ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 ZO DŇA 18.03.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania riadnej konferencie BFZ na deň 14.4.2016 o 18:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánka je zverejnená na webe zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje: FK TIPOS III. a TIPOS IV. ligy , že na každom domácom majstrovskom stretnutí musí byť vyvesená vlajka BFZ a umiestnený banner spoločnosti TIPOS. Tie FK, ktoré si banner nevyzdvihli na aktíve ŠTK a nezakúpili si vlajku BFZ, môžu si tieto vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom. Banner TIPOS pre zástupcov FK TIPOS IV. ligy je zdarma, vlajka BFZ má predajnú cenu, stanovenú VV BFZ 25€.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Borinka – FK Lamač Ba 6.4.2016 o 17,00 hod.
 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Rovinka – Lok. Devínska Nová Ves 6.4.2016 o 17,00 hod.
 • S3BA 19.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Slovan Most pri Ba 25.3.2016 o 15,00 hod. Klubu FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 19.kolo ŠK Lozorno, FO – TJ Slovan Viničné 25.3.2016 o 14,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 19.kolo ŠK Bernolákovo – FK Inter Ba 26.3.2016 o 15,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 19.kolo FK Rača Ba – MŠK Kráľová pri Senci 25.3.2016 o 15,00 hod. Klubu FK Rača Ba bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.
 • S3BA 19.kolo ŠK Sv. Jur – Lok. Devínska Nová Ves 25.3.2016 o 14,00 hod. Klubu Lok. Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.
 • S4BA 19.kolo FK Vajnory – TJ Čunovo 25.3.2016 o 13,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S4BA 19.kolo ŠK Vrakuňa Ba – TJ Záhoran Jakubov 25.3.2016 o 15,00 hod. Klubu ŠK Vrakuňa Ba bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.
 • SD3R 17.kolo FC Petržalka akadémia – ŠK Vrakuňa 30.3.2016 o 16,00 hod. na ihrisku ZŠ Pankúchova. Klubu FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 17.kolo FC Slovan Modra – FK Lok. Devínska Nová Ves 23.3.2016 o 16,30 hod. z dôvodu nespôsobilého terénu ihriska v Modre – opakovanie z predošlej ÚS

Schvaľuje zmenu ihriska:

 • SD3R 19.kolo FC Petržalka akadémia – NMŠK 1922 Ba v pôvodnom termíne 26.3.2016 o 10,00 hod., ale na ihrisku ZŠ Pankúchova – opakovanie z predošlej ÚS

Neschvaľuje:

 • Neschvaľuje žiadosť NMŠK 1922 Ba. ŠTK žiada nahlásiť konkrétne, ktoré družstvá budú na akej ploche hrávať.

Odhlásenie zo súťaže:

 • S4BA FC Ružinov Ba – mužstvo seniorov bolo odhlásené zo súťaže k 11.3.2016. FC Ružinovu bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6. vo výške 800,- €.

Oznamy:

 • S3BA FC Rohožník zmena farby výstroja pre domáce stretnutia od 12.3.2016: dres – modrý, trenírky – biele, štulpne – modré – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA – hráči, ktorí nehrali na RP:
  • ŠK Tomášov – Štefan Maťaš, Dušan Milanovič, Milan Miloševič – všetci traja majú RP vo vyžiadaní – hrali oprávnene
  • Devínska Nová Ves – Andrej Hrdlička – RP predložený
 • S4BA – hráči, ktorí nehrali na RP:
  • FK Stupava – Michal Bojnanský, Peter Kostovčík- RP predložené
  • FK Vajnory Ba – Patrik Mozola, DavidKica – RP predložené
 • SD3R – hráči, ktorí nehrali na RP:
  • NMŠK 1922 Ba – Andrej Frátrič – RP predložený

Upozorňuje:

 • S3BA – ŠK Lozorno, FO na zabezpečenie zberačov lôpt počas stretnutia v zmysle RS čl.15
 • S3BA – OŠK Sl. Grob na zabezpečenie funkčného ukazovateľa skóre a času v nasledujúcom domácom stretnutí (ŠTK berie na vedomie zhorenú rozvodnú skriňu – správa delegáta) v zmysle RS čl “Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu”/d.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 281: Marek Moravčík/1184999/ (ŠK Svätý Jur S3BA) – vylúčený za  zmarenie jasnej gólovej príležitosti, zabránenie gólu rukou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl. 46/1a  od 14.3.2016. / 10.-€/

U.č. 282: Andrej Hrdlička/1227868/ (Lokomotíva D. N. Ves S3BA) – vylúčený za  udretie súpera do tváre v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a, od 14.3.2016. /10.-€/

Vylúčený po 2. ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 283 : Juraj Krasňanský/1222541/ (TJ Slovan Viničné S3BA) od 13.3.2016./ 10.-€ /

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 284: Patrik Korbelič/1239620/ (ŠK Báhoň S3BA) od 13.3.2016 /10.-€/

U.č. 285: Branislav Blahutiak/1065105/ (MFK Rusovce S4BA) od 14.3.2016 /10.-€/

U.č. 286: Peter Kogler/1234780/ (MFK Rusovce S4BA) od 14.3.2016 /10.-€/

U.č. 287: Stanislav Pálka/1262196/ (TJ Záh. Jakubov S4BA) od 14.3.2016 /10.-€/

U.č. 288: Vladimír Lipiak/1140389/ (SFC Kalinkovo S4BA) od 14.3.2016 /10.-€/

U.č. 289: Igor Baláž/1186145/ (FK Jablonové S4BA) od 14.3.2016 /10.-€/

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenie v súťažiach prípraviek o doplnení znenia RS čl. 7.2 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 v tomto znení:

Je povinnosťou FK v súťažiach prípraviek toho istého klubu PMA1, PMB1, PMC a PMA2, PMB2 dodržať poradie stretnutí v jeden deň za sebou a odohrať  ich  vždy v sobotu alebo v nedeľu v tomto poradí:PMA1, PMB1,PMC: 1 stretnutie PMA1, 2 stretnutie PMB1, 3 stretnutie PMC a súťaže PMA2,PMB2 – 1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2. V prípade odsúhlasenia o zmene stretnutia v pracovnom dni sa stretnutia odohrajú v opačnom poradí. KM BFZ žiada kluby o nahlásenie prípadných termínov hracích dní a hracích časov do stredy 23.3.2016.     

 

Dohrávka stretnutia – vzájomná dohoda

PrSC –  18.kolo: Ch.Grob – MŠK Senec – ST 11.5. o 17.30

Dôvod dohrávania stretnutia: družstvo MŠK Senec je od 27.4. – do 3.5.2016 na

medzinárodnom turnaji vo Francúzsku

Zmena hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka

    PrMA: ŠK Lozorno – nedeľa 2 hod.pÚHČ / predzápasy TIPOS 3.liga BFZ /

  Zmeny sú upravené v ISSF

  5./ KM BFZ upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí zasielali cez ISSF podaním na  Komisiu mládeže BFZ  a nie na ŠTK BFZ.

6./ V období od 16.3. – 22.3.2016 budú prebiehať predkolá Školského pohára SFZ Dôvera. Štartujú žiaci ZŠ nar. od 1.1. 2003 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na prihlásené ZŠ v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP). Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je možné podať len do 15.3.2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín prestupového obdobia začína 1.7.2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je len do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov 1.4.2016 o 17.00 na SFZ.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (5.-13.3.):

Čižmár – nesprávne popísaný priestupok vylúčeného hráča;

Polakovič Ľ. – nedostatočne popísaný priestupok vylúčeného hráča, nedostatočne popísaný proces kontroly identity hráča štartujúceho bez RP;

Bohun – nedostatočne popísaný proces kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP;

Olša – nedostatočne popísaný proces kontroly identity hráča štartujúceho bez RP;

Kočický – nedostatočne popísaný proces kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP;

Henček – nedostatočne popísaný proces kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP;

Chromý, Straka T., Bohun, Olša, Kočický – administratívne nedostatky.

Vzhľadom na opakujúce sa nedostatky súvisiace s popisom kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP upozorňuje rozhodcov na oznam uvedený v časti ŠTK. V prípade ďalšieho opakovania sa týchto nedostatkov bude rozhodcov odstupovať na riešenie disciplinárnej komisii.

Ospravedlnenia: Hudy 25.-28.3.; Franek 25.-26.3.; Ralbovský 2.-5.4.; Ďurčo 2.-3.4.; Hájek 24.-29.3.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 18.03.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur) : Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení :

F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M.Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,A.Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš, T. Čechovič (31)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (predbežná cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa ešte prijímajú !

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení :

P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,J.Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar,P. Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová,P. Strapáč, F. Kurta, Ľ. Hanúsek, A. Košč, J. Hajdúch, Z. Ágh, M. Buček, M. Vadovič, P. Blaška,M. Havrila, V. Měšťan, R. Féder, J. Urban, R. Kohút, P. Čapla, P. Ryšánek (41)

Akcie výberov  mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                     Kategória

16.-22.3.16    Predkolo ŠP Dôvera chlapci  – ZŠ 2003 a ml.               školy – U-13, 12

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                   U 12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U 12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                     U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                        U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia JmKFS – BFZ                                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U 12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                           U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                           U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná                U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                         U 14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                   U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                     U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U 12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                           U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                       U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  FŠ D. Lužná          U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                      U 12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                 U 12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.    BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

20.-25.6.2016  LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                           U 12-13 BFZ

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI