ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 ZO DŇA 16.10..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 18:00 hod. sa v KD vo Vajnoroch uskutoční stretnutie vedenia BFZ zo zástupcami FK BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek. Pozvánka na každý FK bude zaslaná elektronickou poštou.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 142: Filip Juran/1303603/ (ŠK Šenkvice SZRL) – vylúčený za  HNS,vzájomné napadnutie súpera v prerušenej hre.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 49/1a,2a  od 12.10.2015./5.-€/

U.č. 143: Branislav Brečka/1324935/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SZRL) – vylúčený za  HNS,vzájomné napadnutie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne  podľa DP čl.49/1a,2a  od 12.10.2015./5.-€/

U.č. 144: Jozef Rigo/1303702/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SZRL) HNS- vrazenie do súpera neprimeranou silou do hrude brankára súpera v prerušenej hre.DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 49/1a,2a od 12.10.2015./5.-€ /

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.145: Lukáš Žilavý/1285862/(NMŠK 1922 Bratislava SD3R) od 12.10.2015.  Po vylúčení sa správal hrubo nešportovo k rozhodcovi.DO – DK menovanému pozastavuje športovú činnosť na 4 týždne nepodmienečne  podľa DP čl. 48/1c,2b. DO vykoná po vykonaní disciplinárneho opatrenia – vylúčenia po 2 ŽK. /5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 146: Roman Repáň /1209347/ (ŠK Tomášov S3BA) od 12.10.2015

U.č. 147: Peter Doležaj /1124763/ (ŠK Svätý Jur S3BA) od 11.10.2015

U.č. 148: Ondrej Bobovnický /1240299/ (SDM Domino S4BA) od 11.10.2015

U.č. 149: Lukáš Szalacsi /1165769/ (MFK Rusovce S4BA) od 12.10.2015

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č. 150: Ladislav Tóth – tréner MŠK Králová pri Senci. Požadované písomné stanovisko  doručené. Za HNS navoči R v stretnutíTJ Slovan Viničné – MŠK Králová pri Senci, odohraného dňa 4.10.2015, DK pozastavuje výkon funkcie asistenta trénera a zákaz viesť družstvo z ľavičky počas súťažných stretnutí na 3 týždne  od 9.10.2015  a udeľuje finančnú pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 48/1c ,2b. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

 

U.č. 151: Lokomotíva Devínska Nová Ves. Písomné vyjadrenie doručené –  vhodenie dvoch plastových fliaš na HP počas stretnutia Lok. D.N.Ves – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 4.10.2015. DK udeľuje klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves pokutu 50.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 152: FK Mariathal Bratislava – MD3R /U.č. 121/Písomné vyjadrenie doručené. DK akceptuje výpadok wifiroutru na štadióne. Za  nepredloženie registračných preukazov na riadiaci orgán súťaže hráčov Jakuba Nozdrovického v 3. a 10. kole a Mateja Kabáta v 10. kole, keď  hráči  nastúpili na stretnutie na OP, DK udeľuje klubu FK Mariathal Bratislavapokutu 25.-€ za každého hráča. Spolu 75.-€ + poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 153: /U.č. 120/ DK podnet p. Valacsaya -FA Bratislava považuje za neopodstatnený, nakoľko p. Valacsay nebol prítomný na stretnutí a podľa vyjadrenia rozhodcu stretnutia p. Hádeka, žiadne HNS na stretnutí nebolo.Za prerokovanie zaplatí klub FA Bratislava 5.-€.

U.č. 154:DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.10.2015 o 16,30 hod.VD Mariána Achbergera a kapitána Jána Klama – ŠK Šenkvice a VD Dušana Bartánusa a kapitána Jána Brunnera – FC Petržalka, Jakuba Slezáka – hráča PŠC Pezinok a rozhodcu stretnutia FC Petržalka akadémia – ŠK Šenkvice p. Čižmára za účelom-vykonanie konfrontácie hráčov a pokusu o neoprávnený štart hráča.

U.č. 155: DK berie na vedomie informáciu TJ Jablonové bez prijatia DO, lekár sa dostavil na stretnutie v priebehu 1. polčasu.

U.č. 156: Maroš Jakim, tréner ŠK Tomašov(S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č. 157: FC Rohožník(S3BA). Za neskoré doručenie videozáznamu zo stretnutia FC Rohožník – TJ Rovinka zaplatí klub FC Rohožník 10.-€ podľa RS a za disciplinárne prerokovanie 10.-€, spolu 20.-€.

 U.č. 158: ŠK Vrakuňa–(SZRL). Za  nepredloženie registračného preukazu na riadiaci orgán súťaže za hráčaMateja Rajčoka, keď  hráč  nastúpil na stretnutie na OP, DK udeľuje klubu  ŠK Vrakuňa pokutu 25.-€ , poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 159: SDM Domino – (S4BA). Za  nepredloženie registračného preukazu na riadiaci orgán súťaže za hráča Tomáša Guliša, keď  hráč  nastúpil na stretnutie na OP, DK udeľuje klubu  SDM Domino pokutu 50.-€ , poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 160: Peter Maroši, hráč TJ Rovinka(S3BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 161: Odvolanie TJ Jakubov (S4BA), ohľadom pokuty za neprehratie video záznamu po stretnutí. Žiadosť zamieta z dôvodu, že HU je povinný byť k dispozícii delegátovi stretnutia  a splniť všetky požiadavky v súlade s RS.

U.č. 162: Na základe podnetu klubu FC Ružinov, DK pozývana svoje zasadnutie dňa 22.10.2015 o 17,00 hod. zadávateľa podnetu Pavla Kuklu – predsedu FC Ružinov Bratislava.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • všetkým FK (FO), že podľa platného SP čl.46/1/a môže žiak, ktorý dovŕšil 14.rok veku hrať aj za dorast po splnení podmienok SP čl.46/2
 • MD3R Artmedia Petržalka akadémia zmenu ihriska, hracieho dňa a času – ihrisko M.C.Sklodowskej, 8.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov 17.10.2015 o 12,30 hod. (opakovanie z predošlej US)
 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňovh cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ v priebehu budúceho týždňa. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Schvaľuje:

 • S4BA 15.kolo TJ Veľké Leváre – ŠK Závod odohrať stretnutie 7.11. o 13,30 (pôvodný termín 8.11.) z dôvodu uzávery ihriska 8.11. (opakovanie z predošlej US)
 • SD3R 12.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov odohrať stretnutie 20.10. o 15,00 hod. z dôvodu účasti družstva FC Ružinov na zahraničnom turnaji (opakovanie z predošlej US)
 • SD3R 14.kolo OFK Dunajská Lužná – MFK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.10.2015, ale o 11:00 hod z dôvodu kolízie so stretnutím S6A (opakovanie z predošlej US)
 • SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

Nariaďuje:

 • SD3R 14.kolo FC Slovan Modra – FK Rača BA odohrať stretnutie v obrátenom poradí t.j. 31.10.2015 o 13,00 hod. na ihrisku v Rači a na jar na ihrisku v Modre, z dôvodu budovania automatického zavlažovania na ihrisku Modry (opakovanie z predošlej ÚS)
 • MD3R 5.kolo FC Petržalka akadémia – Lok. DNV (neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilého terénu 14.10.) odohrať stretnutie 21.10. o 15,30 hod. v zmysle RS čl.3.5
 • MD3R 11.kolo FK Rača BA – NMŠK 1922 BA odohrať stretnutie 7.11.2015 o 13,30 hod. z dôvodu kolízie so zápasom SD3R dňa 8.11.2015
 • SZRL+MZRL 7.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa (neodohrané stretnutia z dôvodu nespôsobilého terénu 14.10.) odohrať stretnutia 21.10. o 14,00 hod. mladší a 15,30 hod. starší žiaci v zmysle RS čl.3.5

Upozorňuje:

 • FC Ružinov BA a zároveň ho žiada dodržiavať SP čl. 56/u (zabezpečiť na stretnutie podávačov lôpt v počte ustanovenom RS) inak bude odstúpený k riešeniu DK

Kontumuje:

 • MD3R 1.kolo hrané 23.9.2015 FK Šamorín/Hamuliakovo – FK Mariathal BA 12:2 (výsledok dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti SP čl.11/3) a v zmysle SP čl.82/g prípad odstupuje k riešeniu DK.

Odstupuje k riešeniu DK:

 • MD3R FK Mariathal Bratislava za 3 kontumované stretnutia – 3., 10. kola (obe SP čl.82/f) a 1.kola (SP čl.82/g)

Odpočítanie bodov:

 • Na základe oznamu SFZ a sekretariátu BFZ o uhradení mesačnej zbernej faktúry po termíne splatnosti (splatnosť 10.9.2015 – RS čl.16 odsek 3 str.31) ŠTK odpočítava po 3 body seniorom ŠK Bernolákovo (platba pripísaná na účet 14.9.2015) a ŠK Tomášov (platba pripísaná na účet 16.9.2015) v zmysle SP čl.83/1.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (10.-11.10.): Dávid, Polakovič Ľ., Fischer, Čižmár (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 16.10. A. Polakoviča (17.30), M. Martišku (17.45), I. Chálku, M. Choreňa, M. Križka, M. Křivana, V. Martiša a R. Tanglmayera (všetkých o 18.00). Pozvanie R. Hudyho presúva na 23.10.

Ospravedlnenia: Ježík 31.10.; Martinkovič ml. 24.10.; Maretta 31.10.; Minárik od 5.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 02.10.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický,M.Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, Z. Iskra, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík (19)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – jar / leto 2016

Prihlásený : P. Kasal

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),

Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B)    (26)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14   (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 19.10.2015 o 14.00 hod. v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

Tomáš BEZÁK          ŠK Slovan                  Juraj LACKO                        ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ          ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan                  Michal POLČIC                    ŠK Slovan

Adam Zbudila           ŠK Slovan                  Adam TUČNÝ           ŠK Slovan

Samuel JAMRICH     ŠK Slovan                  Martin DANIHEL                 ŠK Slovan

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Michal MATTA                     FMK Karlova Ves

Filip RACZ                FKM Karlova Ves      Ľuboš ŠLÉZ                          ŠK Senec

Samuel KANOVIČ   ŠK Senec                    Peter BELKO                        ŠK Senec

Patrik SOOS              ŠK Senec                    Martin MIKUŠKA                Domino Bratislava

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Oliver FANDEL                    FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Matúš MATICH                    FK Inter Bratislava

Náhradníci:

Samuel GBELEC       FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK              FKM Karlova Ves

Peter BELKO            ŠK Senec                    Marek TALAMON                ŠK Senec

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan                  Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Roman ČEREPKAI               ŠK Slovan

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šlapky, karta poistenca. Brankári – vlastná tréningová výstroj,

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 19.10.2015 o 13.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka

Začiatok TJ: 14.00 hod. – Ukončenie TJ: 16.00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v pondelok 19.10.2015 o 16.00 hod. v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Adam KORMANÍK   FK Inter

Adam PLEVÁK              FKM K.Ves                 Samuel IVANIČ         FK Inter

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan                    Marko ŽVÁČ              FK Inter

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Alexander TÓTH        ŠK Slovan

Ladislav NAGY              ŠK Slovan                    Tomáš HREBEŇ         ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan                   Roman BEKO              ŠK Slovan

Michal HORNYÁK         ŠK Slovan                   Dávid STRELEC         ŠK Slovan

Peter POLAKOVIČ        ŠK Slovan                   Adam KURUC            ŠK Slovan

Martin UŽÍK                   ŠK Slovan                    Erik MRÁZ                  FC Petržalka

Filip NAGY                    ŠK Senec

Náhradníci:

Erik REINDL                ŠK Senec                       Marko MIFKOVIČ      ŠK Slovan

Samuel ORSÁG             ŠK Senec                      Samuel KURUC           FK Inter

Alexej ANTAL               ŠK Senec                      Andrej KRAJČÍR        FKM K.Ves

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves

 

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI : Ivan KONEČNÝ                                 MASÉR:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Brankári – vlastná tréningová výstroj,

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 19.10.2015 o 15.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka

Začiatok TJ: 16.00 hod.                 Ukončenie TJ: 18.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (16.10.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                           U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                              U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                            U12-13 BA vid.

04.11.2015      Družobné stretnutie : výber JmKFS Brno – výber BFZ          U 15   –   Dubňany (ČR)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                               U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                            U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                 ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                              U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                          U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                          BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                   U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                     U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                        U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                         U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                         U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                          U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                       U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                     U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS č.3.4 /

    PMA1-8.kolo: Inter – K.Ves – ST 21.10. o 16.00

PMB1- 8.kolo: FKP – Senec – UT 20.10. o 16.00

PrPK – 8.kolo: Jablonec – Vištuk – NE 18.10. o 12.00

    PrSC – 8.kolo: Benolákovo – Tomašov – SO 17.10. o 10.00

b/ poplatky za zmeny termínov stretnutí

    FK Inter Bratislava – 20€

ŠK Senec – 20€

Slovan Vištuk – 20€

ŠK Bernolákovo – 20€

Poplatky budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre

c/ zmena termínu stretnutia / kolízia stretnutí /

    PMA1 – 10.kolo: Rača – FK Inter – SO 7.11. o 9.30

PMB1 – 10.kolo: Rača – FK Inter – SO 7.11. o 10.45

PMC   – 10.kolo: Rača – FK Inter – SO 7.11. o 12.00

    PrMA – 10.kolo: Zohor – Závod – SO 7.11. o 9.30

d/ termíny dohrávok / nepriaznivé počasie /

     PMA1 – 8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10. o 9,00 / ihr.Vrakuňa /

PMA1 – 8.kolo: FC Ružinov – NMŠK – SO 17.10. o 10,00 hod. /ihr. FC Ružinov/

PMA1 – 8.kolo: FKP Dúbravka – ŠK Senec – ŠTV 29.10. o 16,00

PMB1 – 8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10. o 10.15 / ihr.Vrakuňa /

PMB1 – 8.kolo: Inter – Karlova Ves – ŠTV 22.10. o 16,30 /ihr. Drieňová !!!/

PMC  –  8.kolo: Petržalka – Vrakuňa – NE 25.10.  o 11.30 / ihr. Vrakuňa /

PMC  – 8.kolo: Inter – Karlova Ves – ŠTV 22.10.  o 16,30 /ihr. Drieňová !!!/

PMC  –  8.kolo: FKP Dúbravka – ŠK Senec – ŠTV 29.10. o 16,00

e/ kontumácia stretnutia

     KM kontumuje v súlade so SP čl.82/d v náväznosti na SP čl.81/a výsledok stretnutia

7.kola súťaže PMC medzi družstvami NMŠK 1922 Bratislava – FC Petržalka akadémia,

ktoré sa hralo dňa 10.10.2015. Podľa SP čl.11/3 ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý

na ihrisku v pomere 0 : 6 v platnosti. FC Petržalka akadémia sa priznávajú 3 body a skóre

6 : 0. Dôvod kontumácie: porušenie SP čl.71 – predčasné ukončenie stretnutia

f/ odstúpenie na DK BFZ

    KM odstupuje na doriešenie DK BFZ vedúceho družstva prípravky PMC NMŠK 1922 p.Dávida Lengarta za porušenie SP čl.63 / vedúci družstva / a taktiež čl.58 / menovaný bol zároveň HU stretnutia /. Dôvod odstúpenia: menovaný bol v stretnutí PMC NMŠK 1922 – FC Petržalka akadémia v 42´ vykázaný  rozhodcom z lavičky náhradníkov , čo neakceptoval a pokračoval v NS voči R. Po vyčerpaní všetkých možností na dohratie stretnutia, R stretnutie v 42´ predčasne ukončil.

 Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

g/  Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga BFZ bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 /termín predĺžený/ a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo na stránke www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 7.-8. 2015 do 14.-15.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Doposiaľ prihlásené družstvá: st. žiaci – SDM Domino A a B, ŠK Nová Dedinka,   ml. žiaci: ŠK Nová Dedinka, FKP Dúbravka.

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 (predĺžený termín/a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690 . Doposiaľ prihlásené družstvá: FC Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                       

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

V zmysle mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30. 9. 2015 došlo k zmenám vo vedení a štatutároch ŠK Nová Dedinka nasledovne (opakovaná informácia):

Predseda: Attila Poór, Bernolákova 3, 900 29 Nová Dedinka, mail: poor@zoznam.sk, t. č.: 0903 417 976;

Podpredseda: Ing. Rudolf Vadovič, Hlavná 39/A, 900 29 Nová Dedinka, mail: vadovic@octogin.sk, t. č.:0918 697 434;

ISSF manažér: Ladislav Kakaš, 903 01 Hrubý Šúr 372, mail: pripravka.nd@gmail.com, t. č.: 0905 587 333.

Zimna halová liga starších a mladších žiakov 2015/2016 ,,O Pohár predsedu BSK”.

Komisia mládeže BFZ oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: Športová hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl /plánujeme 7 kôl do 14. 2. 2016/. Finálová časť bude dňa 21. 2. 2016 v Dome športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Zimná halová liga BFZ prípraviek 2015/2016

Organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31. 10. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m: 0903677690.

 Športovo – technická komisia                            

Uzn. č. 44: Kontumuje stretnutie 7. kola S6V Vysoká pri Morave – Vinosady podľa SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Vysoká pri Morave. Prípad odstupuje DK. Za nenastúpenie družstva na stretnutie bude klubu OFK OFC 014 Vinosady do zbernej faktúry zarátaná poriadková pokuta 200 € podľa RS čl. 3.5. Polovica z pokuty bude následne pripísaná na účet domáceho klubu.

Uzn. č. 45: Oznamuje, že v prípade neúčasti rozhodcu na stretnutí SD4V nahlasuje domáci oddiel do 5 hodín od skončenia stretnutia výsledok, čísla strelcov gólov a napomínaných (ŽK), prípadne vylúčených (ČK) hráčov aj s minutážou na emailovej adrese: marian.vass@gmail.com, alebo prostredníctvom SMS na tel. č.: +421 908 122 798.

 Disciplinárna komisia                                    

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 74 – Martin Hasák 1174070 (S5V – FC Slovan Modra) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 12. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 75 – Matúš Koník 1297450 (SD4V – TJ Dubová) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 11. 10. 2015 (5 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 76 – Filip Baričič 1173232 (S5V – FC Slovan Modra) od 12. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 77 – Marek Hrdlovič 1190696 (S5V – TJ Dubová) od 12. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 78 – Ľuboš Peško 1147348 (S6V – FC Slovan Častá) od 12. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 79 – Radoslav Fiala 1233807 (S6V – FC Rohožník B)  od 12. 10. 2015 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 80 – FK Studienka – DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu podľa Uzn. č. 70 a ukladá klubu DO – pokutu vo výške 20 € podľa čl. 12 DP – za porušenie RS – neoznačenú US v stretnutí 6. kola S6V medzi družstvami FK Studienka a TJ Doľany. (10 €);

Uzn. č. 81 – Dávid Malík (SZMA – asistent trénera – FK Záhorská Ves) na základe Zápisu o stretnutí 7. kola SZMA medzi FC Zohor a FK Záhorská Ves DK žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k NS voči R a vykázaniu z lavičky v uvedenom stretnutí do 20. 10. 2015 (5 €);

Uzn. č. 82 – Lukáš Fekete (SZPK – vedúci družstva – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK na základe odstúpenia od Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek v ÚS č. 15 za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutiach SZPK udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov, podľa DP čl. 53/1, 53/3b a čl. 36/2a, f, h, 36/3, 36/5, od 16.10. 2015. (5 €);

Uzn. č. 83 – Filip Čambal 1302871 (SZPK – kapitán družstva ŠFK Prenaks Jablonec) – DK na základe odstúpenia od Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek v ÚS č. 15 za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutiach SZPK udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 16. 10. 2015. (5 €);

Uzn. č. 84 – TJ Slovan Vištuk – DK obdržala podanie klubu a na základe vlastného šetrenia,  vyjadrenia R, AR1 a vyjadrenia zástupcu ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš v stretnutí 9. kola S5V medzi družstvami ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš a TJ Slovan Vištuk konštatuje, že podanie je neopodstatnené. (10 €);

Uzn. č. 85 – Grinavský futbalový klub 1923 – DK obdržala podanie klubu a na základe vlastného šetrenia a vyjadrenia R v stretnutí 7. kola S6V medzi družstvami FC Slovan Častá a Grinavský futbalový klub 1923 konštatuje, že podanie je neopodstatnené. (10 €).

 Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21. 10. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                                      

Upozorňuje FK, že v nedeľu 25. 10. 2015 sa mení letný čas na zimný čas.

Oznamuje FK, že v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2015 sa stretnutia starších žiakov, mladších žiakov

a prípraviek nehrajú (sviatok všetkých svätých). Pokiaľak majú FK záujem, je mož

v tomto termíne si predohrať stretnutia plánované na 7. – 8. 11. 2015. Prípadné vzájomné dohody

zašlite do stredy 21. 10. 2015 na mail: ivan.konecny@centrum.sk.

 1) Rozpis stretnutí od 24. 10. do 25. 10. 2015

Súťe riadené KM ObFZ Bratislava – vidiek

Starší žiaci U15 SZMA – 9. kolo

24.10. 10.00 Lozorno – Rohožník

24.10. 14.00 V. Leváre – Z. Ves

24.10. 14.00 Zohor – Láb

Starší žiaci U15 SZPK – 17. kolo

25.10. 10.30 Báhoň – Sv. Jur

25.10. 12.00 Budmerice – Dubová

25.10. 12.00 Častá – Doľany

Mladší žiaci U13 MZV – 9. kolo

24.10. 9.30 Sv. Jur – Lozorno

24.10. 9.30 Jakubov – Slov. Grob

24.10. 10.00 Modra – Limbach

24.10. 11.00 Cajla – Závod

25.10. 12.00 Vysoká – Jablonové

25.10. 12.00 Studienka – Viničné

Súťe riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA – 9. kolo

24.10. 11.30 Závod – Vysoká

24.10. 12.30 Zohor – Kostolište

24.10. 14.00 Sološnica – Lozorno

24.10. 14.00 Studienka – Rohožník

25.10. 9.30 Láb – Jakubov

Prípravka U11 PrPK – 9. kolo

24.10. 10.00 Slov. Grob – Modra

24.10. 10.30 Báhoň – Jablonec

25.10. 9.00 PŠC Pezinok – Šenkvice

25.10. 9.30 Sv. Jur – Cajla

25.10. 10.00 Limbach – Budmerice

25.10. 10.00 Vištuk – Grinava

25.10. 10.00 Častá – Viničné

Prípravka U11 PrSC – 8. kolo

 1. 10. 10.00 Bernolákovo – Tomášov (zmena hracieho dňa a času)

Prípravka U11 PrSC – 9. kolo

24.10. 9.30 Kráľova A – Bernolákovo

24.10. 9.30 Rovinka – N. Dedinka

24.10. 10.00 Miloslavov – Kalinkovo

25.10. 9.30 Kráľova B – Senec

25.10. 9.30 Most – Čataj

25.10. 9.30 Tomášov – Chorv. Grob

25.10. 10.30 Malinovo – Blatné

Prípravka U11 PrSC – 6. kolo

 1. 10. 11.00 Kalinkovo – Kráľova A (dohrávka)

 Komisia rozhodcov a delegátov                   

Odstupuje za opakované nedostavenie sa na stretnutie R Pirníka na doriešenie na DK.

Odstupuje za opakované nedostatky v zápise o stretnutí R Durča P. na doriešenie na DK.

 KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

V prípade, že sa neskoré ospravedlnenia budú u jednotlivcov opakovať, budú takýto rozhodcovia postúpení na doriešenie na DK!

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutiach.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladnú kontrolu hráčov pred stretnutím v ISSF systéme a v prípade štartu hráča na iný preukaz, než je registračný preukaz, napísať túto skutočnost do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nepredloží žiadny preukaz, napr. OP, vodičský, kartu poistenca, takýto hráč nesmie byť pripustený do hry podľa článku 43 súťažného poriadku.

(Opakované informácie)

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI