Propozície a vyžrebovanie ZT seniorov a dorastu 2016

PROPOZÍCIE  ZIMNÉHO  TURNAJA  BFZ

Organizátor: Bratislavský futbalový zväz.

Organizačný výbor ZT:  Miroslav Richtárik – predseda OV

Ján Farbula  – člen OV (Za BFZ)

Rudolf Hupka – člen OV(Za ObFZ BA-vidiek)

Jozef Pavlík – člen OV (Za ObFZ BA-mesto)

Miroslav Bóc – člen OV ( DK )

Ivan Kružliak – člen OV (KR aD)

 

Začiatok turnaja seniorv: 17.1.2016

Semifinále:21.2.2016 o 12:00 a 14:00hod.na UT Senec

Finále: 28.2.2016 o 14:00 na UT Senec

Začiatok turnaja dorastu: 23.1.2016

Finále: 28.2.2016 o 11:00 hod.

O 3. miesto: 28.2.2016 o 9:00 hod

Zaradenie družstiev do skupín – seniori

A skupina –ihrisko ŠK Slovan(Rapid):

Hracie časy: NE – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

TJ Slovan Ivanka pri Dunaji, SDM Domino Ba, TJ Čunovo, MFK Rusovce, FA Bratislava, ŠM Janíky

 B skupina –ihrisko UT Mladá Garda:

Hracie časy : NE – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

FK Lamač Ba, FK Vajnory, NMŠK 1922 Ba, TJ Borinka, SFC Wolfsthal, Slovmatic Ba

 C skupina –ihrisko NTC Senec:

Hracie časy : NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h.

ŠK Báhoň, MŠK Kr.pri Senci, OŠK Sl.Grob, SFC Kalinkovo, ŠK Igram, FC Nový Život

 Zaradenie družstiev do skupín – dorast

A skupina –ihrisko D.Lužná:

PŠC Pezinok, NMŠK 1922 Ba, MŠK Kr.pri Senci, OFK D.Lužná, TJ Jablonové, SDM Domino Ba

B skupina –ihrisko D.Lužná:

FK Rača Ba, FCL Lok. DNV, ŠK Vrakuňa, ŠK Igram, ŠTK Šamorín, Žolík Malacky

Hracie časy – podľa vyžrebovania:

SO -9:00h, 11:00h

NE -9:00h, 11:00h, 13:00h, 15:00h

Hrací systém:

V skupinách hrá každý s každým jednokolovo – podľa vyžrebovania.

U seniorov sa v semifinále stretnú víťazi 3 skupín a 1 mužstvo umiestnené na 2.mieste s najväčším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

 1. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
 2. viac víťazstiev
 3. viac strelených gólov
 4. žreb

Víťazi semifinálových stretnutí sa stanú finalistami ZT BFZ.

U dorastu sa víťazi skupín stretnú vo finálovom stretnutí, družstvá v skupinách umiestnené na druhých miestach budú hrať o 3.miesto.

Hrací čas:

2 x 45 minút s prestávkou 15 minút (môže byť skrátená po dohode oboch družstiev)

Striedanie:

9 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa nesmie vrátiť späť do hry.

O umiestnení družstva v skupine  rozhoduje:

 1. počet získaných bodov v jednotlivých stretnutiach

a,víťazstvo – 3 body,

b,remíza – 1 bod

c, prehra – 0 bodov

2,výsledok vzájomného stretnutia

3,gólový rozdiel zo všetkých stretnutí

4,viac víťazstiev

5,viac strelených gólov

6,žreb

 Štart hráčov:

1,Nastúpiť môžu len hráči s platným RP príslušného klubu. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže písomným súhlasom materského klubu, so štartom hráča v drese iného družstva podpísaným štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu.V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre.

2,Zápis o stretnutí sa čitateľne vypisuje pred každým stretnutím v papierovej forme. Zápis o stretnutí sa odovzdá do kabíny R v zmysle bodu 1.

3,Hráči na umelej tráve môžu nastúpiť na stretnutie len v lisovaných kopačkách alebo v turfách, hráči v kopačkách s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu – rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev.

4,Organizátor ZT BFZ nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, ktoré je  plne v réžii zúčastnených družstiev.

5,Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve, hráč bez chráničov nebude pripustený k hre. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT BFZ.

6,OV upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov, v akých v konkrétnom stretnutí proti sebe nastúpia.Právo výberu farby dresov má družstvo, vyžrebované ako domáce – prvé.

7,V prípade nerozhodného výsledku v semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasledujúkopy na bránu zo značky pokutového kopu.

Lopty:

družstvo, vyžrebované ako domáce,je povinné zabezpečiť na stretnutie 2 lopty

Zdravotná služba:

zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii

Občerstvenie:

každé družstvo vo vlastnej réžii

Disciplinárne postihy:

1,zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3.ŽK, bez poplatku

2,zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2.ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).

3.zastavenie činnosti po ČK, výšku trestu za ČK určí OV ZT v zmysle Disciplinárneho poriadku, poplatok 10,- €.

4.Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl.82/d.Odstúpenie na DK BFZ.

Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné v ZT BFZ:

Seniori: 540€ , Družstvá mimo BFZ 640€

Dorast: 225€

každé družstvo je ho povinné zaplatiť do 15.01.2016 na účet BFZ č.182937012/0200 VUB poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom-(variabilný symbol 222). Pri platbe bankovým prevodom treba v správe pre prijímateľa uviesť: ZT BFZ a názov mužstva.

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia  v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.

Vyžrebovanie turnaja seniorov:

A. skupina – ihrisko Rapid

kolo dátum čas
1.kolo 17.1.2016 9:00 Ivanka – Rusovce
11:00 Domino – FA
13:00 Čunovo -Janíky
2.kolo 24.1.2016 9:00 FA – Čunovo
11:00 Ivanka – Domino
13:00 Janíky – Rusovce
3.kolo 31.1.2016 9:00 Čunovo – Ivanka
11:00 Rusovce – Domino
13:00 FA – Janíky
4.kolo 7.2.2016 9:00 FA – Rusovce
11:00 Ivanka – Janíky
  13:00 Domino – Čunovo
5.kolo 14.2.2016 9:00 Čunovo – Rusovce
11:00 Janíky – Domino
13:00 Ivanka – FA

 

B. skupina – ihrisko UT Mladá Garda

kolo dátum čas
1.kolo 17.1.2016 9:00 Lamač – Vajnory
11:00 NMŠK – Borinka
  13:00 Slov matic – Wolfsthal
 2.kolo 24.1.2016 9:00 Borinka – Slov matic
11:00 NMŠK – Lamač
13:00 Wolfsthal – Vajnory
 3.kolo 31.1.2016 9:00 Slov matic – Lamač
11:00 NMŠK – Vajnory
  13:00 Borinka – Wolfsthal
4.kolo 7.2.2016 9:00 Vajnory – Borinka
11:00 Slov matic – NMŠK
  13:00 Wolfsthal – Lamač
5.kolo 14.2.2016 9:00 Vajnory – Slov matic
11:00 Lamač – Borinka
13:00 Wolfsthal – NMŠK

C. skupina – ihrisko UT NTC Senec

kolo dátum čas
1.kolo 17.1.2016 10:00 Báhoň – Sl.Grob
12:00 Kráľová – N.Život
  14:00 Kalinkovo – Igram
2.kolo 23.1.2016 10:00 Sl.Grob – Igram
24.1.2016 13:00 N.Život – Kalinkovo
15:00 Báhoň – Kráľová
3.kolo 31.1.2016  10:00 Kráľová -Sl.Grob
12:00 Kalinkovo – Báhoň
14:00 Igram – N.Život
4.kolo 7.2.2016  10:00 Igram – Báhoň
12:00 Sl.Grob- N.Život
  14:00 Kráľová – Kalinkovo
5.kolo 14.2.2016  10:00 Igram – Kráľová
12:00 Kalinkovo – Sl.Grob
14:00 N.Život – Báhoň

Semifinále – Ihrisko UT Senec

1.semifinále       A1 – C1 21.2.2016    12:00 hod

2.semifinále        B1 – ? 221.2.2016    14:00 hod

 

FINÁLE – Ihrisko NTC Senec

 Finále                 28.2.2016  o 14:00

Vyžrebovanie turnaja staršieho dorastu:

A. skupina – ihriskoD.Lužná

kolo dátum čas
1.kolo 23.1.2016 9:00 D.Lužná – Kráľová
11:00 Domino – Pezinok
24.1.2016 13:00 NMŠK – Jablonové
2.kolo 30.1.2016 9:00 D-Lužná – Domino
11:00 Jablonové – Kráľová
31.1.2016 15:00 Pezinok – NMŠK
3.kolo 6.2.2016 9:00 NMŠK – Domino
11:00 Kráľová – Pezinok
7.2.2016 13:00 Jablonové – D.Lužná
4.kolo 13.2.2016 9:00 Domino – Jablonové
11:00 Pezinok – Lužná
  14.2.2016 9:00 Kráľová – NMŠK
5.kolo 20.2.2016 9:00 D.Lužná – NMŠK
11:00 Pezinok – Jablonové
21.2.2016  15:00 Kráľová – Domino

 

B. skupina – ihrisko D.Lužná

kolo dátum čas
1.kolo 24.1.2016 11:00 Rača – Malacky
  9:00 DNV – Šamorín
  15:00 Vrakuňa – Igram
 2.kolo 31.1.2016 11:00 Rača – DNV
13:00 Malacky – Igram
  9:00 Šamorín – Vrakuňa
 3.kolo 7.2.2016 11:00 DNV – Malacky
  9:00 Vrakuňa – Rača
  15:00 Igram – Šamorín
4.kolo 14.2.2016 11:00 Malacky – Šamorín
13:00 Igram – Rača
  15:00 DNV – Vrakuňa
5.kolo 21.2.2016 11:00 Vrakuňa – Malacky
13:00 DNV – Igram
  9:00 Šamorín – Rača

FINÁLE – Ihrisko D.Lužná

o 3.miesto 28.2.2016o  9:00

Finále        28.2.2016  o 11:00


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI