Metodický list pre trénerov na predaj

BFZ dáva do pozornosti funkcionárom a trénerom, že TMK BFZ vydala Metodický list pre trénerov so zameraním na plánovanie, dokumentáciu a evidenciu športovej prípravy vo futbale v knižnej podobe. Kniha ma 130 strán. Cena jedného výtlačku je 6€ a zakúpiť si ju je možné na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Bližšie informácie vám poskytne vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula tel. 0903/ 718 450, email: jan.farbula@futbalsfz.sk

Metodika_obalka-1


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI