod.

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI