Najčastejšie otázky okolo vstupeniek na Euro 2016

BRATISLAVA (SFZ) – Od pondelka 14. decembra od 12:00 je možné žiadať o vstupenky na Euro 2016 prostredníctvom portálu https://euro2016-svk.tickets.uefa.com/lottery/welcome_sk.html. Otázok je stále veľa, tie najčastejšie sa opakujúce aj s odpoveďami ponúkame na tomto mieste.

Aké typy vstupeniek sú k dispozícii?

– Individuálne vstupenky (single tickets)
– Vstupenky „Follow My Team“ (Nasleduj svoj tím)
– Vstupenky s bezbariérovým prístupom (accessibility tickets):

O koľko vstupeniek je možné požiadať?

Individuálne vstupenky pre maximálne štyri osoby (žiadateľ a maximálne traja hostia) na zápas.

Od žiadateľov, žiadajúcich vstupenku (vstupenky) s bezbariérovým prístupom, sa vyžaduje poskytnutie dôkazu telesného postihnutia.

Neplánuje sa poskytnutie možnosti skupinových rezervácií.

Kde sú rôzne kategórie na štadiónoch?

Vstupenky sú rozdelené do štyroch rôznych miest na štadióne, presné umiestnenie kategórií bude závisieť od usporiadania konkrétneho štadióna. Sedadlá pre fanúšikov zúčastnených tímov budú umiestnené v rohoch štadióna.

Vstupenky s bezbariérovým prístupom môžu byť do rôznych častí štadióna, vždy budú mať ľahký prístup a budú ponúkané v cenovej kategórii 4.

Je možné si zakúpiť vstupenky priamo od národného futbalového zväzu?

Každý účastnícky národný zväz dostane určitý počet vstupeniek pre svoje interné potreby, ale zväzy nepredávajú vstupenky fanúšikom. Vstupenky pre priaznivcov sa predávajú výlučne prostredníctvom oficiálnych vstupenkových portálov na EURO2016.com.

Ako požiadať o vstupenky?

Ak už máte účet na EURO2016.com, môžete pristúpiť na portál predaja vstupeniek vyhradený pre Slovenský futbalový zväz s použitím vašich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak ešte nemáte používateľský účet, cez portál národného zväzu si ho vytvorte.

Ako a kedy treba zaplatiť za vstupenky?

Kreditná karta bude debetovaná z UEFA – EURO 2016 – Avenue Kleber 112 – 75773 – Paris Cedex 16 – 1260. Merchant ID, ktoré bude uvedené na výpise z účtu, je 101301211.

Kto môže žiadať o vstupenky?

V súlade s podmienkami musí mať každý žiadateľ o vstupenky 18 rokov a viac a musí spĺňať jednu z podmienok:

– mať trvalý pobyt na Slovensku
– byť občanom Slovenska

Aké informácie treba poskytnúť so žiadosťou?

Priezvisko, meno, adresa (názov ulice, poštové smerovacie číslo, mesto/obec a krajina), dátum narodenia, národnosť, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, e-mailová adresa, číslo telefónu, spôsob platenia: číslo kreditnej karty (Visa/MasterCard), meno (ak je uvedené na karte), dátum exspirácie (mm/rr).

Je zľava pre deti?

Nie sú žiadne zľavnené vstupenky pre deti bez ohľadu na ich vek.

Je možné si zakúpiť vstupenky v deň zápasu na štadióne?

Z bezpečnostných dôvodov nebude možné zakúpenie vstupeniek na štadióne v deň zápasu.

Budú vstupenky personalizované?

Áno, žiadateľ musí poskytnúť úplné podrobnosti, vrátane plných mien a dátumu narodenia. Ak žiadateľ poskytne nesprávne informácie, organizačný výbor si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť a odmietnuť vstup, bez práva na refundáciu. Predmetné vstupenky budú zrušené. Žiadatelia sú zodpovední za to, že ich hosť je oboznámený, súhlasí a dodržiava podmienky a náležitosti vydávania vstupeniek.

Ako sú prideľované vstupenky?

Ak je počet správne podaných a akceptovaných žiadostí o vstupenky pre určitú kategóriu nižší alebo rovný kvóte, všetky platné žiadosti budú akceptované za predpokladu prijatia príslušnej platby. Zvyšné vstupenky budú pridelené v ďalšom žrebovaní žiadateľom, ktorí uviedli, že by si chceli kúpiť vstupenky v inej kategórii, ak budú neúspešní vo svojej pôvodnej žiadosti.

Ak je dopyt na vstupenky pre určitú kategóriu vyšší, ako je počet dostupných vstupeniek, rozhodne žrebovanie.

Budú všetky pridelené vstupenky na jednu žiadosť na susediace sedadlá?

Vstupenky, ktoré sú súčasťou tej istej žiadosti, umožnia, pokiaľ to bude možné, aby držitelia vstupeniek sedeli vedľa seba. Vstupenky pridelené prostredníctvom rôznych žiadostí však nemôžu byť poskytnuté so sedením vedľa seba.

Je možné získať vstupenky z on-line aukcií alebo zo stránky na výmeny vstupeniek? Sú to oficiálne vstupenky?

UEFA zdôrazňuje, že žiadne vstupenky nebudú distribuované cez agentúry alebo maklérov a upozorňuje fanúšikov, aby sa nenechali zvábiť do dohôd s predajcami, ktorí požadujú vysoké ceny a často ani nevlastnia ponúkané vstupenky.

Ovplyvní čas podania žiadosti šance na úspech pri pridelení vstupenky?

Nie je žiaden rozdiel v tom, či žiadateľ podal žiadosť v prvý alebo posledný deň predaja resp. registrácie. Každá platná žiadosť má šancu na úspech.

Je možné si rezervovať vstupenky pre väčšiu skupinu, teda viac ako štyroch ľudí?

Skupinové rezervácie nie sú možné Je však možné požiadať o miesta v blízkosti priateľov, v prípade že podajú oddelenú žiadosť. Každý žiadateľ po podaní žiadosti dostane potvrdzujúci email s individuálnym identifikačným číslom skupiny(Group ID). Toto číslo je treba povedat priateľom, ktorí tiež žiadajú o vstupenky a tak môžu požiadať o miesta v blízkosti.

Je možné si zvoliť sedadlo?

V závislosti od kategórie vstupenky bude miesto v príslušnej oblasti štadióna. Nie je však možné zvoliť si špecifické miesto v rámci štadióna. Vstupenky, ktoré sú súčasťou tej istej žiadosti, umožnia, pokiaľ to bude možné, aby držitelia vstupeniek sedeli vedľa seba. Vstupenky pridelené prostredníctvom rôznych žiadostí môžu byľ umiestnené blízko seba len vtedy, keď sú v tej istej cenovej kategórii a žiadatelia poskytnú to isté identifikačné číslo skupiny(Group ID).

Pri žiadosti o viac vstupeniek na určitý zápas, je možné obdržať menej?

Žiadosť môže byť celá úspešná, čiastočne úspešná alebo neúspešná. Takže je možné dostať pridelené vstupenky na všetky, niektoré alebo žiadne zápasy. Pri pridelení vždy žiadateľ dostane plný počet vstupeniek, o ktoré žiadal, nikdy nedostane menej.

Ako sa dá zistiť, či bola žiadosť úspešná?

Pri správnom vyplnení on-line formulára žiadosti a kliknutí na tlačidlo “Submit Application” bola žiadosť podaná. Na e-mailovú adresu v žiadosti bude odoslaný e-mail, potvrdzujúci prijatie žiadosti. Na vstupenkovom portáli je možné on-line sledovať stav žiadosti. Tiež tam sa dá žiadosť aktualizovať a opraviť.

Ak nedôjde potvrdzujúci e-mail, treba skontrolovať nastavenia e-mailového účtu, napr. či môže prijímať e-maily odoslané z noreply@uefa.com.

Kedy a kde budú dodané vstupenky?

Vstupenky budú vydané a distribuované na konci mája 2016 na adresu, uvedenú v žiadosti, za predpokladu, že platba prišla načas a úplná.

Vstupenky na vyraďovaciu fázu turnaja budú distribuované vo forme poukážok, zameniteľných za vstupenky pred zápasom na určenom mieste „Voucher Exchange Point“ v príslušnom meste po predložení požadovaných dokumentov.

Organizačný výbor nevydáva duplikáty vstupeniek z akéhokoľvek dôvodu a nebude zodpovedný za stratu vstupeniek alebo neskoré doručenie, spôsobené chybou poštových služieb.

Ako budú doručené vstupenky?

Vstupenky pridelené pred 1. aprílom budú vydané a prepravené koncom mája na dodaciu adresu, uvedenú v žiadosti za predpokladu, že bola včas prijatá úplná platba v súlade s pokynmi.

Ak sú vstupenky poškodené, je možné ich vymeniť?

Ak by sa stala ktorákoľvek časť vstupenky nečitateľnou, môže to mať za následok odmietnutie vstupu držiteľa na štadión.

Môže dieťa počas zápasu sedieť na kolenách?

Bez ohľadu na vek je vstup na štadión možný po predložení platnej vstupenky. Aj deti ju musia mať a teda budú mať aj pridelené sedadlo.

Je potrebný pre vstup na štadión preukaz totožnosti?

Na štadión môžu vstúpiť len oprávnení držitelia platných vstupeniek a na požiadanie sa musia preukázať platným preukazom totožnosti s fotografiou.

Čo sa stane s mojimi vstupenkami „Follow My Team“, ak je tím vyradený?

Ak je tím vyradený vo vyraďovacej fáze pred koncom balíka „Follow My Team“, poukážky na zostávajúce zápasy stratia platnosť a žiadateľ dostane refundáciu po skončení turnaja na kreditnú kartu, zaregistrovanú v žiadosti.

Po pridelení vstupenky „Follow My Team“ (Nasleduj môj tím) na skupinovú fázu, je možné rozšíriť balík v prípade postupu mužstva do ďalšej fázy turnaja?

Počas turnaja nebude možné rozšíriť balík „Follow My Team“. Ak budete žiadateľ navštíviť všetky zápasy svojho tímu na turnaji, musí do svojho balíka „Follow My Team“ zahrnúť aj zápasy vyraďovacej fázy. Ak je tím vyradený, zostávajúce poukážky stratia platnosť a žiadateľ dostanete refundáciu po skončení turnaja na kreditnú kartu.

Čo je to „voucher“(poukážka)?

Fanúšikovia, ktorí si zakúpia vstupenky na zápasy svojho tímu aj vo vyraďovacej fáze, dostanú „voucher“(poukážku). Platnosť takýchto poukážok závisí od účinkovania tímu: ak sa kvalifikuje do ďalšieho kola, poukážky nadobudnú platnosť a bude možné si icȟ vymeniť za vstupenky na zápas na určenom mieste tzv. „Voucher Exchange Point“ v príslušnom meste, kde sa hrá zápas. Poukážku za vstupenku môže vymeniť len žiadateľ osobne.

Kompletný manuál UEFA na stiahnutie

Zdroj: www.futbalsfz.sk


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI